„Prindeţi curaj şi ridicaţi-vă capetele… ” (Lc 21,28)

 13 februarie 2013

de Tomislav Vlašić

Dragi cititori,

aceste cuvinte ale lui Isus, transmise de Sfântul Luca, se referă la venirea glorioasă a Domnului. În acelaşi timp, se referă la fiecare clipă a vieţii noastre şi a istoriei omenirii, la situaţiile favorabile şi nefavorabile: Dumnezeu vine mereu în întâmpinarea celui care-L caută. Putem să ne bucurăm de prezenţa Sa extraordinară şi să o manifestăm în aceste timpuri.

Conştienţa în credinţă ne stimulează să percepem prezenţa Sa şi acţiunea Sa în noi şi în jurul nostru. Cine şi-a oferit propria viaţă lui Cristos prin Preacurata Fecioară Maria, e deja implicat în procesul Noii Creaţii; poate observa în sine o transformare care nu se opreşte şi pe care nimic nu o poate opri. Credinţa vie îl poartă la o experienţă trăită profund, care-i creşte certitudinea.

V-am spus că acţiunea Trinitară se va realiza în noi prin instrumentele extraordinare şi prin întregul Trup Mistic. În acest an, e prevăzută pentru noi o apropiere deosebită a îngerilor şi a sfinţilor. Dintre multele experienţele trăite, doresc să vă împărtăşesc în mod deosebit una, care vă poate ajuta să participaţi mai bine la această lucrare a Domnului.

În 25 ianuarie 2013, de sărbătoarea Convertirii Sfântului Pavel, apostolul însuşi s-a prezentat în spirit şi ne-a vorbit. Sfântul Pavel a subliniat în particular două puncte fundamentale: bucuria şi concreteţea.

  1. S-a prezentat plin de bucurie şi de laudă adresată lui Dumnezeu pentru că în sfârşit a început evanghelizarea Universului. Toţi apostolii şi sfinţii Îi înalţă laudă lui Dumnezeu pentru această operă. În acest an s-a intensificat lauda sfinţilor: ei acompaniază acţiunea lui Dumnezeu cu mare laudă şi recunoştinţă. Sfântul Pavel a dorit să ne comunice această bucurie, pentru ca şi noi să fim cuprinşi de ea.
  1. În spiritul nostru s-a trezit imediat întrebarea: „Ce şi cum trebuie să facem“? Sfântul Pavel ne-a dat un răspuns concret: „Acceptaţi voinţa lui Dumnezeu rămânând acolo unde El v-a pus. În viaţa mea m-am rugat, am lucrat; am fost în închisoare, persecutat, bătut până la moarte, ucis. În toate aceste situaţii, L-am slujit pe Dumnezeu. Faceţi şi voi acelaşi lucru“.

Putem acum să reluăm aceste două puncte pentru drumul transformării noastre: în toate situaţiile noi putem să trăim ca înviaţi, putem să-L lăudăm pe Dumnezeu şi să manifestăm viaţa lui Dumnezeu în noi.

Cum putem participa la această puternică acţiune Trinitară? Isus însuşi ne-a explicat: „Cine Mă iubeşte, cunoaşte poruncile Mele şi le urmează. Pe cel ce Mă iubeşte şi Tatăl Meu îl va iubi; şi Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui“. (In 14,21) Mai spune: Tatăl vă va trimite în Numele Meu un Apărător: Spiritul Sfânt. El vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aminti tot ceea ce v-am spus Eu“ (In 14,25-26).

Dumnezeu este, deci, prezent în noi. Putem primi viaţa şi acţiunea Lui în măsura în care suntem deschişi prezenţei Sale. Maxima atenţie pe care o putem avea faţă de Dumnezeu este aceasta: să-L iubim cu toate puterile, mai presus de tot, aşa cum Dumnezeu ne iubeşte pe fiecare dintre noi, şi, în acelaşi timp, să mărturisim iubirea lui Dumnezeu celorlalţi, iubindu-l pe aproapele ca pe noi înşine.

Vă indic în acest sens câţiva paşi concreţi:

    1. Mă hotărăsc să-I dedic timp lui Dumnezeu. Cobor în spiritul meu, în adâncul fiinţei mele, cu rugăciunea simplă a inimii mele. Aşez înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce mă deranjează şi mă distrage: păcatele mele, rănile, provocările care vin din exterior. Mă golesc de tot ceea ce, înlăuntrul meu, mă împiedică să percep prezenţa lui Dumnezeu şi să mă cufund în iubirea Sa. Îi încredinţez şi Îi ofer viaţa mea lui Dumnezeu…

   2. Mă abandonez acţiunii lui Dumnezeu şi particip la ea. Dumnezeu m-a creat şi m-a răscumpărat. Dumnezeu creează totul nou în mine şi în Univers; aceasta este lucrarea Sa.

Doamne, Tu mă cercetezi şi mă cunoşti; ştii când mă aşez şi când mă scol.

De departe ai priceput gândurile mele; ştii când umblu şi când stau,

cunoscut îţi este fiecare pas al meu…“

 (Ps 139,1-3)

„Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea;

încearcă-mă şi cunoaşte cărările mele,

şi vezi de este calea fărădelegii în mine

şi mă îndreptează pe calea cea veşnică.“

(Ps 139, 23-24)

În fiecare cuvânt revelat, Tu eşti prezent. Doresc ca fiecare din ele să mă scruteze şi să mă cunoască, să mă cuprindă în sensul lor profund… Să nu predomine iniţiativa mea, nici interpretarea mea, ci iniţiativa Ta Trinitară care creează totul nou în mine, care mântuieşte totul, care sfinţeşte şi duce la desăvârşire.

     3. Îl caut pe Dumnezeul cel viu aşa cum este El. Dacă-L pun mai presus de toate: de nevoile mele, de sănătate, de viaţa mea însăşi, primesc o viaţă nouă care coboară de la Dumnezeu şi care e integră, sănătoasă… Primesc TOTUL!

    4. Percep în mine spiritul lui Dumnezeu care produce în mine roadele Sale: iubire, bucurie, pace, înţelegere, mărinimie, bunătate, fidelitate, blândeţe, stăpânire de sine (Gal 5,22-23). În mine vibrează viaţa lui Dumnezeu… Reînnoind întâlnirea mea cu Dumnezeu, cufundându-mă în iubirea Lui, eu renasc, progresez şi devin o făptură nouă… 

   5. Decid să trăiesc viaţa lui Dumnezeu şi să manifest realitatea lui Dumnezeu. În acest mod, în mine totul răsare, înfloreşte, creşte, precum natura primăvara care, cu frumuseţea şi cu mireasma sa, atrage totul într-o splendidă comuniune universală…

    6. Din adâncul fiinţei mele înalţ lauda mea profundă. Nimeni nu m-a învăţat această laudă, Dumnezeu însuşi a generat-o în mine şi a înălţat-o la El. O uneşte, în Spiritul Său, laudei celorlalţi, în Liturghia Cerească. Ştiu că acesta este destinul meu, ca şi al tuturor fiilor Săi şi al noului Univers. Toate acestea deschid larg orizonturile mele şi mă unesc cu o putere divină universală, care înaintează şi nu se mai opreşte.

Dumnezeu se face prezent cu adevărat, se lasă contemplat; este certitudinea absolută! El însuşi mă instruieşte, pentru că mă cufundă în viaţa Sa. În El, pot contempla toată realitatea…

Dacă veţi continua astfel, întâlnindu-L pe Dumnezeu în fiecare zi, profitând de fiecare moment pentru a fi cu El, veţi descoperi minunăţii în viaţa voastră, şi viaţa va fi semnul cel mai mare pe care Dumnezeu vi-l poate da. Veţi experimenta cum se vindecă rănile voastre, veţi uita amărăciunea ofenselor suferite, şi iertarea va izbucni în voi ca o revărsare a vieţii. Fiecare dar al lui Dumnezeu în voi va fi autentic şi se va maturiza. În orice acţiune sau slujire a voastră, va transpare viaţa lui Dumnezeu. Aceasta va fi mărturia autentică a acţiunii Trinitare în voi.

Viaţa voastră va deveni atunci o laudă continuă a lui Dumnezeu, care va creşte din zi în zi, până când veţi intra în Noua Creaţie. Va fi lauda întregului Univers.

 Vă mulţumim pentru drumul vostru înspre Dumnezeu. Suntem tot mai uniţi cu toţi fiii lui Dumnezeu şi întăriţi de Spiritul Său.

Vă îmbrăţişăm şi vă binecuvântăm, în Numele Dumnezeului Trinitar.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s