Reunirea în Cristos a tuturor lucrurilor

…fragment din cartea Dincolo de Marea Barrieră scrisă de Stefania Caterina

 

Centrul revelaţiilor care mi-au fost încredinţate este marele mesaj conţinut în imnul cristologic din scrisoarea Sfântului Paul către Efeseni (1):

“Aceasta este bogăţia Harului lui Dumnezeu, pe care El l-a făcut să prisosească în noi, în toată înţelepciunea şi priceperea; făcându-ne cunoscută
taina Voinţei Sale, după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în Sine mai înainte, spre economia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăși unite în Cristos, cele din Cer şi cele de pe pământ, toate întru El, întru Care și moștenire am primit, rânduiți fiind mai înainte, după rânduiala Celui ce toate le lucrează potrivit sfatului Voinţei Sale”(2).

 Acest pasaj al Scripturii mi-a fost indicat ca text de bază de la care să pornesc pentru o mai bună înţelegere a celor ce voi expune.

Mesajul central este deci acesta: toată realitatea creată trebuie să se întoarcă la Dumnezeu în mod definitiv, prin mijlocirea lui Isus Cristos.

Planul de reunire a tuturor lucrurilor sub unicul Cap, Cristos, trebuie să se împlinească. Desfăşurarea lui este, în acelaşi timp, pregătirea pentru venirea glorioasă a lui Cristos, despre care nimeni nu ştie când va fi, dar pe care fiecare este dator să o pregătească prin oferirea vieţii şi rugăciune.

Dumnezeu lucrează cu putere în acest timp pentru realizarea acestui plan, care-i cuprinde pe cei vii, pe cei răposați, şi îmbrăţişează întreaga Creaţie. La sfârşitul timpurilor, Isus Cristos Îi va încredinţa lui Dumnezeu Tatăl toate lucrurile. La realizarea acestui plan, toţi sunt chemaţi să participe: Preasfânta Maria, îngerii, sfinţii, sufletele din Purgator, întreaga omenire, toate creaturile. Aceasta implică şi deplina supunere a Satanei puterii lui Isus Cristos.

Pentru a înţelege mai bine amploarea acestui plan al lui Dumnezeu aşa cum mi-a fost revelat, am împărţit explicaţiile primite în diferite capitole, fiecare conţinând un anumit aspect al acestui plan; alături de explicaţiile primite pe diversele teme, uneori voi reda și textele mesajelor primite. Nicio temă nu poate fi separată de celelalte, pentru că proiectul lui Dumnezeu despre care vorbim prezintă numeroase aspecte. Punctul de plecare şi de sosire este Dumnezeul Trinitar şi Unic. Totul face trimitere încontinuu la Figura centrală a lui Isus Cristos, Unicul Salvator şi Mijlocitor, şi la Misterul Pascal, ca cheie de lectură de neînlocuit în dinamica spirituală ce îmbrăţişează şi antrenează tot ce există în Univers – vii, defuncţi şi orice creatură – pentru ca totul să fie încredinţat de Isus, Tatălui.

Ceea ce scriu, este mărturia directă a evenimentelor care mi-au fost arătate şi explicate, ce privesc întreaga omenire şi în mod special Biserica. În contextul acestei cărţi, când vorbesc despre Biserică, nu mă refer nici la o anumită structură organizatorică, nici la cler sau la ierarhia ecleziastică, care reprezintă câteva aspecte ale Bisericii, ci la întregul popor al lui

Dumnezeu, credincios lui Isus Cristos. Acesta este chemat să fie un instrument de neînlocuit în realizarea planului de Mântuire a întregii Creaţii.

 

(1) Cf. Ef 1,8-12

(2) Citatele biblice conţinute în această carte sunt fie preluate din Biblia Ortodoxă online (ad literam sau adaptate), fie sunt traduse direct după originalul italian în care s-a folosit „La Bibbia in lingua corrente” Ed. LDC-ABU-2001. Eventuala utilizare a altor ediţii, va fi semnalată în nota de subsol.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s