Drumul pentru a fi lumina Universului

de Tomislav Vlašić

 partea a treia

Dumnezeu ne învaţă?

 

Dragi cititori,

suntem învăluiţi de mister. Uneori, persoanele nu se înţeleg pe ele însele, trecutul şi viitorul lor. Se închid în ele însele şi nu reuşesc să intre într-o relaţie profundă cu ceilalţi. Multe lucruri li se par misterioase şi cu greu reuşesc să le descopere adevărata semnificaţie. Universul, în toată întinderea sa, scapă capacităţii lor de înţelegere.

Dumnezeu ne instruieşte sau ne ascunde anumite lucruri. Aceasta este întrebarea noastră; uneori nu o exprimăm deschis, şi o lăsăm să cadă în pasivitatea noastră, crezând de fapt că Dumnezeu nu ne comunică adevărul. Însă nu e aşa!

    1. Dumnezeu ne învaţă: El e lumina desăvârşită care ni se dăruieşte şi ne comunică legile şi gândul Său: „Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu.“(1Cor 2,10).

Pentru a înţelege că Dumnezeu ne învaţă, vă propun să citiţi, respectiv să recitiţi şi să meditaţi fragmentul intitulat „Nu suntem simpli spectatori ai realităţii”, extras din cartea Stefaniei Caterina „Rescrierea istoriei- Vol I – În gândul lui Dumnezeu” (Cap. 5, pag. 91-94). Acolo veţi găsi multe ferestre deschise care vă vor permite să vedeţi şi să înţelegeţi realitatea care ne înconjoară. Dumnezeu doreşte să ne conducă la tot adevărul (In 16,13). În acest pasaj, pe care-l citez în cele ce urmează, veţi găsi atitudinea corectă şi mulţi paşi concreţi de făcut:

Nu suntem simpli spectatori ai realităţii

Sfântul Arhanghel Rafael, în comunicarea din iulie 2007, reia subiectul referitor la relaţia dintre gândirea lui Cristos şi cunoaşterea realităţii care ne înconjoară:

“Gândirea lui Cristos vă conduce la uniunea mistică cu El, care se realizează doar prin oferirea vieţii voastre. Când vă oferiţi lui Cristos, prin Sfânta Fecioară Maria, Îi permiteţi lui Dumnezeu să ocupe primul loc în viaţa voastră şi să vă conducă la împlinire, la realizarea personalităţii voastre după planurile lui Dumnezeu şi după originalitatea voastră, pe care numai în Dumnezeu o puteţi descoperi. Isus Cristos este păstorul omenirii, Cel care vă conduce pe fiecare la izvoarele vieţii. Dăruindu-vă lui Isus, sunteţi capabili să lăsaţi deoparte egoismul şi teama, care vă fac să ţineţi să ţineţi strâns în mâini propria viaţă, după planuri şi dorinţe umane, cu rezultatele înşelătoare sau dramatice pe care le cunoaşteţi bine.

Dacă trăiţi uniţi cu Dumnezeu, Spiritul Său se odihneşte în voi şi vă comunică gândul Său, care vă dezvăluie adevărata cunoaştere a realităţii, aşa cum este ea în Dumnezeu, pentru că El este Cel care gândeşte în voi.

Vorbesc despre realitate sub diversele sale aspecte: cea prezentă în voi şi în jurul vostru, în toate dimensiunile spirituale şi materiale care o compun şi care sunt multiple. Să ştiţi că realitatea nu este numai cea pe care o puteţi percepe azi, în spaţiul şi timpul în care trăiţi, ci şi cea prezentă în toate dimensiunile materiale şi spirituale din care este alcătuit Universul. Realitatea e tot ce este creat şi se mişcă în Univers, şi este în continuă devenire. Spirite, oameni, creaturi, spaţiu, timp, materie, etc.: totul formează realitatea, independent de locul şi modul în care ea se percepe şi se trăieşte. Realitatea este realitate, nu I se adaugă şi nu I se ia nimic, şi nu se poate interpreta. Chiar şi Dumnezeu este realitate, chiar dacă este Dumnezeu.

Gândirea lui Cristos vă face să pătrundeţi această realitate multiformă şi s-o înţelegeţi în esenţa sa, să învăţati să-i citiţi semnele, chiar misterioase, sub care vi se prezintă. Astfel, nu mai sunteţi simpli spectatori ai realităţii şi ai evenimentelor care se desfăşoară în ea şi pe care le trăiţi; cu gândirea lui Cristos care acţionează în voi, sunteţi în măsură să observaţi şi să cunoasteţi ceea ce vă înconjoară într-un mod total nou şi uimitor, pentru că însuşi Dumnezeu e Cel care gândeşte şi observă prin voi. Astfel, începeţi să priviţi realitatea cu alţi ochi, cu privirea divină, pentru că aţi devenit una cu Dumnezeu, prin Isus Cristos, care este Dumnezeu.

A cunoaşte în acest fel realitatea, înseamnă şi a exercita o influenţă asupra ei. Când pătrundeţi realitatea cu gândirea lui Cristos, ea se manifestă în faţa voastră aşa cum este ea. Sunteţi în măsură să distingeţi între lumină şi întuneric. Înaintea voastră, fiecare eveniment trebuie să se manifeste aşa cum este, pentru că nimic şi nimeni nu se poate ascunde sau minţi în faţa gândirii lui Cristos. Orice realitate trebuie să se manifeste în multiplele sale componente, cu propriile particularităţi, până în amănuntele cele mai intime şi mai secrete. Acest lucru este valabil pentru persoane şi pentru comportamentele lor, ca şi pentru creaturile şi situaţiile din jurul vostru.

Când veţi ajunge la această cunoaştere a realităţii, vi se va da şi revelaţia. Înţelegeţi un lucru: Dumnezeu poate revela ceea ce doreşte oricui, poate face chiar şi dintr-o piatră un profet, dar persoana riscă astfel să nu înţeleagă nimic din ceea ce îi este revelat. Mulţi mistici şi profeţi nu au înţeles pe deplin ceea ce le-a fost revelat. Au primit prin credinţă, au suferit, au fost persecutaţi şi sunt sanctificaţi, dar nu au înţeles cu adevărat totul. Dumnezeu a permis acest lucru în vederea edificării poporului. Vine însă vremea în care toţi vor intra în adevărata cunoaştere. Vor sta faţă în faţă cu Dumnezeu până ce El, dacă va dori, va revela fiecăruia ceea ce doreşte, într-un dialog continuu şi roditor. Fiecăruia dintre voi i se va cere nu doar să primească revelaţia şi s-o încarneze în propria viaţă, dar şi s-o pătrundă cu gândirea lui Cristos, pentru a o înţelege pe deplin. Acest lucru va creşte cunoaşterea şi va deschide calea pentru noi revelaţii, într-o dragoste crescândă între Dumnezeu şi om.

Revelaţia astfel transformată în cunoaştere, va face din fiecare om un mărturisitor în faţa poporului lui Dumnezeu. Aceştia nu se vor limita doar să transmită un mesaj pe care nu-l înţeleg, ci vor da mărturie despre ceea ce au văzut şi  ce au experimentat în relaţia lor cu Dumnezeu, spre folosul întregii comunităţi.

Toate acestea pot să înceapă în voi chiar de azi, dacă vă dăruiţi viaţa lui Isus, prin intermediul Sfintei Fecioare Maria, dacă permiteţi fiinţei voastre să trăiască unită cu El. Mărturia adevăraţilor discipoli ai lui Cristos, care trăiesc în El şi pentru El, este o revelaţie transformată în cunoaştere, pentru că gândirea lui Cristos le permite să înţeleagă orice revelaţie până în cele mai mici detalii, şi s-o trăiască.

Cunoaşterea de care vorbesc este în acelaşi timp un dar şi o cucerire, pentru că vine din bunătatea lui Dumnezeu, dar şi din străduinţa omului de a muri faţă de sine şi faţă de propriul egoism. E atât de dificil să abandonaţi propriile moduri de gândire, să renunţaţi la propriile convingeri, la interpretările omeneşti ale evenimentelor care deformează realitatea, încât  mulţi renunţă sau refuză s-o facă. Acest lucru este valabil nu doar pentru oameni, dar şi pentru spiritele pure.

Priviţi ce s-a întâmplat la începuturi: Lucifer însuşi a deformat realitatea cu aroganţa convingerilor şi interpretărilor sale, cauzând daune imense, întregii Creaţii. Numai Dumnezeu poate pătrunde realitatea şi s-o arate aşa cum este. Dacă rămâneţi credincioşi lui Dumnezeu şi-I primiţi gândirea în voi, veţi putea cunoaşte şi iubi poruncile şi legile Sale, şi Îl veţi putea cunoaşte pe Dumnezeu. Cum stă scris, Îl veţi vedea pe Dumnezeu aşa cum este El. Numai atunci veţi putea înţelege realitatea.

A vedea realitatea aşa cum este, vă face adesea să suferiţi. Nu este întotdeauna plăcut să vedeţi lucrurile aşa cum ar trebui să fie după Dumnezeu şi cum sunt de fapt, din cauza oamenilor. A pătrunde cu privirea lui Cristos persoanele, situaţiile, evenimentele, e uneori atât de dureros, încât devine apăsător. Este însă necesar, pentru ca să se dezvăluie înaintea voastră forţele întunecate şi comportamentele oamenilor, pentru că în Cristos sunt descoperite gândurile inimilor. Astfel slăbesc forţele întunericului, care nu se mai pot ascunde.

Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Spirit.”

 2.  A fi învăţaţi de Dumnezeu pentru a învăţa la rândul nostru şi pentru a influenţa realitatea. Cu alte cuvinte: a ne lăsa transformaţi pentru a-i ajuta pe alţii să se convertească. Suntem gata să pornim pe acest drum? Ce anume e important pentru noi?

E important să parcurgem acest drum împreună cu Dumnezeu, ca fiii împreună cu Tatăl. Dumnezeu Tatăl ne generează şi ne comunică viaţa integră. Putem să mergem împreună cu El în măsura în care-L iubim. Isus spune: Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.“ Şi adaugă: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el“ (In 14,21.23).

Să ne implicăm în acest proiect: a-L iubi pe Cel Iubit, a ne ruga Lui, a ne strădui   să-L cunoaştem tot mai mult zi de zi. Astfel vom creşte în cunoaştere, în lumină, şi o vom reflecta în Univers.

 Să continuăm să ne rugăm împreună:

O, Doamne,

Tu eşti Iubirea, Bunătatea, Lumina:

eşti tot ceea ce inima mea caută şi, dacă nu găseşte,

rămâne goală, închisă în ea însăşi.

Atunci sunt abătut, dezamăgit, fără dorinţa de a Te căuta,

şi

creez înlăuntrul meu false imagini ale Tale;

Te ignor, ador falşi Dumnezei.

Dezamăgirea mea devine mortală.

Vizitează-mă, Doamne,

salvează-mă!

Fie ca Spiritul Tău să vindece rănile mele de moarte

şi să-mi comunice iubirea Ta, bunătatea şi lumina.

Trezeşte în mine viaţa

şi voi deveni creatură nouă. Amin.“

 

Mă rog cu voi şi pentru voi. Vă binecuvântez în Numele lui Dumnezeu, cu iubirea, bunătatea şi lumina Sa.

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s