Dragi cititori,

Organizăm un pelerinaj la Medjugorje în sanctuarul nostru „Chipul Mariei”.

Începe vineri, 12 august și se încheie marți, 16 august.

Ne puteți contacta pentru rezervări și mai multe informații:

Email: associazione@chiesadigesucristodelluniverso.it

Tel: +39 353 419 1604

Cei mai buni prieteni, îngerii păzitori

…fragment din cartea Dincolo de marea barrieră

Închei cu o experienţă care mi se pare foarte elocventă. În 1998, mi s-a prezentat sufletul unei copile, moartă la vârsta de nouă ani, într-un accident de circulaţie. Spunea că o cheamă Anna şi că era olandeză. Anna mi-a cerut rugăciuni şi să fie botezată, ceea ce am şi făcut. Despre Botez voi vorbi mai târziu. Datorită Botezului, Anna a intrat în Paradis şi, după un timp, s-a întors la mine ca să-mi mulţumească şi să mă ajute, explicându-mi diferite lucruri. În ajunul Sărbătorii Îngerilor păzitori, care se celebrează pe 2 octombrie, Anna mi-a spus următoarele:

“Îngerii păzitori sunt cu adevărat cei mai buni prieteni pe care omul poate să-i aibă. Când eram pe pământ, percepeam prezenţa lor. Ştiam de existenţa lor, pentru că citisem într-o carte, însă nimeni nu-mi vorbea despre ei. Părinţii mei nu erau credincioşi, iar eu nu le vorbeam despre Îngeri, pentru că mi-ar fi spus că sunt numai poveşti. Eu, însă, credeam cu adevărat. Un preot îmi explicase că trebuie să ne rugăm mereu Îngerului păzitor când mergem pe stradă, iar eu făceam acest lucru.

Apoi, când am murit, am ajuns în Purgator, pentru că nu eram botezată. Aici, Îngerul meu păzitor îmi ţinea companie, mă consola şi mă ajuta. Am înţeles că Îngerii sunt prietenii noştri pentru veşnicie şi nu ne părăsesc niciodată. Dar, ca să simţi ajutorul lor, e nevoie să fii curat în inima, pentru că ei sunt fiinţe foarte curate şi nu pot sta alături de un suflet impur, ci se îndepărtează de el. Dacă sufletul este bun, pur şi deschis lor, ei pot cu adevărat să-l ajute să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu şi calea spre Dumnezeu.

Îngerii îi iubesc mult pe oameni, îi iubesc ca pe fraţi ai lor. Iubesc mai ales sufletele cele mai mici şi lipsite de apărare, cum sunt cele ale copiilor. Iubesc mult şi persoanele consacrate care Îl aleg pe Dumnezeu, pentru că sunt suflete asemenea lor şi le stau alături, cu iubire. Cu toate acestea, chiar printre sufletele consacrate, puţine sunt cele care se roagă Îngerului lor păzitor. Mulţi nu cred în existenţa lor sau se gândesc la ei ca la personaje din poveşti, însă Îngerii sunt o rază din Lumina lui Dumnezeu.

Îngerii păzitori pot sta în Purgator pentru a ajuta sufletele pe care le ocrotesc. De fapt, ei nu părăsesc niciodată sufletele care le sunt încredinţate, până când acestea nu intră în Paradis. Îngerii nu ar fi obligaţi să stea în Purgator. Totuşi, ei doresc să stea aproape de sufletele încredinţate lor, renunţând astfel la fericirea de a sta mereu în Paradis. Acest lucru e atât de frumos!

Multe suflete din Purgator nu au alt ajutor decât pe acela al Îngerilor păzitori. Totuşi, multe din ele refuză ajutorul Îngerilor, cu toate că îi văd şi sunt atât de singure. Le e teamă ca Îngerii să nu le costrângă să asculte de Dumnezeu. Unele suflete sunt atât de încăpăţânate, încât nu vor să facă nici un pas! Eu nu înţeleg deloc de ce, din moment ce ar putea parcurge drumul şi să ajungă în Paradis, cum am făcut eu; ele, însă, nici nu vor să audă. Din această cauză, Îngerii lor suferă; ei ar vrea să poarte acele suflete cu ei, în Paradis.

Domnul dă fiecăruia diferiţi Îngeri păzitori, dar nu pe toţi deodată. În decursul vieţii, lângă o persoană se perindă mai mulţi Îngeri păzitori, pentru că sufletul nu este mereu la acelaşi nivel. Când suntem copii, avem un Înger. Apoi, crescând, suntem încredinţaţi altor Îngeri, tot mai puternici. Persoana care se hotărăşte să se consacre lui Dumnezeu, primeşte un Înger şi mai puternic. Apoi, dacă persoana trebuie să îndeplinească o misiune specială, i se dă un Înger încă şi mai puternic, pentru că Satana o va ispiti mai mult. Pe măsură ce persoana creşte, şi Satana îi trimite demoni tot mai puternici; de aceea Dumnezeu îi dă Îngeri tot mai puternici.

Când sufletele părăsesc Purgatoriul pentru a intra în Paradis, Îngerii lor sunt extrem de fericiţi, iar, după aceea, trăiesc pentru totdeauna alături de sufletele pe care le-au ocrotit. Noi, cei care suntem în Paradis, nu suntem Îngeri, avem o altă natură. Îngerii mei păzitori care m-au ocrotit în viaţă, sunt mereu cu mine aici, în Paradis. Sunt şi mai luminoşi ca înainte, acum, când eu sunt aici. În Purgator, lumina lor era mai puţin puternică şi, pentru că suntem legaţi între noi, cu cât eu cresc în sfinţenie, cu atât ei strălucesc mai mult. Astfel, dacă suntem buni, Îngerii sunt fericiţi şi strălucesc; dacă suntem răi, ei suferă. Voi credeţi că Îngerii nu pot să sufere, pentru că sunt spirite pure. Dar cine v-a spus-o? Îngerii noştri suferă atunci când suntem răi!

Oamenii nu înţeleg ce mare dar sunt Îngerii păzitori. Nu ştiu şi risipesc acest dar, îl irosesc. Ştiţi că şi suferinţele îngerilor se repercutează în Univers? Şi mai ştiţi că şi voi sunteţi responsabili că Îngerii nu-şi pot exprima puterea aşa cum ar trebui? Vina este şi a voastră, pentru că nu-i iubiţi şi nu vă rugaţi lor. Astfel, Îngerii sunt constrânşi să acţioneze foarte limitat, pentru că ei nu vă încalcă libertatea.

Îngerii posedă o frumuseţe pe care voi nici nu puteţi să v-o imaginaţi! Frumuseţea lor izvorăşte din bunătate. Sunt fiinţe atât de bune, că în ele nu există nici cea mai mică urmă de ură; totul este Iubire şi Lumină. Sunt frumoşi Îngerii, de o frumuseţe pe care oamenii nu o pot pricepe. Atunci când veţi veni aici, veţi putea vedea cu adevărat ce este frumuseţea. Pe Pământ, ea nu se poate vedea, cu toate lucrurile frumoase care există. Frumuseţea adevărată se vede abia aici”.

(Micuţa Anna, 1/10/1998)

Reîmpăcarea cu Dumnezeu

Mesajul Duhului Sfânt din 06. decembrie 2000

…fragment din cartea Dincolo de marea barrieră

“La sfârşitul timpurilor, Dumnezeu va fi Totul în toate. Fiecare va ajunge la uniunea desăvârşită cu Creatorul său, după modelul uniunii care există între Cele Trei Persoane ale Preasfintei Treimi. Voi trăiţi în vremurile în care Milostivirea lui Dumnezeu operează la maximum pentru a-i oferi omenirii posibilitatea de a se reîmpăca cu Isus Cristos. Fără reconciliere, omenirea nu poate intra în mântuire, pentru că mântuirea fiecăruia vine doar prin Isus Cristos, indiferent că e vorba despre vii sau despre morţi. Aceasta pentru că omenirea, în sine, rămâne una, fie în dimensiunea pământească, fie în cea de după moarte, o omenire pe care Isus Cristos doreşte să o salveze şi să o încredinţeze Tatălui. Eu acţionez neîncetat atât în sufletele celor vii cât şi în sufletele celor răposați, precum şi în întregul Univers, pentru că aceasta este sarcina Mea: să sfinţesc Creaţia şi să o port la Isus Cristos, în Care se află plinătatea Adevărului.

Fără reîmpăcarea cu Isus Cristos, acţiunea Mea nu poate fi deplină şi Tatăl nu poate atrage la Sine omenirea. De aceea e necesar ca toţi, fie vii, fie decedaţi, să fie reîmpăcaţi cu Dumnezeu prin Isus Cristos, să intre în această împăcare care este milostivire. Acum este momentul alegerii, şi trebuie să vă hotărâţi pentru Lumină sau pentru întuneric. Este momentul să faceţi pasul de a vă împăca cu Isus şi de a primi vestea Sa, pentru ca fiecare să fie în stare să hotărască de care parte vrea să stea. Continuă lectura „Reîmpăcarea cu Dumnezeu”

Consacrarea Ucrainei și Rusiei

23.03.2022 

Părintele Tomislav Vlašić

Părintele Tomislav: Dragi frați, dragi surori, suntem încântați să vă salutăm, să vă binecuvântăm și să vă împărtășim călătoria spre Paște.

După cum știm cu toții, Pământul și întregul Univers sunt încercate în acest an cu o nouă probă: războiul din Europa, iar acest lucru ne amintește tuturor de comportamentul nostru ca creștini. În aceste zile, Papa Francisc a decis să consacre Ucraina și Rusia Inimii Neprihănite a Mariei, conform intențiilor Maicii Domnului de la Fatima. El va celebra Jertfa Euharistică și va sfinți Rusia și Ucraina Maicii Domnului în ziua Bunei Vestiri a Domnului la ora 17. Acest lucru îi cheamă pe toți creștinii și, în același timp, devine un punct de referință pentru toți oamenii de bunăvoință care doresc pace, și toți creștinii sunt chemați să participe la ea.

Cum se comportă Biserica întregului Univers? Biserica întregului Univers se comportă astfel încât, cu toată intensitatea, ea se află în mijlocul acestor încercări și cu toată omenirea îl urmează pe Domnul oriunde s-ar mișca. Prin Neprihănita Maica Maria își oferă viața în mod continuu lui Isus, astfel încât El, care este printre noi, să poată realiza planul Tatălui de a recapitula în Sine totul în Univers.

Stefania Caterina: Din acest motiv Domnul Isus și-a exprimat dorința ca Biserica întregului Univers în ziua de 25 martie să fie pe deplin unită cu Jertfa Euharistică și Consacrarea Rusiei, a Ucrainei.  Isus consideră că acesta este un pas foarte important atât pentru creștinismul Pământului, cât și pentru întregul Univers, cât și pentru calea păcii. V-am spus și v-am explicat că Isus este aici pe Pământ în VENIREA SA INTERMEDIARĂ și că, din acest motiv, Pământul este un scenariu central în acest moment, deoarece aici au loc mari evenimente care afectează întreaga umanitate și care au repercusiuni în univers. [1]

Din acest motiv, Isus ne-a asigurat că în acea zi întreaga Biserică a Universului se va ruga împreună cu creștini de Pământ, se va alătura Jertfei Euharistice, se va alătura acestei Consacrări a Rusiei și Ucrainei în conformitate cu intențiile Maicii Domnului care s-a exprimat deja la Fatima, dar care rămân în Inima ei; ei au rămas în Inima Ei în tot acest timp. Astfel vor fi prezenți cei șapte mari Arhangheli, toți preoții Universului, toată omenirea fidelă se va alătura rugăciunii și astfel toate sufletele de bunăvoință – ale celor vii și ale morților – care se vor alătura acestei Consacrări pentru ca o rugăciune puternică să poată învia din întreaga Biserică a Universului pentru pace; pentru pace pe Pământ, pentru pace în special în Ucraina și Rusia și pentru ca această pace să poată aparține tuturor oamenilor de bunăvoință și din întregul Univers.

Părintele Tomislav: Câteva lucruri practice pe care vi le arătăm. Cum ar trebui să ne comportăm? În ajunul Consacrării, toți indivizii, toate nucleele, toate Sanctuarele trebuie să se consacră Mariei, Reginei și Mamei Universului, lui Isus Hristos, Regele Universului, conform rugăciunilor pe care Sfântul Mihail le-a indicat la 23 martie 2007. [2]

În ziua Consacrării, toți preoții din Sanctuarele și din Punctele de Lumină sărbătoresc Sfânta Liturghie, Jertfa Euharistică la ora 17 și consacră Rusia și Ucraina, popoarelor lor, iar în această sărbătoare reînnoiesc cu toți oamenii oferta de viață, în comuniune cu întreaga Biserică a Universului lui Isus prin Neprihănita Maica Maria. Cei care nu pot participa direct la acea Sfântă Euharistie, ar trebui să încerce, de asemenea, să participe prin mijloacele de comunicare, dar toți pot fi uniți în Duhul Sfânt în acea concelebrație oferită lui Isus prin Neprihănita Maică Maria.

Un alt lucru practic pentru a înțelege profunzimea acestei Consacrări: suntem între două solemnități, Solemnitatea Sfântului Iosif pe care am sărbătorit-o acum câteva zile și Solemnitatea Bunei Vestiri a Venirii Domnului întrupată în pântecul Maicii Domnului. Noi toți creștinii l-am definit pe Sfântul Iosif ca fiind un om drept, dar el a devenit Cel Drept prin excelență, primind opera lui Dumnezeu prin Neprihănita Maică Maria, Co-mântuitoare și Regină, așa cum el însuși ne-a explicat în mesajul din 18 martie anul trecut. Comuniunea sa cu Maria în Preasfânta Treime, acceptând programul Preasfintei Treimi pentru viața sa prin Neprihănita Mamă, l-a făcut cel drept prin excelență, exemplu pentru fiecare creștin și pentru întreaga Biserică care trebuie să participe la opera de mântuire prin Inima Neprihănită a Mariei, Mamei, Co-mântuitoarei și Reginei întregului Univers. Acceptând acest program, el a împărtășit cu Maria toate harurile care au fost date Mariei. Astfel, fiecare dintre noi, și întreaga Biserică intră în Neprihănirea Mariei, și harurile curg pe măsură ce viața curge într-un copil prin mama, care îl poartă în pântec.[3][4]

Cu toții putem deveni drepți prin excelență în originalitatea noastră în conformitate cu aderarea noastră la programul lui Dumnezeu prin Inima Neprihănită a Mariei. Astfel, consacrarea Mariei nu este o devoțiune, ci o unire deplină cu Hristos prin Maria.  Deci, în acest spirit salutăm și această consacrare, astfel încât toate harurile care au venit pe Pământ prin apariții, nu numai la Fatima, ci pe tot parcursul Bisericii, să fie vii și trăite în noi, astfel încât Dumnezeu să oprească războaiele și să aducă întreaga umanitate de bunăvoință în noua creație.

Stefania Caterina: Pentru noi, cei care am crezut si am acceptat aparițiile din Medjugorje, nu putem scăpa de faptul ca ziua este a 25, exact ceea ce este ziua dedicată Reginei Păcii și care, în acest context dobândește cu adevărat o mare semnificație, tocmai în funcție de pace în lume și în Univers.

Părintele Tomislav: Cu toții vom fi în rugăciune și în ofertă în aceste zile, mai ales pentru voi toți și pentru toți oamenii de bunăvoință care aderă la programul recapitulării în Isus Hristos a întregului Univers, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

 

[1] Din mesajul Maicii Domnului din 7 decembrie 2020 „Timpul mesianic” și în următoarele mesaje se explică VENIREA INTERMEDIARĂ A LUI ISUS. Toate aceste mesaje au fost publicate atât în cartea „Spre noua creație – vol. ANUL VII 2020” că în cartea „Spre noua creație – vol. ANUL VIII 2021”. Aceste mesaje pot fi găsite și pe site-ul http://www.versolanuovacreazione.it

[2] Aceste două rugăciuni de consacrare sunt publicate pe site-ul nostru http://www.versolanuovacreazione.it în secțiunea „Consacrări și rugăciuni” și în cartea „Dincolo de marea barieră”, pp. 295 – 298

[3] 19 martie a fiecărui an

[4] Mesajul Sfântului Iosif din 18 martie 2021 „Maria, femeia cea nouă”, publicat în cartea „Spre noua creație – vol. VIII – anul 2021” p. 38 și pe http://www.versolanuovacreazione.it

Iubirea lui Dumnezeu este cel mai mare mister

Mesajul Duhului Sfânt din 25. decembrie 1998

…fragment din cartea Dincolo de marea barrieră

Observaţi cum omenirea caută să cunoască “misterele”! Toţi cred că, ajungând la cunoaşterea misterelor, pot obţine bogăţie şi putere. Dar ce mistere va putea înţelege vreodată omul dacă nu cunoaşte Iubirea lui Dumnezeu? Dacă nu cunoaşte această Iubire, nu va cunoaşte nimic. Orice mister, separat de Misterul cel mai mare care e Iubirea lui Dumnezeu, devine nebunie, erezie, păcat, violenţă!

Satana dezvăluie celor care îl servesc misterele sale, și sunt misterele morții. Dumnezeu dezvăluie celor care-L iubesc misterele Sale, şi sunt mistere de iubire, de pace, de mântuire. Aceasta e marea luptă între Lumină şi Întuneric, între Mister şi mistere, între misterul Iubirii şi misterul Urii, între misterul Vieţii şi misterul Morţii. Cine nu intră în misterul Iubirii şi al Vieţii, cunoaşte ura şi moartea.

Eu am coborât şi cobor cu putere asupra Pământului, pentru a vă revela Misterul Iubirii lui Dumnezeu, care este Misterul misterelor, mister vechi şi nou, niciodată înţeles. Puţine creaturi ajung să-l cunoască cu adevărat, deşi toţi se străduiesc. Toţi caută Iubirea, şi cred că au descoperit acest mare mister, dar adesea ajung doar la stratul cel mai superficial al iubirii, care este uman, adesea murdar, pentru că este egoist.

Nu, omenirea de pe acest Pământ nu a intrat în misterul Iubirii lui Dumnezeu! Crăciunul dezvăluie misterul cel mai mare: misterul Iubirii Tatălui pentru omenire. Dacă omenirea nu intră în cunoaştere, în înţelegerea misterului Iubirii pe care Tatăl a manifestat-o prin Isus Cristos, nu se va mântui.

Satana e terorizat la gândul că omenirea va cunoaşte Iubirea lui Dumnezeu. Ştie că atunci când aceasta se întâmplă, omul e salvat: cad barierele, se topeşte gheaţa inimilor, dispare sentimentul de vinovăţie cu care Satana ţine oamenii în sclavie.

Măreţia îndatoririi voastre constă în dezvăluirea unicului mare Mister care susţine întregul Univers: Iubirea Tatălui, prin Isus Cristos, în Duhul Sfânt. Acest Mister susţine Universul, şi cine nu intră în el, se va prăbuşi. Eu vă ajut, vă binecuvântez, vă instruiesc. Doresc să vă introduc tot mai mult în această cunoaştere.

Voi credeţi că Iubirea Tatălui pentru voi este un mare mister, pentru că e inaccesibilă omului. Însă nu este aşa: Eu vă spun că Iubirea rămâne un mister inaccesibil pentru că omul nu o primeşte. Dacă omul ar primi Iubirea lui Dumnezeu cu deschidere sinceră şi cu umilinţă în inimă, atunci Misterul i s-ar dezvălui în plinătatea sa. Totul ar deveni clar, simplu, transparent. Fără această deschidere faţă de Dumnezeu, Misterul rămâne mister, produce frică, e de neatins. Misterele Satanei sunt învăluite în teroare, şi cine caută misterele întunericului se teme de ele, cu toate că le caută din interes. În schimb, cine caută Iubirea lui Dumnezeu şi o caută în mod sincer, vede dispărând orice teamă, găseşte răspunsurile, vede înlăuntrul său dezvăluindu-se Misterul.

Astăzi, în ziua de Crăciun, doresc să vă spun tocmai aceasta: deschideţi-vă spiritul, pentru ca Tatăl să vă poată revela cel mai mare mister al Universului, care este Iubirea Sa pentru voi”.

Iubirea lui Isus

Mesajul lui Isus Hristos

25 decemberie 1998

 

“Aş vrea să vă cer astăzi, ca dar al vostru pentru Mine, să înţelegeţi Iubirea pe care o am pentru voi. Nu printr-o înţelegere raţională şi nici teologică, ci să simţiţi în suflet puterea Iubirii Mele. Să vă simţiţi iubiţi ca fii, ca fraţi care au acelaşi Tată, ca creaturi ale lui Dumnezeu. Nu puteţi duce altora Iubirea Mea, dacă nu o cunoaşteţi voi mai întâi.

Iubirea trebuie cunoscută înlăuntru, cunoscută pentru a fi iubită şi pentru a fi astfel şi mai mult cunoscută. Iubirea e cunoaştere şi cunoaşterea e iubire. Sunteţi chemaţi să cunoaşteţi Iubirea şi să o faceţi cunoscută. Numai astfel o veţi putea trăi şi veţi putea să-i ajutaţi şi pe alţii s-o trăiască. Nimeni nu poate să experimenteze şi nici să iubească ceea ce nu cunoaşte în suflet. Mulţi spun că Mă iubesc, şi participă la nişte ritualuri, Mă studiază şi Mă caută în cărţi, dar nu Mă cunosc. Astfel, nici nu Mă iubesc, cred doar că Mă iubesc. Vă rog să intraţi în această cunoaştere a Iubirii Mele, care stă la baza oricărei cunoaşteri şi a adevăratei înţelepciuni. Mama Mea nu cunoştea nimic atunci când Îngerul i-a anunţat cel mai mare Mister, dar a iubit şi a cunoscut acea Iubire înlăuntrul Său şi atunci a înţeles totul.

De aceea vi L-am dat pe Duhul Sfânt, ca să vă ajute să cunoaşteţi în profunzime Iubirea lui Dumnezeu.

Credeţi-Mă când vă spun că fără această cunoaştere a Iubirii Divine nu există o adevărată cunoaştere, ci doar o ştiinţă umană care nu vă e de niciun folos. Voi studiaţi mult, dar sunteţi săraci în cunoaştere. Bibliotecile voastre sunt pline de cărţi şi de tratate, dar nu Mă cunoaşteţi. Această ignoranţă ucide mai mult decât păcatul!

De aceea, astăzi vă cer să intraţi în cunoaşterea profundă a Iubirii Mele, cunoaştere ce se dobândeşte abandonându-vă Mie în tăcere şi umilinţă, prin oferirea continuă, tăcută, blândă, căutându-Mă în inimă, în suflet şi în minte”.

Iubirea lui Dumnezeu

Mesajul Tatălui Dumnezeu

25.12.1998

 

“Vă binecuvântez şi Mă bucur împreună cu voi pentru naşterea lui Isus. Credeţi-Mă, aceasta nu este numai o amintire, ci e ceva mai mult: este reînnoirea Iubirii Mele, prin Isus, în fiecare dintre voi.

De fapt, fiecare creştin ar trebui să trăiască Crăciunul în fiecare zi: în fiecare zi ar trebui să-L vedeţi pe Isus născându-se în voi, înlăuntrul inimilor voastre. Lumea ar trebui să-L primească pe Isus în fiecare zi, dar, din păcate, nu e aşa. Lumea continuă să refuze venirea Fiului Meu. A refuzat-o atunci şi o refuză astăzi, nu numai în ziua de Crăciun, ci în fiecare zi, când Îl respinge pe Fiul Meu pe altar, acolo unde Se jertfeşte pentru fiecare dintre voi. Acesta este sacrilegiul cel mai mare, cea mai mare ofensă: a refuza Iubirea Mea care, vă repet, vine la voi în fiecare zi, pe altare şi în inimi.

Dar câte porţi închise! Câte inimi închise! Ce pot face pentru voi dacă nu primiţi Iubirea Mea? Ce pot face pentru voi în afară de a vi-L trimite pe Fiul Meu şi pe Duhul Sfânt? Dar oamenii Îi resping încontinuu. Se tem de Iubirea Mea, le e frică de Mine ca Tată şi ca Dumnezeu, le e frică de Iubirea lui Dumnezeu. Acesta este adevărul!

Iubirea lui Dumnezeu este ceva ce nu lasă pasiv pe nimeni, ci-l determină pe om să-şi schimbe existenţa. Nimic nu mai e ca înainte atunci când omul întâlneşte Iubirea lui Dumnezeu. Totul este pus în discuţie: modul de a iubi, de a judeca, de a gândi, de a trăi, și aceasta costă. E mai uşor să refuzi şi să te justifici spunând: “Nu ştiu, nu văd, nu înţeleg!” Dar toţi pot vedea, pot auzi, pot înţelege, pentru că Eu nu las niciun om fără lumină; dacă el vrea cu adevărat să Mă cunoască, o poate face. Aceasta a venit să vă spună Fiul Meu. El a venit să vă reveleze Numele Meu: Tată. A venit să amintească fiecărui om că, dacă doreşte, poate să Mă găsească printr-o viaţă curată, prin iubire, sacrificiu, bunătate.

Nu vă spun aceste lucruri pentru a vă întrista, dar vedeţi încotro se îndreaptă lumea! Vi le spun pentru a vă rechema la îndatorirea voastră, care e măreaţă: aceea de a revela Numele Meu, de a învinge fricile oamenilor. Aceasta înseamnă a elibera prizonierii, a reda vederea orbilor, a-i vindeca pe cei bolnavi, a învia morţii. Sunt atâţia oameni care sunt morţi în suflet şi aşteaptă să fie înviaţi de Iubirea Mea care curge şi prin voi.

Astăzi doresc să vă binecuvântez în mod special şi să vă întăresc în misiunea voastră. Oriunde mergeţi şi orice realitate întâlniţi, frumoasă sau urâtă, fiţi fiii Mei, fiţi lumina. Să aveţi în voi acea Viaţă care este lumina oamenilor și care risipeşte orice întuneric. Vă binecuvântez şi vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi pentru Mine. Voi Îmi sunteţi dragi, foarte dragi. Vă trimit în Numele Meu, pentru ca întreg Universul să ştie că există un Tată care iubeşte şi să Mă vadă pe Mine în voi”.

Vârtejul Trinitar

Mesajul Duhului Sfânt

27.08.2003

“Când Dumnezeu a creat Universul, i-a imprimat mişcarea perpetuă a unui vârtej. Acesta este Vârtejul Trinitar, din care îşi are originea viaţa.

Vârtejul Trinitar este generat de parcursul pe care Eu îl împlinesc: cobor de la Tatăl şi de la Fiul şi mă întorc la Ei. În acest fel, parcurg Universul şi ating toată Creaţia, transmiţându-i suflul de viaţă. O reconduc deci la Tatăl, trecând prin Inima Fiului, pentru a pleca iar şi iar, într-un neîntrerupt vârtej de Iubire.

În Vârtejul Trinitar este generată marea vibraţie a vieţii, care este emanare directă a imensei vibraţii de Iubire dintre cele Trei Persoane ale Preasfintei Treimi. Prin vârtej, vibraţia vieţii se transmite neîntrerupt întregului Univers. Eu duc suflul de viaţă fiecărei creaturi, imprimându-i vibraţia puternică a Iubirii lui Dumnezeu. Astfel, fiecare creatură începe să vibreze după frecvenţa care îi este proprie, şi de aici începe viaţa. Continuă lectura „Vârtejul Trinitar”

Reunirea în Cristos a tuturor lucrurilor

…fragment din cartea Dincolo de Marea Barrieră scrisă de Stefania Caterina

 

Centrul revelaţiilor care mi-au fost încredinţate este marele mesaj conţinut în imnul cristologic din scrisoarea Sfântului Paul către Efeseni (1):

“Aceasta este bogăţia Harului lui Dumnezeu, pe care El l-a făcut să prisosească în noi, în toată înţelepciunea şi priceperea; făcându-ne cunoscută
taina Voinţei Sale, după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în Sine mai înainte, spre economia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăși unite în Cristos, cele din Cer şi cele de pe pământ, toate întru El, întru Care și moștenire am primit, rânduiți fiind mai înainte, după rânduiala Celui ce toate le lucrează potrivit sfatului Voinţei Sale”(2).

 Acest pasaj al Scripturii mi-a fost indicat ca text de bază de la care să pornesc pentru o mai bună înţelegere a celor ce voi expune.

Mesajul central este deci acesta: toată realitatea creată trebuie să se întoarcă la Dumnezeu în mod definitiv, prin mijlocirea lui Isus Cristos.

Planul de reunire a tuturor lucrurilor sub unicul Cap, Cristos, trebuie să se împlinească. Desfăşurarea lui este, în acelaşi timp, pregătirea pentru venirea glorioasă a lui Cristos, despre care nimeni nu ştie când va fi, dar pe care fiecare este dator să o pregătească prin oferirea vieţii şi rugăciune.

Dumnezeu lucrează cu putere în acest timp pentru realizarea acestui plan, care-i cuprinde pe cei vii, pe cei răposați, şi îmbrăţişează întreaga Creaţie. La sfârşitul timpurilor, Isus Cristos Îi va încredinţa lui Dumnezeu Tatăl toate lucrurile. La realizarea acestui plan, toţi sunt chemaţi să participe: Preasfânta Maria, îngerii, sfinţii, sufletele din Purgator, întreaga omenire, toate creaturile. Aceasta implică şi deplina supunere a Satanei puterii lui Isus Cristos.

Pentru a înţelege mai bine amploarea acestui plan al lui Dumnezeu aşa cum mi-a fost revelat, am împărţit explicaţiile primite în diferite capitole, fiecare conţinând un anumit aspect al acestui plan; alături de explicaţiile primite pe diversele teme, uneori voi reda și textele mesajelor primite. Nicio temă nu poate fi separată de celelalte, pentru că proiectul lui Dumnezeu despre care vorbim prezintă numeroase aspecte. Punctul de plecare şi de sosire este Dumnezeul Trinitar şi Unic. Totul face trimitere încontinuu la Figura centrală a lui Isus Cristos, Unicul Salvator şi Mijlocitor, şi la Misterul Pascal, ca cheie de lectură de neînlocuit în dinamica spirituală ce îmbrăţişează şi antrenează tot ce există în Univers – vii, defuncţi şi orice creatură – pentru ca totul să fie încredinţat de Isus, Tatălui.

Ceea ce scriu, este mărturia directă a evenimentelor care mi-au fost arătate şi explicate, ce privesc întreaga omenire şi în mod special Biserica. În contextul acestei cărţi, când vorbesc despre Biserică, nu mă refer nici la o anumită structură organizatorică, nici la cler sau la ierarhia ecleziastică, care reprezintă câteva aspecte ale Bisericii, ci la întregul popor al lui

Dumnezeu, credincios lui Isus Cristos. Acesta este chemat să fie un instrument de neînlocuit în realizarea planului de Mântuire a întregii Creaţii.

 

(1) Cf. Ef 1,8-12

(2) Citatele biblice conţinute în această carte sunt fie preluate din Biblia Ortodoxă online (ad literam sau adaptate), fie sunt traduse direct după originalul italian în care s-a folosit „La Bibbia in lingua corrente” Ed. LDC-ABU-2001. Eventuala utilizare a altor ediţii, va fi semnalată în nota de subsol.

8.Poporul nou sărbătoreşte viaţa – Marile vestiri ale lui Dumnezeu

Dragi fraţi şi surori,

Continuăm drumul nostru împreună. Astăzi reflectăm asupra unui aspect important, conţinut în mesajul Preasfintei Treimi, pe care vi-l propunem.

Cum înţelegeţi acţiunea lui Dumnezeu? Ca o serie de evenimente catastrofice, magice, neaşteptate sau disparate? Ei bine, Dumnezeu acţionează constant, armonios, pentru că este Iubirea care generează şi poartă Universul la perfecţiune. Acţiunea Sa fundamentală se realizează prin vibraţiile vieţii Sale. Fiecare creatură primeşte aceste vibraţii în originalitatea sa, după gradul său de deschidere interioară şi după disponibilitatea sa de a primi sau nu.

Vibraţia vieţii divine creşte progresiv în tot Universul. Ea va ajunge la apogeu cu reunirea în Isus Cristos a întregii Creaţii: cei care-L vor fi primit pe Isus Cristos vor fi conduşi la uniunea mistică cu Dumnezeu şi vor fi capabili să primească plenar vibraţia Sa; cei care îl vor fi respins, vor pierde puterea şi vor fi lăsaţi de unii singuri. Acesta este procesul separării binelui de rău, al transformării şi al elevării celor care-L primesc pe Dumnezeu.

Atunci când se manifestă evenimentele exterioare, ele sunt rodul şi consecinţa unui proces care ne conduce la a accepta sau a respinge acţiunea lui Dumnezeu. Acest proces se dezvoltă în noi şi se reflectă în exterior. Suntem suficient de informaţi şi nimeni nu poate rămâne indecis. Cei care acceptă acţiunea lui Dumnezeu sunt invitaţi, deci, să se lase antrenaţi cu responsabilitate. Participarea noastră lăuntrică este vitală, curge ca o rugăciune care hrăneşte viaţa noastră.

„Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea; cânta-voi şi voi lăuda întru inima mea.

Deşteaptă-te, slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută!

 Deştepta-mă-voi dimineaţa.

Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne,

 cânta-voi Ţie între neamuri,

Că mai mare decât cerurile este mila Ta

şi până la nori adevărul Tău.

Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta,

ca să se izbăvească cei plăcuţi ai Tăi.“

Ps 107,1-5

Părtaşi ai acestei mari iubiri a lui Dumnezeu, să invocăm binecuvântarea unii asupra altora.

Tomislav Vlašić

 

 

Mesajul  Preasfintei Treimi

La începutul fiecărei etape importante din istoria omenirii, şi atunci când Dumnezeu consideră că e important, cei Şapte Mari Arhangheli sunt trimişi în Infern pentru a-i vesti lui Lucifer planurile lui Dumnezeu. Pătrund în Infern, şi el tremură. Cei Şapte Arhangheli sunt spirite extrem de puternice şi sunt pline de o asemenea lumină divină, încât tenebrele rămân confuze şi înfricoşate. Nici un demon, nici chiar Lucifer, nu îndrăzneşte să înfrunte cei Şapte Arhangheli atunci când se prezintă în Infern; ştiu că dacă se răzvrătesc vor fi loviţi de lumină.

Lumina Arhanghelilor este şi puterea lor, o forţă spirituală şi fizică ce izvorăşte din iubirea lui Dumnezeu care este în ei şi care poate slăbi spiritele infernale într-atât, încât le face inofensive. Demonii nu au lumină în sine, pentru că nu au iubirea lui Dumnezeu; puterea lor se naşte din ura lor pentru Dumnezeu şi pentru făpturile lui Dumnezeu. Şi ura este o energie spirituală şi fizică, cu care demonii lovesc neîncetat omul şi Creaţia, provocând boli şi moarte; ştiu bine aceasta cei care au suferit din cauza vreunui blestem din partea forţelor răului. Din ura lui Lucifer iau naştere tenebrele spirituale care umplu multe inimi şi chiar şi Creaţia.

Uneori se întâmplă că demonii se răzvrătesc şi pornesc împotriva îngerilor; aceştia, însă, îi resping cu puterea luminii care e iubire; demonii se găsesc în faţa unui zid impenetrabil de lumină care-i face să se retragă. Şi Isus a folosit această putere a luminii, care în El era cu mult mai mare decât cea a unui înger: în Evanghelia după Ioan e prezentat episodul arestării lui Isus în Ghetsimani. „Iar Isus, ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui, a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? Răspuns-au Lui: Pe Isus Nazarineanul. El le-a zis: Eu sunt. Atunci când le-a spus: “Eu sunt“, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ.“ (In 18,4-6)

Lumina puternică pe care o emana Fiul lui Dumnezeu i-a făcut să cadă. Acelaşi fenomen se întâlneşte şi la fraţii din Univers credincioşi lui Dumnezeu: din corpurile lor emană puterea şi iubirea lui Dumnezeu, vizibile ca o aură de lumină care îi înconjoară.

Sfântul Mihail e cel care îi vesteşte întotdeauna lui Lucifer planurile lui Dumnezeu, chiar şi atunci când e însoţit de cei Şapte Arhangheli. O face din porunca lui Dumnezeu şi în numele întregului Trup Mistic al lui Cristos. Scopul acestei vestiri e dublu: pe de o parte serveşte la a-i reaminti lui Lucifer şi tuturor spiritelor infernale că doar Dumnezeu este Domnul întregii Creaţii; pe de alta, îngrădeşte acţiunea forţelor infernale, care ştiu că nu pot acţiona dincolo de ceea ce Dumnezeu le îngăduie.

Sfântul Mihail a dat această veste înaintea fiecărei vizite a Preacuratei Fecioare Maria pe Pământ. Aceasta ar trebui să vă facă să înţelegeţi grandoarea apariţiilor Fecioarei Maria, şi cu ce respect, recunoştinţă şi credinţă ar trebui să le primiţi. Când Infernul află, tremură; când oamenii de pe Pământ află, se îndoiesc, râd, dispreţuiesc. Sunt puţini cei care ştiu să le primească drept ceea ce sunt: un dar imens al lui Dumnezeu şi un har extraordinar pentru Pământ.“