Planul Sfintei Fecioare la Medjugorje

madonna

Dragi cititori,

vă prezentăm mesajul Sfintei Fecioare din 25 mai 2013, în care Preacurata ne vorbeşte despre planul său pentru Medjugorje în toată amploarea şi profunzimea sa, aşa cum l-a primit de la Dumnezeu Tatăl. Acest plan se leagă cu toate apariţiile anterioare, și într-un mod special cu cele de la Fatima. Fecioara Maria spune: „…Apariţiile de la Medjugorje sunt continuarea firească a celor de la Fatima”. Sfânta Fecioară a dorit să ducă să ducă la împlinire ceea ce a început la Fatima.

Firul conductor este unirea în Cristos a întregului Univers. Din mesaj transpare de ce apariţiile de la Medjugorje durează atât de mult: Sfânta Fecioară spune: „Apariţiile de la Medjugorje sunt ultimele mele apariţii de pe Pământ;  altele nu vor mai fi.”

Dorim să primim cuvintele Sale şi să le păstrăm ca pe o comoară de preţ. Vă invităm să faceţi acelaşi lucru şi să faceţi alegerile pe care le credeţi de cuviinţă, şi în vederea apropiatei Aniversări a Apariţiilor de la Medjugorje din 25 iunie.

Noi vă însoţim cu rugăciunea şi vă binecuvântăm.

Stefania Caterina şi Tomislav Vlašić

Mesajul Sfintei Fecioare din 25 mai 2013

„Fiii mei preaiubiţi,

doresc să aprofundez cu voi planul lui Dumnezeu despre care am vorbit în multe apariţii ale Mele, şi într-un mod special la Medjugorje. E un plan care-și are originea în veșnicie, din momentul în care a fost comis păcatul originar (Gen 3). Din acel moment, Dumnezeu a inițiat planul Său de a uni în Isus Cristos toate lucrurile, cu scopul de a mântui întreaga omenire şi de a o reconduce la Sine.

Acest plan a cunoscut două faze bine definite: mai întâi faza de pregătire pentru venirea Fiului Meu pe Pământ, în care Dumnezeu a pregătit îndelung poporul Israel ca să-L primească şi mai apoi să-L vestească pe Mesia întregului Pământ. Dumnezeu a vorbit poporului Israel prin marii profeţi, anunțând venirea şi lucrarea Mântuitorului. Dumnezeu a mers înspre poporul Său, a coborât la condiţia umană şi a atins întreaga Creaţie. După Întruparea, Moartea şi Învierea Fiului Meu, a început cea de-a doua fază, care e încă în desfășurare, în care întreaga Creaţie se va întoarce la Dumnezeu, prin Isus Cristos. Este vorba de procesul invers comparativ cu prima fază: Creaţia trebuie să  meargă înspre Dumnezeu pentru a fi complet reînnoită. Aceasta va fi Noua Creaţie, eliberată de stricăciunea păcatului şi a morţii, supusă lui Isus Cristos şi spălată cu Sângele Său, pentru a fi prezentată de El Tatălui, în puterea Spiritului Sfânt.

Planul de unire în Cristos a tuturor lucrurilor din Cer şi de pe Pământ (Ef 1,8-12) e acelaşi plan pe care am venit să vi-l vestesc cu apariţiile Mele pe Pământ. În toate timpurile şi în toate locurile, am fost trimisă de Dumnezeu să-i invit pe oameni să-L cunoască şi să-L iubească pe Fiul Meu, să participe la Moartea şi Învierea Sa, pentru a deveni, prin El, adevăraţi fii ai lui Dumnezeu, creaturi noi, destinate Noii Creații. Acesta este mesajul pe care l-am repetat oamenilor din toate timpurile, cu cuvinte diferite, adaptate diverselor împrejurări, însă mereu având un singur scop: acela de chema omenirea la convertire, la rugăciune şi la pocăinţă, pentru a o ajuta astfel să se reîntoarcă la Dumnezeu. Aceste invitaţii înflăcărate ale Mele, au căzut adesea în gol în multe suflete, dar am respectat mereu libertatea voastră.

Dumnezeu M-a trimis la voi continuu, mai ales în momentele de mare pericol pentru omenirea voastră. V-am salvat  de multe catastrofe, v-am eliberat de boli şi infirmităţi; v-am deschis calea către o schimbare autentică a vieţii şi a gândirii voastre. Cu toate acestea, apariţiile de la Fatima sunt cele prin care Dumnezeu a dat un impuls puternic planului Său: din voinţa lui Dumnezeu, am revelat vizionarilor existenţa altor umanităţi în Univers. La Fatima am venit însoţită nu doar de îngeri, ci şi de fraţi aparținând altor umanităţi fidele lui Dumnezeu; semnele date poporului revelau clar prezenţa acelor umanităţi. [1] Existenţa vieţii în Univers nu era însă un fapt complet  nou: Isus le vorbise despre această realitate apostolilor Săi [2], dar ea a fost ţinută sub tăcere de-a lungul secolelor. La Fatima M-a trimis pe Mine, Mama Fiului Său şi Mama voastră, pentru a reafirma adevărul privind Universul, și anume: că există diverse umanităţi şi că toate trebuie să fie unite în Cristos, pentru a forma un singur popor al lui Dumnezeu. Această revelaţie nu ar fi trebuit să rămână secretă: Dumnezeu dorea ca existenţa altor fraţi în Univers să fie făcută cunoscută omenirii de pe Pământ, de către Biserică. Acestui anunţ i-ar fi urmat venirea fraţilor fideli lui Dumnezeu din Univers, trimişi de Dumnezeu să ajute Biserica în opera sa de evanghelizare a întregului Univers. Aceasta ar fi adus cu sine un mare salt de calitate, nu doar pentru Biserică, ci pentru întreaga omenire din Univers: aţi fi slăbit puterea Satanei, împiedicând ca acţiunea sa să devină atât de puternică cum este la ora actuală; aţi fi evitat războaie devastatoare şi multe alte rele. Însă lucrurile n-au stat aşa. Au trecut mulţi ani de când v-am vorbit, şi acest adevăr a fost din nou ţinut sub tăcere. Sunteţi conştienţi de gravitatea acestui lucru?

Aţi vorbit mult despre cel de-al treilea secret de la Fatima, jucându-vă cu cuvintele. Nu aţi înţeles că Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, revelează ceea ce doreşte, în ciuda împietririi voastre, după cuvintele lui Isus: „că nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu fie cunoscut” (Lc 12,2). Lucrurile lui Dumnezeu nu pot fi ascunse de oameni, oricât de vicleni ar fi ei.

Apariţiile mele la Fatima au făcut şi fac şi acum mult bine sufletelor care M-au primit, precum şi Bisericii şi umanităţii, dar nu au dezvoltat acea putere enormă pe care Dumnezeu o prevăzuse, tocmai pentru că nu a fost făcută cunoscută existența vieții în Univers.

Mesajul meu de la Fatima a fost diminuat de acţiunea Satanei, care interferează mereu cu planurile lui Dumnezeu, folosindu-se de lâncezeala oamenilor.

Dumnezeu, însă, doreşte să vă fie revelat adevărul despre Univers, pentru că Satana nu poate suporta adevărul despre opera Creaţiei. El nu suportă existenţa oamenilor fideli lui Dumnezeu, care-l reduc la tăcere cu puterea spiritului lor, şi încearcă în toate modurile să vă împiedice să-i cunoaşteţi pe aceşti fraţi, temându-se de comuniunea voastră cu ei. Negând existenţa altor oameni din Univers, Satana încearcă să diminueze măreţia Celui Atotputernic. Dumnezeu, însă, doreşte să-i cunoaşteţi şi să-i iubiţi pe fraţii din Univers, pentru că suntem cu toţii fiii Săi.

Din acest motiv Dumnezeu M-a trimis încă o dată la voi şi am venit la Medjugorje. Apariţiile de la Medjugorje sunt un eveniment special în istoria Mântuirii [3]: durata lor nu are precedent. Acest lucru îl datoraţi milostivirii Mele faţă de voi, pentru că am cerut şi am dobândit de la Fiul Meu să stau în mijlocul poporului Meu cât mai mult timp posibil. Voi rămâne cu voi până când inimile creştinilor se vor deschide, măcar parţial, pentru a înţelege realitatea Universului aşa cum este ea în Dumnezeu, până când Biserica se va decide să proclame acest adevăr. Dacă acest lucru se va întâmpla, apariţiile Mele se vor încheia. Şi dacă nu se va întâmpla, apariţiile Mele se vor termina, pentru că, în acest caz, nu voi mai avea nimic de spus faţă de ceea ce v-am spus de-a lungul secolelor. Apariţiile de la Medjugorje sunt ultimele mele apariţii de pe Pământ; altele nu vor mai fi.

Dumnezeu M-a trimis la Medjugorje pentru a conduce poporul în profunzimea vieţii creştine, pentru a-l călăuzi printr-un drum de credinţă prin mesajele date vizionarilor. În planurile lui Dumnezeu, parohia din Medjugorje trebuia să fie primul nucleu al unui popor nou, călăuzit în mod extraordinar, căruia i s-ar fi alăturat mulţi alţi creştini, uniţi spiritual în acelaşi drum de vindecare şi înălţare. Treptat, aş fi prezentat în întregime realitatea Universului, împlinind ceea ce am început la Fatima. Apariţiile de la Medjugorje, de fapt, sunt continuarea firească a celor de la Fatima. Acest popor ar fi reînnoit Biserica şi omenirea.

Ce anume s-a întâmplat la Medjugorje? După primul entuziasm, alimentat şi de multe semne date de Dumnezeu, parohianii au devenit tot mai reci. În ciuda apelurilor Mele, persoanele nu doreau să intre în profunzimea rugăciunii şi a drumului de parcurs. Atenţia lor era atrasă de marele aflux de pelerini şi, din păcate, şi de câştigul care venea de acolo. Interesele umane le-au depășit pe cele ale lui Dumnezeu, în ciuda credinţei şi bunăvoinţei multora. La aceasta s-a adăugat şi indecizia Bisericii oficiale, care încă nu s-a pronunţat asupra apariţiilor. Încă o dată, Satana s-a infiltrat în planurile lui Dumnezeu [4], așa cum obișnuiește să facă atunci când găseşte porţile deschise din cauza superficialităţii credincioşilor.

După rezultatele modeste obţinute cu parohia din Medjugorje, cu permisiunea lui Dumnezeu,      m-am adresat altora: grupuri de rugăciune, comunităţi noi, preoţi, etc., dar nu am putut să depăşesc un anumit nivel, nu am putut transmite nici acestor fii revelaţia vieţii din Univers. M-am limitat să le încredinţez vizionarilor din Medjugorje secretele despre care se vorbeşte atât de mult, care vor fi revelate la timpul potrivit, însă nici aşa nu am putut descoperi pe de-a-ntregul ceea ce Dumnezeu dorea. Şi în acest caz v-am respectat libertatea.

Medjugorje a dat multe roade bune în aceşti ani şi nimeni nu poate nega acest lucru: a fost un suflu de noutate pentru creştinii de pe Pământ; dar nici aceste apariţii nu şi-au putut manifesta întreaga lor putere, și adevărul în ceea ce privește viața din Univers rămâne şi acum necunoscut.

În acest moment, Dumnezeu a decis să imprime planului de unire în Cristos o accelerare puternică, nemaiputând să permită acţiunea distructivă a Satanei, din ce în ce mai puternică în Univers. A început, deci, să pregătească într-un mod deosebit pe unii fraţi şi surori, aleși din diverse umanităţi ale Universului, inclusiv a voastră. În acest mod, Dumnezeu a creat un nucleu puternic şi decis, capabil să unească poporul lui Dumnezeu din tot Universul; Dumnezeu a dorit să fie alcătuit din oameni de pe diferite planete, pentru a face operantă comuniunea şi colaborarea între diverse umanităţi. Pregătirea a fost lungă şi solicitantă, însă Dumnezeu a obţinut de la aceşti fraţi răspunsul pe care-l aştepta.

Astfel s-a născut Nucleul Central, despre care ştiţi deja. [5] Acestuia, Dumnezeu i-a alăturat îngerii şi fraţii umanităţilor credincioase. Dumnezeu a pus astfel în acțiune cele trei instrumente extraordinare din aceste timpuri, care sunt îngerii, Nucleul central şi fraţii credincioşi. [6] Odată cu intrarea în acţiune a acestor instrumente, a început faza finală a realizării planului Său de unire în Cristos a întregului Univers.

Voi aţi fost informaţi cu exactitate despre acest plan prin doi membri ai Nucleului Central care trăiesc pe Pământ [7], a căror misiune este aceea de a revela planul lui Dumnezeu pentru aceste timpuri, aşa cum le este comunicat, pentru a deschide orizonturi noi în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Creaţiei. Din această cauză ei vă vorbesc despre multe lucruri, printre care şi despre viaţa în Univers. Ei acţionează în strânsă comuniune cu instrumentele extraordinare ale lui Dumnezeu, de care sunt însoţiţi. Împotrivirea faţă de acţiunea lor a fost şi este foarte puternică, dar planul lui Dumnezeu nu se mai oprește: toată omenirea din Univers va trebui să fie unită în Cristos pentru a forma un singur popor. Dumnezeu va revela din ce în ce mai mult prezenţa altor fraţi din Univers; nu va mai permite ca interesele câtorva să domine; nu va mai permite întârzierile şi ipocrizia. Omenirea de pe Pământ, rece şi ostilă faţă de Inima Fiului Meu şi faţă de Inima Mea, nu va mai putea condiţiona drumul întregului Univers!

Şi Biserica va trebui să aleagă: Dumnezeu doreşte ca ea să facă cunoscută omenirii de pe Pământ fără ezitare existenţa altor fraţi în Univers, care sunt  fii ai lui Dumnezeu, existenţă pe care o cunoaşte. Dacă nu o va face, Domnul va proceda altfel.

Dragi copii, a sosit timpul ca harurile revărsate peste Pământ şi respinse de mulţi, să trăiască     într-un popor nou! Niciun cuvânt din cele pe care vi le-am adresat în nenumăratele Mele apariţii, în mod special la Medjugorje, nu va fi pierdut. Totul va fi dus la împlinire prin cei care sunt de bunăvoinţă, nu doar de pe Pământ, ci din toate colţurile Universului. Totul trebuie să se împlinească în voi şi în fiecare om.

Unirea în Cristos va trece prin Mine, pentru că sunt Mama omenirii. De aceea, vă rog, fiii mei dragi, nu puneţi piedici lui Dumnezeu! Nu refuzaţi, din frică sau din conveniență ceea ce Dumnezeu doreşte să vă reveleze. Nu aveţi de ce să vă temeţi de noutatea lui Dumnezeu, pentru că ea ne deschide mereu pentru speranţă, nu e niciodată periculoasă, pentru că Dumnezeu doreşte doar binele vostru. Încă o dată vă cer să vă rugaţi pentru ca să se realizeze planul lui Dumnezeu de unire a tuturor lucrurilor în Fiul Meu, Isus. Am nevoie de rugăciunile voastre! Am nevoie de credinţa unui popor sincer care se oferă lui Dumnezeu.

Cine este umil, mic şi sincer nu se teme de noutatea lui Dumnezeu, pentru că nu are nimic de pierdut. E sărac în spirit şi se încredinţează lui Dumnezeu. Cei care se cred mari, aceia se tem de lucrarea lui Dumnezeu, pentru că posedă ceva la care nu vor să renunţe: putere, privilegii, înţelepciune omenească, etc. Dar Fiul meu a spus că a celor mici este împărăţia lui Dumnezeu, şi nu a celor aroganţi (Mt 18,3). Nu uitaţi de aceasta niciodată, dragii mei copii!

Sunt alături de voi în fiecare încercare şi vă binecuvântez, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”

[1] La Fatima s-au înregistrat diverse fenomene, cu doi ani înaintea apariţiilor. Cel mai faimos dintre aceste evenimente a fost în timpul apariţiei din 13 octombrie 1917: mii de persoane, credincioşi şi necredincioşi, au declarat că au asistat la un fenomen care a primit numele „miracolul soarelui”: soarele a început să se rotească în jurul axei proprii, devenind multicolor şi mărindu-se, ca şi cum ar fi fost gata să cadă pe Pământ.

[2] Cf. Mesajului Sfântului apostol Petru din 21 august 2012; mesajul Sfântului apostol Pavel din 30 august 2012, publicate pe acest site.

[3]Celor care doresc să aprofundeze tema apariţiilor de la Medjugorje, le recomandăm cartea „A Medjugorje la Madonna è viva – La Medjugorje Sfânta Fecioară e vie” de Tomislav Vlašić ed. Luci dell’Esodo 2008.

[4] În repetate rânduri, în mesajele sale de la Medjugorje, Sfânta Fecioară i-a pus în gardă pe credincioşi în legătură cu acţiunea necontenită a Satanei. Iată câteva exemple: „Satana e foarte puternic şi cu toate puterile sale doreşte să distrugă planurile Mele pe care am început să le realizez cu voi…” (14/1/1985); „Satana se înverşunează perfid împotriva acestei parohii, în timp ce voi v-aţi lenevit în rugăciune…” (17/1/1985); „Satana a apucat o parte a planului Meu şi vrea să şi-o însuşească…” (1/8/1985).

[5] Cf. Despre Nucleul Central a vorbit detaliat Sfântul Arhanghel Mihail, în mesajul din 10 septembrie 2012 şi publicat pe acest site, precum şi în cartea „2012 Alegerea decisivă a omenirii” Ed. Luci dell’Esodo 2012.

[6] Cf. Mesajului lui Isus din 5 septembrie 2011 intitulat: „Instrumentele lui Dumnezeu din aceste timpuri”, publicat pe acest site.

[7] Sfânta Fecioară se referă la Stefania Caterina şi la Tomislav Vlašić. În diverse ocazii, prin acest site, prin cărţi şi video-conferinţe, amândoi au vorbit deschis despre apartenenţa lor la Nucleul Central, despre oferirea lor după intenţiile Inimii Neprihănite a Mariei şi despre programele lui Dumnezeu legate de instrumentele extraordinare din aceste timpuri.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s