„Nu te teme, turmă mică…” (Lc 12,32)

sanMichelearc

Dragi cititori,

vă propun mesajul Sfântului Mihail, care trasează drumul înspre evenimentele care ne așteaptă. Sfântul Mihail afirmă că acesta este ultimul mesaj pentru omenirea de pe Pământ, dar că nimic nu le va lipsi celor care doresc cu sinceritate să participe la planul lui Dumnezeu de reunire în Cristos a tuturor lucrurilor. Să ne punem, deci, în slujba lui Dumnezeu cu încredere deplină, aducându-ne aminte unii altora de ”responsabilitățile pe care le avem ca oameni și credincioși”, după cum spune Sfântul Mihail.

Vă salut și vă pomenesc întotdeauna în rugăciunile mele. Domnul să vă dea pacea.

Stefania Caterina

Mesajul Sfântului Arhanghel Mihail din 19 noiembrie 2013

 

”Vă salut, frați și surori de pe Pământ! Dumnezeu mă trimite încă o dată la voi. Acesta, însă, nu e un mesaj ca și celelalte pe care le-ați primit până acum: cuvintele mele de acum încheie un ciclu al istoriei voastre și deschid unul nou. Astăzi mă adresez pentru ultima oară omenirii de pe Pământ. Multe lucruri v-au fost explicate, și, de aceea, nu doresc să repet ceea ce știți deja. Mă voi limita să subliniez câteva puncte pentru a vă reaminti responsabilitățile voastre ca oameni și credincioși. Iată, deci, punctele asupra cărora vă invit să reflectați.

1. Tot ceea ce v-a fost spus în acești ani va fi dus la împlinire pe Pământ. Planul de reunire în Cristos a tuturor lucrurilor se va realiza. Să nu se înșele dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului Său! Dumnezeu are puterea să ducă la împlinire ceea ce a stabilit. Dacă vi se pare că lucrurile nu stau așa, e pentru că Dumnezeu e răbdător cu oamenii de pe Pământ și le dă tuturor timp să înțeleagă, dacă doresc să înțeleagă. Făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna în cei care Îl iubesc și-L caută cu sinceritate; aceste făgăduințe se vor adeveri și în dușmanii lui Dumnezeu care, vrând-nevrând, trebuie să se supună voinței Preasfintei Treimi. De fapt, oamenii, îngerii, demonii și toate creaturile sunt supuse puterii lui Dumnezeu și nimic nu scapă ochilor Săi. Mai devreme sau mai târziu, totul va trebui să se împlinească. Fiți siguri de asta!

2. Planul de reunire în Cristos a tuturor lucrurilor e deja în desfășurare în Univers. Nucleele, preoția nouă, uniunea mistică cu Cristos și celelalte lucruri despre care vi s-a vorbit atât de mult, operează într-o bună parte a Universului: în primul rând, în omenirile credincioase lui Dumnezeu care populează Universul Superior, dar și în majoritatea omenirilor din Universul Mijlociu. Aici s-a realizat o lucrare profundă și temeinică de evanghelizare, din partea fraților credincioși lui Dumnezeu, care  a produs multe roade. Planete întregi din Universul Mediu s-au convertit la Dumnezeu și, împreună cu omenirile credincioase, formează un popor mare și puternic.

Vă spun aceste lucruri ca să nu credeți că ceea ce v-a fost vestit în acești ani este o frumoasă utopie. Dumnezeu nu e un vânzător de fum ca mulți dintre conducătorii voștri politici și religioși; El nu înșeală pe nimeni, cu atât mai puțin pe cei care-L iubesc. De aceea, ceea ce este operant în alte părți ale Universului, va trebui să fie și pe Pământ și-n Universul Inferior, unde se află Pământul.

Pământul e în mare întârziere, din cauza îndepărtării sale de Dumnezeu, din cauza aroganței și a infidelității sale. Planeta voastră ar fi trebuit să fie un centru de propagare a mesajului de Mântuire înspre întreg Universul, datorită faptului că Isus s-a întrupat pe Pământ. Puteți vedea, însă, că Pământul a devenit un centru de răspândire a  păcatului și stricăciunii. Majoritatea oamenirii voastre, de fapt, trăiește în afara legilor lui Dumnezeu: urmează legea egoismului, a păcatului, a morții.

3. În toate timpurile, Dumnezeu și-a format de pe Pământ o mică rămășiță, un popor umil care a rămas fidel legii Sale de iubire și viață: aceasta este mica turmă despre care vorbește Isus (Lc 12,32), din iubire față de care, Dumnezeu a iertat multe păcate acestei omeniri și din iubire pentru care, va realiza planurile Sale și pe Pământ. Sfinții, profeții și drepții care au trăit pe planeta voastră de-a lungul istoriei, au deschis calea realizării planului lui Dumnezeu pe Pământ. Mai totdeauna batjocoriți și persecutați, ei au oferit pentru voi toți viața și suferințele lor, îndepărtând pedepsele pe care omenirea voastră le-ar fi meritat pe drept. După cum stă scris: ”… Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit” Înț 3,5-6. Jertfa lor, îngăduită de Dumnezeu, nu a fost în zadar, și acest lucru va fi clar la sfârșitul timpurilor.

Și astăzi, această mică turmă există pe Pământ; e unită cu Dumnezeu și cu instrumentele Sale și operează în tăcere, în mijlocul greutăților unei lumi păgâne, lipsită de credință și fără lege. E ca un vlăstar, dar e menit să crească. Din această mlădiță, Dumnezeu va face să crească un popor nou, prin care va realiza planurile Sale. Cu toții sunteți chemați să faceți parte din acest popor, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. Pentru a face parte, însă, nu e suficient doar entuziasmul: trebuie să vă lepădați de egoism, de compromisuri și de orice ambiție și să vă decideți cu seriozitate să vă schimbați viața, să trăiți după legile divine pe care Dumnezeu vi le-a făcut cunoscute prin Isus Cristos.

Lucifer și discipolii săi sunt numeroși și puternici pe Pământ, după cum bine puteți vedea. Ei urăsc mica turmă a lui Dumnezeu, doresc să o spulbere, să o nimicească; dar Dumnezeu veghează asupra a ceea ce-I aparține. Să ia bine aminte dușmanii lui Dumnezeu și ai lui Isus Cristos!

4. Omenirea de pe Pământ s-a încredințat lui Lucifer încă din momentul păcatului originar. Aici, Lucifer și-a așezat tronul; și el și-a format un popor pe Pământ și de aici vrea să-și extindă împărăția în tot Universul Inferior. Situația este gravă pe planeta voastră, dar majoritatea oamenilor, preocupată să supraviețuiască, nu-și dă seama de pericolul în care se află: dacă Lucifer nu va putea realiza ceea ce vrea, vă va distruge. El așa face întotdeauna: dacă nu poate obține, distruge. Pe Pământ, puterea se află în mâinile unei ierarhii care-l slujește pe Lucifer, și puteți vedea unde v-a adus: Pământul este un loc de disperare, cunoscut în întreg Universul ca ”planeta morții”, periculoasă și ostilă.

5. Omenirea de pe Pământ nu va putea ieși de una singură din tunelul în care a intrat. De aceea e nevoie de ajutor din partea omenirilor credincioase lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește dintotdeauna să vi-i trimită în ajutor pe frații voștri din Univers credincioși Lui, împotriva cărora Lucifer nu poate face nimic; El, însă, a respectat întotdeauna libertatea voastră. Mulți dintre voi nu acceptă ideea că există alți oameni în Univers și acest fapt a întârziat planurile lui Dumnezeu. Mai mult, guvernanții voștri și conducătorii religiilor, care se tem extrem de tare de intervenția fraților credincioși, au ascuns popoarelor realitatea Universului; aceasta a complicat ulterior lucurile. Cu toate acestea, Dumnezeu a stabilit să vă trimită ajutor din Univers și o va face, punând astfel o limită vicleniei și aroganței oamenilor de pe Pământ care nu vor să accepte realitatea așa cum este ea în Dumnezeu și nici să se supună voinței Sale.

Până acum, frații credincioși lui Dumenzeu au parcurs Universul Mijlociu, ducând tuturor acelor popoare vestea Mântuirii înfăptuite de Isus Cristos și botezând în Numele Său popoare întregi. Așteaptă de la Dumnezeu ordinul de a intra în Universul Inferior pentru a împlini aceeași lucrare de evanghelizare. În acest Univers, unde vă aflați și voi, situația e delicată: Lucifer are o mare putere asupra diverselor omeniri, pentru că sunt răzvrătite față de Dumnezeu. Ele nu vor accepta cu ușuriță venirea fraților credincioși, mai mult, vor reacționa cu violență. Intrarea fraților credincioși cu toată puterea lor în Universul Inferior și începutul evanghelizării lor, va aduce cu sine reacții puternice și pe Pământ, pentru că Lucifer și ai săi vor fi în alarmă continuă și-și vor multiplica eforturile de a îndepărta omenirile credincioase.

Pământul va fi ultima planetă din Universul Inferior vizitată de frații credincioși. Aceștia, însă, vor fi în comuniune cu mica turmă de pe Pământ care a acceptat existența lor de mult și care așteaptă cu iubire manifestarea lor. Dumnezeu îi va trimite pe frații credincioși pe Pământ să viziteze indivizii și nucleele bine pregătite, pentru a-i instrui și pentru a ocroti fiii lui Dumnezeu. Când va fi momentul, Dumnezeu le va ordona să se arate deschis întregii omeniri de pe Pământ. În acel moment, nu vor mai folosi la nimic minciunile conducătorilor voștri, nici armele voastre și nici scuturile voastre stelare. Atunci veți vedea semne din Cer, în soare, în lună și în stele (Lc 21,25); cu toții veți înțelege realitatea așa cum este ea, dar pentru mulți va fi prea târziu. Acum este timpul în care voi toți, de la cel mai mare, la cel mai mic, trebuie să alegeți: fie cu Dumnezeu, fie cu Lucifer. Nu pierdeți timpul, pentru că nu mai este prea mult.

6. Înainte ca toate acestea să se petreacă, nimic nu le va lipsi adevăraților fii ai lui Dumnezeu, celor care doresc să fie reuniți în Cristos pentru a deveni făpturi noi. Ei vor fi instruiți cu privire la tot ceea ce-i așteaptă: Spiritul Sfânt îi va călăuzi lăuntric către adevăr și vor primi confirmări tot mai puternice la timpul potrivit. Dumnezeu va ocroti mica Sa turmă, în pofida luptei care-o așteaptă: această mică rămășiță va înfrunta direct forțele răului și Pământul va fi scenariul celei mai mari lupte între spirite din toate timpurile: între Spiritul Lui Dumnezeu, prezent în fiii Săi și spiritul lumii, prezent în fiii întunericului.

7. Pentru a înfrunta o asemenea bătălie, Dumnezeu i-a dat poporului Său cele trei instrumente din aceste timpuri: îngerii, Nucelul Central și frații credincioși lui Dumnezeu. Cine le-a primit și a intrat în comuniune cu ele, va fi puternic ocrotit. Instrumentele lui Dumnezeu sunt în plină acțiune în Univers și înfruntă situații dificile: trebuie să pregătească în spirit intrarea fraților credincioși în Universul Inferior și să-i ocrotească pe cei mai slabi din poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a chemat la o acțiune tăcută și puternică.

8. Dumnezeu Își retrage în tăcere instrumentele Sale, ordinare și extraordinare, pentru a concentra acțiunea lor acolo unde este într-adevăr nevoie. Marile voci profetice ale acestor timpuri se vor diminua încet-încet, până până când vor tăcea de tot. Este marea tăcere a lui Dumnezeu care precede evenimentele grandioase ce vă așteaptă. Vor rămâne să strige în piață vocile confuze ale falșilor profeți. Numai cine va sta cu tărie în Dumnezeu va putea discerne în marea dezordine care vă așteaptă: dezordine politică, socială, religioasă, dezordine și a naturii pe care ați devastat-o fără limite: ”Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie. Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi.” (Lc 21,10). Dumnezeu nu le va mai vorbi celor surzi, care nu vor să audă, și nici nu-Și va manifesta acțiunea Sa orbilor care nu vor să vadă: lucrarea lui Dumnezeu va fi înțeleasă doar de cei care sunt uniți cu El. Dumnezeu va retrage harurile de la cei care profită de bunătatea Sa dar nu se convertesc, pentru a le da celor care urmează voința Sa. Omenirea voastră va fi greu pusă la încercare, nu pentru că Dumnezeu vrea să vă pedepsească, ci pentru că dorește să vă purifice și să vă salveze; încăpățânarea voastră e atât de mare, încât nu-I lăsați lui Dumnezeu altă cale decât cea a încercării; numai așa vă întoarceți înspre bine, în schimb sunteți mereu gata să alegeți răul.

9. Planul lui Dumnezeu pentru a-i salva pe fiii Săi se desfășoară în toată puterea sa în întregul Univers. Nu se va opri până când nu va fi doborâtă împărăția lui Lucifer. Întreaga Creație va fi atinsă de Acțiunea Trinitară care, ca un val gigantic, se va propaga pretutindeni. Decideți acum de care parte vreți să stați; mâine ar putea fi deja prea târziu.

10. Și Biserica de pe Pământ va fi greu încercată, pentru a fi purificată de multele păcate cu care s-a murdărit. Dumnezeu iubește Biserica Sa și vrea să o salveze, dar aceasta nu se poate fără o adevărată ispășire a păcatelor sale.

De aceea, îi invit încă o dată pe Papa și ierarhiile tuturor Bisericilor creștine să recunoască și să proclame existența vieții în Univers, mai ales existența fraților credincioși lui Dumnezeu. Îi invit, de asemenea, să recunoască existența celor trei instrumente ale acestor timpuri și să intre în comuniune cu ele, pentru a primi ajutor și ocrotire. În fine, îi invit să recunoască autoritatea mea de Precursor al celei de-a doua veniri glorioase a lui Cristos și de conducător al poporului lui Dumnezeu în aceste timpuri de pe urmă. Nu cer aceste lucruri pentru mine însumi, ci pentru planurile lui Dumnezeu și din voința Sa. Nu vă cer să-mi ridicați statui scumpe, ci să ascultați de poruncile mele, care sunt ale lui Dumnezeu, pentru binele poporulul Său. Dacă veți face aceasta, suferințele omenirii de pe Pământ vor fi scurtate și veți primi tot ajutorul necesar din partea mea și a tuturor instrumentelor în fruntea cărora mă aflu. Aceasta este ultima invitație pe care v-o adresez, după care cuvântul Îi aparține lui Dumnezeu, care va face ceea ce dorește să facă. Reflectați și vă rugați pentru a răspunde așa cum trebuie.

Invit toți preoții și credincioșii, de la cel mai mic, la cel mai mare, să reflecteze asupra propriei conduite și să se ofere necondiționat lui Dumnezeu. Ridicați-vă privirea, pentru că e prea îndreptată asupra lucrurilor de pe Pământ; sunteți atât de absorbiți de grijile acestei lumi, încât sămânța lui Dumnezeu nu crește în voi cum ar trebui (Mt 13,22). E bine să vă împliniți îndatoririle pastorale, sociale, familiale, însă acestea nu se află pe primul loc pe scara de valori a lui Dumnezeu: amintiți-vă că înainte de toate trebuie să căutați împărăția Sa și restul vă va fi dat pe deasupra (Mt 6,33). Alergați de dimineața până seara și vă obosiți pentru lucruri care sunt adesea inutile; arareori știți să alegeți partea mai bună de care vorbește Isus (Lc 10,38-42).

E timpul ca creștinii să fie mărturisitori credincioși și autentici ai Evangheliei, printr-o viață integră în Dumnezeu și o adevărată comuniune frățească: Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni” (Mt 5,13). Prea mulți creștini au devenit fără gust și aceasta este una din cauzele multor rele de pe Pământ. Revizuiți-vă comportamentul!

Mă adresez fiecărui om care spune că nu crede, dar care e de bunăvoință: nu e prea târziu să-L descoperiți pe Dumnezeu. Acesta este un timp de mari haruri pentru cel care dorește să-și schimbe viața în bine. Căutați-L pe Isus Cristos și El vă va manifesta viața Sa. Veți fi oameni noi și veți contribui la construirea unui viitor nou pentru omenirea din întregul Univers. Dumnezeu are nevoie de fiecare din voi și v-a creat pentru gloria Sa. Reflectați la aceasta.

Mă adresez și vouă, celor care ați ales să-l adorați și să-l slujiți pe Lucifer: timpul vostru se apropie de sfârșit. Nu veți reuși să opriți lucrarea lui Dumnezeu, nici să sufocați poporul Său care crește din ce în ce mai mult în tot Universul. Convertiți-vă până mai aveți timp și ispășiți-vă păcatele, dacă doriți. Încă puteți să scăpați de robia lui Lucifer; atenție, însă, pentru că timpul este scurt. Dacă nu vă veți converti, veți urma destinul stăpânului vostru.

Discursul meu se oprește aici. V-am spus tot ceea ce Dumnezeu mi-a poruncit și voi continua să mă rog pentru voi. Îi binecuvântez pe toți cei care vor citi aceste cuvinte; îi binecuvântez mai ales pe cei care le vor primi și le vor pune în practică. Ție, mică turmă, îți spun să nu te temi, pentru că Dumnezeu îți va fi mereu aproape. Rămâneți în pace și faceți în așa fel ca în voi să crească credința, speranța și iubirea. Fiți semnul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor de pe Pământ, care vor fi tot mai confuzi și dezorientați. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la voi. Dumnezeu e cel care face lucruri mari; vouă vă revine să fiți mici și simpli precum copiii care se încredințează cu iubire în mâinile Tatălui.

Rugați-vă mult și rugați-L pe Dumnezeu să aibă milă de omenirea de pe Pământ.

Vă binecuvântez și binecuvântez toată omenirea de pe Pământ, în Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt.”

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s