Reuniți în Cristos – Botezul în Spirit Sfânt şi foc

 

Reflecții și rugăciuni

de Tomislav Vlašić

Botezul în Spirit Sfânt şi foc

Vă salut pe toţi fraţii şi surorile care ascultă acest program. Astăzi vom aborda tema „Botezul în Spirit Sfânt şi Foc”. Începem această reflecţie în Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin.

„Doamne, Dumnezeule, reînnoieşte în noi Botezul nostru

şi harurile pe care ni le-ai dăruit prin Botez.

Dăruieşte-ne azi harul de a fi îmbrăcaţi cu putere de sus, cu puterea Spiritului Sfânt,

ca Spiritul Sfânt să ne călăuzească în aceste timpuri şi

să ne dăruiască harul de a  înţelege semnele timpurilor, pentru a putea răspunde impulsurilor pe care le primim din interior.

Doamne, Dumnezeule, dă-ne să ne trăim Botezul în aceste  timpuri şi fă-ne martorii Tăi, mărturisitorii vieţii Tale în noi, viaţă care doreşte să se manifeste, să se exprime celorlalţi.

În Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”

 

Această temă este prezentată de Stefania Caterina în cartea „Dincolo de Marea Barieră”. Astăzi vă punem la dispoziţie capitolul al nouălea al acestei cărţi, în care ea vorbeşte detaliat despre această temă şi, prin urmare, îl puteţi citi, vă puteţi informa şi puteţi dobândi o imagine reală despre ceea ce este Botezul în Spirit Sfânt şi Foc. Doresc doar să subliniez un lucru, pentru aceia dintre voi care n-au citit şi nu sunt informaţi: Botezul în Spirit Sfânt şi Foc despre care vorbim este o extensie a harului Botezului. Este un har dăruit pentu aceste timpuri şi este vorba despre reunirea în Cristos a tuturor oamenilor, sufletelor, făpturilor. Nu toţi oamenii, mai ales sufletele din Purgatoriu şi oamenii din Univers au posibilitatea să primească Botezul aşa cum avem noi, pe Pământ, unde a fost instituită Biserica lui Dumnezeu. În aceste timpuri, Dumnezeu doreşte să cuprindă totul. De aceea, dă harul ca în spirit să comunicăm harul Botezului tuturor oamenilor de bunăvoinţă; celor vii şi celor răposaţi, oamenilor de pe Pământ şi din întregul Univers. Aşa cum pentru noi a fost un moment hotarâtor decizia noastră pentru Isus Cristos şi Botezul în Numele Preasfintei Treimi, tot aşa, şi pentru sufletele din Univers este necesar Botezul. De aceea, astăzi doresc să reflectăm împreună la datoria fiecărui om care e botezat, desigur, a celui care e botezat şi care-şi trăieşte Botezul. Această temă doresc să o așez în contextul evenimentelor actuale din lume şi din întregul Univers, pentru ca să-I puteţi răspunde lui Dumnezeu în timpurile în care ne aflăm.

Pe Pământ, omul iese cu greu din ritmul său şi din modul propriu în care înţelege ceea ce se întâmplă în lume.  V-am comunicat ceea ce am primit de la instrumentele extraordinare pe care Dumnezeu  le-a prevăzut pentru aceste timpuri: Nucleul Central, îngerii şi frații și surorile credincioase lui Dumnezeu din întregul Univers. Anul trecut v-am spus că Pământul era chemat, la fel ca și Biserica de pe Pământ, să fie gata să ocupe locul de frunte în Evanghelizarea întregului Univers. La sfârșitul anului, ni s-a revelat că Dumnezeu nu a găsit pe Pământ poporul care să fie pregătit pentru această misiune. Voi, cei care ați urmărit aceste programe, știți că Dumnezeu a încredințat acest rol popoarelor din Univers care Îi sunt credincioase. Anul acesta, Bisericii de pe Pământ îi este dat un har deosebit, prezența specială a Preasfintei Treimi. Acest an se îndreaptă înspre final și-și încheie ciclul său. În acest an, Dumnezeu așteaptă de la poporul Său, de la Biserică, o decizie. Care? Frații și surorile credincioase au realizat evanghelizarea Universului Mediu. V-am spus deja că întregul Univers este împărțit în trei: Universul Superior, Mijlociu și Inferior. În Universul Superior se află popoarele care au rămas credincioase lui Dumnezeu. Ei se află chiar lângă Bariera de Lumină pe care va trebui să o treacă întreaga omenire, pentru a deveni Noua Creație. Acești frați și surori L-au vestit deja pe Isus Cristos și Evanghelia, Universului Mijlociu, unde se află oamenii care după păcatul originar au rămas nehotărâți, indiferenți.

 În aceste luni care au mai rămas, frații și surorile credincioase completează acele detalii care sunt necesare acelor oameni și planete. Prin urmare, vă puteți închipui ce rol au împlinit acești oameni care sunt credincioși lui Dumnezeu.

Când se încheie Evanghelizarea Universului Mijlociu, începe în Universul Inferior și pe Pământ, care se află în acest Univers. Știți că Universul Inferior e plin de oameni, de planete care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu; prin urmare, e prezentă în mod deosebit acțiunea Satanei. Vă puteți închipui acum că în fața puterii spiritului îngerilor și a fraților și surorilor credincioase lui Dumnezeu, se va declanșa o reacție puternică în Universul Inferior. Putem spune că Evanghelizarea va intra pe teritoriul unde Lucifer domină. În această Evanghelizare, se așteaptă mari evenimente în Universul Inferior, care vor cuprinde și Pământul. Cu aceasta intrăm în faza hotărârii definitive a omenirii, a fiecărui om, fie pentru Dumnezeu, fie pentru Satana. Evenimentele însele îi vor pune pe oameni în situația de a trebui să aleagă între Dumnezeu și Satana. Intrăm în evenimente foarte importante pentru omenirea de pe Pământ și din întregul Univers, mai ales din Universul Inferior.

Prin urmare, când vorbim despre Botezul în Spirit Sfânt și foc, dorim să-l așezăm în contextul acestor evenimente și să vă vorbim vouă, celor care sunteți botezați, despre rolul vostru și despre responsabilitatea pe care o aveți pentru această evanghelizare. Nu se pune problema dacă oamenii știu sau sunt siguri sută la sută că există viață și oameni  în Univers, ci este vorba despre răspunsul fiecărui creștin la chemarea pe care a primit-o prin Botez. Este vorba despre hotărârea matură a fiecărui creștin de a da mărturia sa.

Iar botezându-se Isus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” [1].

 Noi răspundem în puterea Botezului lui Isus. Din acea putere ne luăm forțele. Prin Botezul lui Isus, cei care se botează sunt cufundați în viața dumnezeiască, în viața Preasfintei Treimi. Dacă își trăiesc pe deplin Botezul, atunci Dumnezeu se manifestă mereu în ei, manifestă viața Sa și o confirmă. Prin urmare, ceea ce Isus a trăit la Botez, e oglinda dinamicii vieții în noi. Dacă suntem botezați în Numele lui Isus Cristos și trăim cu adevărat acest Botez, atunci în noi acționează Isus Cristos ca Mare Preot care răscumpără, care se oferă pentru noi și care neîncetat mijlocește pentru noi. El este în noi, în spiritul nostru. În noi se află Spiritul Sfânt care ne îndeamnă, care ne călăuzește și ne apără. În noi este Tatăl, care ne naște și ne regenerează necontenit. În noi este această dinamică a harului. Dacă înțelegem aceasta, atunci putem înțelege ceea ce a spus sfântul Pavel: ”că suntem templul Spiritului Sfânt, templul lui Dumnezeu”. Acest cuvânt – templu – nu are voie să rămână doar o expresie. Templul este Biserica în care se adună poporul viu. Dacă o persoană, nucleu sau un popor trăiește radical Botezul, atunci devine un mare sanctuar în care se adună suflete; pentru că Isus este Preot în noi. Fiecare botezat participă la Botezul lui Isus, se împărtășește din puterea Sa profetică și regală. Prin urmare, cu răspunsul nostru, noi ne inserăm în această acțiune a lui Isus Cristos, în preoția comună, în viața Sa profetică și în regalitatea Sa. Acum avem harul de a trăi pe Pământ, iar când vom fi în Cer, aceasta se va realiza pe deplin.

Deci, în acest hram, în acest sanctuar, îndatorirea noastră este aceea de a participa la preoția lui Isus Cristos, de a ne oferi pe noi înșine, întreaga noastră existență, oamenii, toate creaturile. Dacă noi ne abandonăm acțiunii Preasfintei Treimi în noi, viața noastră devine lumină. În spiritul nostru se adună suflete, pentru că în aceste timpuri, Isus Cristos acționează într-un mod deosebit asupra spiritului omului. Prin Spiritul Sfânt, El adună toate sufletele – din Univers, din Purgatoriu –  și le orientează într-acolo unde găsesc lumină. Suflete care nu  L-au cunoscut pe Isus Cristos prin predici, călăuzite de Spiritul Sfânt, se orientează înspre oamenii care trăiesc viața dumnezeiască și o manifestă. Slujirea noastră constă în aceea că noi comunicăm viața lui Dumnezeu oamenilor și sufletelor. De aceea, și noi putem să transmitem acest har al Botezului în Spirit Sfânt și Foc, desigur, dacă trăim acest har și dacă sufletele văd în noi lumină. Cu cât suntem noi mai cufundați în Dumnezeu, cu atât mai multe suflete văd această lumină și găsesc drumul. Ele se unesc cu noi și, după ce le botezăm, aceste suflete ne însoțesc și ne ocrotesc, și astfel, noi naștem un popor în jurul nostru, prin harul lui Isus Cristos.

 În luarea de rămas bun de la ucenici din relatarea Sf. Matei, Isus spune:Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” [2]

Creștinii pasivi atribuie acest har doar Papei și preoților, dar nu e așa. În ultima audiență, Papa Francisc a spus că toți suntem egali, că nu există diferențe între preot și creștinul de rând. În istoria Bisericii cunoaștem atâția sfinți, atât bărbați cât și femei, care nu au fost nici episcopi, nici preoți, nici călugări, și care au demonstrat o putere extraordinară a Spiritului Sfânt. Prin urmare, cei care au primit cu seriozitate viața lui Isus Cristos și s-au cufundat în ea, au experimentat puterea Botezului, puterea acțiunii Preasfintei Treimi. De aceea, tuturor celor care sunt botezați, le este adresată astăzi chemarea de a-I răspunde lui Dumnezeu și de a fi responsabili pentru frații și surorile care-L caută pe Dumnezeu, dar care nu-L pot găsi, pentru că nu există posibilitatea de a le fi vestit direct, așa cum ne este vestit nouă. Sunteți chemați să răspundeți la o acțiune concretă care va fi foarte folositoare sufletelor din întregul Univers. Biserica, poporul lui Dumnezeu, e chemată

să-și manifeste identitatea sa, personalitatea sa, pe care ea însăși o definește în două puncte:

 

• Manifestarea vieții Preasfintei Treimi

• Trăirea în uniune mistică cu Jertfa lui Isus, adică trăirea Euharistiei.

 

Când vorbim despre aceste puncte, nimeni nu se poate scuza spunând ”eu nu știu dacă există oameni în Univers”. Accentul se pune pe faptul că Biserica per ansamblu trebuie să răspundă, să manifeste identitatea sa, și în ea prezența vieții Preasfintei Treimi; să o manifeste în acea putere care i-a fost dată la începutul Rusaliilor. Biserica e chemată să-și manifeste iubirea sa pentru Mântuitorul lumii, prin uniunea mistică cu Jertfa Sa, cu Moartea și Învierea Sa. Acel răspuns întregul Univers îl așteaptă de la Biserica de pe Pământ. Frații și surorile credincioase lui Dumnezeu se vor întâlni cu noi în Spiritul Sfânt. Ei acționează deja în Spiritul Sfânt, și nu vin la noi cu discuții omenești. Cine îi dă un răspuns afirmativ lui Isus Cristos, va recunoaște acești frați și surori în Spiritul Sfânt.  De asemenea, și poporul ar trebui să dea acest răspuns, pentru a se întâlni și a se forma un popor între Biserica de pe Pământ, care trebuie să fie martora Morții și Învierii Domnului și a Înălțării Sale glorioase, și oamenii din Univers credincioși lui Dumnezeu, care sunt martorii harurilor enorme care au rămas în ei și care s-au dezvoltat, datorită faptului că au rămas credincioși lui Dumnezeu de la începutul lumii.

De aceea, această chemare se adresează fiecăruia în parte, întregii Biserici și întregii omeniri, pentru că întreaga omenire Îl va întâlni pe Isus Cristos. Biserica crede în cea de-a doua Sa venire, dar trebuie să recunoască timpurile. Ea este chemată la fidelitate și la un răspuns treaz la toate îndemnurile spiritului.

În ultima audiență, Papa Francisc a întrebat credincioșii: ”Știți ziua în care ați fost botezați? Dacă nu o știți, aflați-o și sărbătoriți acea zi”. Folosesc această ocazie ca să vă spun tuturor să treziți în voi importanța Botezului vostru, să începeți să trăiți, să comunicați acest har oamenilor din întregul Univers, sufletelor din Purgator și tuturor oamenilor care nu au altă posibilitate de a intra în viața lui Isus Cristos.

Să rămânem un moment în tăcere, acum; să luăm o hotărâre.

Vă invit pe toți să vă oferiți viața lui Isus Cristos prin Maria și să vă hotărâți să comunicați acest har botezând oameni, suflete, în Spiritul Sfânt și foc. Fie ca oferirea noastră să fie de acum comunitară, și acest popor va deveni puternic în Spiritul Sfânt.

Acum să dorim ca toți oamenii de bunăvoință care doresc să intre în comuniunea noastră și în comuniune cu întregul Trup Mistic, care doresc să se boteze în Spirit Sfânt și foc și să se unească cu Trupul Mistic al lui Cristos, să primească acest har. Sunt oameni care fac parte din rădăcinile noastre, strămoșii, răposații noștri, cei adormiți. Au trecut atâtea secole şi există atât de mulți oameni care nu sunt botezați. În Univers sunt mulți oameni care au uitat tot despre Dumnezeu și care au nevoie de Botez. Există atât de mulți oameni de bunăvoință care sunt înșelați. Să ne rugăm pentru ei în fiecare zi, la Sfânta Liturghie, prin alte rugăciuni… Acești oameni îi caută pe aceia care sunt plini de viața lui Dumnezeu. Avem întotdeauna prilejul să le-o oferim.

Acum îi vom boteza în Spirit Sfânt și foc pe toți cei care sunt de față și care doresc viața dumnezeiască:

”Vă dăm numele Mihail și Mihaela,

eu vă botez în Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt.

Dumnezeul cel milostiv să vă ierte păcatele,

să reverse Spiritul Său peste voi, să imprime sigiliul Său și cele șapte daruri ale Sale,

să vă separe de orice influență a spiritului rău, a puterilor Iadului

și să vă unească adunării sfinților, Trupului Mistic al lui Cristos.

 

Spiritul Sfânt să coboare peste voi și peste cei care continuă să trăiască și să se roage,

peste cei care doresc să fie slujitori activi ai acestui har.

 

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare asupra voastră, asupra familiilor voastre, peste munca voastră, peste cei cu care împărtășiți viața voastră și peste tot ceea ce înseamnă existența voastră. Să coboare asupra întregului Univers, peste toate sufletele, peste toți oamenii și toate creaturile, în Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin.”

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s