Voi sunteţi poporul Meu Sfânt

tutti-i-santi

Vă salut, dragii mei! Vă propun un nou mesaj al lui Isus. Cred că vă va ajuta să trăiţi în comuniune fraternă, şi să fiţi mai conştienţi de marea misiune pe care o avem ca membri ai poporului Său.

Vouă, tuturor, şi familiilor voastre vă doresc un Crăciun Sfânt şi fericit şi un An Nou plin de bunătatea şi de harul lui Dumnezeu.


 Mesajul lui Isus din 12 noiembrie 2010


„Dragii Mei fii, v-am spus deja că sunteţi templu viu al lui Dumnezeu. Putem să facem şi un alt pas. Doresc să vă ajut să înţelegeţi că fiecare din voi, dacă mă iubeşte şi mă urmează, face parte din poporul lui Dumnezeu. Din cine e format acest popor? Din toţi aceia care Îl adoră pe Tatăl Meu, care Mă recunosc ca Fiu al lui Dumnezeu, şi-L primesc pe Spiritul Sfânt.

Poporul lui Dumnezeu e imens. Cuprinde multe realităţi şi nu se limitează doar la Pământ. Din el fac parte, înainte de toate Mama Mea şi a voastră, Preasfânta Fecioară Maria, care e bucuria inimii Mele şi coroana poporului Meu. Cuprinde îngerii, fraţii voştri din Paradis şi din Purgatoriu. Cuprinde şi alţi fraţi, oameni ca şi voi, creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care trăiesc pe alte planete din univers şi care Îl slujesc cu fidelitate pe Creatorul lor; nu-i cunoaşteţi încă, dar într-o zi îi veţi vedea. Şi pentru ei Mi-am dat viaţa, întrupându-Mă, murind şi înviind pe Pământ o dată pentru totdeauna, pentru a răscumpăra toată omenirea din univers. Nu vă scandalizaţi de aceste cuvinte ale Mele! Fiţi conştienţi că creativitatea Tatălui Meu este nemărginită, şi viaţa Sa umple universul. Vă voi vorbi despre această realitate altă dată, pentru că este foarte importantă pentru viaţa voastră.

Deocamdată, ajunge să ştiţi că acest popor atât de mare formează Biserica Universală, care e Mireasa Mea şi Trupul Meu Mistic. Voi sunteţi parte din această imensă realitate, în virtutea Botezului care v-a cufundat în viaţa Mea, dându-vă posibilitatea de a participa pe deplin la harul Mântuirii. Acest har, însă, trebuie să dea roade de-a lungul întregii voastre vieţi, pentru a-şi atinge ţelul şi pentru a vă transforma în creaturi noi, în mădulare vii ale Trupului Meu.

În momentul Botezului aţi fost unşi pentru a fi preoţi, profeţi şi regi. De aceea, poporul Meu este un popor sacerdotal, profetic şi regal.

E un popor de preoţi pentru că participă la preoţia Mea. Eu sunt, de fapt, Marele Preot, Cel care a oferit Tatălui jertfa vieţii pentru Mântuirea fiecărui om. De aceea, oricine Mi se oferă este preot împreună cu Mine. Reflactaţi atent la aceasta: fiecare din voi, bărbat sau femeie, dacă Mă iubeşte cu sinceritate şi doreşte să Mi se dăruiască, participă pe deplin la preoţia Mea.

Aceasta este preoţia regală a poporului Meu, care face din fiecare din voi un preot, a cărui misiune e aceea de a oferi Tatălui, prin mijlocirea Mea, tot ceea ce face parte din viaţa sa. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ceea ce e în voi şi în jurul vostru, bucuriile voastre, durerile, greutăţile, cei pe care îi iubiţi şi chiar duşmanii voştri, creaturile, viaţa, moartea, totul poate deveni un dar pe care mâinile voastre preoţeşti îl înalţă Tatălui, în uniune cu Sacrificiul Meu. Pe această dăruire a voastră, coboară Spiritul Sfânt care consumă ofranda voastră, al cărei parfum urcă până la tronul lui Dumnezeu.

Cei dintre voi care sunt preoţi ministeriali, cum ar fi episcopii, parohii, etc., exercită preoţia ca slujire, servind comunitatea de credincioşi şi prezidează celebrarea liturgică. Prima lor sarcină e aceea de a se oferi pe ei înşişi Mie, pentru popor.

Eu sunt Păstorul care Şi-a oferit viaţa pentru oile Sale; fiecare păstor trebuie să-Mi dăruiască viaţa sa Mie pentru oi. Preoţii-miniştri asistă poporul din punct de vedere spiritual, pentru a-l ajuta să-şi înţeleagă misiunea sacerdotală, pentru a ajunge la deplina maturizare, la conştiinţa şi la exercitarea preoţiei regale. Însă preoţia ministerială nu este diferită de cea a membrilor poporului, mai mult, preoţia regală a poporului stă la baza slujirii preotului-ministru.

Doresc să deveniţi conştienţi că Sfânta Liturghie este celebrată de către popor, în uniune cu preotul care prezidează celebrarea. De aceea, în momentul ofertoriului, (al prezentării darurilor, fiecare din voi, prin mâinile preotului-ministru şi în comuniune cu el, se înalţă pe sine la Dumnezeu, oferindu-i ceea ce poartă în inimă.

Gândiţi-vă la asta: aveţi posibilitatea de a fi preoţi, adică cei care recapitulează în Cristos bucuriile, durerile, faptele bune, viaţa însăşi, în numele întregii omeniri pe care în acel moment fiecare din voi o reprezintă înaintea lui Dumnezeu.

Câte persoane, câte situaţii puteţi oferi la Sfânta Liturghie, implorându-L pe Dumnezeu să-Şi reverse harurile asupra celor care au mai mare nevoie!

Sunteţi conştienţi de aceasta, aţi fost învăţaţi acest lucru?

N-aş zice, judecând după celebrările voastre reci, distrate, grăbite, ca un ritual care vă plictiseşte, care nu vă aparţine şi la care asistaţi pasiv, din datorie sau din obişnuinţă.

Bisericile au devenit pentru mulţi dintre voi locul întâlnirilor superficiale, al pălăvrăgelilor care deranjează, şi nu loc sfânt de linişte şi rugăciune.

Fiii Mei, nu faceţi asta; ci Înţelegeţi rolul vostru sacerdotal, începeţi să trăiţi într-un alt fel Sfânta Liturghie; intraţi în biserică conştienţi de măreţia misiunii voastre preoţeşti.

Misiunea sacerdotală a poporului nu se termină odată cu celebrarea euharistică, ci continuă în viaţa fiecăruia, cu oferirea vieţii lui Dumnezeu, prin Preasfânta Fecioară Maria. În fiecare moment, în templul fiinţei voastre, pe altarul spiritului vostru, îi oferiţi lui Dumnezeu trupul vostru şi sângele vostru, ca pâinea şi vinul pentru celebrarea unei lungi Liturghii, aceea a vieţii voastre, o liturghie vie care are loc în fiecare din voi dacă se dăruieşte lui Dumnezeu.

Poporul Meu este un popor de profeţi. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în voi este prezent Spiritul Sfânt, prin Care puteţi înţelege şi comunica altora gândul, dorinţele, mustrarea lui Dumnezeu; vă face capabili să citiţi semnele timpurilor. Pentru a ajunge la asta, există numai o singură cale: oferirea vieţii lui Dumnezeu prin Mama Mea Preacurată. Ea este Mireasa Spiritului Sfânt, care vă uneşte cu Mine, iar Eu vă comunic ceea ce vă este necesar pentru a evalua situaţiile şi pentru a le şti citi la lumina gândului Meu. În acest fel, voi cunoaşteţi voinţa Mea şi-i puteţi ajuta pe alţii să o înţeleagă.

Profetul e cel care trăieşte unit cu Mine, şi de aceea ştie să recepteze dorinţele lui Dumnezeu şi să le comunice aproapelui, orientându-l spre Mine. Profetul e cel care trăieşte pe deplin oferirea de sine făcută Mie, şi se identifică cu Spiritul Meu. Trăieşte fără răutate înaintea lui Dumnezeu, fără să exploateze harurile şi darurile Sale supunându-le propriului egoism. Trăieşte in comuniune cu fraţii şi împlineşte slujirea sa profetică în folosul şi pentru zidirea poporului.

Câţi dintre voi ştiu că sunt profeţi? Puţini. Cu toate astea sunteţi un popor de preoţi, dar nimeni nu v-a învăţat acest lucru. La începuturile Bisericii de pe Pământ, Spiritul Sfânt cobora aupra primelor comunităţi şi conducea poporul lui Dumnezeu prin membrii săi; fiecare avea şi folosea darul profeţiei, iar Biserica trăia în adevăr, călăuzită de Spiritul Meu.

Ce se întâmplă astăzi? Profeţia s-a stins în Biserica Mea, fiind înlocuită de discursuri omeneşti care nu aduc roade; a fost pusă deoparte ca o unealtă inutilă şi privită drept duşman.

Cu toate astea, vă repet: sunteţi un popor de profeţi. Deschideţi-vă, deci, lucrării Spiritului Sfânt, faceţi-o cu umilinţă, fără fanatisme şi sforţări. Oferiţi-vă pe voi înşivă şi lepădaţi-vă de viclenia voastră, de ambiţiile şi de narcisismele voastre; acestea nu sunt plăcute Spiritului Sfânt. El ştie bine ce poate şi ce trebuie să împlinescă în fiecare persoană şi în întreg poporul lui Dumnezeu pentru a face să crească sămânţa sfinţeniei.

Cereţi-I să călăuzească viaţa voastră şi pe cea a poporului Său. El o va face, şi vă va conduce la Mine, vă va vorbi despre Mine, iar voi le veţi putea vorbi de Dumnezeu celor care vă vor asculta. Aşa va creşte poporul Meu şi va fi un popor sfânt. Atunci prorocii se vor ridica din nou în adunare şi vor face cunoscute dorinţele lui Dumnezeu. Doresc să vorbesc poporului Meu şi să-l instruiesc lăuntric pe fiecare, pentru că Eu sunt Unicul Învăţător; am tot dreptul să vorbesc direct poporului Meu, şi am să fac acest lucru. De aceea, treziţi-vă, şi fiţi conştienţi de misiunea şi de demnitatea voastră.

Poporul Meu este un popor regal. Înţelegeţi acest lucru?Voi participaţi pe deplin la regalitatea Mea, pentru că Eu sunt Regele Universului. Voi toţi, fără excepţie, sunteţi chemaţi să stăpâniţi împreună cu Mine. Aşa trebuia să fie de la început: omul, creat de Dumnezeu, ar fi trebuit să stăpânească creaţia în numele lui Dumnezeu. Ce privilegiu imens şi ce regalitate! Însă păcatul originar nu a îngăduit aceasta, şi omul s-a transformat într-un tiran, mic şi feroce, care vrea să domine, însă nu în numele lui Dumnezeu, ci împotriva Lui.

După moartea şi învierea Mea, M-am înălţat la Cer şi domnesc în slavă, alături de Tatăl Meu şi de Spiritul Sfânt. În slava Mea am dus cu Mine şi umanitatea voastră pe care am luat-o asupra Mea. Astfel v-am reabilitat înaintea Tatălui Meu şi al vostru, dându-vă posibilitatea să vă întoarceţi şi să domniţi împreună cu Mine şi prin Mine.

Acum este rândul vostru să alegeţi: dacă vă dăruiţi Mie, veţi domni împreună cu Mine. Dacă veţi refuza să o faceţi, veţi continuă să fiţi acei mici tirani care devastează Pământul, mereu în luptă cu cei care se cred mai puternici decât voi.

Ce mai aşteptaţi ca să-Mi daţi viaţa voastră? Nu vă pare măreţ destinul care vă este rezervat? Eu nu vă forţez niciodată, pentru că vă respect libertatea. De aceea voi aştepta răspunsul vostru. Ceea ce vă spun este pentru binele şi fericirea voastră, pentru că Dumnezeu nu doreşte altceva pentru voi, şi nu abuzează niciodată de voi.

Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt”.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s