Totul e împlinit! (In 19, 30)

 Dragi cititori,

la sfârșitul acestui an, 2012, despre care atât de mult v-am vorbit și v-am dat mărturie, primim acest mesaj al Spiritului Sfânt, care încheie colocviul Său cu noi. Trebuie să-l prețuim, pentru a absorbi ceea ce conține și pentru a înțelege ce ne așteaptă. Toate mesajele din acest an vor fi, ca de obicei, adunate într-o carte care va fi în curând publicată. Între timp, vă recomandăm din nou lecturarea cărții ”2012 Alegerea decisivă a omenirii” (disponibilă deocamdată in limbile italiană și croată) care vă va oferi un cadru general și coordonatele pentru drumul de parcurs în viitor.

Noi vom continua să ne rugăm, să ne oferim viața pentru voi și să vă facem cunoscut ceea ce ne va fi transmis. Multe nuclee s-au format până acum și se vor forma și altele. Acesta este poporul nou al lui Dumnezeu despre care vorbește și Spiritul Sfânt, care crește și care vă însoțește cu rugăciunea.

Profităm de această ocazie pentru a vă ura un Crăciun Sfânt și un An Nou în care să porniți pe drumul înspre Noua Creație, în lumina lui Dumnezeu, în prezența Sa și sub călăuzirea Păstorului Isus Cristos.

Mesajul Spiritului Sfânt din 12 decembrie 2012

Dragi fii, anul 2012 se apropie de sfârșit, ca și lunga noastră convorbire. În acest an v-am vorbit ca să vă pregătesc pentru planurile lui Dumnezeu pentru acest timp. Nu     v-am vorbit doar prin mesaje; de fapt, acțiunea Mea s-a desfășurat mai ales în spiritul vostru, unde impulsurile Mele v-au format și v-au instruit. Dincolo de ceea ce ați putut înțelege rațional, am acționat în voi, precum și în oamenii de bunăvoință. Acțiunea Mea a fost silențioasă și puternică; cei care au fost deschiși și dornici să fie povățuiți, au putut să o primească.

La sfârșitul anului 2012, doresc să vă spun încă o dată că vă iubesc și vă consider prețioși. Voi toți sunteți importanți în planurile lui Dumnezeu, indiferent ce ați gândi voi sau alții despre voi înșivă. Viața voastră e valoroasă în sine și e prețioasă pentru că poartă amprenta de neșters a Creatorului. Sunt bucuros de pașii pe care i-ați făcut în acest an. Celor care se simt obosiți și care cred că nu au făcut nimic bun, le spun să nu se descurajeze, ci să lase la o parte orice sentiment de vinovăție, orice frustrare, și să se cufunde în bunătatea lui Dumnezeu, care e mereu gata să vă redea încrederea și forțe noi.

Doresc să vă prezint un cadru al situației actuale în care se află omenirea de pe Pământ și împreună să aruncăm o privire asupra a ceea ce vă așteaptă. E vorba de indicații generale, pentru că n-ați putea să înțelegeți în detaliu ceea ce se întâmplă și se va întâmpla, atât e de complex mozaicul pe care Dumnezeu îl alcătuiește pentru a salva omenirea. De cine să o salveze? În primul rând de ea însăși, pentru că omenirea de pe Pământ, per ansamblu, e oarbă și încăpățânată; nu-și cunoaște destinul și se lasă purtată încoace-încolo de glasul înșelător al atâtor falși profeți și salvatori.

Pentru a înțelege ceea ce vă spun, vă reamintesc, înainte de toate, că omenirea de pe Pământ nu e singură în Univers. Acesta este un lucru cert pe care n-ar trebui să-l pierdeți din vedere și despre care am vorbit deja. Pentru voi e fundamental să înțelegeți că faceți parte dintr-un scenariu mult mai mare decât ceea ce vedeți și vă este prezentat; și, pentru că nu sunteți singuri în Univers, trebuie să înțelegeți și că nu vă veți mântui singuri și că aveți nevoie de ajutorul altor frați din Univers, fideli lui Dumnezeu. Împreună cu ei, va trebui să colaborați pentru a-i ajuta pe alți frați din Univers care așteaptă vestea Mântuirii.

Omenirea de pe Pământ nu cunoaște această realitate decât din auzite, din cauza dezinformării practicate de conducătorii voștri. De aceea, treptat, Dumnezeu va începe să dea semne vizibile și fără echivoc ale prezenței altor omeniri în Univers; nu doar a celor credincioase Lui ci și a altor omeniri care sunt aliate cu Lucifer și care speră să obțină de la el o mare putere în Univers. Nu trebuie să vă temeți din această cauză: nimic rău nu li se va întâmpla adevăraților fii ai lui Dumnezeu; marea parte a oamenilor, însă, va fi cuprinsă de confuzie și de teama de evenimente dramatice. Se vor înmulți profeții mincinoși și șarlatanii, la care oamenii care sunt departe de Dumnezeu vor apela pentru a obține garanții. Puternicii Pământului vor fi derutați și nu vor mai putea să ascundă această realitate așa cum au făcut până acum.

Numai cine va sta temeinic în Dumnezeu și va fi unit cu Isus Cristos – Salvatorul va avea lumina să înțeleagă aceste evenimente și să-i ajute și pe alții să înțeleagă. La nimic nu va mai sluji deținerea unei funcții importante în politică sau în viața religioasă, nici faptul de a fi studiat teologia sau de a fi mari oameni de știință, pentru a înțelege semnele timpurilor care vă așteaptă. Numai cei smeriți vor înțelege, cei pe care lumea îi respinge, dar care au o credință autentică în Dumnezeu Unul și Întreit. Aceștia au crezut, cu toate că au fost persecutați și batjocoriți; au fost și sunt uniți cu Cristos prin Inima Neprihănită a Mariei. Acestor fii le va fi dat să înțeleagă toate lucrurile și vor experimenta adevărata comuniune cu frații din Univers credincioși lui Dumnezeu, de la care vor primi un puternic ajutor în toate.

Binele și răul vor ieși tot mai mult la iveală pe Pământ și acțiunile oamenilor se vor arăta în adevărata lumină. Vor fi în sfârșit dezvăluite gândurile inimilor [1]. Aceasta se va petrece pentru că Dumnezeu se va manifesta tot mai mult în mijlocul poporului Său. Va fi un popor nou, capabil să mărturisească viața lui Dumnezeu. Toate acestea vor face să iasă la iveală fiii întunericului, care vor încerca în toate modurile să contracareze acțiunea adevăraților creștini, fără însă să reușească. Diviziunea între fiii lui Dumnezeu și fiii întunericului va fi tot mai netă, zid contra zid. Între aceste două blocuri vor rămâne cei care nu au făcut nicio alegere în viață, care au trăit superficial, după tiparele lumii. Aceștia vor fi înfricoșați și nesiguri ce să facă. Între aceștia, există oameni care se comportă astfel din ignoranță, nu din răutate: nimeni nu le-a vorbit vreodată de Dumnezeu așa cum ar fi trebuit. Dacă vor dori și vor arăta bunăvoință de a-și schimba viața, vor fi recuperați și uniți poporului lui Dumnezeu.

Poporul lui Dumnezeu va fi tot mai puternic și unit cu instrumentele extraordinare din aceste timpuri, adică îngerii, Nucleul Central și frații din Univers fideli lui Dumnezeu. Această comuniune va fi un obstacol insurmontabil pentru Lucifer și discipolii săi. Dumnezeu va revela încet-încet existența și acțiunea instrumentelor extraordinare care vor fi tot mai active și mai puternice.

Tuturor li se va cere o decizie puternică: Isus Cristos va trebui să fie în centrul vieții fiecărui creștin și fiecare va fi chemat să crească tot mai mult în credință, în speranță și-n iubire. Nimeni nu se va putea proclama creștin doar cu numele, pentru că credința fiecăruia va fi pusă la încercare așa cum aurul se purifică în foc. Purității credinței va trebui să-i corespundă curăția vieții: poporul va trebui să fie neprihănit și gata pentru Domnul Său. Numai așa va putea fi reunit în Cristos și va putea intra în Noua Creație.

Lucrurile pe care vi le spun nu sunt promisiuni vagi care se vor realiza într-un viitor incert. Acțiunea lui Dumnezeu va fi mai rapidă decât credeți. Nu vă lăsați înșelați de cele ce vedeți: Lucifer pare să domine pe Pământ și viața majorității oamenilor se scurge într-o totală indiferență față de Dumnezeu. În ciuda multor chemări ale lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, mai ales prin marile apariții mariane, Pământul se face că nu aude; creștinii înșiși se arată reci și dezinteresați de viața spiritului. Și totuși, Dumnezeu lucrează în adâncul spiritelor și în întreaga Creație.

Va veni ziua când lucrarea lui Dumnezeu se va manifesta în toată puterea Sa. Nimeni nu va putea ignora și să se întoarcă în altă parte, pentru că nu vor mai fi căi de scăpare. Să nu credeți că aceste cuvinte sunt amenințătoare; din contră, nu aveți de ce să vă temeți. Opera lui Dumnezeu este Iubirea Sa, care vindecă și răscumpără, dar care necesită și transformarea vieții, renunțarea la orice egoism. În fața Iubirii lui Dumnezeu, infernul tremură și cu el toți cei care nu doresc să primească această Iubire. Pentru cel care dorește să se lase iubit și transformat de Dumnezeu, sunt pregătite roade de pace și de dreptate.

De aceea, vă invit încă o dată să vă oferiți lui Dumnezeu. Numai astfel El va putea să vă transforme viața și să vă înalțe gândurile, făcându-vă capabili să fiți în pas cu vremurile. Materia nu va mai domina pe Pământ și în Univers, ci va fi subordonată legilor spiritului. Omul nou, destinat pentru Noua Creație, va fi un om spiritual și nu material, așa cum e acum pe Pământ. Acest proces de transformare e deja în desfășurare, dar va cunoaște o accelerare puternică în aceste timpuri.

În vremurile care vin, opera lui Dumnezeu se va manifesta plenar pentru că acțiunea lui Dumnezeu va fi o acțiune Trinitară. Ce înseamnă aceasta? Pentru a vă răspunde, trebuie să fac un pas înapoi și să mă întorc la momentul Creației.

Tatăl a creat toate lucrurile și din sânul Său a izvorât viața. El a dorit să creeze Universul și orice formă de viață care se află în el; printr-un act liber și sublim, Tatăl a dorit să cheme la existență tot ceea ce există. Făcând aceasta, a imprimat viața Sa în Creație și în făpturi, în fiecare după originalitatea sa.

Tatăl a creat prin Fiul, al cărui cuvânt trezește și susține viața. Fiul face tot ceea ce Tatăl gândește și dorește, pentru că Tatăl și Fiul sunt una. Fiul este Cuvântul lui Dumnezeu și acționează în puterea Spiritului Sfânt.

Așa cum Fiul realizează ceea ce Tatăl dorește, tot așa și Eu, Spiritul Sfânt, pun în practică ceea ce Fiul dorește, în conformitate cu gândul Tatălui. Cobor de la Tatăl și de la Fiul și la Ei Mă întorc neîncetat, pentru ca iarăși să cobor și să duc fiecărei făpturi viața, în Vârtejul neîntrerupt al Preasfintei Treimi. [2]

Din sânul Tatălui ia naștere viața, iar viața a ieșit perfectă și curată din mâinile Lui. Tatăl a împlinit desăvârșit opera Sa de creație. Îngerii și oamenii, creaturile cele mai sublime, ar fi trebuit să trăiască după legile divine, să dea ascultare Creatorului lor. O creatură, însă, s-a răzvrătit față de ordinea stabilită de Dumnezeu, în convingerea sa nebunească de a fi mai mare ca Dumnezeu: Lucifer, îngerul răzvrătit, a decăzut și a corupt mulți îngeri și oameni. Aceștia au ales în libertate să se opună planurilor lui Dumnezeu și să ducă o viață diferită de cea gândită de Dumnezeu. Un alt gând și o altă viață au pătruns ca niște paraziți în perfecțiunea Creației. Aceasta e ceea ce numiți păcat originar. Dumnezeu a permis acest lucru pentru că v-a creat liberi. A vrut să fiți fii, nu sclavi. Nu toți îngerii și nu toți oamenii au păcătuit; mulți dintre ei au rămas credincioși lui Dumnezeu încă de la origine și așa sunt și acum, după cum vi s-a explicat de multe ori.

După păcatul originar, Dumnezeu ar fi putut să pedepsească și să-i distrugă pe cei răzvrătiți și să elibereze Creația de prezența lor. Cine L-ar fi putut împiedica? Aceasta nu s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu e Iubire. Iubirea nu distruge niciodată, iubirea îl ajută și îl corectează pe cel care a greșit. De aceea, Tatăl a dorit să salveze ceea ce crease, cu toate că s-a răzvrătit. Încă o dată, dorința Tatălui a fost împlinită de Fiul, venit pe Pământ, mort și înviat pentru a salva omenirea răzvrătită. Fiul a împlinit cu desăvârșire lucrarea Sa de Răscumpărare, a mântuit omenirea de sclavia păcatului. Prin sacrificiul Său, Și-a agonisit un popor pe care l-a chemat să fie sfânt și să mărturisească fiecărui om Mântuirea.

Cu Rusaliile, a început lucrarea Mea de sfințire a poporului lui Dumnezeu, după dorințele Tatălui și Fiului, care sunt și ale Mele. Lucrarea Mea continuă și acum fără încetare, pentru a conduce poporul lui Dumnezeu să-L aleagă necondiționat pe Isus Cristos și, în Isus Cristos, pe Tatăl. La sfârșitul acestui an, cei care au ales să se ofere lui Dumnezeu și să participe la lucrarea Sa de reunire în Cristos a tuturor lucrurilor, vor fi gata să pornească în misiunea lor și vor forma un popor cu adevărat sfânt. Acest popor va cuprinde fiii lui Dumnezeu din tot Universul uniți într-un spirit unic. Acestui popor inițial, i se vor alătura alți oameni din întreg Universul, și se va forma o singură turmă, adunată în jurul Unicului Păstor, Isus Cristos. Dumnezeu se va folosi de acest popor pentru a realiza planurile Sale de viață și pentru a înfrânge împărăția lui Lucifer, împărăția morții.

La sfârșitul acestui an decisiv pentru omenire, eu îmi voi fi împlinit lucrarea de Sfințire, așa cum Tatăl a împlinit lucrarea Creației, iar Fiul pe cea de Mântuire. Va începe o nouă operă a lui Dumnezeu: lucrarea Preasfintei Treimi, lucrarea Noii Creații. Prin această lucrare, Dumnezeu va reconduce Creația la dimensiunea sa adevărată, în care spiritul și materia vor fi în armonie între ele și unde fiecare om Îl va cunoaște perfect pe Dumnezeu și va împlini dorințele lui Dumnezeu. Îngerii și oamenii fideli lui Dumnezeu vor fi din nou în comuniune, așa cum trebuia să fie de la început, și vor fi alături de Dumnezeu în lucrarea Sa spre folosul întregii Creații.

Va fi un proces treptat și extrem de solicitant pentru poporul lui Dumnezeu. Multe evenimente se vor succeda și mari semne vor fi date omenirii. Lupta între poporul lui Dumnezeu și poporul întunericului va fi tot mai deschisă, până la manifestarea Anticristului, care va marca etapa finală a drumului înspre Noua Creație. Tuturor celor care vor dori să facă parte din poporul lui Dumnezeu nu din interes, ci din iubire pentru Dumnezeu, le vor fi date harurile necesare pentru a face pașii corecți. Instrumentele extraordinare ale lui Dumnezeu și întregul Său popor vor fi la dispoziția celor care doresc să fie reuniți în Cristos, pentru a ajuta orice om de bunăvoință.

Fii preaiubiți, bucurați-vă în Domnul! El va realiza în voi, cu voi și prin voi făgăduințele Sale. Da, toate sunt pe cale să se împlinească pentru că totul a fost împlinit. Iubirea, rugăciunile, lacrimile, suferințele și martiriul multor fii ai lui Dumnezeu, de pe Pământ și din multe părți ale Universului, au format o mare comoară în ceruri. Din această comoară, unită cu iubirea și atotputernicia Dumnezeului Unul și Întreit, voi toți veți primi forță și iubire, lumină și înțelepciune, pentru a fi protagoniștii vremurilor minunate care așteaptă omenirea; minunate pentru câți Îl iubesc pe Dumnezeu, teribile pentru câți Îl resping.

Totul e împlinit! Din anul care vine se deschide o pagină nouă a istoriei voastre, a istoriei întregului Univers. Va fi o pagină scrisă de mâna lui Dumnezeu și de iubirea creaturilor Sale: îngeri, oameni, mici și mari, vii și răposați. Toți vor fi chemați construiască împărăția lui Dumnezeu, care nu cunoaște apus și care e pregătită din veșnicie pentru cei care își vor fi spălat hainele în Sângele Mielului. [3]

Aici se încheie convorbirea cu voi care a durat tot acest an. Prețuiți lucrurile care v-au fost spuse; meditați-le și puneți-le în practică, și nu vă temeți: nu veți fi lăsați singuri, veți fi călăuziți în toate. Din anul următor vă vor vorbi multe instrumente ale lui Dumnezeu: îngeri, sfinți, frați din Univers credincioși lui Dumnezeu. Aceasta vă va ajuta să intrați tot mai mult în comuniune cu Trupul Mistic al lui Cristos și vă va întări. Veți fi ocrotiți într-un mod special de Preacurata Fecioară Maria și de Sfântul Iosif, cărora vă încredințez încă de pe acum.

Primiți binecuvântarea Mea puternică, împreună cu toată iubirea Preasfintei Treimi, în Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt.”

[1] Cf. Lc 2, 35

[2] Am vorbit pe larg despre Vârtejul Trinitar în cartea ”Dincolo de Marea Barieră” ed. Luci dell’Esodo 2008, în capitolele 1 și 12.

[3] Cf. Ap 7

 

2 gânduri despre „Totul e împlinit! (In 19, 30)

  1. sunt cu adevarat fericita de cele ce am citit ma ti ajutat sa imi recapat increderea in cea ce cred am avut un moment de confuzie auzind de viatape alte planete a fost posibil pt ca nu ma m informat ma m rugat si am deschis compiuterul si nu a fost vreu de gasit atitea informatii utile si datatoare de speranta eu sunt o practicanta si cred cu adevarat in dumnezeu cu toate astea cunt atit de departe am asa de mult de invatat va multumesc ca ezistati pace si lumina va doresc cristina petre padova

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s