1. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Dragi fraţi şi surori,

iată-ne din nou cu voi sub acest titlu, care va reuni diverse reflecţii care vor urma. Continuăm să trăim în tăcere, aşa cum v-am spus înainte, pentru că e modul cel mai bun de a trăi în prezenţa lui Dumnezeu, de a înţelege voinţa Sa şi de a o pune în practică.

Cu toate acestea, Dumnezeu continuă să ne trimită la voi, cei care parcurgeţi drumul indicat în aceşti ani. Ne trimite atunci când consideră că este nevoie, pentru că cunoaşte greutăţile fiilor Săi pe Pământ. Vom încerca să nu ne întoarcem la subiectele pe care le-aţi auzit deja, ci să le aprofundăm, pentru a vă însoţi și explica pasajele care trebuie făcute în acest an care va fi foarte dinamic, insidios, şi care va cere fiecăruia să facă alegeri, pentru a nu mai întârzia în a participa la lucrarea lui Cristos în întreg Universul.

  1. Dorim, înainte de toate, să vă prezentăm pe scurt identitatea noastră şi a ceea ce facem. De mai mulţi ani suntem angajaţi activ în lucrarea de reunire a Universului în Cristos, nu dintr-o dorinţă a noastră, ci din voinţa lui Dumnezeu. Nu numai că am primit mesaje sau avut viziuni, ci întreaga noastră fiinţă şi existenţă au fost antrenate în această lucrare a Preasfintei Treimi, împreună cu instrumentele sublime precum Preacurata Fecioară Maria şi instrumentele extraordinare din acest timp: îngerii, Nucleul central, fraţii din Univers credincioşi lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu în noi a fost aceea de a ne transforma tot mai mult, pentru a fi într-o zi făpturi noi, împreună cu toţi fiii lui Dumnezeu din Univers.

 Spiritualitatea noastră constă în a trăi Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos cu simplitatea Sfintei Familii din Nazaret, urmând exemplul Sfântului Francisc şi al Sfintei Clara de Assisi. Viaţa noastră nu e bazată pe o regulă statică, ci e dinamică: suntem implicaţi continuu în noutatea minunată a Spiritului Sfânt, care ne conduce la o speranţă senină şi bucuroasă, care depăşeşte orice speranţă umană. Această noutate atinge profunzimile noastre şi ne deschide spre comuniunea Universală, pentru a atinge  plinătatea vieţii lui Dumnezeu, în comuniune cu toţi îngerii, sfinţii, drepţii care populează Universul şi Pământul şi cu fraţii şi surorile din Purgator. Această implicare ne determină tot mai mult să ne înălţăm, pentru a fi supuşi legilor pure ale spiritului care izvorăsc din Preasfânta Treime. De aceea, ne oferim viaţa lui Isus prin Inima Neprihănită a Mariei şi prin Inima Sfântului Iosif, dreptul prin excelenţă, în comuniune cu Trupul Mistic al lui Cristos, pentru a fi Euharistia Vie. Acesta este singurul mod de a ajunge la Înviere, pentru a fi făpturi noi.

  1. Acţiunea noastră constă în a vă comunica viaţa lui Dumnezeu care curge în Univers, o viaţă dinamică. În mesajul lui Isus care urmează, acest lucru e evident. Isus spune: „Anul care se deschide înaintea voastră va fi frumos, sub anumite aspecte, sub altele, va fi foarte greu… va fi un an dificil pentru omenirea din Universul Inferior, mai ales pentru cea)de pe Pământ…” După aceea, afirmă că începe „o purificare profundă a Bisericii Catolice şi a celorlalte Biserici creştine”…  precum şi „o profundă acţiune purificatoare pe Pământ care va produce şi multe dureri.”

Vă vom ajuta cu oferirea şi cu rugăciunea noastră. Vă vom indica pașii interiori care trebuie făcuți, vă vom avertiza de pericole şi de schimbările care trebuie făcute în viaţa voastră. Cel care doreşte să fie schimbat e normal să fie gata să-şi schimbe viaţa: comportamentul, modul de a se ruga, de a participa la Sfintele Sacramente; e firesc să dorească să se comporte responsabil înaintea lui Dumnezeu în situaţiile în care se va afla în acest an.

Suntem chemaţi să ne ridicăm capetele, să sărbătorim viaţa şi să manifestăm marea speranţă pe care Mântuitorul nostru ne-o transmite.

„Căci v-aţi îmbrăcat în omul nou,

care se înnoieşte,

spre deplină cunoştinţă,

după chipul Celui ce l-a zidit.“

(Col 3,10)

Vă încredinţăm cuvintelor lui Isus şi vă însoţim cu multă iubire.

Stefania Caterina şi Tomislav Vlašić

Mesajul lui Isus din 1 ianuarie 2014  – Un an frumos şi greu

„Fiii Mei,

doresc să vă dau o binecuvântare puternică în această primă zi a anului. Vă încurajez să mergeţi înainte, asumându-vă o responsabilitate tot mai mare faţă de evenimentele care vă aşteaptă.

Anul care se deschide înaintea voastră va fi frumos, sub anumite aspecte, sub altele, va fi foarte greu. Va fi frumos pentru cei care M-au ales pe Mine; cel care a ales viaţa Mea, va avea haruri tot mai bogate. De fapt, toate harurile refuzate de mulţi oameni le voi da celor care răspund cu sinceritate.

Va fi un an dificil pentru omenirea din Universul Inferior, mai ales  pentru cea de pe Pământ: tot ceea ce n-a fost făcut în aceşti ani şi de-a lungul mileniilor de către creştinii de pe Pământ, apasă ca o greutate asupra întregii omeniri de pe planeta voastră. De aceea, trebuie să încep să purific adânc poporul Meu de pe Pământ, trebuie să purific Biserica.

Va fi un an în care veţi vedea începând o profundă purificare a Bisericii Catolice şi a celorlalte biserici creştine, pentru că numele Meu nu mai poate fi folosit pentru alte scopuri decât cel de a-I da slavă Tatălui Meu. Numele Meu a fost adesea ofensat pe Pământ, uzurpat, folosit pentru alte scopuri decât cele ale lui Dumnezeu. Dăruindu-Mă vouă, Tatăl a vrut să vă dăruiască viaţa Sa, puterea Sa – „puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu” (In 1,12). Din păcate, mulţi creştini nu au folosit această putere pentru a da mărturie că sunt fii ai lui Dumnezeu, ci pentru a se afirma în lume, şi au devenit fiii acestei lumi.

Va fi anul profundei Mele acţiuni purificatoare pe Pământ, care va produce şi multe suferințe. Nu Eu vă voi cauza suferinţă: ci non-alegerile voastre, non-răspunsurile voastre, toate acele Da-uri, care de fapt sunt Nu. Nu aveţi însă a vă teme de nimic dacă veţi rămâne în Mine, dacă veţi fi fideli, mai ales, dacă veţi fi uniţi cu Mine prin Inimile Mariei şi a lui Iosif. Ei au fost atât de uniţi cu Mine, încât a sta în inimile lor înseamnă pentru voi a sta în Inima Mea. De aceea, de pe acum vă încredinţez lor; invocaţi-i, rugaţi-i! Ţineţi-vă uniţi cu instrumentele extraordinare din aceste timpuri: cu îngerii, Nucleul Central, cu fraţii credincioşi lui Dumnezeu, cu sfinţii, cu drepţii.

Nu vă spun aceste lucruri pentru a vă speria. Cine Mă urmează, nu are a se teme de nimic, pentru că umblă în lumină (In 8,12). Vă invit să lăsaţi la o parte orice ipocrizie şi viclenie, pentru că dacă nu vă veţi lepăda complet de egoismul vostru, veţi suferi. Eu ştiu că aţi ales viaţa, însă vă cunosc şi ştiu şi cât sunteţi de fragili. Există o fragilitate care nu este dată de păcat: fragilitatea creaturii ca atare, iar Eu Mă aplec asupra ei. Există, însă, o fragilitate care provine din păcat, din orgoliu, din egoism; aceasta nu doar că vă face să fiţi slabi, ci vă distruge (1In,5-16). Există, deci, o fragilitate care nu distruge creatura, dar există şi o alta, care o distruge. Puteţi deosebi înlăuntrul vostru când sunteţi fragili pentru că aţi păcătuit sau când sunteţi fragili doar pentru că sunteţi creaturi.

De aceea, vă repet ceea ce le-am spus apostolilor şi discipolilor Mei: fiţi atenţi cum ascultaţi (In 8,18). Fiecare cuvânt pe care-l auziţi în Evanghelie, în mesaje, în tot ceea ce v-a fost dat; fiţi atenţi să-l ascultaţi cum se cuvine, adică să permiteţi cuvântului Meu să vă schimbe viaţa, pentru că altfel, acelaşi cuvânt vă va face să suferiţi şi vă va condamna. Eu nu doresc să vi se întâmple aceasta; dimpotrivă, doresc să fiţi liberi, senini, fii ai lui Dumnezeu în casa Tatălui lor. De aceea, curaj!

În acest an, Mă aştept de la voi să evanghelizaţi Pământul, plecând mereu de la harul Meu, de la o viaţă simplă, unită cu Mine. Nu vă cer lucruri mari, vă cer ca viaţa voastră să fie profund coerentă cu ceea ce aţi auzit în aceşti ani. Dacă veţi face aceasta, harul Meu vă va ridica pe aripi de vultur (Ex 19,4).

Vă binecuvântez, copilaşilor, şi vă încredinţez Mamei Mele şi Sfântului Iosif. Vă cer să vă rugaţi mult pentru omenirea de pe Pământ, care e atât de departe de Inima Mea. Faceţi aceasta, fiţi vestitori ai vieţii Mele şi răul nu vă va atinge, vă promit.

Vă binecuvântez în Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt”.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s