Chipul lui Dumnezeu

Dragi cititori,

în mesajul pe care vi-l propun, Sfântul Arhanghel Rafael ne invită să contemplăm Chipul lui Dumnezeu, pentru a primi lumină și forță și pentru a le manifesta tuturor. Ne amintește și că lumea creată așteaptă manifesarea fiilor lui Dumnezeu, despre care vorbește Sfântul Pavel în capitolul al optulea al Scrisorii către Romani. 

Pentru că făptura [Creația] aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

Căci făptura a fost supusă deşertăciunii – nu din voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o – cu nădejde,

Pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu.

Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum.

Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi,                  aşteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru.” (Rom 8,19-23)                                                    

Vă doresc să căutați și să aflați Chipul lui Dumnezeu, plin de iubire și de bunătate, pentru a fi fericiți voi înșivă, pentru a-i face fericiți pe toți cei pe care îi iubiți și pentru a ajuta această omenire, atât de însetată de iubirea lui Dumnezeu și totodată atât de incapabilă să o caute.

Vă salut și vă binecuvântez în Cristos. Dumnezeu să vă dăruiască pace.

Stefania Caterina

Mesajul Sfântului Arhanghel Rafael din 2 iulie 2013

”Dragi frați și surori de pe Pământ! Vă aflați într-un timp de mare confuzie: confuzie în inimi, în familii, în popoare. Omenirea voastră merge pe un drum alunecos și nesigur. În ciuda multelor și repetatelor apeluri ale Cerului, oamenii nu se întorc la Dumnezeu, dimpotrivă, se îndepărtează tot mai mult. De ce aceasta? Pentru că majoritatea oamenilor caută multe lucruri, dar nu-L caută pe Dumnezeu, nu dorește să contemple Chipul Său.

Chipul lui Dumnezeu este unica oglindă în care omul se poate vedea pe sine, pentru că sunteți creați după Chipul și Asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, a căuta Chipul lui Dumnezeu înseamnă a uita imaginea pe care o aveți despre voi înșivă sau cea pe care alții v-au atribuit-o, pentru a afla imaginea pură a ființei voastre, așa cum a ieșit din mâinile Creatorului. Puteți să ajungeți la aceasta doar dacă stați înaintea lui Dumnezeu, față în față, fără să vă ascundeți, fără să luați sau să adăugați nimic la ceea ce sunteți. În Chipul lui Dumnezeu găsiți propria voastră identitate și originalitatea persoanei voastre. Când Dumnezeu vă privește, o face cu iubire. Amintiți-vă episodul tânărului bogat care Îl interpelează pe Isus; Evanghelia spune: ”Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis…” (Mc 10,21). Privirea lui Dumnezeu e mereu iubitoare. Privirea Lui nu rănește nici atunci când revelează sărăcia voastră, nu umilește, ci vă face să vedeți ceea ce sunteți și ce ați putea fi, și o face pentru a vă ridica la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu.

Chipul lui Dumnezeu e un chip radios, pe care strălucește lumina adevărului. De aceea, cine trăiește în întuneric, nu dorește să se apropie de Chipul lui Dumnezeu. Omul care nu-L iubește pe Dumnezeu fuge de adevărul Chipului Său. Nu vrea să fie privit de Dumnezeu, se închide iubirii Lui. Așa a făcut Lucifer, înșelătorul și domnul minciunii: s-a răzvrătit față de Dumnezeu și a respins privirea Sa. De aceea, Lucifer nu mai poate vedea Chipul lui Dumnezeu. El nu are acces la dimensiunea spiritului pur, nu poate depăși Marea Barieră a Cerului. După căderea sa dezastruoasă, Lucifer a întâlnit Chipul lui Dumnezeu o singură dată: în Chipul lui Isus Cristos. A stat față în față cu El pentru a-L ispiti în deșert, L-a insultat în timpul Pătimirii, a crezut că L-a învins pe Cruce. Dar Isus a înviat, iar Lucifer Îl va revedea doar la sfârșitul timpurilor, în ziua în care va fi din nou față în față cu Isus Cristos, pentru a fi judecat de El.

Aceasta este cea mai mare pedeapsă pentru Lucifer: să nu mai poată vedea Chipul lui Dumnezeu, el, care la început a fost cel mai puternic înger de lumină, cel care contempla Chipul lui Dumnezeu cel mai de aproape. Tot așa, și cine nu este cu Dumnezeu, ci-l urmează pe Lucifer, nu poate vedea Chipul lui Dumnezeu, înainte de toate în el însuși -pentru că nu mai vede Chipul și Asemănarea sa cu Dumnezeu- și, mai apoi, nici în ceilalți. Cu cât omul refuză să vadă Chipul lui Dumnezeu, cu atâta îl caută mai puțin, și cercul se închide. Omul devine prizonierul propriului egoism și se așează sub privirea celui rău: Lucifer știe cum să umfle mândria și ambiția, știe cum să folosească un om egoist. Căutați-L pe Dumnezeu și rugați-vă Lui, pentru a nu ajunge în mâinile potrivnicului.

Dumnezeu dorește ca omenirea întregului Univers să fie reunită în Cristos. Acesta este programul acestor vremuri, care sunt vremurile de pe urmă. Aceste vremuri preced venirea glorioasă a lui Cristos; despre aceasta vi s-a vorbit mult. Nimeni, însă, nu poate fi reunit în Cristos dacă nu vede mai întâi Chipul Său: cine nu vrea să vadă Chipul lui Cristos, nu va intra în Noua Creație promisă de Dumnezeu la sfârșitul timpurilor. Chipul lui Isus este Chipul văzut al Dumnezeului nevăzut (Col 1,15) și este și oglinda în care omul se se privește și se regăsește pe sine.

Și Creația așteaptă manifestarea fiilor lui Dumnezeu, așa cum v-a amintit gloriosul apostol, Sfântul Pavel (Rom 8, 19-23). Creația are nevoie să vadă Chipul lui Dumnezeu, firește, în felul său, dat fiind că făpturile diferite de om nu au spirit, ci suflare de viață. Și acesta este emanație a Spiritului lui Dumnezeu și, de aceea, făpturile merită respect; totuși, ele nu dețin Chipul și Asemănarea cu Dumnezeu. Cu toate acestea, Creația caută Chipul lui Dumnezeu pentru că  El este izvorul vieții.

A privi Chipul lui Dumnezeu nu e doar o expresie frumoasă, ci o nevoie profundă a întregii Creații. Ea poate vedea Chipul lui Dumnezeu doar prin fiii lui Dumnezeu. Vedeți, însă, ce se întâmplă pe Pământ: majoritatea oamenilor nu mai reflectă Chipul lui Dumnezeu, ci pe cel al lui Satana. Acest fapt afectează Creația și generează catastrofe, pentru că natura se răzvrătește față de om, nerecunoscând în el Chipul lui Dumnezeu care este izvor de viață, ci un chip care generează moarte.

Ce așteaptă Dumnezeu de la fiii Săi? Așteaptă să manifeste pe deplin Chipul și Asemănarea Sa, pentru ca, prin ei, El să poată atinge întreaga Creație. Aceasta este prima mare misiune și prima mare mărturie a credincioșilor: să manifeste pe deplin Chipul lui Dumnezeu. Noua Creație va fi locuită doar de oameni care reflectă încontinuu gloria, puterea și frumusețea Chipului lui Dumnezeu. Întreaga Creație va absorbi acea putere și, la rândul său, o va reflecta asupra omului; va fi un schimb continuu și reciproc de putere și splendoare.

Chipul lui Cristos este chipul Dumnezeului făcut trup, nu doar pentru omenirea de pe Pământ, ci pentru toate celelalte omeniri din Univers. Dumnezeu, în bunătatea Sa infinită, a vrut ca Chipul Său să se întrupeze în Cristos, să fie vizibil, pentru ca toate popoarele să-L poată vedea. În Noua Creație, Isus va fi în mijlocul poporului Său și toți Îi vom vedea neîncetat Chipul.

Frumusețea și lumina Fiului lui Dumnezeu se vor reflecta asupra oamenilor și creaturilor, și Isus va oferi Tatălui necontenit splendoarea poporului Său și a întregii Creații; aceasta va fi jertfa continuă de laudă.

Dumnezeu dorește ca creștinii de pe Pământ să emane puterea Sa; în acest fel, El va putea vindeca omenirea voastră. Din păcate, acest lucru este dificil pe Pământ: Chipul lui Dumnezeu nu e iubit, nici căutat de majoritatea oamenilor, mai mult, e desfigurat încontinuu, așa cum a fost pe Cruce, unde, în Chipul lui Cristos, a fost desfigurat Chipul lui Dumnezeu. Ce mare păcat apasă omenirea de pe Pământ, care a lovit, ofensat și însângerat până la desfigurare Chipul lui Dumnezeu, și nu numai atunci, ci continuă să o facă în fiii lui Dumnezeu, ofensați și disprețuiți așa cum a fost Cristos. Cu toate acestea, Chipul suferind al lui Cristos pe Cruce s-a transfigurat prin Înviere și Chipul Său a înviat strălucitor. Chipul Răstignitului și al Celui Înviat sunt două chipuri care se manifestă încontinuu pe Pământ.

Și Creația suferă la vederea Chipului lui Cristos răstignit și suferind în fiii lui Dumnezeu. Se bucură când Îl vede înviind. Vă invit să manifestați tot mai mult puterea Chipului lui Cristos, și atunci când sunteți răstigniți, pentru ca și chipul vostru să învie și să strălucească asemenea Chipului lui Isus. Creaturile din jur vor simți acest lucru. Ele împărtășesc suferințele voastre și le absorb în mare parte: într-un anumit sens, se jertfesc, chiar dacă nu pot fi conștiente de acest lucru. Acesta este o mare taină a puterii lui Dumnezeu: El permite ca un animal sau o plantă să simtă suferința omului și să și-o însușească, cel puțin parțial. Astfel, creaturile îndepărtează de la voi o parte din suferință. Adesea ele sunt adevărate scuturi care alungă de la voi ura celui rău și vă protejează. Gândiți-vă la aceasta atunci când priviți câinele sau pisica voastră, când vă plimbați prin pădure, când priviți frumusețea naturii. Oferiți-I lui Dumnezeu suferința creaturilor și implorați pentru ele ocrotirea Sa, pentru ca și voi să fiți protejați. Cereți iertare lui Dumnezeu pentru cruzimea cu care omul de pe Pământ se comportă față de creaturi și de mediul înconjurător. Amintiți-vă mereu că omul și Creația formează împreună lucrarea minunată a lui Dumnezeu; împreună vor intra în Noua Creație.

A manifesta Chipul lui Dumnezeu întregii Creații, e o misiune pe care nu o puteți neglija. Nu vi se cere să deveniți fanatici, cum adesea se întâmplă pe Pământ față de animale sau de mediul înconjurător. Vi se cere să înțelegeți în mod corect și echilibrat responsabilitatea voastră de fii ai lui Dumnezeu față de Creație. Omul a fost chemat să stăpânească Creația; aceasta înseamnă că Dumnezeu vă încredințează creaturile, ca să le îngrijiți și să le faceți să trăiască cufundându-le în slava lui Dumnezeu. Sunteți chemați la aceasta; de aceea, locurile în care trăiți și creaturile care vă înconjoară ar trebui să reflecte frumusețea voastră de fii ai lui Dumnezeu și să simtă binecuvântarea voastră continuă.

Vă repet: cine nu caută Chipul lui Dumnezeu, nu-L poate primi pe Spiritul Sfânt, nici nu-L poate supune. Spiritul lui Dumnezeu nu se lasă posedat de nimeni, cu atât mai puțin de cei care-L disprețuiesc pe Dumnezeu. Spiritul Domnului e liber, nu poate fi îngrădit, exploatat, călcat în picioare. Oare Spiritul lui Dumnezeu poate să asculte de om? Dacă ar asculta de om, nu ar mai fi Dumnezeu. Ar fi un dezastru pentru omenire, dacă Dumnezeu ar asculta de om! Cu toate acestea, mândria omului nu are limite și adesea încearcă să-L posede pe Dumnezeu, pentru a obține ce-i place mai mult. Spiritul Sfânt, însă, nu ascultă de oameni, ci suflă unde dorește. El coboară acolo unde Tatăl și Fiul Îl trimit și unde El însuși dorește. Nimeni nu-I poate porunci Spiritului Sfânt, în numele niciunui sistem, a niciunei investituri și al niciunei formule. Fiți conștienți de aceste lucruri, pentru a nu păcătui ca Lucifer.

Atunci când omul e închis în propriul egoism, Dumnezeu nu poate acționa în spiritul său. Nu de puține ori se întâmplă ca nivelul spiritual al omului să fie atât de jos, încât să nu se deosebească mult de animale. În aceste cazuri, Chipul și Asemănarea lui Dumnezeu rămân inerte în om, nu produc roade. Animalul are o limită, întrucât e animal, lipsit de spirit; de aceea, Spiritul Sfânt nu poate acționa în el, așa cum face în om. Omul are spirit, care e nemărginit, pentru că Spiritul Sfânt poate acționa nelimitat în spiritul uman; e nevoie, însă, ca omul să-I îngăduie acest lucru. Din păcate, omul e cel care adesea pune o limită, în fața căreia Dumnezeu se oprește; nu se oprește, ca în cazul animalelor, pentru a respecta o limită obiectivă, ci din respect pentru libertatea umană. De multe ori, oamenii Îi pun o limită lui Dumnezeu, Îi închid drumul; de aceea v-am spus că rămân la un nivel atât de jos încât nu se deosebesc cu mult de animale. Aceasta a fost experiența protopărinților voștri după păcatul originar. Animalul nu are vină pentru limita sa, dar omul are, pentru că decide conștient să-L respingă pe Dumnezeu și se opune acțiunii Sale. Omul devine adesea mai rău ca animalele, pentru că poartă o vină pe care animalul nu o are.

Frații din Univers credincioși lui Dumnezeu, manifestă perfect Chipul lui Dumnezeu, chiar dacă poartă consecințele păcatului restului omenirii, care nu le permite să ajungă la niveluri și mai înalte. Din Dreptatea divină, limita pe care și-a pus-o o parte din omenire, afectează și omenirile credincioase lui Dumnezeu. Cu toate acestea, aceste omenirii au niveluri spirituale atât de înalte comparativ cu al vostru, încât simpla lor prezență manifestă Chipul lui Dumnezeu. Iată de ce natura planetelor lor e diferită și de ce atunci când acești fii ai lui Dumnezeu merg pe alte planete, manifestă o asemenea putere, încât și aparatura încetează să funcționeze. De aceea Lucifer se teme mult de acești frați: nu doar pentru nivelul lor spiritual și pentru incoruptibilitatea lor, ci și pentru puterea lor, care e capabilă să oprească forța sa și a discipolilor săi.

Lucifer se teme că venirea fraților credincioși poate altera legile pe care el și-a fondat împărăția. Împărăția lui Lucifer are legile sale cu care ține sclavi omul și natura. Pe Pământ, în special, dar și pe alte planete din Universul Inferior, Lucifer încearcă să răstoarne ordinea divină, impunând legi contrare vieții lui Dumnezeu: înșelăciunea, frica, abuzul, violența, servilismul, viclenia, necinstea, etc., legi pe care le vedeți operând perfect în sistemele voastre politice, economice, sociale și chiar religioase. Dacă frații credincioși ar veni pe Pământ, împărăția întunericului s-ar zdruncina.

Și rugăciunea este contemplarea Chipului lui Dumnezeu. Vă întreb: contemplați voi Chipul lui Dumnezeu atunci când vă rugați? Sunteți capabili să-I absorbiți puterea, pentru a fi asemenea Lui și pentru a o transmite altora? Dacă răspunsul este negativ, înseamnă că rugăciunea vostră este un exercițiu steril. Poate că nimeni nu v-a explicat. Pentru mulți dintre voi, a contempla Chipul lui Dumnezeu este o frază romantică, departe de viața cotidiană, dar Isus a spus că cei curați cu inima Îl vor vedea pe Dumnezeu (Mt 5,8). Vă spun că aceasta poate să se întâmple deja aici, pe Pământ, nu doar în Paradis. Dacă e adevărat că nu-L vedeți pe Dumnezeu în mod fizic, nu înseamnă că nu-L puteți vedea în spiritul vostru: Dumnezeu e prezent în spiritul omului care-L caută, iar spiritul omului poate și trebuie să contemple Chipul lui Dumnezeu; însă trebuie să fie un spirit curat.

Noua Creație nu va coborî din Cer, în mod magic. Ea este împărăția lui Dumnezeu care crește în voi, o sămânță care se dezvoltă și care vă face să contemplați tot mai mult frumusețea și puterea Chipului lui Dumnezeu. Noua Creație crește împreună cu voi, e pregătită de credința poporului lui Dumnezeu, de bărbați și femei care doresc să primească viața divină și să fie transformați, din slavă în slavă (2Cor 3,18), în același chip care strălucește pe Fața lui Isus.

În lumina acestor lucruri, vă invit pe toți să stați în fața Chipului lui Dumnezeu. Vă invit mai ales pe voi, părinți și educatori, pentru ca copiii și tinerii să vadă în voi Chipul lui Dumnezeu, pentru a fi bine orientați în viață. Imprimați în ei iubirea divină, învățați-i să caute Chipul lui Dumnezeu care îi protejează, îi ferește de confuzie și de păcat.

Îi chem din nou pe Papa, pe toți păstorii și pe cei care dețin poziții de responsabilitate în Biserică, să contemple și să arate poporului Chipul lui Dumnezeu, și nu pe cel al unei organizații numite Biserică. Manifestați Chipul Milostiv al lui Dumnezeu, dar și puterea Sa, care nu derivă din cultura voastră sau din frumoasele voastre predici, ci din relația intimă și filială cu Dumnezeu, din rugăciunea care de multe ori vă lipsește. Stați înaintea Chipului lui Dumnezeu și lăsați-vă conduși de El, lăsați-vă pătrunși în profunzime: el vă va face să înțelegeți ceea ce trebuie să corectați în voi. Atunci îi veți putea ajuta și pe credincioși și veți fi credibili; să nu vi se întâmple să vedeți paiul din ochiul fratelui înainte de a vedea bârna din ochiul vostru (Mt 7,4-5).

Confuzia va crește pe Pământ, proporțional cu îndepărtarea omenirii de Dumnezeu. Acum, mai mult ca oricând, creștinii sunt chemați să-L privească pe Dumnezeu față în față, pentru a primi lumina Chipului Său și pentru a o reflecta asupra unei lumi tot mai închisă în întuneric.

Mă voi ruga pentru voi.

Vă binecuvântez, în Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt”.

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s