”Lasă morții să-și îngroape morții…” (Lc 9, 60)

Dragi cititori,

anul care abia a început ne face să avem o atenție și o reponsabilitate și mai mari față de lucrarea lui Dumnezeu pe care am recunoscut-o și pentru care ne-am oferit viața. De fapt azi, mai mult ca oricând, suntem invitați să participăm activ la realizarea planurilor lui Dumnezeu pentru aceste timpuri, după cum veți putea înțelege lecturând mesajul Sfântului Arhanghel Mihail.

Citindu-l, vă veți da seama că este vorba despre mai mult decât un simplu mesaj: l-aș numi un document care enunță programele lui Dumnezeu pentru Pământ și pentru întregul Univers. De aceea, consider inutile reflecțiile mele, care n-ar putea să adauge nimic conținutului puternic al vorbelor Sfântului Mihail.

Nu-mi rămâne, prin urmare, decât să mă rog pentru voi, împreună cu toți colaboratorii mei, pentru ca să puteți înțelege importanța acestui mesaj și pentru a vă fi tot mai clar locul pe care Dumnezeu vi l-a rezervat în planurile Sale în aceste timpuri.

Vă binecuvântez și vă doresc un an fericit cu Domnul.

Dumnezeu să vă dăruiască pacea.

 

Mesajul Sfântului Arhanghel Mihail din 6 ianuarie 2013, Epifania Domnului

re magi

”Dragi frați și surori de pe Pământ, vă aduc salutul Dumnezeului Preaînalt și, din porunca Lui, vin să vă anunț câteva lucruri importante pentru viitorul întregii omeniri.

După cum bine știți, în anul 2012 care de-abia s-a încheiat, Dumnezeu a întrebat omenirea de pe Pământ dacă dorește sau nu să-L primească pe Isus Cristos ca Fiu al lui Dumnezeu și Mântuitor, supunându-I-se Lui cu totul. Răspunsul afirmativ era condiția esențială pentru demararea marii Misiuni Universale a Bisericii, poporul lui Dumnezeu: aceea de a duce fiecărei planete din Univers vestea Mântuirii. Această misiune ar fi trebuit să înceapă de la Rusalii, însă aceasta nu s-a întâmplat, după cum v-a fost pe larg explicat în acești ani.

Dorința lui Dumnezeu era aceea ca omenirea de pe Pământ, la sfârșitul anului 2012, să răspundă afirmativ la invitația Sa și să fie în fruntea Misiunii Universale, deoarece pe Pământ Isus Cristos s-a întrupat, a murit și a înviat pentru toată omenirea din Univers. Frații din Univers credincioși lui Dumnezeu, capabili să se miște liber în spațiu, ar fi pus la dispoziția omenirii voastre cunoștințele și mijloacele lor, acționând în deplină comuniune cu voi pentru a duce la împlinire această sublimă misiune.

Misiunea Universală a poporului lui Dumnezeu este o fază deosebit de importantă a planului lui Dumnezeu, prin care fiecare realitate existentă în cer va fi reunită în Isus Cristos, pentru ca El să o încredințeze Tatălui la sfârșitul timpurilor. Reunirea în Cristos a întregii Creații precede Venirea în Slavă a lui Cristos, care va marca sfârșitul Creației Vechi și începutul Noii Creații.

Pe parcursul istoriei voastre, Dumnezeu v-a chemat neobosit la convertire, ridicând profeți și sfinți, și, în final, trimițându-L pe Fiul Său Isus Cristos. Până în ziua de astăzi, Dumnezeu a pus la dispoziție toate mijloacele pentru a vă ajuta să vă înțelegeți destinul. V-a trimis-o pe Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Isus și Mama vostră, care  s-a arătat de nenumărate ori pe Pământ. Dumnezeu nu   v-a ascuns nimic din planurile Sale: prin Isus Cristos, a făcut cunoscută dorința Sa de a fi Tată fiecărui om și v-a poruncit să evanghelizați toate neamurile; v-a vorbit despre Noua Creație.

Planul de a reuni în Cristos toate lucrurile din Cer și de pe Pământ, despre care vorbește Biblia, [1] v-a fost anunțat și explicat în mod repetat, prin cărţile și mesajele pe care le-ați putut cunoaște prin  acest site.

Dumnezeu a stabilit sfârșitul anului 2012 ca limită, după care, în cazul lipsei unui răspuns afirmativ din partea omenirii voastre, El ar fi procedat altfel, încredințând misiunea de evenghelizare a Universului omenirilor fidele Lui, în frunte cu una din aceste omeniri. Anul 2012 s-a încheiat și Dumnezeu dorește să fiți înștiințați  de ceea ce s-a petrecut și se petrece în Univers, pornind de la Pământ.

Încep prin a vă spune că Dumnezeu a acționat adânc în suflete și mulți dintre voi s-au trezit. Conținutul cărților și al mesajelor pe care le-ați cunoscut prin acest site, au ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Dumnezeu are mijloacele sale, atât obişnuite cât și extraordinare, pentru a transmite mesajul Său celui care-L iubește, are credință, e umil și generos, întocmai după cum stă scris: ”…Pe cei umili îi va învăța căile Sale”. [2] Dumnezeu e Dumnezeu și nimeni nu-L poate împiedica sau opri. De aceea, vă asigur că difuzarea acestor mesaje, în ciuda piedicilor și dificultăților, a fost larg răspândită în interiorul și-n afara Bisericii, mai mult decât v-ați putea imagina.

Era necesar ca poporul lui Dumnezeu să ajungă să cunoască conţinutul acestor mesaje. De fapt, ele nu trebuie considerate revelații printre atâtea altele, ci constituie o puternică chemare profetică pentru aceste timpuri, strâns legată de aparițiile mariane de la Fatima și de la Medjugorje, care au fost o intervenție enormă și directă a lui Dumnezeu în istoria voastră, de care nu sunteți încă pe deplin conștienți. De-a lungul acestor apariții, Sfânta Fecioară a atins multe aspecte ale vieții spirituale, dar cuvintele Sale au fost prea adesea interpretate în mod omenesc, redimensionate sau ținute sub tăcere, pentru că erau incomode. Tot ceea ce v-a fost transmis prin acest site, reprezintă completarea naturală și aprofundarea a ceea ce Sfânta Fecioară a explicat, la un nivel general și cu un limbaj mai simplu, adresat marilor mase de credincioși, atât la Fatima cât și la Medjugorje.

În baza a ceea ce v-a fost revelat în acești ani, pe Pământ s-au format multe nuclee de persoane doritoare să participe activ la planul lui Dumnezeu de a reuni în Cristos toate lucrurile. În ciuda dificultăților, pe Pământ s-a format un mic rest fidel lui Dumnezeu și gata să I se pună la dispoziție. Lui Dumnezeu I-a bineplăcut acest rest; îl iubește și-l ocrotește. Cu toate acestea, numărul persoanelor gata să se dăruiască până la capăt, a fost considerat de Dumnezeu ca fiind insuficient pentru a înfrunta misiunea de evanghelizare a întregului Univers.

Din păcate, marea majoritate a omenirii de pe Pământ, pentru a nu știu câta oară, a ignorat sau a respins invitația lui Dumnezeu. Chiar și mulți creștini au rămas indiferenți, iar alții s-au opus pe față acestui mesaj, în numele ”doctrinei sănătoase”; alții şi-au bătut joc de conținutul acestor mesaje considerându-le ciudate, fanteziste, străine de drumul Bisericii. Fiecare a făcut alegerea pe care a considerat-o potrivită, în libertatea conștiinței sale.

Din păcate, marea majoritate a omenirii de pe Pământ, pentru a nu știu câta oară, a ignorat sau a respins invitația lui Dumnezeu. Chiar și mulți creștini au rămas indiferenți, iar alții s-au opus pe față acestui mesaj, în numele ”doctrinei sănătoase”; alții şi-au bătut joc de conținutul acestor mesaje considerându-le ciudate, fanteziste, străine de drumul Bisericii. Fiecare a făcut alegerea pe care a considerat-o potrivită, în libertatea conștiinței sale.

Dumnezeu a așteptat răbdător, fără să forțeze pe nimeni. Acum, timpul dat Pământului pentru a se decide, s-a terminat, și Dumnezeu a luat deciziile Sale, pe care le sintetizez în câteva puncte, pentru a vă facilita înțelegerea, pentru a putea reflecta și a vă ruga.

 1. 1. Misiunea de evanghelizare a Universului a fost încredințată omenirilor fidele lui Dumnezeu și una dintre ele, în particular, va fi în fruntea întregii misiuni. A fi în frunte, în acest caz, are o semnificație foarte diferită de ceea ce înțelegeți voi pe Pământ. Nu este vorba despre crearea unei ierarhii asemenea celei de pe Pământ, unde unul comandă și ceilalți ascultă, ci mai degrabă de a asigura coordonarea diverselor acțiuni prevăzute, pentru a face în așa fel ca misiunea să-și atingă obiectivele. Toate omenirile fidele vor acționa la unison și comuniunea lor va fi adevărata lor forță, superioară forţei mijloacelor de care dispun.

 Domnul Universului le-a cerut omenirilor fidele să aleagă ele poporul pe care îl consideră cel mai potrivit să fie în fruntea misiunii. Popoarele fidele lui Dumnezeu au ales omenirea de pe planeta Alfa Centauri, pentru fidelitatea sa absolută, pentru vastele cunoștințe științifice și tehnologice și pentru poziționarea planetei, care o face să fie potrivită ca bază. Acest popor va furniza oameni, mijloace, precum și spații potrivite pentru ca frații care vor călători în Univers să se poată odihni și ruga. Locuitorii planetelor fidele lui Dumnezeu care nu vor fi implicați direct în misiune, vor avea sarcina de a se ruga și de a se oferi lui Dumnezeu pentru misionari și pentru popoarele care trebuie evanghelizate.

 1. 2. Dumnezeu a prevăzut ca misiunea fraților fideli să înceapă astăzi, în ziua în care Biserica de pe Pământ celebrează Epifania Domnului. Această zi are o importanță enormă în istoria Mântuirii.

 Voi pomeniți astăzi vizita Regilor Magi, veniți ca să-L adore pe Isus călăuziți de stea; mulți dintre voi cred că este vorba despre figuri legendare, însă acei regi veniseră cu adevărat ca să-L viziteze pe Isus; nu din îndepărtatul Orient, ci din spațiu: era vorba despre regi și preoți ai omenirilor credincioase lui Dumnezeu. Au venit ca să-L adore pe Dumnezeul făcut Om, să-i făgăduiască fidelitate și să se pună la dispoziția Sa; făcând astfel, recunoșteau și acceptau opera de Mântuire a lui Isus Cristos, în numele tuturor omenirilor credincioase.

 Ei veneau și ca să-i mulțumească Fecioarei Maria și ca să o venereze ca Mamă a lor, veneau ca să-i mulțumească și să-l venereze pe Sfântul Iosif, cel drept între drepți. Astronava lor s-a oprit pe locul unde se afla Isus și strălucea cu o lumină minunată; acea lumină era salutul tuturor omenirilor fidele dat Mântuitorului Universului. Oamenii de pe Pământ au văzut acel semn și l-au luat drept o stea deosebită, un fenomen măreț al naturii.

 Acei oameni veneau și ca să-l întâlnească pe regele Irod și să-i dea de știre ceea ce se petrecea; Dumnezeu dorea ca poporul lui Izrael să cunoască evenimentul atât de așteptat al nașterii lui Mesia. De multe ori Dumnezeu a trimis poporului Său mesageri proveniți din alte omeniri; aceasta nu era, desigur, prima oară. Oamenii de pe Pământ nu i-au recunoscut ca atare: din când în când i-au luat drept îngeri, figuri mitice, zei, etc. Știți bine cum a reacționat Irod: s-a temut să nu-și piardă tronul și a încercat să-L elimine pe Regele Regilor, poruncind un masacru oribil al copiilor nevinovaţi, unul dintre multele  din istoria voastră.[3]

Arătându-se acelor regi, Isus s-a arătat tuturor omenirilor din Univers credincioase lui Dumnezeu încă de la Creație, care se rugaseră mult pentru venirea Mesiei şi care ajutaseră de multe ori poporul ales. Prin urmare, se cuvenea ca Isus să li se arate așa cum s-a arătat omenirii de pe Pământ. De aceea, Dumnezeu a ales această zi pentru a iniția misiunea care are scopul de a face cunoscută tuturor popoarelor din Univers Mântuirea Domnului.

      1. 3. Începutul Misiunii Universale este faza care precede în mod direct venirea glorioasă a lui Cristos, care va pune capăt istoriei așa cum o cunoașteți acum și care va marca începutul Noii Creații. Înainte de aceasta, după cuvintele lui Isus, trebuie ca Evanghelia Împărăției să fie vestită tuturor popoarelor [4]. Tot ceea ce există trebuie să fie reunit în Cristos pentru a putea intra în Noua Creație.

 Astăzi, frații fideli lui Dumnezeu pornesc să vestească că Isus a salvat omenirea și că împărăția lui Lucifer e pe sfârșite. Planetele care așteaptă această veste sunt numeroase; sunt mulți bărbații și femeile care trebuie să fie eliberați din sclavia păcatului și de sub stăpânirea forțelor întunecate.

 Fiți conștienți de măreția acestei zile și bucurați-vă! Începe o misiune cum nu s-a mai văzut până acum. De bunul mers al  acestei misiuni depinde destinul întregului Univers: cu cât va fi răspândită și primită mai repede vestea mântuirii, cu atâta se grăbește venirea în slavă a lui Isus. Rugați-vă, deci, pentru frații voștri misionari în Univers și pentru cei care așteaptă Mântuirea, pentru ca inimile lor să fie deschise.

      1. 4. Să trecem, acum, la situația de pe Pământ. Omenirea voastră ar fi trebuit să fie în fruntea întregii Misiuni Universale, dar s-a sustras voit acestei sarcini. Realitatea Universului este ascunsă ochilor majorității oamenilor, fie din obtuzitatea și reaua credință a conducătorilor voștri politici, fie din cauza răcelii preponderente a omenirii voastre față de Dumnezeu. De aceea, omenirea de pe Pământ trebuie să-i cedeze locul celei de pe Alfa Centauri și trece inevitabil în plan secund.

 

Decizia lui Dumnezeu privind Pământul trebuie privită prin optica dreptății, dar şi a bunătății și îndurării: Dumnezeu nu putea permite ca o omenire fragilă și nepregătită ca a voastră să poarte povara unei responsabilități atât de mari. Altfel ar fi fost dacă marea majoritate a omenirii de pe Pământ ar fi răspuns invitației Domnului: atunci ea ar fi fost rapid pregătită de Dumnezeu, cu ajutorul fraților fideli, și flancată în această misiune de alte omeniri, după cum v-a fost explicat de multe ori. Însă aceasta nu s-a întâmplat.

 Cu toate acestea, Dumnezeu nu a uitat de fiii Săi de pe Pământ care-i sunt fideli, care au suferit și și-au oferit Lui viața. Nu a uitat rugăciunile și lacrimile profeților și sfinților, şi nici de sângele atâtor martiri. Mai ales, nu a uitat ceea ce Fiul Său a spus, a făcut și a pătimit pe planeta voastră, și nici meritele infinite a Preasfintei Fecioare Maria și ale Sfântului Iosif.

De aceea, Dumnezeu a lăsat rămășiței Sale fidele de pe Pământ sarcina și privilegiul de a evangheliza Pământul. Ar fi putut să trimită pe planeta voastră omenirile fidele pentru a împlini ceea ce voi nu ați împlinit încă, dat fiind că Evanghelia nu a ajuns încă la toate neamurile Pământului. Dumnezeu, însă, a dorit să vă lase vouă orice inițiativă pentru a evangheliza Pământul. Frații fideli se vor limita la a vă ajuta, în modul și la timpul stabilite de Dumnezeu; El v-a promis ajutorul lor și ei vor veni, pentru că Dumnezeu își ține promisiunile. Intevenția lor, însă, va fi mult mai limitată comparativ cu ce ar fi fost dacă Pământul ar fi răspuns afirmativ și dacă ar fi fost în fruntea misiunii; și aceasta este dreptatea lui Dumnezeu.

 Vă revine vouă, tuturor, sarcina de a evangheliza planeta voastră, care are mare nevoie: pe Pământ predomină păgânismul și inima oamenilor e departe de adevăratul Dumnezeu. Tuturor nucleelor care s-au format în acești ani, mai ales celor purtătoare, le revine sarcina de a deschide drumul celor de bunăvoință. Dumnezeu nu vă cere lucruri mari ci mai degrabă să trăiți și să mărturisiți viața lui Dumnezeu și viața frățească, după legile lui Dumnezeu.

De aceea, a sosit timpul să depășiți orice dezbinare și neînțelegere și să lucrați uniți pentru Împărăția lui Dumnezeu. E timpul ca fiecare să se desăvârșească, ca fiecare nucleu să caute comuniunea fraternă ca Bine Suprem și ca adevărata forță capabilă să evanghelizeze. Să știți că comuniunea autentică e prima voastră mărturie, e baza pe care se fondează orice intervenție extraordinară a lui Dumnezeu; nici frații fideli nu vă vor putea ajuta dacă nu veți fi uniți, dacă nu vă veți iubi din inimă. Ei n-ar veni niciodată să viziteze un nucleu în care există certuri și dispute; acesta n-ar fi un teren propice pentru acțiunea lor.

Îmbunătățiți-vă, deci, viața și aspirați către sfințenie. V-a fost spus că Neprihănirea, Oferirea vieții și Comuniunea sunt fundamentele Împărăției lui Dumnezeu; [5] străduiți-vă să trăiți integri, oferiți lui Dumnezeu, în comuniune între voi și cu tot Trupul Mistic al lui Cristos.

 

Rugați-vă pentru cei răposați, pentru ca și sufletele din Purgatoriu să poată fi părtași pe deplin la planul lui Dumnezeu și să fie reuniți în Cristos. Rugăciunea voastră e importantă pentru ei, așa cum e importantă rugăciunea lor pentru voi.

Botezați în Spirit Sfânt și Foc cât mai multe suflete posibil, așa cum ați fost învățați, [6] pentru că toți cei care doresc, să poată accede la harul baptismal și să facă parte din poporul lui Dumnezeu.

 Chiar dacă nu vă veți deplasa fizic în Univers, așa cum vor face frații fideli lui Dumnezeu, veți participa oricum în spirit la misiunea lor, iar ei contează pe rugăciunea voastră. Simțiți-vă părtași în toate privințele ai marii Misiuni Universale; participarea în spirit nu e mai puțin importantă decât cea fizică, și sarcina care vă revine pe Pământ nu e, cu siguranță, de nivel secundar. Nu veți fi lipsiți de greutăți, pentru că Lucifer va fi tot mai furios pe Dumnezeu și pe fiii lui Dumnezeu; nu vă va putea face niciun rău, dacă veți rămâne fideli lui Dumnezeu și legilor Sale.

Mențineți-vă uniți cu instrumentele extraordinare ale lui Dumnezeu din acest timp: îngeri, Nucleul Central și frații fideli lui Dumnezeu; trăiți o comuniune autentică cu ei, pentru a fi ocrotiți și ajutați. Aceste instrumente mijlocesc fără încetare pentru omenire înaintea lui Dumnezeu; acum, ele  au sarcina de a deschide drumul, cu rugăciunea lor și cu dăruirea lor totală, tuturor celor care vor evangheliza Universul și Pământul.

 1. 1.       Ziua de astăzi marchează o separare și mai netă între fiii lui Dumnezeu și fiii întunericului. Lucifer va fi slăbit de puterea care se va revărsa în Univers odată cu demararea Misiunii Universale; Lucifer se opune dintotdeauna acestei misiuni, dar știe că nu o mai poate întârzia de acum înainte. Ferocitatea cu care va acționa va fi ca să-și ascundă disperarea; de aceea, nu vă temeți de el, ci înfruntați-l cu armele credinței și adevărului, rămânând uniți cu Dumnezeu, și veți fi mereu învingători.

Fiți curajoși și continuați-vă drumul cu hotărâre. Faceți ceea ce ține de voi, după originalitatea voastră, şi în funcţie de locul și de circumstanțele în care trăiți. Nu forțați și fără fanatisme! Trăiți cu simplitate Evanghelia și învățăturile pe care le-ați primit și pe care le veți primi. Vă va fi dat tot ceea ce vă este necesar pentru a vă înțelege mai bine misiunea. Dumnezeu nu va abandona nicidecum Pământul, dimpotrivă, El dorește ca tot binele care există pe Pământ să fie atras la Isus Cristos, prin mărturia voastră; veți avea ajutor din belșug.

 1. 2. Începând de astăzi, vi se cere un discernământ mai mare: nu vă irosiți forțele căutând să schimbați inimile împietrite, care nu vor să se schimbe. Atenția voastră trebuie să se îndrepte către oamenii de bunăvoință, care nu-l cunosc pe Dumnezeu din ignoranță, dar care sunt dispuși să fie învățați. Nu cădeți în capcana de a începe să vă contraziceți cu cei care resping mărturia voastră; nu încercați să convingeți pe nimeni. Fiți respectuoși față de toți, nu judecați pe nimeni, fiți gata să dați mărturie dacă vi se cere, dar nu pierdeți timp.

Să știți să distingeți între cei care vă pun întrebări pentru că doresc să cunoască adevărul și cei care vi le pun pentru a vă pune la încercare, așa cum făceau fariseii cu Isus. Acestora din urmă nu le răspundeți și lăsați-i în grija lui Dumnezeu. Celui care nu vrea să vadă adevărul, îi va fi îndeplinită dorința: încetul cu încetul, nu va mai înțelege ce este adevărul și va intra într-un întuneric tot mai adânc. Fiecare va avea ceea ce a ales.

Nu te teme, mică rămășiță de pe Pământ, turmă mică iubită de Dumnezeu! Începe să-ți înalți capul pentru că se apropie Cel care e lumina ta: Cristos cel Glorios, speranța neamurilor. Continuă-ţi cu hotărâre drumul spre libertate! Nu te uita la împietrirea inimilor din jurul tău, nu te lăsa descurajat de condiția mizerabilă de pe Pământ, ci ațintește-ți privirea spre adevăratul Dumnezeu și înspre steaua care strălucește pentru tine: Maria, Mama ta, fiica lui Dumnezeu și a omenirii tale. Nu te ocupa de cei care resping viața lui Dumnezeu și sunt deja morți, chiar dacă aparent trăiesc; ocupă-te de cei care doresc să se nască de sus. Înțelege cuvintele Învățătorului și Domnului care a spus: ”Lasă morții să-și îngroape morții; tu mergi și vestește Împărăția lui Dumnezeu”.

Vă binecuvântez și sunt alături de voi cu oştirile mele, în Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt”.

[1] Cf. Ef 1, 8-12

[2] Cf. Ps 25, 9

[3] Cf. Mt 2, 1-12

[4] Cf. Mt 24, 14

[5] Cf. ”Dincolo de Marea Barieră” cap. 11

[6] Cf. ”Dincolo de Marea Barieră” cap. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

2 gânduri despre „”Lasă morții să-și îngroape morții…” (Lc 9, 60)

 1. D-zeu sa ne binecuvanteze inimile ,sufletele si gandurile.Ceea ce am citit m sus mi-a deschis si m mult poarta sufletului meu catre Dumnezeu.Ce bine ar fi ca toti oamenii sa se iubeasca intre ei asa cum ne iubeste Bunul Dumnezeu pe noi.In modul acesta am vedea raiul pe pamant.Sper din tot sufletul meu ca omenirea sa se trezeasca la adevarata realitate si sa-si dea seama de iubirea pe care o are Dumnezeu fata de copii SAI.Va iubesc pe toti si va doresc un suflet plin de lumina si ganduri cat m pozitive.Dumnezeu sa ne binecuvanteze!!!

  1. Dragă Florin,
   ne bucurăm că ne-ai scris
   şi-ţi mulţumim pentru urări.

   Îţi stăm la dispoziţie, în măsura posibilităţilor,
   şi dacă ai neclarităţi referitoare la conţinutul articolelor, sau dacă doreşti să ne împărtăşeşti din experienţa ta.

   Să ai o zi binecuvântată!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s