Să primim viaţa lui Dumnezeu

DSC_0103

 

Vă salut pe toţi, dragi cititori.

Doresc să vă împărtăşesc ce mi s-a întâmplat acum câteva zile. Domnul mi-a comunicat dorinţa de a-şi conduce într-un mod special poporul şi prin intermediul acestui site, şi promisiunea că va realiza acest lucru.

Acestei dorinţe nu pot decât să-i răspund cu toată fiinţa, punându-mă complet la dispoziţia Sa, pentru ca El să mă poată folosi ca pe un instrument, dincolo de limitele mele umane. De aceea, voi încerca să mă dau cât mai mult la o parte limitând la maxim cuvintele mele, pentru a lăsa loc cuvintelor pe care Dumnezeu va vrea să mi le adreseze, atunci când va dori şi în modul în care va alege să o facă.

Vă comunic astăzi mesajul lui Isus pe care l-am primit în aceste zile pentru voi,  şi vă rog să vă rugaţi împreună cu mine şi pentru mine. Nu vor lipsi cu siguranţă obstacolele şi dificultăţile, pe care în aceste zile   le-am simţit pe viu, prin diversele tentative de a bloca acest site. Însă Domnul a promis că nimic nu va opri planul Său şi că cuvintele Sale vor ajunge la cei care le aşteaptă cu  inimă onestă şi sinceră. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat…”, afirma sfântul Pavel (2Tm 2,9). Dumnezeu e Dumnezeu şi e cu mult deasupra noastră. De aceea, să ne rugăm, pentru ca în rugăciune şi-n comuniune, să ne pregătim să primim ceea ce El a promis.

Mesajul lui Isus din 18 octombrie 2010

“Dragii Mei fii,

cunosc inima şi greutăţile voastre. Cunosc dorinţele, dificultăţile, preocupările voastre profunde. Nimic nu-mi este ascuns; înaintea ochilor Mei stau binele şi răul care alcătuiesc viaţa voastră. Vă cunosc pe fiecare, pentru că Eu sunt Cel care v-a dat viaţa.

EU SUNT VIAŢA. Nu veţi găsi viaţă în afara Mea, nici speranţă şi, cu atât mai puţin iubire. Voi căutaţi multe lucruri, în loc să mă căutaţi pe Mine. De aceea nu găsiţi pacea, pentru că şi pe Mine Mă găsiţi arareori. V-am spus că cel care caută găseşte (Lc 11, 9-13). Însă ce anume trebuie să căutaţi? Nu soluţii pentru problemele voastre, neliniştile sau bolile voastre. Ceea ce ar trebui să căutaţi este viaţa Mea în voi. Dându-vă viaţă, M-am dăruit pe Mine Însumi şi Spiritul Meu, v-am făcut cunoscut chipul Tatălui Meu şi al vostru. Am pus în fiecare dintre voi scânteia vieţii divine, care este sămânţa existenţei voastre. În ea există tot ceea ce vă este necesar pentru a înfrunta viaţa.

V-am dăruit INTELIGENŢA, FORŢA şi IUBIREA ca să puteţi înfrunta drumul vieţii voastre. Cu jertfa Mea, am luat toată ruşinea de pe chipul vostru, pentru că păcătuiserăţi împotriva Tatălui Meu. Cu sângele Meu v-am spălat urâţenia, pentru ca să puteţi sta înaintea Tronului Dumnezeiesc ca fiinţe noi şi mântuite. V-am reîmbrăcat cu hainele cele mai de preţ. Am creat pentru voi lucrurile cele mai frumoase, pentru ca inima voastră să se bucure privind minunăţiile creaţiei.

Cu toate astea, puţini dintre voi sunt fericiţi şi mulţi, prea mulţi, nu ştiu ce să facă cu Mine şi cu viaţa Mea; îl aleg pe duşman, pe Satana, care îi ademeneşte cu ura şi viclenia sa, până când le ia toată demnitatea.

Există multe moduri de a te preda duşmanului, şi cel mai perfid este acela de a vrea să vă satisfaceţi dorinţele convinşi fiind că este bine, doar pentru că aşa fac toţi şi aşa gândeşte lumea. În centrul minţii voastre se află succesul, puterea, cariera, banul şi bunurile materiale, o casă frumoasă, vacanţe şi multe alte lucruri. Pentru a le obţine, sunteţi în stare să trădaţi, să furaţi, să ucideţi, în atâtea feluri, chiar şi cu o privire sau cu un cuvânt. Şi în timp ce căutaţi aceste lucruri, uitaţi să trăiţi. Pentru că viaţa pe care voi o visaţi nu e viaţă, ci un surogat de viaţă.

Viaţa adevărată nu se află în afara voastră, ci în voi. Ea este în spiritul vostru, în partea cea mai nobilă şi mai profundă a fiinţei voastre; e ca apa limpede din fundul fântânii: nu o puteţi bea dacă nu ajungeţi la ea.

Aşa e şi cu viaţa adevărată; nu o puteţi găsi dacă nu sunteţi dispuşi să staţi înaintea lui Dumnezeu, dacă nu sunteţi atât de oneşti încât să recunoaşteţi că sunteţi săraci şi că aveţi nevoie de ajutorul Său.

DE ce nu căutaţi viaţa Mea? De ce nu aveţi niciodată timp să reflectaţi asupra voastră, pentru a vă întreba cu sinceritate dacă sunteţi femei şi bărbaţi autentici, capabili să trăiască în Adevăr?

De ce nu Mă lăsaţi să vă privesc?

Nu doresc să vă judec, vreau să vă vindec. Vreau să vă dăruiesc Spiritul Meu, pentru ca El să îndrepte tot ceea ce e deformat în voi. Daţi-Mi tot ceea ce sunteţi voi şi Eu vă voi da totul. Daţi-Mi şi problemele voastre, slăbiciunile voastre, păcatele voastre.

Nu vă ascundeţi când greşiţi, de teamă că vă voi condamna. Eu nu vă condamn, pentru că vă iubesc. Aveţi încredere în Mine. Daţi-Mi cheile inimilor voastre, şi eu le voi umple de bogăţii nepreţuite. Nu vă temeţi, veniţi la Mine!

Fiii Mei, vreţi să ştiţi ce vă lipseşte pentru a fi fericiţi? Vă lipseşte curajul de a deveni sfinţi.

gesu_sindone

Ce înseamnă a fi sfânt? Nu înseamnă să fii pomenit în calendar sau pus într-o ramă, cinstit pe altare sau citat în multe cărţi. A fi sfânt, înseamnă pur şi simplu a trăi în armonie cu Dumnezeu şi cu legile Sale, condus de dorinţa de a se apropia de El, cu încredere în bunătatea şi-n harul Său, iubind Binele şi Adevărul.

Sfântul, e cel care trăieşte pentru Mine, îşi pune mâna sa într-a Mea, şi cu docilitate se lasă condus acolo unde Eu ştiu, unde se află binele vostru. Voi nu cunoaşteţi cărările tainice ale fericirii, care trec pe unde v-aţi aştepta mai puţin; nu le cunoaşteţi, aşa cum nu ştiţi nici încotro suflă vântul, nici cum ia naştere un spic de grâu. Viaţa e un mister pe care îl puteţi cunoaşte doar în Mine.

Cunosc calea care vă duce la Binele Suprem care e Tatăl, pentru că Eu sunt Calea. Abandonaţi-vă Mie, şi Eu vă voi conduce pe cărări noi, pe care picioarele voastre nu vor  obosi. Lăsaţi-mă să vă întind Mâna, să vă susţin. Nu vă daţi seama cât sunteţi de obosiţi? Lumea vă promite ceea ce nu vă va putea da niciodată. Falşii profeţi se învârt peste tot, înspăimântându-vă cu mesajele lor sumbre. Conducătorii voştri vă înşeală cu vorbe goale, iar îndrumătorii voştri spirituali adesea nu ştiu ce să vă spună. Prindeţi-Mă de mână; ea e unicul sprijin pentru omenire. Nici tată, nici mamă, nici cei puternici sau înţelepţi, nimeni nu vă poate da ceea ce vă dau Eu, pentru că Eu cunosc ceea ce voi nu cunoaşteţi.

EU SUNT ÎNŢELEPCIUNEA, acea înţelepciune imprimată în spiritul vostru şi nu cea tipărită în cărţi sau în creierele voastre. Daţi-mi viaţa voastră, puneţi-o în mâinile Mele şi eu vă voi face înţelepţi şi capabili să trăiţi o viaţă demnă de acest nume. Atunci vă veţi şti rezolva problemele, nu cu artificii umane sau cu viclenie, ci cu inteligenţa divină pe care o deţineţi pentru că sunteţi Fii de Dumnezeu. Această inteligenţă se află în voi, dar nu o vedeţi; continuaţi să întrebaţi încoace şi-ncolo ce şi cum să faceţi. Astfel, ajungeţi la soluţii care înrăutăţesc situaţiile şi de multe ori îi rănesc pe cei din jurul vostru.

Duceţi o viaţă simplă! Dumnezeu este simplu în imensitatea Sa; de aceea, fiţi şi voi simpli. Nu vă cer să fiţi eroi şi nici martiri. Viaţa pe pământ e deja destul de grea şi, dacă ştiţi să oferiţi durerile mici şi mari de fiecare zi rămânându-Mi fideli, aţi făcut deja un lucru bun şi plăcut Tatălui. Când uniţi suferinţele voastre cu jertfa Mea de pe cruce, sunteţi deja pe calea Învierii. Amintiţi-vă asta, şi nu veţi fi niciodată disperaţi; lacrimile pe care Mi le oferiţi cu încredere şi speranţă sunt perle preţioase. Lacrimile celor care se dăruiesc lui Dumnezeu spală lumea.

Trăiţi cu bucurie şi simplitate, bucurându-vă de darurile lui Dumnezeu, însă fără să vă alipiţi de nimic. Fiţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi, căutând să progresaţi în fiecare zi. Cu cât veţi înainta în spirit, cu atât veţi primi mai mult; cu cât veţi fi mai uniţi cu Mine, cu atât veţi fi mai ocrotiţi de Tatăl Ceresc, Tată iubitor care hrăneşte păsările cerului, îmbracă crinii câmpului (Mt 6, 24-34), şi cu atât mai mult se gândeşte la voi. Nimic nu vă va lipsi; ochii voştri vor vedea minunăţiile bunătăţii Sale.

Adoraţi-L pe Tatăl şi căutaţi-L prin mijlocirea Mea. Adoraţi-L pe Spiritul Sfânt care este iubirea preacurată şi Cel ce reînnoieşte viaţa. Uniţi-vă cu Mine şi cu Mine veţi învia.

Am dorit să vă adresez aceste cuvinte ca să vă dea curaj şi mângâiere. De prea multe ori oile Mele sunt fără păstor, prea adesea urmează răi învăţători. Eu sunt unicul Păstor şi unicul Învăţător, pentru că EU SUNT ADEVĂRUL care nu poate înşela şi care demaschează orice minciună. SUNT DREPTATE ŞI ÎNDURARE pentru că sunt ADEVĂRUL.

Vreau să vă arăt calea care duce la viaţa adevărată, pentru ca şi voi, la rândul vostru, să-i puteţi îndruma pe fraţii voştri la Mine.

Vă binecuvântez cu iubire, în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s