Misiunea Universală a început

Dragi cititori,

într-adevăr, Misiunea Universală a început, cu toată puterea lui Dumnezeu; nu se va opri şi nu va da îndărăt. Înainte de a începe această reflecţie, amintim, în cele ce urmează, punctele cheie din ultimele mesaje revelate prin Stefania Caterina, care ne-au pregătit pentru acest eveniment măreţ.

În afară de instrumentele extraordinare prevăzute pentru aceste timpuri, Dumnezeu a implicat în această acţiune întregul Trup Mistic al lui Cristos, alcătuit din cei care cred în Cristos, vii şi răposaţi, din tot Universul: „Începând din anul care vine, întregul Trup Mistic va fi antrenat treptat în acțiunea puternică a lui Dumnezeu pentru a reuni în Cristos întreaga Creație” spune Sfântul Arhanghel Mihail în mesajul din 20 noiembrie 2012. [1] În acelaşi mesaj, el anunţă naşterea unui popor nou: „Începând cu anul 2013, toți cei care, în acești ani, L-au primit pe deplin pe Isus Cristos ca Fiu al lui Dumnezeu și Mântuitor, și au decis să-L slujească fidel pe Dumnezeu oferindu-I viața prin Preacurata Fecioară Maria, vor fi chemați să facă parte din Poporul Nou. Acest popor va fi trimis în misiune în întregul Univers ca  să-L vestească pe Isus Cristos.” Continuă afirmând: „Tot ceea ce Fiul lui Dumnezeu a vestit și a prezis, va trebui să se realizeze în poporul Său Sfânt. El e Alfa și Omega: ceea ce a început în El, în El se va împlini.”

Pentru aceste timpuri e prevăzut ca Puterea Trinitară, Atotputernicia lui Dumnezeu să ducă la împlinire planul lui Dumnezeu. Cu referire la aceasta, Spiritul Sfânt afirmă în mesajul din 12 decembrie 2012: „Va veni ziua când lucrarea lui Dumnezeu se va manifesta în toată puterea Sa. Nimeni nu va putea să ignore acest lucru, pentru că nu vor mai fi căi de scăpare.[…] Acestui popor iniţial i se vor alătura şi altele, din tot Universul, şi se va forma o singură turmă adunată în jurul Unicului Păstor, Isus Cristos. Dumnezeu se va servi de acest popor pentru a înfrânge împărăţia lui Lucifer, împărăţia morţii”.

În mesajul din 6 ianuarie 2013, Sfântul Mihail ne-a comunicat începutul Misiunii Universale. Aceasta este încredinţată nouă, tuturor celor care-I aparţinem lui Cristos. În fruntea acestei misiuni a fost pusă omenirea fidelă de pe Alfa Centauri, în locul omenirii de pe Pământ, aşa cum era prevăzut iniţial în planurile lui Dumnezeu; omenirea noastră, din păcate, nu a răspuns corespunzător. Sfântul Mihail explică: „Decizia lui Dumnezeu privind Pământul trebuie privită prin optica dreptății, dar şi a bunătății și îndurării: Dumnezeu nu putea permite ca o omenire fragilă și nepregătită ca a voastră să poarte povara unei responsabilități atât de mari.”

 

Era necesar să fac acest scurt rezumat al ultimelor mesaje, pentru a pune înaintea ochilor voştri firul conductor al conţinutului mesajelor, ca să nu vă pierdeţi în detalii şi în interpretări umane. Dorim, acum, să adăugăm câteva puncte, ca şi mărturie a noastră, pentru a vă încuraja.

  1. Dumnezeu este Drept, de o perfecţiune divină. În acelaşi timp, Dreptatea Sa e Bunătate şi Îndurare; e Adevărul desăvârşit în care se oglindesc viaţa noastră şi întreaga realitate. Suntem chemaţi să acceptăm acest Adevăr şi să-l adorăm cu umilinţă.

Dumnezeu nu respinge pe nimeni, nici măcar omenirea de pe Pământ, în ciuda infidelităţii sale. De acest fapt trebuie să fim martori tocmai noi, cei de pe Pământ, care L-am cunoscut pe Isus Cristos solidar nouă în toate, în afară de păcat. [2] Această mărturie a noastră învinge răul prin Cristos şi aduce o mare contribuţie Mântuirii întregului Univers. Nimeni nu ne poate dispensa de această mărturie, nici nu o poate înlocui. Dimpotrivă, suntem chemaţi să învingem răul de pe Pământ, înpreună cu întregul trup Mistic al lui Cristos.

  1. În Bunătatea şi Înţelepciunea Sa infinită, Dumnezeu ştie cum să procedeze şi adaptează instrumentele şi modalităţile pentru a conduce Universul întreg la Noua Creaţie. Acţiunea sa e în folosul tuturor, inclusiv al nostru, cei de pe Pământ. Ştim că, înaintea Lui, cei din urmă pot fi cei dintîi, iar cei dintîi pot fi cei din urmă; [3] cu toţii, însă, suntem chemaţi la plinătate. Tot ceea ce Dumnezeu realizează în Univers se revarsă pe Pământ şi viceversa.
  2. Acţiunea lui Dumnezeu se desfăşoară în toată puterea Sa, şi noi dăm mărturie despre acest lucru. Dacă primiţi această acţiune în adâncul spiritului vostru, o veţi experimenta tot mai mult zi de zi şi o veţi reflecta asupra celorlalţi. De aceea, fiţi fideli lui Dumnezeu în tot ceea ce aţi fost învăţaţi.
  3. Participarea poporului lui Dumnezeu de pe Pământ la Misiunea Universală nu a dispărut şi nici nu a fost redusă. De fapt, acţiunea principală a lui Dumnezeu, prin instrumentele Sale, e o acţiune în spirit, care se revarsă neîncetat asupra întregului Univers. Într-o bună zi, ea va manifesta înaintea ochilor noştri rodul său: Noua Creaţie. Deci, curaj!
  4. Acţiunea lui Dumnezeu porneşte în principal dinlăuntrul nostru, pentru ca apoi să se exprime în afară. Aceasta a fost experienţa primelor Rusalii, [4] experienţa tuturor sfinţilor. Dumnezeu acţionează pentru a ajunge la om, a-l transforma şi a-l conduce la starea perfectă a fiinţei sale, pentru ca să poată să guverneze Universul împreună cu Creatorul său. Lăsaţi-vă antrenaţi de acţiunea puternică a lui Dumnezeu, care vă aşează pe drumul Noii Creaţii. Reunirea în Cristos a Universului nu se va petrece în mod magic, prin excursii pe astronave, sau prin persoane care nu sunt dispuse să se lase transformate de Dumnezeu. Nu vă lăsaţi înşelaţi de duşman prin fantezii sau interpretări omeneşti!
  5. Fraţii din Univers credincioşi lui Dumnezeu sunt în acţiune împreună cu noi. Şi acţiunea lor se desfăşoară în principal în spirit şi sunt uniţi între ei în Spiritul Sfânt. Ei ne-au spus: „Arma noastră cea mai puternică este comuniunea în Spiritul Sfânt; ea este mai puternică decât ştiinţa şi decât tehnologia noastră.”

Progresiv, intrăm tot mai mult în Rusaliile Cosmice, [5] în care e introdus fiecare fiu al lui Dumnezeu unit mistic cu Cristos, ca şi fiecare nucleu şi toate nucleele din Univers. Astfel, ia naştere un popor nou care înaintează înspre Noua Creaţie, care trăieşte unit într-o inimă şi un suflet [6] în Spiritul Sfânt.

Rugaţi-vă, contemplaţi, oferiţi-vă lui Dumnezeu, mărturisiţi-L pe Isus Cristos, şi veţi putea experimenta cu inimile voastre puternica acţiune a lui Dumnezeu. Uniţi cu Isus, veţi putea percepe şi acţiunea lui Dumnezeu care trece prin instrumentele sale particulare: îngerii, Nucleul Central, fraţii fideli lui Dumnezeu. Aceştia din urmă se vor face simţiţi şi se vor prezenta, când Dumnezeu o va permite, sufletelor deschise şi nucleelor care trăiesc Rusaliile Cosmice.

Noi ne vom oferi lui Dumnezeu şi ne vom ruga pentru voi toţi, pentru a rămâne uniţi cu voi. Comuniunea noastră va fi activă: vă vom comunica mereu şi vă vom explica ceea ce va fi necesar pentru drumul vostru înspre realizarea planului lui Dumnezeu.

Amintiţi-vă că comuniunea în Spiritul Sfânt e marea putere care face să tremure forţele infernale.

Cu o îmbrăţişare fraternă şi cu binecuvântarea Dumnezeului Unul şi Întreit,

Tomislav Vlašić

 

[1] Toate mesajele citate au fost publicate pe acest site

[2] Cf. Ev 4, 15

[3] Cf. Mt 20, 16

[4] Cf. Fapte 2

[5] despre Rusaliile Cosmice se vorbeşte pe larg în carte Stefaniei Caterina „Rescrierea Istoriei –   Vol. I  În Gândul lui Dumnezeu” cap. 6

[6] Cf. Fapte 4, 32

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s