Puterea Crucii

Dragi cititori,

în mesajul pe care vi-l propun, Fecioara Maria vorbește despre puterea Crucii. De asemenea, abordează și teme importante privitoare la timpurile care ne așteaptă și ne invită să ne hotărâm cu seriozitate pentru Dumnezeu. Cuvintele ei sunt aspre, ca ale unei Mame care dorește binele pentru copiii săi și care cunoaște pericolul în care ei  se află.

Cred că aceste cuvinte trebuie să ne facă să reflectăm asupra modului în care trăim și-L mărturisim pe Cristos în aceste vremuri grele dar și mărețe, în care Dumnezeu acționează pentru a-și smulge fiii din stricăciunea lumii.

Vă salut și vă binecuvântez în Cristos. Dumnezeu să vă dea pacea.

Mesajul Sfintei Fecioare

din 14 septembrie 2012 – ”Înălțarea Sfintei Cruci”

 

”Dragi copii,

vă binecuvântez în această zi importantă în care cinstiți Crucea Fiului Meu. Astăzi nu sărbătoriți doar amintirea Patimii Mele, ci memorialul puterii care emană din Cruce. Adesea, voi uitați de puterea Crucii care este mare, foarte mare.

Pe Cruce, Isus m-a încredințat lui Ioan, iar pe Ioan mi l-a încredințat Mie. În acel moment, maternitatea mea a explodat în toată puterea sa. Maternitatea era un dar pus în mine încă din momentul conceperii, dar Crucea, Moartea și Învierea Fiului Meu l-au activat pe deplin; același lucru s-a întâmplat cu Ioan și cu mulți alții de-a lungul secolelor.

Toate harurile pe care Dumnezeu vi le-a dat în momentul conceperii și prin Botez, ar fi inactive în voi fără puterea care izvorăște din Crucea lui Isus. Crucea e mult mai mult decât un simbol care amintește de Jertfa Fiului Meu: din Cruce emană puterea lui Dumnezeu, care a devenit lucrătoare prin Jertfa lui Isus. De aceea Crucea este pusă pe altare, pentru că ea mărturisește puterea prezentă în Sacrament în virtutea Jertfei Fiului Meu. Pentru creștini, Crucea nu este simbolul morții, pentru că ea acționează în vederea Învierii.

Astăzi, vă invit să vă reînnoiți fidelitatea voastră față de Fiul Meu care acționează în voi prin puterea Crucii. Fiecare din voi e chemat să-și poartea propria Cruce, dar nu pentru a fi strivit de Cruce, ci pentru a fi umplut de puterea care emană din ea și care vă conduce direct la Înviere, cu condiția să purtați Crucea cu Iubire pentru Fiul Meu.

Oferiți pe altare toate darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu, pentru ca puterea Crucii să le reînnoiască și să le întărească pentru vremurile speciale care vă așteaptă: timpuri pline da haruri dar și de lupte și greutăți prin care va trebui să treceți pentru a învinge. Spunându-vă aceastea nu doresc să vă înspăimânt; nu aveți de ce să vă temeți pentru că Dumnezeu vă va da mereu puterea pentru a împlini ceea ce vi se cere.

Ca Mamă, doresc să vă previn că vă așteaptă vremuri grele; o mamă nu ascunde niciodată fiilor săi pericolul, chiar dacă aceasta ar putea să-i tulbure. Faceți în așa fel ca puterea Crucii să vă însoțească mereu, uniți-vă cu Crucea lui Isus, pentru că fără ea darurile voastre nu se vor putea deschide și acționa în situațiile care vă stau înainte. Fără puterea Crucii nu se poate activa puterea Învierii.

În timpurile care vin, va fi inevitabilă confruntarea cu spiritul lumii; mai devreme sau mai târziu, aceasta va avea loc. Dacă nu ar avea loc, nu ați fi un semn de contradicție; amintiți-vă că sunteți o piatră de poticnire pentru lume, așa cum a fost Isus,[1] și de aceea lumea vă consideră foarte incomozi. Veți fi un semn de contradicție tot mai evident și mai mare. De fapt, Dumnezeu acționează în inimile oamenilor de bunăvoință pentru a forma un popor nou, credincios Lui până la capăt; acest popor va fi un mare semn de contradicție. Conflictul între poporul nou, reînnoit în Spiritul Sfânt, și cel vechi, ancorat în propriile interese, va fi inevitabil.

Și în Biserică vor fi mari conflicte între cei care vor fi deschiși noutății timpurilor și cei care nu vor fi. E drept să fie așa, pentru că numai astfel va putea Dumnezeu să-Și reînnoiască Biserica. Biserica nu poate fi o asociație de persoane unite între ele pentru scopuri religioase, neschimbată de secole. Biserica este un popor viu pe care Spiritul Sfânt îl călăuzește și-l modelează neîncetat, în care persoanele sunt unite între ele de iubirea lui Cristos pentru a mărturisi lumii această iubire, spre slava Tatălui.

Se pregătesc vremuri noi pentru omenire și drumuri noi pentru poporul lui Dumnezeu. Noutatea lui Dumnezeu  nu e niciodată o revoluție violentă, ci e un proces de reînnoire și de transformare care pornește din inima fiecărui om de bunăvoință și se transmite altor oameni, până când reînnoiește mulțime de oameni. Este un ferment care face să dospească aluatul, după cum v-a explicat Isus. Așa a fost la venirea Sa: puțini oameni, înflăcărați de iubirea divină, au mărturisit învățătura Sa și mulți au crezut. Dumnezeu transformă fără să distrugă, pentru că dorește să recupereze tot binele din fiecare dintre voi. Și în Biserică există mult bine care nu se va pierde; totuși, Fiul Meu dorește ca Biserica Sa să manifeste în plinătate viața Preasfintei Treimi, unica viață care poate salva. De aceea, mâna Sa va trece prin Biserică și va repara tot ceea ce e deviat, va îndrepta cărările strâmbe, se va manifesta poporului Său ca unicul Domn.

De multe ori, Domnul meu m-a trimis la voi pentru a vă ajuta să înțelegeți voința Sa, pentru a vă consola pe drumul vostru pe Pământ, un drum spinos, pe care-l cunosc bine. Am apărut în multe locuri de pe Pământ și v-am chemat fără încetare la bine, la viața cu Dumnezeu, la pocăință. V-am vindecat adesea de bolile voastre. Ca o Mamă adevărată m-am aplecat asupra voastră, dar nu am venit doar pentru a vă consola: am venit pentru a vă învăța lucrurile lui Dumnezeu, pentru a vă indica un drum, însă puțini l-au înțeles.

Adesea v-ați limitat să-mi cereți doar un har, fără să primiți ceea ce doream să vă spun. Ca și copiii încăpățânați, ați continuat să megeți pe drumul vostru, fără să vă schimbați pe voi înșivă, mulțumindu-vă cu o mângâiere de-a mea fără să vă aruncați în brațele mele. Ați umplut sanctuarele mele, cele pe care voi înșivă le-ați construit, pentru a-mi aduce durerile voastre, fără să luați ceea ce cu adevărat voiam să vă dau: Viața lui Dumnezeu pe care am purtat-o în pântece și pe care o port în Inima Mea: Isus.

 Copilașilor, nu vreau să vă cert ci să vă ajut să înțelegeți.

Vă invit încă o dată să vă oferiți viața Fiului meu prin Inima mea de Mamă. Puneți-vă pe voi și tot ceea ce aveți în mâinile lui Dumnezeu, lăsați-vă transformați de El. Reînnoiți-vă gândurile, rugăciunile, aspirațiile! Înălțați-vă către Dumnezeu și lăsați deoparte lucrurile pământești. Chiar dacă posedați multe lucruri, unul singur contează: iubirea lui Dumnezeu; o veți găsi atunci când Îl veți găsi pe Isus în inima voastră.

Străduiți-vă să creșteți ca oameni și ca credincioși. Străduiți-vă să aveți o relație de calitate cu Dumnezeu: nu mai este de ajuns să recitați grăbit o rugăciune sau să participați distrat la câte-un ritual. Dacă doriți să faceți parte din Noua Creație, trebuie să vă lăsați reînnoiți complet de Spiritul Sfânt și să fiți conștienți de îndatorirea voastră de creștini. Cum puteți face aceasta? Pornind cu seriozitate la drum pe urmele lui Isus.

De multe ori și în diverse locuri, de-a lungul secolelor, v-am repetat invitația de a-L urma pe Fiul meu și de a trăi după învățăturile Sale.

V-am arătat cum să faceți folosind mereu aceleași cuvinte, pentru ca ele să se imprime în sufletele voastre. Sunt cuvinte pe care vi le repet și acum: oferirea vieții lui Dumnezeu, abandonarea în voința Sa, rugăciunea, penitența, renunțarea la propriul egoism, convertirea și, mai ales, iubirea față de Dumnezeu mai presus de tot și de toți. Acestea sunt cuvinte importante pe care Dumnezeu m-a trimis să vi le spun; însă ele rămân cuvinte goale dacă voi nu vă hotărâți să muriți vouă înșivă pentru a învia ca ființe noi.

Vă invit încă o dată să vă hotărâți pentru Dumnezeu. Copilașilor, nu mai aveți mult timp să o faceți, pentru că Dumnezeu scurtează timpul și dacă acum rămâneți pasivi, vă veți afla după aceea în mare dificultate, pentru că mâna Fiului Meu va trece cu repeziciune și multe lucruri se vor schimba. De aceea, grăbiți-vă să-L căutați pe Domnul; acesta este un moment de haruri deosebite pentru cei care doresc să-L caute pe Dumnezeu!

Fiii mei mult iubiți, eu voi fi mereu cu voi și mă voi ruga pentru voi. Vă spun, însă, că e pe sfârșite timpul aparițiilor mele pe Pământ. În timpurile care vor veni, mă veți putea simți lângă voi în spiritul vostru doar dacă veți fi uniți cu Dumnezeu.

Aparițiile mele au fost un har extraordinar, acordat în mod gratuit întregii omeniri pentru a se converti, însă aceasta nu s-a întâmplat: marea majoritate a omenirii nu a crezut în aparițiile mele, i-a batjocorit și li s-a  împotrivit celor care au crezut. Biserica însăși a făcut din ele obiectul discuțiilor și certurilor nesfârșite și fără sens. Și prezența Mea între voi a devenit un semn de contradicție până și în Biserică.

Acum, timpul harurilor date în mod gratuit se apropie de sfârșit, iar Dumnezeu mă trimite să vă spun acest lucru. Domnul, Dumnezeul Universului, nu va mai permite celor care nu cred să-i ocărască pe fiii Săi, să le împiedice drumul către El.

 Sunteți chemați cu toții să luați o hotărâre definitivă: cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu; în mijloc nu va mai putea rămâne nimic. Pentru cei care cred și trăiesc cu fidelitate înaintea lui Dumnezeu se vor deschide, însă, dimensiuni noi: harurile refuzate de lume, și, din păcate, de mulți creștini, vor fi date adevăraților fii ai lui Dumnezeu, aceia în care nu este falsitate.

Timpul ipocriziei s-a sfârșit, s-a sfârșit timpul compromisurilor cu adevărul. Cei care sunt sinceri, vor primi de la Dumnezeu forța și inteligența pentru a înțelege în spirit semnele timpurilor și pentru a colabora cu instrumentele extraordinare ale lui Dumnezeu care acționează în aceste timpuri.

Toți cei care în acești ani s-au consacrat Inimii mele cu iubire și sinceritate, care au parcurs drumul împreună cu Mine, care au suferit și s-au rugat, Mă vor simți foarte aproape, pentru că voi fi alături de ei. Prezența Mea va fi simțită de sufletele bune și simple cu aceeași intensitate cu care astăzi o percep în sanctuarele mele.

După cum v-am spus, aparițiile Mele pe Pământ vor înceta; totuși, în marea Sa Îndurare, Dumnezeu Mi-a acordat ceea ce I-am cerut: ca în sanctuarele Mele să continue să acționeze haruri deosebite. Am cerut pentru voi acest har pentru a nu-i lăsa fără de ajutor mai ales pe aceia dintre voi care de-abia s-au decis pentru Dumnezeu și nu pot încă să Mă simtă în spiritul lor. Dacă vor fi sinceri și fideli, vor primi putere și sprijin în sanctuarele Mele.

Să știți, însă, că harurile nu vor mai fi acordate celor care vizitează sanctuarele Mele fără credință, din simplă curiozitate, de dragul turismului sau pentru a dobândi ceva, pentru ca mai apoi să uite de harurile primite. Să știți și că sanctuarele Mele nu vor mai fi ”târguri religioase”: vor trebui să fie locuri de har și tăcere, în care poporul Meu își va aduce aminte de venirea Mea între voi și Mă va cinsti ca Mamă și Regină. S-a sfârșit timpul vicleșugurilor omenești și al promisiunilor neținute. Nu se mai glumește cu Dumnezeu: cine promite să-L urmeze și să-I fie credincios, va trebui s-o facă cu adevărat; acest lucru e valabil pentru toți, de la cel mai mare până la cel mai mic din poporul lui Dumnezeu.

Dragi copii, să nu vi se pară aspre cuvintele mele! Dacă vă vorbesc astfel, e pentru că vă iubesc enorm și doresc ca într-o zi să intrați în Noua Creație. V-am vorbit despre seriozitatea  acestor timpuri, însă nu doresc să fiți tulburați. Totul e în mâinile lui Dumnezeu și cel care I se încredințează nu are de ce să se teamă. Fiți însă pregătiți să fiți semn de contradicție înaintea lumii, pentru că aceasta vă va da posibilitatea să fiți adevărați martori ai lui Cristos.

Ceea ce v-am spus va avea loc la timpul și în modul prevăzut de Dumnezeu, pe care doar El le știe; mult va depinde de decizia oamenilor, de ceea ce se va petrece în sufletele lor. De aceea, vă invit din nou să-I spuneți Da lui Dumnezeu, lăsând deoparte grijile și temerile. Aveți încredere și Dumnezeu va realiza în voi, prin voi și în întregul Univers ceea ce a prevăzut pentru binele fiilor Săi.

Cine Îl respinge pe Dumnezeu nu va putea să aibă parte de Viața Sa; v-o spun cu durere, dar acesta este timpul în care Dumnezeu cerne omenirea. După atâta Îndurare din partea lui Dumnezeu, începe acum timpul Dreptății Sale; acesta este tot atât de necesară ca și Îndurarea pentru a salva omenirea din stricăciunea lui Lucifer. Însă nu vă temeți: Dreptatea lui Dumnezeu merge mereu mână în mână cu Îndurarea Sa; dacă nu ar fi așa, cine dintre voi ar putea sta înaintea Feței lui Dumnezeu?

Am inceput vorbindu-vă despre puterea Crucii. Acum, mai mult ca oricând, această putere va fi vie și activă în poporul lui Dumnezeu și-l va ține la distanță pe dușman.

V-o spun ca Mamă a voastră: aveți credință și iubiți-L pe Dumnezeu, restul lăsați-i-L Lui, iar El Își va împlini lucrarea în mod desăvârșit. Nu mai este timp pentru a alerga după lucrurile trecătoare, e timpul să vă angajați și să vă dați silița pentru Împărăția lui Dumnezeu cu mare responsabilitate.

Vă sunt aproape și vă binecuvântez în Numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt.”


[1] Cf. Lc 2,33-34

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s