Voi sunteţi templul lui Dumnezeu

Voi siete il tempio di Dio

Vă salut, dragi cititori!

Se apropie sărbătoarea Cristos, Regele universului, şi nădăjduiesc că sunteţi gata să-L lăsaţi pe Isus să domnească în inimile voastre. După cum a promis, Isus  mi-a încredinţat un alt mesaj pentru voi, prin care doreşte să ne ajute să înţelegem mai bine viaţa noastră lăuntrică. Vi-l propun, deci, şi mă rog împreună cu voi pentru ca Isus să domnească în fiecare om şi în întreaga omenire.

 

MESAJUL LUI ISUS DIN 8 NOIEMBRIE 2010

”Vă binecuvântez, dragii mei fii, atât de iubiţi şi de preţioşi. Sunteţi cu adevărat preţioşi şi iubiţi de Tatăl Meu. Fiecare dintre voi a fost creat pentru a fi un vas preţios în care sunt păstrate comori nepreţuite; şi atât de puţini dintre voi înţeleg acest lucru!

Sunteţi alcătuiţi din spirit, suflet şi trup. În spiritul vostru trăieşte Spiritul Sfânt, oaspetele divin care vă comunică iubirea lui Dumnezeu şi gândul Său. Spiritul se află în sufletul vostru; e centrul fiinţei voastre. E făcut pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi pentru a comunica cu El; în spiritul vostru puteţi să-L întâlniţi pe Dumnezeu, pentru că acesta este locul unde El vi se face cunoscut.

Spiritul se află în suflet, comunică cu acesta şi-i dă viaţa, pe care sufletul o transmite mai apoi corpului. Astfel, spiritul, sufletul şi trupul formează un întreg minunat care face din fiecare din voi templul lui Dumnezeu. Vă întreb atunci: de ce nu arătaţi ceea ce sunteţi? De ce îngăduiţi spiritului lumii să vă modeleze după chipul său, să facă să pălească chipul şi prezenţa lui Dumnezeu pe care le purtaţi în voi? Şi totuşi, aţi fost creaţi pentru a răspândi parfumul dumnezeiesc al vieţii, aţi fost plăsmuiţi ca vase preţioase ce conţin parfumul suav al Spiritului Meu.

Mi-am dat viaţa pentru voi, pentru a reface zidurile templului vostru, dărâmate din cauza păcatului strămoşilor voştri; am împodobit aceste ziduri cu pietre preţioase care sunt virtuţile, pentru ca strălucirea voastră să atragă pelerinii istoviţi care călătoresc prin lume. Am iluminat templul vostru cu lumina inteligenţei, i-am întărit temeliile cu forţa Mea pe care v-o dăruiesc fără încetare, l-am prevăzut cu porţile solide ale libertăţii, pe care numai voi le puteţi deschide şi închide.

Copiii Mei, cu durere vă privesc cum irosiţi darul imens al vieţii căutând binele în ceva exterior, când el se află înlăuntrul vostru, în spiritul vostru. Dumnezeu se află în voi, iar voi căutaţi maeştri care să vă ajute să daţi un sens vieţii şi să vă vorbească despre El. Căutaţi semne şi miracole care să confirme slaba voastră credinţă, şi nu vedeţi cel mai mare semn: prezenţa lui Dumnezeu în voi. Urmaţi atâţia maeştri răi care vă derutează cu teoriile, cu sistemele lor şi cu vorbele goale, uneori chiar mincinoase, care vă lasă trişti şi fără iubire!

Intraţi în legătură cu viaţa divină din voi! Astfel, nu veţi mai avea nevoie să vă proiectaţi în afara fiinţei voastre ca să căutaţi  forţa pentru a trăi şi soluţii pentru problemele voastre. Încercaţi să descoperiţi spaţiul adânc al spiritului vostru! Rugaţi-L pe Spiritul Sfânt să vă ajute să-I simţiţi prezenţa şi să vă transmită puterea Sa. El va împlini rugăciunea voastră şi vă va conduce la Mine, vă va descoperi chipul Meu şi vă va comunica gândul Meu. Eu vă voi învălui cu iubirea Mea şi vă voi dărui Tatălui Meu, care  vă va iubi.

Atunci veţi fi cu adevărat fericiţi, pentru că vă veţi bucura de prezenţa continuă a lui Dumnezeu în viaţa voastră şi veţi fi faţă în faţă cu El în fiecare moment. Astfel, veţi putea discerne ceea ce e bine, şi vă veţi orienta în mod natural spre legile lui Dumnezeu, pentru a trăi în armonie cu El; veţi trăi în pace pentru că Dumnezeu va fi pacea voastră.

Să nu vă temeţi dacă ceea ce vă spun vă pare greu de realizat. Adeseori greşiţi gândind că transformarea voastră depinde de voi, de forţele voastre, de devoţiunile, de moralitatea sau de activismul vostru, însă lucrurile nu stau aşa. Toate eforturile voastre omeneşti nu pot să vă schimbe. E necesar să vă rugaţi şi să vă străduiţi să fiţi mai buni, însă numai acestea nu sunt suficiente. Nicio sforţare umană, oricât de nobilă ar fi, nu are în sine puterea de a transforma viaţa. E nevoie de o decizie de fond: aceea de a permite ca Dumnezeu să trăiască şi să lucreze în voi. Atunci Dumnezeu va fi cel care va face cel mai mare miracol, pe care nimeni altcineva nu-l poate face: învierea vieţii voastre. Aceasta e minunea  pe care o poate face pentru voi cu puterea Sa care nu cunoaşte piedici, fiindcă pentru Dumnezeu nimic nu e imposibil.

Viaţa voastră se schimbă atunci când Mi-o daţi Mie; atunci eu umplu spiritul vostru cu Spiritul Meu, şi conduc inteligenţa voastră pentru a înţelege adevăratul bine. Atunci rugăciunile voastre devin puternice, şi eforturile voastre se alătură puterii lui Dumnezeu accelerând transformarea voastră. Fără să vă daţi seama, zi după zi, veţi vedea tranformarea gândirii voastre, a acţiunilor voastre, veţi înţelege ceea ce până ieri nu aţi înţeles; încetul cu încetul veţi vedea fricile şi neliniştile voastre dispărând, vă veţi simţi mai puternici, vii, oameni noi. Asta, pentru că iubirea Mea va acţiona în voi pentru a vă ridica, mângâia cu delicateţe, pentru a vă readuce pe drumul cel bun. Eu vă iubesc şi aş vrea să vă văd fericiţi şi uniţi cu Mine.

De aceea vă cer să facem împreună un pelerinaj interior, care să vă ducă în centrul fiinţei voastre, până la tebernacolul sfânt al spiritului vostru. Aici veţi cunoaşte viaţa lui Dumnezeu care, în sfârşit, va deveni viaţa voastră. E o călătorie sfântă pe care o puteţi face doar dacă vă abandonaţi Mie, dacă puneţi toată viaţa voastră în mâinile Mele, pentru ca eu să vă pot călăuzi lăuntric.

Daţi-Mi Mie totul, chiar şi durerea voastră. Daţi-Mi voie să vă rezolv problemele şi să vă vindec rănile. Permiteţi-Mi să vă eliberez de poverile care vă apasă, de convingerile voastre care vă sufocă. Lăsaţi-Mi Mie îndatorirea de a vă scoate din laţurile lumii, din moda, nevroza, tristeţea, josnicia, din monotonia ei perpetuă.

Asta vă oferă lumea: sub luminile ei sclipitoare şi artificiale, se află întunericul şi singurătatea rece a nopţii. Nu credeţi că meritaţi mai mult decât atât? Sunteţi fii de Dumnezeu; de ce vreţi să trăiţi ca şi nişte sclavi?

Eu vă voi ajuta să descoperiţi comorile ascunse în voi. Vom ajunge acolo unde nu v-aţi fi gândit niciodată; şi când veţi simţi puterea lui Dumnezeu în voi şi veţi fi în sfârşit conştienţi de demnitatea voastră, nu veţi mai căuta nimic altceva decât pe Dumnezeu şi viaţa Sa. Veţi şti cum să procedaţi în orice situaţie. Veţi avea forţa de a învinge în fiecare luptă împotriva răului. Veţi şti să recunoaşteţi şi să demascaţi maeştrii răi care vă îndepărtează de Mine cu toate că vă vorbesc despre  Mine; lupii trevestiţi în miei nu vă vor mai înşela.

Doresc să fiţi liberi şi să ştiţi sta faţă în faţă cu Dumnezeu în spiritul vostru. Am nevoie să fiţi temple vii ale Spiritului Meu, în care aproapele vostru să poată percepe prezenţa Mea, şi prin care să se clădească împărăţia Mea. Doresc să fiţi vase pline de lucruri preţioase şi nu cutii de carton, pline de lucruri fără valoare. De aceea, ridicaţi-vă privirea din pământ şi îndreptaţi-o către Mine! Eu sunt unicul Maestru şi singura cale pentru a ajunge la Tatăl.

Dacă veţi avea încredere în Mine şi vă veţi dărui Mie, veţi fi uniţi cu Mine şi Eu vă voi conduce la Tatăl Meu în puterea Spiritului Sfânt.

Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s