2. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Scrisoare către cei care cred şi către cei care nu cred în Isus Cristos

 

Dragi fraţi şi surori,

vă scriem în urma mesajului lui Isus comunicat de noi pe data de întâi ianuarie 2014 [1] şi a scurtei introduceri, în care v-am exprimat disponibilitatea noastră de a vă informa şi de a vă însoţi în acest an. Cu acest articol, dorim să vă antrenăm şi mai mult într-o angajare responsabilă de a realiza destinul nostru comun: acela de a face un salt de calitate a vieţii şi de a lua parte la viitorul glorios al omenirii.

Noi dăm mărturie că întregul Univers va fi reunit în Isus Cristos. Să nu vă tulbure aceasta! Nu pornim de la prejudecăţi, de la imagini religioase care se impun, şi nici de la ideologii religioase. Dorim să intrăm cu voi într-un dialog profund în care să se contureze adevărata identitate a omului, a celui care crede în Dumnezeu, dar şi a omului de ştiinţă care caută adevărul, a celui care se străduie să trăiască şi să exprime dorinţele şi idealurile cele mai nobile care se află în el, pentru a face un salt de calitate în viaţă. Toate acestea responsabilizează credincioşii, necredincioşii, precum şi aparţinătorii oricărei religii.

Fiecare om e creat după Chipul lui Dumnezeu, care e întipărit în esenţa sa. Omul e capabil să-L găsească pe CEL CARE ESTE, dincolo de toate imaginile despre Dumnezeu create de oameni. Aceasta este baza metafizică datorită căreia Dumnezeu se revelează în aceste timpuri ca CEL CARE ESTE, ca o realitate vie, tuturor oamenilor din Univers, în Isus Cristos. El dă tuturor posibilitatea ca în ei să se trezească Chipul CELUI CARE ESTE. Astfel, fiecare om îşi găseşte adevărata identitate în Dumnezeu şi devine făptură nouă, guvernată de legile spiritului pur, colaborând cu Dumnezeu. De aici iau naştere adevărata cunoaştere şi ştiinţă, care-l fac pe om capabil să stăpânească cu desăvârşire Creaţia, împreună cu Dumnezeu.

În aceste timpuri, Dumnezeu îşi manifestă toată iubirea Sa, pentru a atinge fiecare om de bunăvoinţă şi fiecare creatură din Univers. Îi invită pe oameni să iasă din lumea lor mică, să se deschidă Lui pentru a primi viaţa prevăzută pentru ei de la origini. Acţiunea lui Dumnezeu e transversală: depăşeşte hotarele planetelor, naţiunilor şi religiilor. Se desfăşoară după legile spiritului pur, pe care se bazează întregul Univers, şi obligă în aceeaşi măsură toţi oamenii, oriunde s-ar afla. Astfel, Dumnezeu merge în întâmpinarea fiecărui om, îi trezeşte spiritul şi-l determină să facă o alegere constructivă; face acest lucru direct sau prin instrumentele pe care El le alege. Aceste instrumente împlinesc poruncile Sale şi Îi sunt supuse. Programul lui Dumnezeu este de nestăvilit şi se accelerează.

Dumnezeu respectă libertatea omului, de aceea se comunică celui care este deschis să-I primească harul. În mesajul din întâi ianuarie, Isus afirmă, referitor la acest an: „Va fi frumos, pentru cei care M-au ales pe Mine; cel care a ales viaţa Mea, va avea haruri tot mai bogate. De fapt, toate harurile refuzate de mulţi oameni, le voi da celor care răspund cu sinceritate.” Biblia confirmă acest lucru: ”Căutat am fost de cei ce nu întrebau de Mine, găsit am fost de cei ce nu mă căutau” (Is 65,1).

Isus nu făcea diferenţă între oameni, ci se uita la inima şi la credinţa lor. El a vindecat slujitorul sutaşului roman, căruia i-a lăudat credinţa (Mt 8,5-13); El a vindecat fiica unei străine (Mt 15,21-28). El i-a chemat pe păcătoşi, cum a fost Matei, pe care l-a făcut apostolul Său, afirmând: „…că n-am venit să-i chem pe cei drepţi la pocăinţă, ci pe cei păcătoşi” (Mt 9,13). Isus şi-a vărsat Sângele pentru toţi oamenii: ”…Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”            (Mt 26,27-28).

În contextul acestei reflecţii, putem aşeza venirea glorioasă a lui Isus Cristos: „Prin El, Dumnezeu a creat Universul, iar acum L-a făcut stăpânul a toate. El este oglinda slavei lui Dumnezeu, imaginea desăvărşită a lui Dumnezeu. Cuvântul Său susţine Universul”            (Ev 1,2-3).

În aceste timpuri, Isus se va revela tot mai mult; înaintea ochilor Săi, fiecare om va trebui să manifeste cui a ales să-i aparţină: lui Dumnezeu sau lui Lucifer. Toţi cei care participă la acţiunea Sa, vor fi transformaţi şi conduşi la Noua Creaţie. În această lumină, se vor putea înţelege toate evenimentele de pe Pământ şi din Univers. Fără promptitudinea interioară de a face alegerile corecte, însă, se riscă să se intre în confuzie. Fiecare om dispus să-L caute pe CEL CARE ESTE, Îl va găsi pe Isus Cristos-Salvatorul.

Aceleaşi legi îi obligă şi pe creştini, cu o responsabilitate şi mai mare, pentru că L-au cunoscut pe Isus Cristos şi au primit harul Mântuirii. Isus li se adresează şi lor în mesajul citat:tot ceea ce n-a fost făcut în aceşti ani şi de-a lungul mileniilor de către creştinii de pe Pământ apasă ca o greutate asupra întregii omeniri de pe planeta voastră. De aceea, trebuie să încep să purific adânc poporul Meu de pe Pământ, trebuie să purific Biserica.”

Iartă-ne, Doamne, Isuse,

pentru că am întunecat chipul Tău;

în acest fel, am creat confuzie între cei care te căutau.

Iertaţi-ne, voi, cei care nu credeţi, şi voi, cei care aparţineţi altor religii,

şi care doreaţi să vedeţi Chipul lui Dumnezeu.

Iertaţi-ne, oameni din Univers,

care priviţi la  planeta noastră, Pământ,

ca la planeta morţii şi a stricăciunii,

în timp ce vă aşteptaţi să vedeţi în noi o omenire înviată.

Nu ne vor salva automat instituţiile, cu toată puterea lor, nici semnele, şi nici ascultarea neatentă a Cuvintelor lui Isus sau participarea superficială la Sfintele Taine. El însuşi afirmă în mesajul citat: „Vă repet ceea ce le-am spus apostolilor şi discipolilor Mei: fiţi atenţi cum ascultaţi (In 8,18). Fiecare cuvânt pe care-l auziţi în Evanghelie, în mesaje, în tot ceea ce v-a fost dat; fiţi atenţi să-l ascultaţi cum se cuvine, adică să permiteţi Cuvântului Meu să vă schimbe viaţa, pentru că altfel, acelaşi Cuvânt vă va face să suferiţi şi vă va condamna.”

 

Dragi creştini, trăiţi-vă Botezul: în el aţi acceptat să muriţi faţă de voi înşivă pentru a învia cu Cristos cel glorios. Unicul mod de a reuşi acest lucru constă în oferirea lui Cristos prin Inima Neprihănită a Mariei, împreună cu Sfântul Iosif, cel credincios prin excelenţă. Când vă oferiţi sincer lui Isus, primiţi harul de a deveni integri şi neprihăniţi, învingând în voi stricăciunea. Acest fapt vă introduce într-o comuniune adevărată cu Dumnezeu şi cu aproapele. În voi creşte spiritul de comuniune cu tot Trupul Mistic al lui Cristos, cu toate harurile şi cu toate evenimentele. Oferirea vieţii voastre lui Dumnezeu, trezeşte ungerea pe care aţi primit-o la Botez, şi anume aceea de a fi preoţi, prin preoţia credincioşilor (comună), profeţi, adică oameni ai luminii şi regi, adică cei care se stăpânesc pe ei înşişi şi Universul, împreună cu Cristos.

Astfel, deveniţi creaturi noi, temple vii şi luminoase, care atrag sufletele aflate în nevoie,  atât ale celor vii cât şi ale celor răposaţi. Participaţi la acţiunea în spirit a întregii Biserici Universale. Dumnezeu doreşte să atingă fiecare om din Univers. Pentru aceste timpuri, ne acordă harul de a putea boteza în Spirit Sfânt şi foc şi la distanţă, independent de contactul fizic, după cum v-am explicat. [2] Veţi face lucruri mari şi-i veţi ajuta pe fraţii şi surorile din tot Universul.

În experienţele noastre, am întâlnit foarte multe suflete din toate timpurile, care ne-au cerut Botezul. Vă cităm un exemplu, pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine. Ni s-au prezentat în spirit două mari genii ale omenirii noastre, care au trăit în trecut, cunoscuţi nouă, tuturor; unul era creştin, celălalt, nu. În dimensiunea în care se aflau, au devenit conştienţi că au fost un dar al lui Dumnezeu pentru omenirea de pe Pământ; ne-au povestit cum S-a folosit Dumnezeu de ei în timpul vieţii pământeşti. Adresându-mă celui care nu era creştin, l-am întrebat dacă dorea să primească botezul. Mi-a răspuns amuzat: „Inteligent, cum sunt, m-am fofilat imediat între primele grupuri de suflete pe care le-aţi botezat”.

Curaj, deci, fraţi şi surori, fortificaţi angajarea voastră creştină. Nu puteţi rămâne în orizonturile voastre înguste. Isus Cristos guvernează Universul şi transformă totul în mai bine. Participaţi la acţiunea Sa şi revelaţi Chipul Său celor care încă nu-L cunosc; astfel, veţi înţelege evenimentele care se vor desfăşura sub ochii voştri.

Noi vă însoţim stând înaintea lui Dumnezeu, oferiţi Lui în rugăciune. Binecuvântarea Sa să coboare peste voi, toţi.

Tomislav Vlašić

[1] Mesajul lui Isus din 1 ianuarie 2014, intitulat: „Un an frumos şi greu“ publicat pe acest site.

[2] Cf. Stefania Caterina „Dincolo de Marea Barieră“ Ed. Markras 2013, cap.9.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s