Lumina Vieţii

Dragi cititori,

În mesajul care urmează, Spiritul Sfânt continuă să ne vorbească despre momentul în care suntem creaţi. Subliniază încă o dată importanţa alegerilor noastre, atât în momentul iniţial cât şi pe parcursul vieţii pământeşti. Ne vorbeşte şi despre legile care guvernează creaţia dar şi viaţa noastră.

Din mesaj reiese toată măreţia iubirii lui Dumnezeu, nobleţea şi bunătatea Sa. Puterea creatoare a Preasfintei Treimi ne dă viaţa şi ne susţine în fiecare clipă a existenţei noastre pământeşti şi nu numai: ne introduce în veşnicie, învăluindu-ne în lumina Sa. De noi depinde să menţinem viu contactul cu Dumnezeu, prin credinţă, pentru a trăi în armonie cu legile Sale. Astfel devenim adevăraţi fii ai lui Dumnezeu.

Vă doresc să descoperiţi viaţa lui Dumnezeu în voi şi să vă lăsaţi umpluţi de lumina Sa pentru ca toţi să fim plini de puterea divină care creează şi recreează toate lucrurile şi ne face martori ai măreţiei Sale. Astfel, toţi împreună, vom deveni adevăratul popor al lui Dumnezeu, regal şi preoţesc, acel popor pe care Dumnezeu îl doreşte.

Vă salut şi vă binecuvântez în Cristos.

Mesajul Spiritului Sfânt din 29 februarie 2012

”Vă salut şi vă binecuvântez. Doresc să vă vorbesc în continuare despre viaţa umană, lucru de mare importanţă pentru fiecare din voi. [1]

V-am explicat că viaţa voastră îşi are originea în vibraţia vieţii pe care Dumnezeu o imprimă în voi atunci când vă creează. În această vibraţie este conţinută puterea divină creatoare a Preasfintei Treimi. Este impulsul primar care dă început existenţei fiecărei fiinţe vii ca atare, şi cuprinde acţiunea celor Trei Persoane Dumnezeieşti. Din acel moment, încep să acţioneze în voi cele trei mari legi ale Universului: legea LUMINII, a SUNETULUI sau VIBRAŢIEI şi a CĂLDURII. Acestea sunt în acelaşi timp legi spirituale şi naturale şi susţin întreaga creaţie. [2]

Vibraţia vieţii nu-şi încheie acţiunea în momentul creaţiei, ci se reînnoieşte în fiecare moment al vieţii, de aceea, este necesar să fie alimentată continuu, pentru că nici o fiinţă nu poate exista fără de ea. Astfel, după primul impuls, care se aseamănă unei mari scuturături care dă origine fiinţei, vibraţia vieţii se reînnoieşte neîntrerupt, prin acţiunea specifică a fiecăreia din cele Trei Persoane Dumnezeieşti.

Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, cea de-a doua Persoană a Preasfintei Treimi, menţine constantă intensitatea vibraţiei vieţii. Prin cuvântul Său, Isus, Cuvântul lui Dumnezeu, umple Universul, imprimă încontinuu în fiecare fiinţă creată VIBRAŢIA IUBIRII SALE. Iubirea lui Cristos regenerează pentru că mântuieşte şi învinge răul în creaturi; susţine fiecare fiinţă vie, îngeri, oameni şi toate creaturile. Vibraţia care emană de la Fiul lui Dumnezeu şi care este transmisă întregii creaţii este expresia cea mai sublimă a iubirii Tatălui, pentru că Fiul vibrează la unison cu Tatăl în Spiritul Sfânt. Dacă Isus ar înceta să comunice iubirea Sa Universului, acesta ar înceta să mai existe.

Iubirea lui Isus vibrează în fiecare punct al Universului şi ajunge la fiecare fiinţă vie ; conţine toată puterea necesară să alimenteze spiritul, sufletul şi corpul fiinţei umane. Intensitatea sa e proporţională structurii fiecărui om, dar şi răspunsului său dat în momentul în care este creat, ca şi alegerilor sale de viaţă. Asta înseamnă că omul care pronunţă la început un da hotărât lui Dumnezeu, care Îl acceptă pe Isus Cristos şi-I rămâne fidel, va primi o vibraţie de o intensitate mai mare, care-L va susţine în împlinirea misiunii sale. Din contră, omul are nu-L primeşte pe Isus Cristos, va primi o vibraţie mai slabă; nu pentru că Dumnezeu l-ar pedepsi, ci pentru că spiritul său va fi mai închis şi, din această cauză, incapabil să primească o vibraţie prea puternică. Va fi ca un vas micuţ, care riscă să se spargă dacă e prea plin.

Dumnezeu vă respectă libertatea. Să ştiţi însă că folosirea libertăţii are un preţ şi trebuie să fiţi conştienţi de consecinţele ficărei alegeri a voastre. Adesea, însă, faceţi alegeri greşite pentru că vreţi să fiţi liberi şi independenţi de Dumnezeu; apoi, suportaţi consecinţele şi cârtiţi împotriva lui Dumnezeu, ca şi cum El ar fi vinovat pentru alegerile voastre, însă nu e aşa şi ştiţi bine acest lucru. De aceea, nu fiţi ipocriţi şi asumaţi-vă responsabilitatea alegerilor voastre şi a consecinţelor care derivă din ele, altfel veţi rămâne imaturi şi indecişi.

În vibraţia vieţii este cuprinsă şi CĂLDURA care emană din Mine, Spiritul Sfânt, cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treimi. Căldura este elementul care permite vieţii să înflorească şi să se menţină neîntreruptă. Ştiţi bine că fără căldura soarelui, viaţa pe Pământ ar înceta. Tot aşa se întâmplă şi în spiritul vostru, în suflet şi în trup: fără căldura Mea, care transmite iubire, inteligenţă şi forţă, aţi fi ca păpuşile neînsufleţite. Căldura Mea vă învăluie şi conduce fiecare proces biologic al fiinţei voastre încă din primele clipe ale vieţii. Alimentează inteligenţa voastră şi vă orientează înspre Dumnezeu, vă deschide cunoaşterii misterului vieţii aşa cum este el în Dumnezeu şi vă protejează de Rău.

Şi căldura pe care o primiţi de la Mine e proporţională alegerilor voastre, atât din momentul creaţiei cât şi de pe parcursul vieţii voastre pământeşti. Cu cât sunteţi mai uniţi cu Isus, cu atâta pot să acţionez în voi, pentru că lucrarea Mea nu este niciodată separată de cea a Fiului lui Dumnezeu. De aceea, atunci când Îi oferiţi viaţa voastră lui Isus Cristos prin Inima Neprihănită a Mariei, Îmi permiteţi să acţionez pe deplin în voi şi eu vă orientez încontinuu spre Cristos, pentru a fi umpluţi de iubirea Lui. La rândul Său, Isus Mă trimite neîncetat la voi şi amândoi, Isus împreună cu Mine, Îi oferim viaţa voastră Tatălui, pentru ca El să vă dăruiască lumina Sa.

Doresc să Mă opresc în mod particular asupra LUMINII vieţii care emană din Tatăl. Aceasta este sigiliul Său pus în fiecare din voi şi vă însoţeşte în viaţa pământească şi-n veşnicie. Şi lumina Tatălui este imprimată în voi în momentul creaţiei, prin marea vibraţie a vieţii, şi este proporţională alegerilor voastre.
Dacă L-aţi ales pe Dumnezeu, veţi avea mai multă lumină, în caz contrar, veţi avea mai puţină. Ce este lumina? Este inteligenţa, conştiinţa faptului că sunteţi fii ai lui Dumnezeu; este adevăr şi sfinţenie, e percepţia clară a imaginii lui Dumnezeu în voi. Este şi putere spirituală care învinge forţele răului şi vă face biruitori în încercări; e bucurie şi pace.

Lumina despre care vorbesc este şi o realitate fizică, prezentă în Univers, şi este şi ceea din ce este făcută Marea Barieră Cerească [3]. Da, Marea Barieră nu e altceva decât o fâşie imensă de lumină de o putere enormă. Doar spiritele pure şi sufletele celor răposaţi o trec. Forţele întunecate ale răului, însă, nu pot să o depăşească, şi nici creaturile, decât dacă, în mod excepţional, Dumnezeu o permite, aşa cum e cazul omenirilor din Univers fidele lui Dumnezeu.

Imediat după ce primiţi prima, marea vibraţie care vă cheamă la viaţă, lumina începe să acţioneze în spiritul vostru. Acţiunea sa este indispensabilă, pentru că sunteţi chemaţi să decideţi încă din momentul creaţiei, dacă-L veţi sluji sau nu pe Dumnezeu; de aceea vă este dată lumina încă din prima clipă, pentru ca să se deschidă inteligenţa voastră astfel încât să puteţi alege. După ce aţi ales, Dumnezeu vă aşează în realitatea în care veţi trăi. Trebuie să treceţi prin Marea Barieră: astfel, din dimensiunea spiritului pur coborâţi în realitatea materială, unde începe faza vieţii în trup, pe Pământ sau altundeva. Stă scris ”Un trup mi-ai pregătit…” şi aşa este.

Nu încercaţi acum să înţelegeţi raţional dacă Dumnezeu creează mai întâi spiritul sau trupul, pentru că nu veţi reuşi. Nu vă pierdeţi nici în filosofiile voastre complicate, pentru că gândul lui Dumnezeu nu are nimic de-a face cu gândul vostru şi El poate să gândească şi să creeze într-o clipă tot ceea ce doreşte. Gândind, Dumnezeu creează, în El nu există scheme deja definite, [4] gândul său e liber.

Trecerea prin Marea Barieră este o mare trecere în lumină, pentru că toată fiinţa voastră este iluminată. Astfel, Dumnezeu vă arată cu claritate ce anume aţi ales în momentul în care aţi fost creaţi şi ceea ce vă aşteaptă în viaţă ca şi consecinţă a alegerii voastre iniţiale, indicându-vă cu claritate calea lui Cristos, unicul drum care poate corecta alegerile greşite şi care vă va permite să vă reîntoarceţi să trăiţi în plinătate în dimensiunea spirituală. E un ajutor ulterior dat de Dumnezeu tuturor, fără excepţie, celor care L-au ales ca şi celor care L-au respins.

Aceeaşi trecere în lumină vă aşteaptă şi la sfârşitul vieţii pământeşti, pentru că sufletele celor defuncţi trec Marea Barieră pentru a intra în dimensiunea spiritului pur. Aşa cum la început vă este arătat ceea ce vă aşteaptă, tot aşa, la sfârşit vi se arată ce aţi făcut. Şi acest lucru este foarte important, pentru că, în acest mod Dumnezeu dă fiecăruia posibilitatea de a-şi reconsidera comportamentul şi de a primi pe deplin mântuirea pe care Isus Cristos i-o oferă. Şi cei care în viaţa lor L-au refuzat pe Dumnezeu şi au acţionat în mod contrar legilor Sale, au posibilitatea de a se căi. Lumina Barierei dezveleşte toate lucrurile şi arată ceea ce este fiecare înaintea lui Dumnezeu; aici nu mai ajută discuţiile şi nici justificările, pentru că lumina lui Dumnezeu vă arată ceea ce sunteţi cu adevărat şi ceea ce aţi făcut în viaţă.

Astfel, Milostivirea lui Dumnezeu vă vine în întâmpinare şi vă pregăteşte pentru ceea ce vă aşteaptă în dimensiunea spiritului, în Paradis sau în Purgatoriu, şi încearcă în toate felurile să vă ajute să evitaţi Iadul; şi aici, totul depinde de alegerea voastră şi de judecata particulară care vă aşteaptă. Vă voi vorbi despre toate acestea dăţile următoare, pentru că şi între creştini există multă confuzie în acest domeniu. Ajunge să înţelegeţi bine următorul lucru: cu moartea se încheie doar o fază a vieţii, cea în trup şi se deschide una nouă, în dimensiunea spiritului, care este dimensiunea eternă.

Cât timp trăiţi în trup, dacă aveţi credinţă în Dumnezeu şi în Isus Cristos şi dacă înaintaţi pe drumul credinţei, lumina pe care aţi primit-o de la Dumnezeu şi care sălăşluieşte în voi va putea creşte. De fapt, lumina este direct proporţională cu credinţa. Cu cât credeţi mai mult, cu atât sunteţi mai învăluiţi în lumină; în consecinţă şi vibraţia iubirii lui Cristos va creşte şi astfel şi căldura Spiritului Sfânt. Totul depinde, ca întotdeauna, de credinţa voastră.

Legile luminii, vibraţiei şi căldurii sunt deci imprimate în voi încă din momentul concepţiei. Credinţa voastră şi adeziunea sinceră la Cristos, prin oferirea vieţii voastre Lui, determină funcţionarea corectă şi eficace a acestor trei legi, care sunt legile vieţii. Acestea îşi produc efectele nu numai la nivel fizic ci şi spiritual: atunci lumina devine înţelepciune şi inteligenţă, vibraţia devine cuvânt şi acţiune, căldura devine iubire şi sfinţenie. Astfel cresc credinţa, speranţa şi caritatea, spiritul vostru e alimentat constant, sufletul întărit, corpul e sănătos şi armonios. Deveniţi astfel adevăraţi fii ai lui Dumnezeu.

Toate acestea vă par poate o utopie, departe de trista realitate a Pământului? Vă spun că nu e aşa. Chiar dacă răul pare că domină pe planeta voastră, acţiunea lui Dumnezeu e constantă şi tăcută în spiritul vostru. Dacă Îi dăruiţi Lui viaţa voastră prin Inima Neprihănită a Mariei, încredinţându-I întreaga voastră fiinţă, El va face ca legile vieţii să funcţioneze în voi, dincolo de ceea ce puteţi înţelege. Nu ţine de voi să faceţi să funcţioneze cele trei legi despre care vă vorbesc şi nici n-aţi fi capabili de aceasta. Voi trebuie doar să-I deschideţi porţile lui Isus pentru ca împreună cu Mine, Spiritul Sfânt, să împlinească în voi opera Sa. Veţi fi ocrotiţi şi ajutaţi în toate şi veţi experimenta deja de pe acum apartenenţa la o dimensiune nouă, cea a spiritului, care vă aşteaptă la sfârşitul vieţii pământeşti.

Nu veţi rezolva problemele voastre spirituale şi fizice până când nu vă veţi încredinţa cu totul lui Dumnezeu! Numai astfel veţi putea învinge răul care încearcă cu orice chip să altereze în voi armonia celor trei legi dumnezeieşti. Atunci când Dumnezeu va fi Domnul vieţii voastre, veţi putea domina şi voi forţele potrivnice şi veţi domni împreună cu Cristos deja aici, pe Pământ, înălţându-I tot ceea ce vă aparţine şi vă înconjoară. Nu uitaţi că sunteţi un popor regal şi preoţesc, pentru că, uniţi cu Cristos, participaţi pe deplin la gloria fiilor lui Dumnezeu, la gloria pe care El a pus-o în fiii Săi.

Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”

[1] Vezi mesajul lui Isus ”Vi-L voi trimite pe Apărătorul, Spiritul Adevărului”, publicat pe acest site în 23 septembrie 2011

[2] Acest subiect este tratat în cartea ”Dincolo de Marea Barieră” la cap. 13

[3] Acest subiect este tratat în cartea ”Dincolo de Marea Barieră” la cap. 12 şi 13

[4] Cf. Jud 13. 2,5; Ier 1. 4,10; Lc 1. 5,25, 57,66

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s