Să sorbim din Izvorul Vieţii

de Tomislav Vlašić

Dragi cititori,

în introducerea ultimului mesaj al Sfântului Augustin din 3 aprilie 2013, primit prin Stefania primit prin, ne-am exprimat dorinţa noastră „să nu rămâneţi doar cititori, ci să deveniţi instrumente ale sfinţeniei, instrumente care manifestă viaţa”. Mesajul a deschis orizonturi largi pentru viaţa întregii omeniri: omul şi întreaga Creaţie sunt destinaţi glorificării, la care se ajunge prin sfinţenie, care este plinătatea vieţii. E minunat! Dar cum să fim părtaşi la toate acestea?

Orice formă de viaţă, în fiecare stadiu al său, are nevoie de multă iubire şi atenţie. Pentru a fi părtaşi ai Vieţii, comoara ascunsă înlăuntrul nostru, e nevoie să avem o mare iubire, timpul potrivit, condiţiile adecvate. Întregul Trup Mistic al lui Cristos a primit putere în acest timp pentru a ne ajuta să descoperim viaţa lui Dumnezeu în noi. E nevoie de disponibilitatea noastră de a intra într-o relaţie profundă cu Dumnezeul nostru şi de a primi acţiunea Sa în noi.

Pornim împreună de la rugăciunea lui Isus, prezentată în Evanghelia lui Ioan (In 17,1-3). Să ne cufundăm în această rugăciune a lui Isus înlăuntrul nostru, şi fiecare să încerce să o activeze în sine:

 

„Părinte, a venit ceasul!

Preaslăveşte pe Fiul Tău,

ca şi Fiul să Te preaslăvească.

 Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul,

ca să dea viaţă veşnică

tuturor acelora pe care Tu I-ai dat Lui.

Şi aceasta este viaţa veşnică:

să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat,

şi pe Isus Cristos pe Care L-ai trimis.“

 

– Faţă în faţă cu Dumnezeu – Dumnezeu mi s-a revelat în momentul zămislirii mele. M-a predispus să fiu integru, să trăiesc plinătatea vieţii. Îmi comunică viaţa Sa cu maximă atenţie: se preaslăveşte în mine, pentru ca eu să-L preaslăvesc şi să-L manifest tuturor.

Credinţa care mă deschide în adâncul fiinţei mele la această conştiinţă, risipeşte în mine dubiile, nesiguranţa, fanteziile, disperarea… Spiritul Sfânt trezeşte în mine dorinţa unei vieţi împlinite. El deschide tot mai mult sigiliul pe care Dumnezeu l-a întipărit în mine şi orientează desăvârşit viaţa mea. Sigiliul Său şi sfinţenia Sa sunt viaţa deplină.

A sosit ceasul meu! Mă bucur, mă rog, cânt, mă hotărăsc să trăiesc Viaţa. Harul lui Dumnezeu se pune în mişcare în mine.

– Isus vindecă întreaga mea viaţă mă învie. E trimis de Tatăl cu puterea Spiritului Sfânt ca să mă vindece, să mă mântuiască. Nu le apare Înviat doar femeilor şi apostolilor, şi nu le vorbeşte numai lor; îmi vorbeşte şi mie. Sunt destinat să percep prezenţa Sa şi să-i aud vocea: „Eu sunt Păstorul cel Bun: Eu Îmi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine, precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu pe El. Şi viaţa Mea  Mi-o pun pentru oi.“ (In 10,14-15).

– Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu, vibrează în toată fiinţa mea, până în străfunduri. Vibraţia Lui e mântuitoare: nu judecă, ci iartă totul, vindecă rănile, se oferă pentru mine pentru a ispăşi greşelile mele, se bucură să mă elibereze din sclavie… Mă învie! Deschide vieţii mele un viitor sigur, minunat, plin de surprize, chiar şi atunci când trebuie să înfrunt încercările: tocmai acolo se exprimă într-un mod extraordinar puterea Învierii Sale. Viaţa mea se fortifică până când învinge tot ceea ce o surpă.

Mă las învăluit de această vibraţie. Rămân cufundat în tăcere, acolo unde percep viaţa care curge în mine. Spiritul Sfânt depăşeşte raţionalitatea mea! E bine să rămân aşa: din acească tăcere se naşte în mine viaţa integră, sfântă, glorificarea mea în Dumnezeu…

– Sunt destinat să manifest gloria lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. De aceasta m-a creat şi m-a chemat la viaţă. „Dacă veţi rămâne uniţi cu mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi tot ceea ce voiţi şi vă va fi dat. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.“ spune Isus (In 15,7).

Sunt unic, preţios, irepetibil în ochii lui Dumnezeu! Dumnezeu investeşte în mine toată puterea Sa şi mă învăluie cu toate harurile necesare.

Mulţumesc, mulţumesc, Doamne!…

 – Regenerat, încep să trăiesc aşa. Nu pot rămâne izolat în mine însumi, pentru că viaţa renăscută doreşte să se comunice altora. A comunica şi a împărtăşi viaţa, înseamnă a o multiplica, în micile nuclee, ca şi în grupuri.

Omenirea şi toată Creaţia sunt destinate să fie glorificate de Dumnezeu şi să-L glorifice, la rândul lor, pe Creator!

Nădăjduieşte în Domnul şi fă binele,

locuieşte pământul şi iubeşte adevărul.

Desfătează-te în Domnul şi El îţi va împlini cererile inimii tale.

Încredinţează Domnului calea ta

şi nădăjduieşte în El, şi El va împlini:

va scoate la iveală ca lumina dreptatea ta

şi dreptul tău, ca soarele la amiază.

Stai liniştit înaintea Domnului şi aşteaptă-L;

nu râvni după cel ce sporeşte în calea sa, după omul care face nelegiuirea!

Fereşte-te de mânie şi depărtează de la tine furia,

Nu te tulbura, căci îţi va fi spre rău.“(Ps 36,3-8)

Voi fi cu voi în rugăciune şi vă binecuvântez, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s