8.Poporul nou sărbătoreşte viaţa – Marile vestiri ale lui Dumnezeu

Dragi fraţi şi surori,

Continuăm drumul nostru împreună. Astăzi reflectăm asupra unui aspect important, conţinut în mesajul Preasfintei Treimi, pe care vi-l propunem.

Cum înţelegeţi acţiunea lui Dumnezeu? Ca o serie de evenimente catastrofice, magice, neaşteptate sau disparate? Ei bine, Dumnezeu acţionează constant, armonios, pentru că este Iubirea care generează şi poartă Universul la perfecţiune. Acţiunea Sa fundamentală se realizează prin vibraţiile vieţii Sale. Fiecare creatură primeşte aceste vibraţii în originalitatea sa, după gradul său de deschidere interioară şi după disponibilitatea sa de a primi sau nu.

Vibraţia vieţii divine creşte progresiv în tot Universul. Ea va ajunge la apogeu cu reunirea în Isus Cristos a întregii Creaţii: cei care-L vor fi primit pe Isus Cristos vor fi conduşi la uniunea mistică cu Dumnezeu şi vor fi capabili să primească plenar vibraţia Sa; cei care îl vor fi respins, vor pierde puterea şi vor fi lăsaţi de unii singuri. Acesta este procesul separării binelui de rău, al transformării şi al elevării celor care-L primesc pe Dumnezeu.

Atunci când se manifestă evenimentele exterioare, ele sunt rodul şi consecinţa unui proces care ne conduce la a accepta sau a respinge acţiunea lui Dumnezeu. Acest proces se dezvoltă în noi şi se reflectă în exterior. Suntem suficient de informaţi şi nimeni nu poate rămâne indecis. Cei care acceptă acţiunea lui Dumnezeu sunt invitaţi, deci, să se lase antrenaţi cu responsabilitate. Participarea noastră lăuntrică este vitală, curge ca o rugăciune care hrăneşte viaţa noastră.

„Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea; cânta-voi şi voi lăuda întru inima mea.

Deşteaptă-te, slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută!

 Deştepta-mă-voi dimineaţa.

Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne,

 cânta-voi Ţie între neamuri,

Că mai mare decât cerurile este mila Ta

şi până la nori adevărul Tău.

Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta,

ca să se izbăvească cei plăcuţi ai Tăi.“

Ps 107,1-5

Părtaşi ai acestei mari iubiri a lui Dumnezeu, să invocăm binecuvântarea unii asupra altora.

Tomislav Vlašić

 

 

Mesajul  Preasfintei Treimi

La începutul fiecărei etape importante din istoria omenirii, şi atunci când Dumnezeu consideră că e important, cei Şapte Mari Arhangheli sunt trimişi în Infern pentru a-i vesti lui Lucifer planurile lui Dumnezeu. Pătrund în Infern, şi el tremură. Cei Şapte Arhangheli sunt spirite extrem de puternice şi sunt pline de o asemenea lumină divină, încât tenebrele rămân confuze şi înfricoşate. Nici un demon, nici chiar Lucifer, nu îndrăzneşte să înfrunte cei Şapte Arhangheli atunci când se prezintă în Infern; ştiu că dacă se răzvrătesc vor fi loviţi de lumină.

Lumina Arhanghelilor este şi puterea lor, o forţă spirituală şi fizică ce izvorăşte din iubirea lui Dumnezeu care este în ei şi care poate slăbi spiritele infernale într-atât, încât le face inofensive. Demonii nu au lumină în sine, pentru că nu au iubirea lui Dumnezeu; puterea lor se naşte din ura lor pentru Dumnezeu şi pentru făpturile lui Dumnezeu. Şi ura este o energie spirituală şi fizică, cu care demonii lovesc neîncetat omul şi Creaţia, provocând boli şi moarte; ştiu bine aceasta cei care au suferit din cauza vreunui blestem din partea forţelor răului. Din ura lui Lucifer iau naştere tenebrele spirituale care umplu multe inimi şi chiar şi Creaţia.

Uneori se întâmplă că demonii se răzvrătesc şi pornesc împotriva îngerilor; aceştia, însă, îi resping cu puterea luminii care e iubire; demonii se găsesc în faţa unui zid impenetrabil de lumină care-i face să se retragă. Şi Isus a folosit această putere a luminii, care în El era cu mult mai mare decât cea a unui înger: în Evanghelia după Ioan e prezentat episodul arestării lui Isus în Ghetsimani. „Iar Isus, ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui, a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? Răspuns-au Lui: Pe Isus Nazarineanul. El le-a zis: Eu sunt. Atunci când le-a spus: “Eu sunt“, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ.“ (In 18,4-6)

Lumina puternică pe care o emana Fiul lui Dumnezeu i-a făcut să cadă. Acelaşi fenomen se întâlneşte şi la fraţii din Univers credincioşi lui Dumnezeu: din corpurile lor emană puterea şi iubirea lui Dumnezeu, vizibile ca o aură de lumină care îi înconjoară.

Sfântul Mihail e cel care îi vesteşte întotdeauna lui Lucifer planurile lui Dumnezeu, chiar şi atunci când e însoţit de cei Şapte Arhangheli. O face din porunca lui Dumnezeu şi în numele întregului Trup Mistic al lui Cristos. Scopul acestei vestiri e dublu: pe de o parte serveşte la a-i reaminti lui Lucifer şi tuturor spiritelor infernale că doar Dumnezeu este Domnul întregii Creaţii; pe de alta, îngrădeşte acţiunea forţelor infernale, care ştiu că nu pot acţiona dincolo de ceea ce Dumnezeu le îngăduie.

Sfântul Mihail a dat această veste înaintea fiecărei vizite a Preacuratei Fecioare Maria pe Pământ. Aceasta ar trebui să vă facă să înţelegeţi grandoarea apariţiilor Fecioarei Maria, şi cu ce respect, recunoştinţă şi credinţă ar trebui să le primiţi. Când Infernul află, tremură; când oamenii de pe Pământ află, se îndoiesc, râd, dispreţuiesc. Sunt puţini cei care ştiu să le primească drept ceea ce sunt: un dar imens al lui Dumnezeu şi un har extraordinar pentru Pământ.“

 

Dragi fraţi şi surori,

continuăm să ne rugăm pentru voi, toţi. Împărtăşim cu voi toţi ceea ce trăim, pentru ca Chipul lui Dumnezeu să strălucească peste întreaga omenire.

Afirmăm şi acum ceea ce am mărturisit alte dăţi: acţiunea Dumnezeului Trinitar şi Unic se exprimă zi de zi tot mai puternic. Dumnezeu, în iubirea Sa, vrea să salveze şi să înalţe tot Universul.

În mesajul pe care vi-l propunem în continuare, Dumnezeu se exprimă în acţiunea Sa. Există câteva elemente fundamentale:

Dumnezeu iubeşte toţi oamenii şi-i invită la Mântuire. În iubirea Sa exprimă esenţa acţiunii Sale.

Dumnezeu pune o limită răului şi nu permite ca el să triumfe. El vine în ajutorul omenirii în orice epocă, situaţie şi moment, pentru ca răul să fie învins;

El ne dăruieşte toate mijloacele necesare. În mod special, dăruieşte omenirii un instrument sublim: pe mama Sa. Cine poate să transmită iubirea lui Dumnezeu ca ea, Mama cufundată în Dumnezeu?

Poporul deschis acţiunii Dumnezeului-Iubire primeşte impulsurile divine, sărbătoreşte viaţa şi cântă împreună cu psalmistul:

„Domnul te va păzi pe tine,

Domnul este acoperământul tău,

de-a dreapta ta.

Ziua soarele nu te va arde,

nici luna noaptea.

Domnul te va păzi pe tine de tot răul;

păzi-va sufletul tău.

Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta

de acum şi până în veac.”

(Ps 120,5-8)

Şi noi sărbătorim viaţa împreună cu voi şi vă binecuvântăm.

Tomislav Vlašić

Mesaj al Preasfitei Treimi

 

„Dumnezeu lucrează neîncetat pentru binele oamenilor. El are la inimă soarta fiecărui om şi a întregii omeniri. Nimeni, oricât ar fi de rău, nu este uitat de Dumnezeu. Credeţi, oare, că Dumnezeu îi pedepsește aspru pe cei care fac răul? Nu, ci mai degrabă ei sunt cei care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Isus Şi-a vărsat Sângele şi pentru aceşti fii răzvrătiţi, şi continuă să se jertfească pentru toţi în Sacrificiul Altarului. În fiecare Sfântă Liturghie celebrată pe Pământ, Isus continuă să moară şi să învie pentru toţi fiii Săi, în tot Universul, pentru că Dumnezeu este Iubirea absolută. Ca Tată care se gândeşte la voi toţi, trebuie să pună o limită acțiunii celor răi, şi ar fi vai şi-amar dacă nu ar face-o. Dar şi atunci când se opune răului, Dumnezeu respectă mereu libertatea voastră, şi dreptatea Sa e plină de îndurare. Dacă nu ar fi aşa, aţi trăi sub dictatura unui Dumnezeu nemilos, dar lucrurile nu stau aşa.

Fiecărui om, oricât ar fi de rău, Dumnezeu îi acordă mereu o altă şansă. Nimeni n-ar şti ce este, dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat o altă şansă. De aceea, există speranţă pentru fiecare om; există speranţa unei schimbări, dacă și omul dorește acest lucru.

Dumnezeu luminează fiecare om; harul Său adie ca o briză şi-i poartă fiecărui om glasul Dumnezeu. Ar fi mincinos cel care ar spune că Dumnezeu nu există sau că nu se face simţit. Spiritul Sfânt se face simţit în voi mereu, dacă aveţi o fărâmă de bunăvoinţă. Lucrarea Sa e aceea de a vă aminti că sunteţi fiii lui Dumnezeu şi de a vă orienta către Mântuitorul, Isus Cristos. Din păcate, nu sunteţi întotdeauna dispuşi să primiţi Spiritul Sfânt şi să-L ascultaţi. Dacă, însă, ştiţi să primiţi raza Sa de lumină, care vă mângâie neîncetat, puteţi începe un proces de transformare a întregii voastre fiinţe, cu condiţia să fiţi sinceri şi să aveţi în voi hotărârea fermă de schimbare.

Dacă lucrurile stau aşa, urmează un alt pas fundamental: să vă oferiţi pe voi înşivă lui Dumnezeu şi să-I permiteţi să lucreze în voi. Dacă-I oferiţi viaţa voastră şi dacă doriţi să vă conformaţi legilor Sale, Isus Cristos începe în voi lucrarea Sa de Mântuitor: mai întâi, vă purifică de rău şi vă iartă, apoi vă încredinţează Mamei Sale, Preacurata Fecioară Maria.

Încredinţarea Mariei e de importanţă vitală: aşa cum fiecare om se naşte din trupul unei mame, după ordinea naturii, tot aşa, fiecare om renaşte în spirit dintr-o Mamă, după ordinea harului. Înţelegeţi bine acest lucru: dacă nu renaşteţi din pântecele Celei care L-a generat pe Dumnezeul-Om, nu veţi ajunge la plinătate, veţi fi slabi pe drumul vostru. Aţi risca să nu ajungeţi la ţintă, dacă Isus nu v-ar încredinţa Preacuratei.

E nevoie, însă, şi de încredinţarea voastră personală Mariei: şi voi trebuie să vă faceţi partea, lăsând în mâinile ei viaţa voastră, cu încredere. Mama ştie de ce anume aveţi nevoie; Inima sa bate la unison cu cea a Fiului Isus. Mama voastră Sfântă e toată curată şi vă indică drumul purităţii; ea e puternică şi vă apără de rău; şi, pentru că e Mamă, vă primeşte atunci când suferiţi şi vă înţelege, vă mustră blând atunci când greşiţi, dar nu vă răneşte niciodată, pentru că e cea mai gingaşă dintre mame.

Preacurata Fecioară Maria, capodopera lui Dumnezeu, v-a fost dată ca Mamă de Isus sub Cruce, ca să vă însoţească pe drumul de sfinţenie şi de întoarcere la Dumnezeu; nu vă va lăsa până când nu vă va pune la loc sigur, în braţele lui Dumnezeu. Nu o părăsiţi nici voi, dacă vreţi ca sfinţirea voastră să fie mai uşoară şi mai rapidă.

Acţiunea lui Isus vă conduce la Tatăl. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Isus vi-L face cunoscut pe Tatăl, vă face să-L iubiţi, vă revelează iubirea pe care o are Tatăl pentru voi. Când ajungeţi să înţelegeţi şi să simţiţi vie în voi iubirea Tatălui, sunteţi făpturi noi şi nimic nu vă poate vătăma, nici chiar moartea. Sunteţi în mâinile Tatălui, din care nimeni nu vă poate răpi, după cum a spus Isus Însuşi (In 10,29).

Vedeţi, deci, că Dumnezeu nu împiedică nici un om să se apropie de bine, dimpotrivă, încearcă să-i atragă pe toţi la El. Aşa trebuie să faceţi şi voi, dacă sunteţi fiii lui Dumnezeu: nu judecaţi, nu condamnaţi, rugaţi-vă pentru toţi, şi pentru cei răi şi pentru cei care pe care-i considerați răi. Rugaţi-vă pentru cei care vi se împotrivesc şi vă amărăsc viaţa, şi nu vă va părea rău (Mt 5,43-48). Dumnezeu va face să cadă asupra voastră o ploaie de binecuvântări atât de abundentă, încât Îi veţi mulţumi toată veşnicia. Schimbarea lumii începe acolo unde omul se schimbă pe sine şi se comportă ca fiu al lui Dumnezeu. Nu uitaţi acest lucru! V-o spun şi vouă, celor care aţi făcut răul, celor care nu reuşiţi să vă iertaţi sau care nu aţi fost iertaţi de alţii: apropiaţi-vă de Dumnezeul care vă iubeşte şi vă iartă întotdeauna. Începeţi să trăiţi pentru El, iar El va fi alături de voi: va face din voi făpturi noi, vă va face colaboratorii Săi.

În fine, le spun celor care sunt sclavii lui Lucifer: există şi pentru voi o cale de ieşire, dar trebuie să vă angajaţi serios în a vă transforma radical gândul şi existenţa voastră şi în a repara răul făcut. Dumnezeu vă va ajuta, dar nu o poate face în locul vostru; de aceea, decideţi-vă pentru Dumnezeu, şi drumul se va deschide şi pentru voi.“

 

 

Poporul Nou sărbătoreşte viaţa – Dumnezeu există

Dragi fraţi şi surori,

istoria umană, încă de la începuturi, dă mărturie că Dumnezeu există: oamenii Îl intuiau şi-L înţelegeau, chiar dacă într-o manieră limitată, Îl adorau, de multe ori şi în mod greşit.

Dumnezeu, însă, comunica cu oamenii. În Isus Cristos, El a revelat Chipul Său şi a deschis drumul omenirii pentru a-L cunoaşte plenar şi pentru a trăi, astfel,împreună cu El.

În zilele care urmează, creştinii vor sărbătorii mari sărbători, pentru a se uni cu Dumnezeu: Înălţarea la Cer a Domnului Isus, care a dus natura noastră în dimensiunea divină; coborârea în inimile noastre a Spiritului Sfânt, care ne călăuzeşte lăuntric spre înălţarea noastră, dincolo de hotarele capacităţilor noastre; Preasfânta Treime, în care devenim pe deplin făptura nouă şi unde se sfârşesc moartea şi orice suferinţă (Ap 21,4).

Dumnezeu doreşte să ne comunice plenar viaţa Sa, dacă noi dorim să o primim şi să o trăim. Viaţa lui Dumnezeu, primită, transformă misterele credinţei în lumină şi-n cunoaştere perfectă: de aici se naşte în noi viaţa deplină, eternă. Dacă, însă, Îl venerăm pe Dumnezeu în aceste mistere, dar abia atingând adevărul, fără a intra în el pentru a-l trăi, rămânem în afara cunoaşterii, în afara vieţii lui Dumnezeu care dorește să se dăruiască şi să înalţe omenirea.

Ne aşteaptă timpuri pline de evenimente, în care Dumnezeu se va revela pentru a conduce omenirea la o dimensiune elevată. Dumnezeu nu va forţa libertatea omului, ci se va revela celor care-L iubesc şi sunt gata să fie transformaţi în viaţa lor:

„I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? Isus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. Cel ce nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi; dar Mângâietorul, Spiritul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.“ (In 14,22-26)

Pentru meditaţia noastră, publicăm mai jos un pasaj extras din una din cărţile Stefaniei Caterina, pentru a înţelege mai bine paşii de făcut, care vă vor conduce la trăirea în Preasfânta Treime. Ca de obicei, vă însoţim cu rugăciunea şi vă binecuvântăm împreună cu toţi cei care trăiesc în lumina lui Dumnezeu.

Tomislav Vlašić

 

Gândul lui Cristos nu e fantezie

Continuă lectura „Poporul Nou sărbătoreşte viaţa – Dumnezeu există”

5. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa – Fideli legii lui Dumnezeu

 

Dragi fraţi şi surori,

După urările de Paşti nu v-am mai scris. Sărbătorile de Paşti, cu mesajul lor, sunt ele însele foarte bogate şi incisive. V-am lăsat, pentru a vă da posibilitatea de a-L întâlni pe Isus Cristos şi de a aprofunda relaţia voastră cu El.

În viaţa unui om, întâlnirea cu Cristos cel Înviat nu poate rămâne un episod izolat, o experienţă trecătoare care rămâne ca o amintire, din contră, e o experienţă vitală, care se amplifică, implică total şi devine permanentă; conduce întreaga omenire spre Noua Creaţie, dacă-L primeşte pe Cristos. Aşa a fost pentru apostoli şi pentru adevăraţii ucenici ai lui Isus.

Există evenimente cosmice care ne vorbesc şi pe care vi le comunicăm, ca parte a mărturiei noastre. Isus Cristos, după Învierea Sa, ca Bun Păstor, vizitează în mod obişnuit omenirile credincioase lui Dumnezeu din Universul Superior. Între El şi aceste omeniri, există o relaţie vitală pe care noi nici nu ne-o putem imagina, şi pe care o putem considera ca pe o etapă următoare, înspre realitatea descrisă de Sfântul Ioan ca ceruri noi şi pământ nou (Ap 21).

Continuă lectura „5. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa – Fideli legii lui Dumnezeu”

Comuniunea cu Dumnezeu

Dragi fraţi şi surori, vă propun un mesaj al Sfântului Iosif, pe care l-am primit la începutul novenei dedicate lui. În rugăciune, i-am cerut să ne spună ceva despre sine, dat fiind că se vorbeşte puţin despre el. Ne-a adresat aceste cuvinte, care ne îndeamnă să trăim o relaţie autentică şi profundă cu Dumnezeu, izvorul oricărei fericiri şi împliniri.

Vă salut cu mult drag şi vă binecuvântez. Domnul să vă dăruiască pacea.

Stefania Caterina

Mesajul Sfântului Iosif din 10 martie 2014

  Continuă lectura „Comuniunea cu Dumnezeu”

4. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Întâlneşte-te cu Dumnezeu în Isus Cristos 

Dragi fraţi şi surori,

încep această reflecţie cu cuvintele Sfântului Arhanghel Mihail, extrase din mesajul său din 17 martie 2013. Ele vor deschide fiecărui om calea pentru a-L căuta pe Dumnezeu şi îi vor ajuta pe creştinii care încep pregătirea pentru Paşti să-L cunoască şi mai profund.

„Toţi cei care doresc binele şi caută adevărul sunt chemaţi în acest timp la un drum de profundă renaştere spirituală, care va duce la reunirea în Cristos. Asta înseamnă că toţi vor trebui să-L primească, să-L cunoască şi să-L iubească pe Isus şi să facă parte din poporul Său sfânt. Reunirea în Cristos priveşte întreaga Creaţie: e un drum unic pentru toţi oamenii din Univers… Când totul va fi reunit în Cristos, Tatăl va crea Cerurile Noi şi Pământul Nou şi le va da fiilor Săi; va fi Noua Creaţie. În ea nu va putea intra nimic necurat…  Acesta este planul minunat al Preasfintei Treimi pentru fiecare din voi şi pentru întreaga omenire, plan care e în plină desfăşurare.” [1]

1. Îl contemplăm pe Isus în episodul pregătirii sale pentru viaţa publică, aşa cum ne este prezentat de evanghelistul Matei (Mt 4,1-11). Isus se retrage în pustiu, în tăcere; lasă orice contact cu persoanele, cu activităţile. Îşi eliberează mintea de toate pentru a se cufunda în profunzimea naturii Sale, în spiritul Său. Un adevărat post! Astfel, în libertate interioară, Îl contemplă pe Dumnezeu, care Îl introduce în legile spiritului pur, iar El se descoperă ca CEL CARE ESTE. Această identitate a Sa le-o va arăta oamenilor şi o va confirma în încercări, învingând răul şi moartea, înviind. Continuă lectura „4. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa”

3. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Ieşi din tine însuţi şi stai înaintea lui Dumnezeu (1Re 19,1-18)

 

Dragi fraţi şi surori,

invitaţia adresată de Dumnezeu oricui doreşte să-L cunoască, e aceeaşi cu invitaţia adresată profetului Ilie (1 Re 19,1-18): a ieşi din sine însuşi şi a se deschide lui Dumnezeu. Aceasta este trecerea cea mai firească şi evidentă către relaţia dintre creatură şi Dumnezeu şi, în acelaşi timp, cea mai grea. Martori ai acestui fapt sunt toată istoria mântuirii, toţi sfinţii şi chiar şi marele profet Ilie: şi el trebuia să iasă din raţionamentele lui, din viziunile sale despre mântuire, din puterea sa carismatică, pentru a intra în tăcere şi a primi acţiunea mântuitoare a lui Dumnezeu.

Continuă lectura „3. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa”

2. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Scrisoare către cei care cred şi către cei care nu cred în Isus Cristos

 

Dragi fraţi şi surori,

vă scriem în urma mesajului lui Isus comunicat de noi pe data de întâi ianuarie 2014 [1] şi a scurtei introduceri, în care v-am exprimat disponibilitatea noastră de a vă informa şi de a vă însoţi în acest an. Cu acest articol, dorim să vă antrenăm şi mai mult într-o angajare responsabilă de a realiza destinul nostru comun: acela de a face un salt de calitate a vieţii şi de a lua parte la viitorul glorios al omenirii.

Noi dăm mărturie că întregul Univers va fi reunit în Isus Cristos. Să nu vă tulbure aceasta! Nu pornim de la prejudecăţi, de la imagini religioase care se impun, şi nici de la ideologii religioase. Dorim să intrăm cu voi într-un dialog profund în care să se contureze adevărata identitate a omului, a celui care crede în Dumnezeu, dar şi a omului de ştiinţă care caută adevărul, a celui care se străduie să trăiască şi să exprime dorinţele şi idealurile cele mai nobile care se află în el, pentru a face un salt de calitate în viaţă. Toate acestea responsabilizează credincioşii, necredincioşii, precum şi aparţinătorii oricărei religii.

Continuă lectura „2. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa”

1. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Dragi fraţi şi surori,

iată-ne din nou cu voi sub acest titlu, care va reuni diverse reflecţii care vor urma. Continuăm să trăim în tăcere, aşa cum v-am spus înainte, pentru că e modul cel mai bun de a trăi în prezenţa lui Dumnezeu, de a înţelege voinţa Sa şi de a o pune în practică.

Cu toate acestea, Dumnezeu continuă să ne trimită la voi, cei care parcurgeţi drumul indicat în aceşti ani. Ne trimite atunci când consideră că este nevoie, pentru că cunoaşte greutăţile fiilor Săi pe Pământ. Vom încerca să nu ne întoarcem la subiectele pe care le-aţi auzit deja, ci să le aprofundăm, pentru a vă însoţi și explica pasajele care trebuie făcute în acest an care va fi foarte dinamic, insidios, şi care va cere fiecăruia să facă alegeri, pentru a nu mai întârzia în a participa la lucrarea lui Cristos în întreg Universul.

  1. Dorim, înainte de toate, să vă prezentăm pe scurt identitatea noastră şi a ceea ce facem. De mai mulţi ani suntem angajaţi activ în lucrarea de reunire a Universului în Cristos, nu dintr-o dorinţă a noastră, ci din voinţa lui Dumnezeu. Nu numai că am primit mesaje sau avut viziuni, ci întreaga noastră fiinţă şi existenţă au fost antrenate în această lucrare a Preasfintei Treimi, împreună cu instrumentele sublime precum Preacurata Fecioară Maria şi instrumentele extraordinare din acest timp: îngerii, Nucleul central, fraţii din Univers credincioşi lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu în noi a fost aceea de a ne transforma tot mai mult, pentru a fi într-o zi făpturi noi, împreună cu toţi fiii lui Dumnezeu din Univers.

 Spiritualitatea noastră constă în a trăi Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos cu simplitatea Sfintei Familii din Nazaret, urmând exemplul Sfântului Francisc şi al Sfintei Clara de Assisi. Viaţa noastră nu e bazată pe o regulă statică, ci e dinamică: suntem implicaţi continuu în noutatea minunată a Spiritului Sfânt, care ne conduce la o speranţă senină şi bucuroasă, care depăşeşte orice speranţă umană. Această noutate atinge profunzimile noastre şi ne deschide spre comuniunea Universală, pentru a atinge  plinătatea vieţii lui Dumnezeu, în comuniune cu toţi îngerii, sfinţii, drepţii care populează Universul şi Pământul şi cu fraţii şi surorile din Purgator. Această implicare ne determină tot mai mult să ne înălţăm, pentru a fi supuşi legilor pure ale spiritului care izvorăsc din Preasfânta Treime. De aceea, ne oferim viaţa lui Isus prin Inima Neprihănită a Mariei şi prin Inima Sfântului Iosif, dreptul prin excelenţă, în comuniune cu Trupul Mistic al lui Cristos, pentru a fi Euharistia Vie. Acesta este singurul mod de a ajunge la Înviere, pentru a fi făpturi noi.

Continuă lectura „1. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa”

„Nu te teme, turmă mică…” (Lc 12,32)

sanMichelearc

Dragi cititori,

vă propun mesajul Sfântului Mihail, care trasează drumul înspre evenimentele care ne așteaptă. Sfântul Mihail afirmă că acesta este ultimul mesaj pentru omenirea de pe Pământ, dar că nimic nu le va lipsi celor care doresc cu sinceritate să participe la planul lui Dumnezeu de reunire în Cristos a tuturor lucrurilor. Să ne punem, deci, în slujba lui Dumnezeu cu încredere deplină, aducându-ne aminte unii altora de ”responsabilitățile pe care le avem ca oameni și credincioși”, după cum spune Sfântul Mihail.

Vă salut și vă pomenesc întotdeauna în rugăciunile mele. Domnul să vă dea pacea.

Stefania Caterina

Mesajul Sfântului Arhanghel Mihail din 19 noiembrie 2013

 

”Vă salut, frați și surori de pe Pământ! Dumnezeu mă trimite încă o dată la voi. Acesta, însă, nu e un mesaj ca și celelalte pe care le-ați primit până acum: cuvintele mele de acum încheie un ciclu al istoriei voastre și deschid unul nou. Astăzi mă adresez pentru ultima oară omenirii de pe Pământ. Multe lucruri v-au fost explicate, și, de aceea, nu doresc să repet ceea ce știți deja. Mă voi limita să subliniez câteva puncte pentru a vă reaminti responsabilitățile voastre ca oameni și credincioși. Iată, deci, punctele asupra cărora vă invit să reflectați.

1. Tot ceea ce v-a fost spus în acești ani va fi dus la împlinire pe Pământ. Planul de reunire în Cristos a tuturor lucrurilor se va realiza. Să nu se înșele dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului Său! Dumnezeu are puterea să ducă la împlinire ceea ce a stabilit. Dacă vi se pare că lucrurile nu stau așa, e pentru că Dumnezeu e răbdător cu oamenii de pe Pământ și le dă tuturor timp să înțeleagă, dacă doresc să înțeleagă. Făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna în cei care Îl iubesc și-L caută cu sinceritate; aceste făgăduințe se vor adeveri și în dușmanii lui Dumnezeu care, vrând-nevrând, trebuie să se supună voinței Preasfintei Treimi. De fapt, oamenii, îngerii, demonii și toate creaturile sunt supuse puterii lui Dumnezeu și nimic nu scapă ochilor Săi. Mai devreme sau mai târziu, totul va trebui să se împlinească. Fiți siguri de asta! Continuă lectura „„Nu te teme, turmă mică…” (Lc 12,32)”