Drumul către Plinătate – 1. parte – ”Cotitura definitivă a umanității”

Tomislav Vlašić

Drumul către Plinătate

1. parte –  ”Cotitura definitivă a umanității”

(Text extras din video-conferința din 25 februarie 2012)

 

Bună ziua tuturor! Vă doresc să puteți primi în suflete acest video și să înțelegeți ceea ce vă voi prezenta. În urma conferinței pe care am făcut-o împreună cu Stefania Caterina în 11 februarie din acest an[1], simțim nevoia de a aprofunda anumite aspecte, referitoare mai ales la mesajul Sf. Arh. Mihail[2], care a indicat șase puncte de urmat pentru a fi reuniți în Cristos. Aceste puncte trebuie luate în considerare de toți cei care doresc să parcurgă drumul pentru a fi reuniți în Cristos.

Ciclului de video-conferințe care vor urma, dintre care aceasta este cea dintâi,  i-am dat titlul: ”Drumul către Plinătate”, dintr-un motiv pe care doresc să-l subliniez: fiecare din noi poartă în sine sămânța plinătății și e chemat să ajungă la plinătate, adică la acea perfecțiune care va fi veșnicia. Prin urmare, datoria noastră este de a vă ajuta să înțelegeți acest drum, care este tocmai o trecere prin plinătate.

Pentru acest prim video de astăzi am ales titlul: ”Cotitura definitivă a umanității”. Așa cum am spus deja cu o altă ocazie[3], am trecut de la faza de pregătire și de la mesajele din anii trecuți care promiteau o intervenție particulară și decisă a lui Dumnezeu, la acest an, 2012, în care Dumnezeu a început să acționeze puternic în spiritul omului.

Așa cum v-am făcut cunoscut împreună cu Stefania Caterina, pe baza experiețelor noastre, există patru instrumente care acționează în aceste timpuri. Primul instrument fundamental este poporul lui Dumnezeu, pe care El îl folosește dintotdeauna. Totuși, într-un moment ca acesta, care este deosebit pentru întreaga omenire din Univers, Dumnezeu a prevăzut alte trei instrumente, particulare și puternice, pentru a întări poporul lui Dumnezeu și pentru a-l conduce la plinătate. Acestea sunt: îngerii care-l slujesc pe Dumnezeu, Nucleul Central și omenirile din Univers credincioase lui Dumnezeu.

Îngerii, care sunt spirite pure, contemplă chipul lui Dumnezeu și reflectă asupra poporului lui Dumnezeu ceea ce contemplă; ei sunt instrumente particulare ale acțiunii lui Dumnezeu. Cât despre Nucleul Central, n-aș dori să repet lucruri spuse deja[4]. Adaug doar că el e un inel care unește pe de o parte spiritele pure și omenirile fidele lui Dumnezeu iar pe de alta întreaga omenire pelerină înspre țelul promis de Dumnezeu. Omenirile fidele lui Dumnezeu au avut un progres puternic și rapid în istoria lor. Bărbații și femeile acestor omeniri s-au dezvoltat înainte de toate în spirit, în uniune cu Spiritul lui Dumnezeu și apoi în tot restul, într-atât încât trupurile lor sunt foarte asemănătoare trupului Glorios al lui Cristos.

Aceste instrumente acționează în principal în spirit dar, la urmă, după cum a promis Isus prin Stefania, Dumnezeu va permite ca omenirile fidele să se întâlnească cu omenirea de pe Pământ și cu toate celelalte omeniri, pentru că întreg Universul va trebui să fie unit. Va fi doar un singur popor în întreg Universul și un singur Păstor: Isus Cristos.

Vorbind despre acțiunea în spirit, am putea să ne întrebăm: ”Ce anume este spiritul?” Această expresie se folosește frecvent, dar nu știu cât se înțelege efectiv. Stefania Caterina a tratat pe larg acestă temă în cartea ”Rescrierea Istoriei[5], pe care o recomand tuturor celor care doresc să aprofundeze acest subiect. În orice caz, Spiritul lui Dumnezeu este viața lui Dumnezeu și știm că El este cea de-a Treia Persoană a Preasfintei Treimi. Dar ce este spiritul omului? Putem spune că spiritul este spațiul interior cel mai profund și mai intim al omului, unde Spiritul Sfânt imprimă scânteia vieții și unde omul poate să-L întâlnească pe Dumnezeu față în față. Aceasta pentru că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sf. Pavel, în capitolul al doilea din Prima Scrisoare către Corinteni, ne asigură că omul, în spiritul său, poate cunoaște înțelepciunea lui Dumnezeu, care este în mister, pentru că îi este revelată de Spiritul lui Dumnezeu. ”Spiritul, însă, cunoaște bine toate lucrurile, până și profunzimile lui Dumnezeu”, spune Sf. Pavel. De aceea, omul care-L primește pe Spiritul Sfânt, este capabil să înțeleagă și să pătrundă întreaga realitate, tocmai cu ajutorul Spiritului Lui Dumnezeu.

Să încercăm acum să înțelegem ce s-a petrecut în istoria omenirii. La început, omul a fost creat de Dumnezeu integru, pentru că spiritul său era complet unit cu Spiritul lui Dumnezeu; în el exista armonia între spirit, suflet și trup. După păcatul originar, omul    s-a separat de Dumnezeu și spiritul său a slăbit. De aceea, nu mai era capabil să trăiască fără un ajutor, fără să intre în legătură cu un spirit mai puternic decât el; astfel s-a unit cu spiritul răului, cu Lucifer.

După acest eveniment, a început o fază nouă: omul trebuia să se întoarcă la Dumnezeu, însă drumul avea să fie anevoios, lent. Știința susține că omul a avut o evoluție; experiențele noastre ne confirmă că aceasta este adevărat. Evoluția a început după căderea prin păcatul originar. Dumnezeu a condus progresiv omul și întreaga omenire în vederea primirii lui Isus Cristos.

Cu venirea lui Isus Cristos, fiecare om care L-a acceptat pe Mântuitor L-a primit pe Spiritul Sfânt și, încă o dată, a început o fază nouă a istoriei omenirii: de la plinătatea primită în Cristos, omul putea să avanseze înspre plinătate. Rusaliile trăite de Biserică au avut o importanță capitală pentru întreaga omenire.

Și astăzi trăim într-o nouă epocă: Dumnezeu a decis să-și împlinească promisiunile și să reconducă întreaga omenire la uniunea cu Spiritul Său. Toată omenirea și întreaga creație vor trebui să se supună legilor Spiritului. Acestea sunt timpurile în care suntem chemați să parcurgem acest drum; de aceea, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție instrumentele Sale care ne ajută. Ele acționează cu putere, pot să afirm și să dau mărturie despre acest lucru. Astfel, fiecare va putea parcurge drumul către plinătate. De aceea am intitulat această video-conferință: ”Cotitura definitivă a umanității”, pentru că Isus i-a spus Stefaniei că acest program este ireversibil și merge până la realizarea deplină.

Poate că vă întrebați cum să intrați în comuniune cu aceste instrumente puternice pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. Ei bine, pentru a răspunde la această întrebare, să considerăm un fapt istoric, prezentat în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, la capitolul al zecelea. Un bărbat păgân, Corneliu, un funcționar roman, se ruga împreună cu familia sa, cautând mântuirea. Dintr-odată, vede un înger care-i spune sa-l cheme pe un anume Simon, zis Petru, care avea să le vorbească despre Mântuitorul lumii. Petru, cu promptitudine, merge în casa lui Corneliu. După ce Corneliu îi relateză experiența trăită, Petru li-L vestește pe Isus Cristos, Răscumpărătorul lumii. În acel moment, Spiritul lui Dumnezeu coboară peste Corneliu și familia sa. Astfel, înaintea lui Petru se deschid toate frontierele înspre toți oamenii și el îl botează pe Corneliu împreună cu familia sa.

Acest episod ne furnizează câteva elemente pe care doresc să le subliniez și care sunt actuale și pentru noi. Primul element este acela că Corneliu era un păgân. Pentru noi, asta înseamnă că vestea este dată tuturor oamenilor de bunăvoință din întreg Universul și nu numai celor care aparțin religiei creștine. Vom avea surprize frumoase, pentru că Spiritul Sfânt va acționa în oamenii de bunăvoință din toate categoriile și din toate religiile. Al doilea element  este îngerul lui Dumnezeu. Era necesar ca îngerul lui Dumnezeu să vină să deschidă drumul înaintea sufletului lui Corneliu. În fine, al treilea element este Sf. Petru, martorul care-L vestește pe Mântuitor și mântuirea.

Ne întrebăm atunci: ”Unde se află Sf. Petru și în ce mod continuă să acționeze?” Pe baza experiențelor noastre, vă pot spune că Sf. Petru, alături de apostoli, împreună cu toți sfinții, se oferă lui Dumnezeu și se roagă pentru aceste trei instrumente particulare, pentru a fi umplute de toată sfințenia poporului lui Dumnezeu și pentru a putea acționa cu putere spre folosul întregii omeniri. Pe de altă parte, toți cei care au primit Botezul sunt invitați să fie martori ai Mântuirii, așa cum a făcut Sf. Petru. În această lumină, în cartea ”Dincolo de Marea Barieră”[6] Stefania a prezentat Botezul în Spirit Sfânt și foc. Acest Botez va coborî peste întreaga omenire din Univers. După cum a fost explicat, nu va fi un Botez ca cel din ziua Rusaliilor, ci un Botez silențios. De ce silențios? Pentru că presupune un răspuns și un drum, evoluția omului, din moment ce multe haruri gratis date (dăruite în mod gratuit de către Dumnezeu) vor fi retrase. Omul va trebui să dea un răspuns liber și deplin lui Dumnezeu și să se înalțe înspre El.

Se pune o altă întrebare: ”Cum putem înțelege acțiunea Spiritului Sfânt în noi?” Ne punem această întrebare mai ales în aceste timpuri, în care interpretările omenești sunt numeroase, diferite între ele și de multe ori chiar greșite. Spiritul este considerat uneori o energie, alteori ca ceva ce pot dobândi numai cei care au o carismă, ș.a.m.d. Un lucru e important în episodul pe care l-am relatat: Cormeliu și familia sa erau pregătiți să-L primească pe Isus Cristos și Spiritul Sfânt a coborât imediat asupra lor. Toți cei care-L primesc pe Isus Cristos și sunt de bunăvoință vor primi aceleași haruri, și aceste instrumente puternice vor acționa asupra spiritului omului.

Vă dau câteva exemple: Dacă ați citit cartea ”Dincolo de Marea Barieră”, vă veți aduce aminte cu siguranță de episodul în care Sf. Arh. Mihail îi poruncește lui Lucifer să iasă din Infern și este constrâns să se prezinte. Mai apoi, Sf. Mihail îi poruncește în numele lui Dumnezeu, să-și mărturisească minciunile și să spună adevărul așa cum este el în Dumnezeu; din mărturisirea lui Lucifer, reiese toată patologia spiritului răului și, ca  într-o oglindă, în cuvintele sale se reflectă și patologia omului. E interesant să observăm puterea Sf. Mihail care îi dă un ordin spiritului răului și acesta trebuie să asculte și să recunoască adevărul. Acțiunea arhanghelilor și a îngerilor este tocmai aceasta: să ajute toate persoanele de bunăvoință care-L caută pe Dumnezeu; în același timp, puterea lor stârnește confuzie între cei care nu vor să-L accepte pe Isus Cristos și pe Dumnezeu.

Într-un mod asemănător acționează omenirile credincioase lui Dumnezeu, pentru că acești oameni fideli  dețin o puterea a spiritului pe care noi nu ne-o putem nici măcar imagina. În afară de spiritul puternic, ei au și un corp care le permite să acționeze puternic asupra materiei, și acest lucru este foarte important în economia Mântuirii și în planurile lui Dumnezeu. Tocmai pentru că acești oameni fideli au un corp capabil să acționeze asupra materiei, ei sunt indispensabili pentru noi, cei de pe Pământ și pentru acei oameni din Univers care sunt slabi în trupul lor și care trebuie să fie transformați și fizic. Toate aceste trei instrumente – îngerii și Arhanghelii, Nucleul Central și omenirile din Univers credincioase lui Dumnezeu -acționează în comuniune între ele, pe deplin unite cu Spiritul Sfânt, iar Dumnezeu acționează prin ele.

Am spus că omenirea este chemată să facă un drum până la a fi supusă legilor Spiritului. Care sunt aceste legi? Sunt legile conținute în Evanghelie. Isus a venit în Spiritul Sfânt și a operat cu puterea Spiritului Sfânt; dacă-L primim pe Isus Cristos cu puterea Spiritului Sfânt, vom putea înțelege aceste legi și ne vom putea înălța. Problema e că Evanghelia este considerată adesea o culegere de reguli morale și religioase sau o carte frumoasă de înțelepciune ori filosofică, sau, mai rău, un crez ce stă la baza unei ideologii. Pentru a înțelege cu adevărat Evanghelia, însă, e necesar să-L primim pe Isus Cristos și puterea Spiritului Sfânt; numai atunci Îl vom înțelege pe Isus Cristos și El, împreună cu Spiritul Sfânt, ne va conduce la Tatăl.

Doresc să subliniez legea supremă a lui Dumnezeu, care este iubirea. Noi toți suntem chemați să ne înălțăm și să trăim după această lege. Legat de aceasta, e foarte important să citim capitolul al treisprezecelea din Prima Scrisoare către Corinteni, unde Sf. Pavel afirmă că profețiile, carismele și cunoașterea sunt destinate să dispară; vor rămâne doar trei lucruri: credința, speranța și iubirea, iar iubirea este cea mai mare dintre toate. Aceste trei legi, credința, speranța și iubirea guvernează viața noastră. S-ar putea obiecta: ”Cum pot crede? A crede înseamnă a face un salt în gol”. Tocmai această concepție este greșită: a crede nu înseamnă de fapt a sări în gol, din moment ce Spiritul Sfânt confirmă neîncetat adevărul în fiecare credincios. În speranță se experimentează, se cunoaște adevărul lui Dumnezeu și se lărgește spațiul spiritului, în timp ce iubirea  ne deschide larg orizonturile; vorbesc, desigur, despre iubirea lui Dumnezeu.

Suntem, deci, chemați să aderăm și să mergem prin credință, speranță și iubire. Aceste instrumente ne vor ajuta să parcurgem drumul și, după cum a promis Isus în mesajele primite de Stefania, îngerii Săi se vor face văzuți, simțiți, percepuți; vor fi prezenți și activi între noi. Isus a promis și că omenirile fidele lui Dumnezeu vor veni pe Pământ pentru a ne întâlni, pentru că va trebui să fie un singur popor în tot Universul, adunat în jurul Unicului său Păstor.

Vă aducem această mărturie a noastră pentru că dorim cu adevărat ca voi să puteți să începeți să-L căutați pe Dumnezeu; dacă o veți face, Dumnezeu se va face prezent în fiecare din voi. Veți face bine dacă le veți vorbi despre aceste lucruri celor care vă sunt aproape, pentru a schimba cu ceilalți experiența voastră. Astfel, veți fi pregătiți pentru video-conferința viitoare, în care vom începe să vă explicăm cele șase puncte despre care a vorbit Sf. Mihail[7] și care sunt regulile fundamentale de urmat pentru a fi reuniți în Cristos.

Ne vom ruga și vom sta înaintea lui Dumnezeu pentru voi, toți. Vă binecuvântăm pentru a putea urma această cale. Vă mulțumesc.


[1] Puteți găsi video-conferința din 11 februarie 2012 cu titlul ”Nucleul Central” pe acest site.

[2] Mesajul Sf. Arh. Mihail din 10 septembrie, despre Nucleul Central, publicat pe acest site.

[3] Video-conferința din 11 februarie 2012 – v. nota n.1.

[4] V. nota precedentă.

[5] Cf. Stefania Caterina ”Rescrierea Istoriei – Vol. I În Gândul lui Dumnezeu” ed. Luci dell’Esodo 2012

[6] Cf. Stefania Caterina ”Dincolo de Marea Barieră” ed. Luci dell’Esodo 2008

[7]  Cf. Mesajul Sf. Arh. Mihail din 10/09/2010, intitulat ”Nucleul Central” publicat pe acest site.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s