Nucleul Central

sanMichelearc

 

Dragi cititori, în urma celor scrise de noi, am primit multe cereri de rugăciune, dar şi de explicaţii privind Nucleul Central. De aceea, considerăm că este important să vă prezentăm o parte din mesajul Sfântului Arhanghel Mihail primit de Stefania Caterina în 10 septembrie 2010, deoarece tratează câteva aspecte extrem de importante pentru a înţelege ce anume este Nucleul Central.

Dorim să vă  împărtăşim aceste lucruri în lumina proiectului prezentat deja de Isus în ultimele mesaje, şi de aceea vă recomandăm să citiţi două mesaje fundamentale: ”Viitorul poporului Meu” şi ”Instrumentele lui Dumnezeu în aceste timpuri”, conform cărora este prevăzută formarea de noi nuclee în întreg Universul, plecând tocmai de la comuniunea în spirit cu Nucleul Central.

Acest mesaj l-am comunicat deja unor grupuri de persoane care au decis să-şi ofere viaţa lui Isus prin Maria, iar acum îl comunicăm tuturor, pentru a-i invita pe toţi să-şi asume această responsabilitate.

 

Mesajul Sf. Arhanghel Mihail din 10 septembrie 2010

Nucleul Central

 

”Vă binecuvântez şi vă salut! Vă vorbesc astăzi pentru că Dumnezeu îmi porunceşte să vă comunic câteva lucruri foarte importante pentru drumul vostru.

Momentele pe care omenirea le traversează sunt serioase, foarte grave, decisive. Sunte definitive, cât priveşte alegerea fiecăruia şi realizarea planului lui Dumnezeu de a reuni toate în Cristos.

Acest mesaj a fost definit de Isus ca fiind un mesaj profetic, pentru că deschide omenirii din întreg Universul singura cale posibilă de Mântuire. Cine nu acceptă să facă parte din acest plan al lui Dumnezeu de a reuni toate lucrurile în Cristos oferindu-I propria viaţă prin Inima Neprihănită a Mariei, nu poate parcurge această cale. Mesajul în discuţie nu e o simplă carte sau o revelaţie între atâtea altele, venită printr-o vizionară sau carismatică. E un mesaj universal, cu care toată omenirea va trebui să se confrunte mai devreme sau mai târziu.

Începând cu apariţiile de la Medugorje, a iniţiat un timp în care Dumnezeu nu mai îngăduie ca planul său să fie încetinit, cum, din păcate, s-a întâmplat de-a lungul secolelor. Trebuie să ştiţi că planul de a reuni totul în Cristos, trebuia să demareze de fapt încă de pe vremea apostolilor, pentru a transforma întreaga omenire, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Dumnezeu a permis o maturizare lentă a poporului său, făcută din multe încercări şi persecuţii.

Acum, Dumnezeu a prevăzut un instrument puternic, capabil să opereze în aceste timpuri, pentru a favoriza reînnoirea poporului lui Dumnezeu şi pentru a facilita realizarea planului de Mântuire.

Este vorba despre un nucleu, pe care l-am putea numi ”Nucleul Central” în poporul lui Dumnezeu, căruia i se alătură progresiv, şi i se vor alătura alte nuclee care se formează pretutindeni în Univers. În acest Nucleu Central sunt pe deplin operante preoţia arhanghelilor şi comuniunea universală.

Prin cuvintele pe care astăzi vi le adresez, îmi asum responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu şi a întregii omeniri, de a vă face cunoscută existenţa şi acţiunea acestui Nucleu Central, în fruntea căruia m-a pus Dumnezeu. Pământul este ultima planetă care primeşte această veste, din dreptate. Oamenii de pe Pământ au fost primii care au primit vestea Mântuirii, dar inima lor împietrită l-a respins pe Isus Cristos; şi astăzi, majoritatea oamenilor de pe Pământ e departe de adevăratul Dumnezeu; de aceea Terra primeşte ultima această veste.

Cu aceasta se încheie o fază pregătitoare pentru întreaga omenire şi începe o fază nouă şi extrem de serioasă, faza de realizare definitivă a planului lui Dumnezeu. Începe şi confruntarea definitivă dintre lumină şi întuneric. A sosit şi momentul hotărâtor pentru alegerea pe care fiecare din voi trebuie să o facă.

Timpul presează, şi se apropie mari evenimente. Dumnezeu îl întreabă pe fiecare dacă e gata sau nu să adere la planul Său, şi nu va aştepta la nesfârşit un răspuns.

Dumnezeu doreşte să ştiţi unele lucruri privind Nucleul Central de care vă vorbesc.

Înainte de toate, cei care îl alcătuiesc sunt desăvârşit uniţi între ei în Spirit. Aparţin diferitelor umanităţi, inclusiv Pământului; între ei sunt atât vii cât şi defuncţi, pentru că spiritul e nemuritor, şi Nucleul Central e chemat să acţioneze în principal în spirit. Trebuie să menţionez că Dumnezeu i-a chemat pe mulţi oameni să facă parte din acest nucleu, începând de pe Pământ, dar mulţi au respins această chemare. Cei aleşi, au fost cernuţi ca grâul de Dumnezeu, supuşi multor încercări, chiar dure. Dumnezeu i-a considerat fideli şi sinceri. Nu s-a uitat la merite sau la capacităţile personale, ci doar la fidelitatea faţă de planul Său de Mântuire şi la capacitatea de a nu face compromisuri cu Adevărul.

De altfel, aceasta e ceea ce Dumnezeu le va cere tuturor celor care doresc să adere la acest plan.

Cei care au acceptat să facă parte din Nucleul Central, au acceptat şi să poarte crucile omenirii, pentru a transforma fiecare cruce în înviere, urmându-L cu fidelitate absolută pe Cristos, şi parcurgând încontinuu Trecerea Sa Pascală. Oferirea vieții lor cuprinde şi confruntarea directă cu forţele infernale, cu scopul de a proteja omenirea. De aceea, Dumnezeu le asigură membrilor Nucleului Central o protecţie cu totul deosebită. Oferirea lor, unită oferirii celor şapte arhangheli, acţionează în folosul întregii omeniri, atât pentru cei vii cât şi pentru defuncți.

Nucleul Central duce întregului Univers mesajul reunirii a tot ceea ce există în Cristos, cu puterea Spiritului Sfânt şi cu autoritatea care vine de la Dumnezeu. A sosit timpul ca omenirea să ştie despre existenţa sa, să recunoască şi să-i accepte autoritatea care vine de la Dumnezeu.

Fără aceasta, mesajul nu poate aduce rod, nu poate pătrunde adânc în suflete

Adeziunea deplină la planul lui Dumnezeu, trece prin acceptarea a şase puncte care sunt fundamentale pentru a fi reunit în Cristos. Acestea sunt:

1)      preoţia arhanghelilor;

2)      paternitatea şi maternitatea spirituale;

3)      preoţia nouă;

4)      neprihănirea;

5)      oferirea vieţii prin Preasfânta Fecioară Maria;

6)      comuniunea universală.

Nucleul Central a fost primul chemat să cunoască, să primească şi să mărturisească planul de reunire  în Cristos a tot ceea ce există, pentru a deschide calea omenirii. Acum, fiecare om, oriunde s-ar afla în Univers, trebuie să accepte şi să trăiască aceşti şase paşi, care sunt indispensabili pentru a adera pe deplin la planul lui Dumnezeu.

Membrii Nucleului Central operează în spirit, în folosul tuturor oamenilor de bunăvoinţă, în orice parte a Universului. Dacă sunt în viaţă, pe lângă acţiunea în spirit, acţionează şi fizic acolo unde sunt chemaţi să trăiască, vestind, mărturisind, susţinând poporul lui Dumnezeu; sunt, ca să spunem aşa, reprezentanţi ai Nucleului Central, puncte de referinţă pentru toţi cei care vor să adere la planul lui Dumnezeu. Membrii Nucleului Central care provin de pe Pământ, sunt legaţi într-un mod special de trei locuri de pe Pământ care sunt fundamentale pentru opera lui Dumnezeu: Ierusalim, Biserica Sf. Petru din Roma şi Medugorje. În toate locurile din Univers care sunt importante pentru planul lui Dumnezeu, ca acestea trei, Nucleul Central acţionează în spirit, într-un mod direct şi specific. Acestea sunt locuri încredinţate  într-un mod deosebit rugăciunii şi oferirii membrilor Nucleului Central.

Nucleul Central nu e o structură ca cele pe care le aveţi pe Pământ. El a fost format şi trăieşte după legile Spiritului, e un instrument în mâinile lui Dumnezeu. El este şi modelul pentru toate celelalte nuclee care se formează în poporul lui Dumnezeu; fiecare nucleu va trăi după legile Spiritului, şi nu va semăna cu nicio structură din cele pe care le cunoaşteţi. Vor face parte din ele cei care sunt dispuşi să trăiască după legile lui Dumnezeu, fără compromisuri, viclenie şi ambiţii.

Nici Nucleul Central şi niciun alt nucleu nu e în centrul atenţiei. Toate nucleele, de fapt, inclusiv Nucleul Central, sunt destinate să dispară progresiv, pentru a face loc poporului lui Dumnezeu, care va fi unul singur în întreg Universul, fără distincţii; va fi adevărata Biserică a lui Dumnezeu: o singură turmă şi un singur păstor. Deocamdată, omenirea are încă nevoie de instrumente, care sunt ca un fel de ”cârje”, dar  le va lăsa la o parte atunci când va şti să umble perfect.

Nucleul Central este chemat să trăiască înaintea lui Dumnezeu fără compromisuri sau şovăială, în fidelitate absolută. Trebuie să primească, să trăiască şi să transmită tuturor celorlalte nuclee harurile prevăzute de Dumnezeu; se află în prima linie în bătălia împotriva Răului, şi are misiunea de a dărâma toate barierele duşmane. Celelalte nuclee care se alătură în spirit Nucleului Central, vin imediat după, şi-i completează acţiunea, generând şi hrănind la rândul lor alte nuclee. Acţiunea puternică a lui Dumnezeu în Nucleul Central, se revarsă în cascadă peste toate nucleele care operează în Univers.

Membrii Nucleului Central, sunt chemaţi să fie taţi şi mame ale omenirii. De aceea îi au ca şi protectori pe Preasfânta Fecioară Maria şi pe Sfântul Iosif, la care trebuie să privească şi să se inspire neîncetat.

Sunt chemaţi la preoţia nouă. De aceea trăiesc o comuniune deosebită cu preoţia celor şapte arhangheli.

Apartenenţa la Nucleul Central nu reprezintă nicidecum un privilegiu, ci e o slujire. Aşa trebuie să fie fiecare nucleu. Nu apartenenţa la unul sau la celălalt nucleu vă face mai buni decât alţii, ci slujirea lui Dumnezeu şi a aproapelui prin acel nucleu. Nucleul este doar un instrument. Dumnezeu nu a permis să facă parte din Nucleul Central persoane ambiţioase şi însetate de putere. Așa va fi şi pentru toate nucleele care se formează ulterior. Vedeţi cât e de importantă decizia voastră!

Dumnezeu a prevăzut în tot Universul prezenţa nucleelor, adică a persoanelor care se unesc pentru a trăi între ele comuniunea universală, o comuniune deschisă diverselor dimensiuni spirituale care operează în tot Universul (Preasfânta Fecioară Maria, arhangheli, îngeri, sfinţi, fraţii credincioşi, suflete din Purgatoriu). Nucleele sunt celule care vor forma un singur corp. Nucleul Central este prima celulă de la care se vor forma toate celelalte. Nucleul Central şi celelalte nuclee vor trebui să trăiască între ele comuniunea universală.

Nucleul Central păstrează o autonomie absolută faţă de toate celelalte nuclee.

Fiecare nucleu va trebui să fie autonom şi independent de alţii. Autonomia în Dumnezeu, este mereu sinonimă cu originalitatea, integritatea şi plinătatea. Aşa cum într-un organism fiecare celulă îşi păstrează originalitatea şi funcţionalitatea sa, cu toate că formează un singur trup, tot aşa va fi şi pentru fiecare nucleu din poporul lui Dumnezeu. Fiecare nucleu va trebui să fie autonom şi să funcţioneze, pentru ca trupul să nu se degradeze.

Nucleul Central este un dar al lui Dumnezeu pentru omenire, rod al rugăciunilor şi al sacrificiului multor drepţi de-a lungul istoriei. Dumnezeu a hotărât să-i reveleze existenţa, pentru a da un impuls formării altor nuclee.

Cei care, chiar numindu-se credincioşi, vor refuza să adere la planul de reunire în Cristos şi nu vor vrea să facă paşii de care v-am vorbit, vor fi lăsaţi de-o parte. Nu vor fi abandonaţi de Dumnezeu, însă se vor trudi mult pentru a progresa. Vor sfârşi prin a se ancora în forme şi structuri vechi, rămânând prinşi în ele. Vor trebui să aştepte şi să se spetească mult pentru a înţelege planul Mântuirii.

Planul lui Dumnezeu va merge înainte. Domnul le va da lumină celor care au bunăvoinţă, pentru a înţelege şi a primi planul Său, care trece neapărat prin acceptarea Nucleului Central şi a acţiunii lui Dumnezeu legată de el. Nu va permite nicidecum să fie împiedicată acţiunea Nucleului Central şi a nucleelor care se vor forma, şi nici nu va lăsa loc de discuţii infinite. Fiecare va trebui să spună un Da sau un Nu, pentru că restul, după cum bine ştiţi, este de la Cel Rău.

Vă binecuvântez cu puterea lui Dumnezeu. Mă rog şi mă ofer pentru fiecare din voi, pentru ca să puteţi lua o decizie clară şi puternică.”

E important să ne deschidem înlăuntru pentru a percepe în spirit prezenţa şi acţiunea Nucleului Central, pentru a fi în comuniune cu acest mare dar al lui Dumnezeu. De la această comuniune porneşte de fapt programul de formare a fiecăruia în parte şi a oricărui nucleu. Prin această formare în spirit, fiecare din noi va fi ajutat să intre în gândul lui Cristos, prezent în spiritul fiecărui suflet. Pentru noi e foarte greu să rămânem în profunzimea spiritului nostru fără ajutorul care ne vine de la Nucleul Central. În acest fel vom recunoaşte locul şi slujirea noastră în planul lui Dumnezeu.

Ne vom oferi pentru toţi cei care recunosc acest plan divin, ne rugăm pentru voi şi vă rămânem la dispoziţie şi în dialog pentru orice nevoie a voastră.

Vă salutăm şi vă binecuvântăm.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s