Mărturisitorii vieţii dumnezeieşti

Vă salut, dragi cititori!

Ne apropiem de sărbătoarea sfinţilor arhangheli, din 29 septembrie. Arhanghelii şi îngerii ocupă un loc foarte important în viaţa şi-n experienţele mele, după cum cu siguranţă au înţeles cei care au citit cărţile mele, în care am reprodus multe cuvinte ale arhanghelilor.

Îngerii sunt extrem de importanţi şi pentru drumul poporului lui Dumnezeu; deschid calea şi oamenilor de bunăvoinţă, îi însoţesc, îi susţin, îi ocrotesc în lupta împotriva răului. Din păcate, în ziua de azi cultul lor s-a redus drastic în Biserică; multe mişcări necreştine s-au folosit şi au abuzat de îngeri, reducându-i la figuri magice, ireale, confuze. În faţa răspândirii degradării în lume, şi a multor tentaţii pe care răul le propune în aceste timpuri, e necesar, mai mult ca oricând, să ne rugăm îngerilor, să-i iubim şi să căutăm protecţia şi ajutorul lor.

În această lumină, vă propun un mesaj pe care Sfântul Arhanghel Mihail mi-a dictat-o acum câteva zile, mai precis în 20 septembrie, în prima zi a novenei Afinţilor Arhangheli pe care obişnuiesc să o fac în fiecare an, înaintea sărbătorii lor. Sfântul Mihail a spus că doreşte să dedice aceste cuvinte mai ales vouă, celor care urmăriţi acest site şi prin voi, întregului popor al lui Dumnezeu.

Vă las cuvintelor sale; vă îmbrăţişez şi vă binecuvântez în Cristos. Vă încredinţez îngerilor săi.

Mesajul Sf. Arhanghel Mihail din 20 septembrie 2010

sanMichelearc

 Vă binecuvântez şi vă port salutul Dumnezeului celui Preaînalt, al cărui slujitor sunt. Sunt arhanghelul Mihail şi contemplu chipul lui Dumnezeu, sunt mărturisitorul Lui în întreg universul. Mijlocesc neîncetat pentru voi, împreună cu toţi îngerii în fruntea cărora m-a pus Domnul universului. Aud vocea Tatălui şi văd faţa Sa. Sunt chemat să-L slujesc într-un mod special, şi pentru aceasta sunt mândru şi Îi sunt recunoscător. Acest lucru implică pentru mine şi datoria de a-L cinsti şi de a-L mărturisi. De aceea mă adresez vouă; doresc ca prin cuvintele mele să vă pot transmite toată iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu.

A mărturisi viaţa lui Dumnezeu este prima îndatorire a creştinului. Este şi misiunea Bisericii universale, care nu se reduce doar la Pământ, ci îi cuprinde şi pe Preasfânta Fecioară Maria, Regina noastră, îngerii, sfinţii, toţi oamenii credincioşi Lui şi sufletele din purgator.

Aşa cum Isus Cristos a venit în lume pentru a da mărturie despre Tatăl, pentru a revela chipul Său, tot aşa, fiecare dintre voi e trimis pentru a fi mărturia chipului lui Dumnezeu pe care îl contemplă în sine, pentru că în fiecare om este imprimat chipul lui Dumnezeu. Această mărturie poate fi dată numai prin comuniune, iubire, prin viaţa lui Dumnezeu trăită de fiecare membru al poporului lui Dumnezeu.

Biserica universală mărturiseşte lumina pe care o trăieşte; de aceea, e important ca ea [Biserica] să se cufunde tot mai mult în lumina dumnezeiască. În aceasta constă lucrarea lui Cristos, care mijloceşte la Tatăl pentru întreaga Sa Biserică.

Aceasta e şi lucrarea noastră, a arhanghelilor şi a tuturor îngerilor; ei ajută poporul sfânt al lui Dumnezeu să ajungă la plinătate.

E timpul ca poporul lui Dumnezeu să ajungă la plinătatea harului -viu, operant- pentru a fi un instrument perfect de mântuire.

Isus Cristos continuă să opereze prin fiecare om şi prin Biserica universală, al cărei unic Cap şi Domn este. Isus Cristos este Marele Preot şi Păstorul Suprem. Nimeni în univers nu-i poate egala puterea. Amintiţi-vă că voi toţi, dacă vă oferiţi cu sinceritate vieţile lui Dumnezeu, deveniţi membre vii ale Bisericii universale, membre ale lui Cristos.

În aceasta constă demnitatea şi responsabilitatea voastră de oameni şi de fii ai lui Dumnezeu.

Umanitatea voastră trăieşte un timp de rătăcire şi dezordine. Creştinii înşişi, divizaţi între ei şi slabi în credinţă, nu mai sunt capabili să comunice speranţa; în mulţi dintre ei pare stinsă scânteia divină, care, ar trebui să fie foarte vizibilă în fiecare. Cu toate astea, şi azi, ca de-a lungul veacurilor, Domnul continuă să vorbească în multe feluri, şi să ridice sfinţi şi profeţi, însă glasul lor e înăbuşit de zgomotul lumii şi de aroganţa multora, sau se pierde în marile catedrale pustii. Multe, prea multe glasuri de profeţi se transformă în strigăte de durere!

Astăzi am venit să vă spun că Domnul cerului şi al pământului a auzit încă o dată glasul poporului său credincios, care strigă zi şi noapte. El operează în întregul univers pentru a separa o dată pentru totdeauna lumina de întuneric, fiii lui Dumnezeu de fiii lumii. Separarea de care vă vorbesc nu e o fantezie; este deja vizibilă pentru cei care au ochii credinţei, şi va fi tot mai mult.

Vă invit să fiţi pregătiţi, să lăsaţi în sfârşit egoismul vostru şi viziunile voastre înguste, dăruind toată fiinţa voastră lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, prin Inima Neprihănită a Mariei. Lăsaţi deoparte logica voastră umană; nu-I puneţi lui Dumnezeu întrebări care nu vă folosesc decât pentru a câştiga timp ca să amânaţi luarea de decizii; fiţi sinceri cu voi înşivă.

Cereţi-I ajutor lui Dumnezeu; El e mereu alături de voi. Dacă vă abandonaţi în mâinile Lui, veţi trăi în Spiritul Sfânt, care vă va indica paşii pe care îi aveţi de făcut şi vă va transforma în fiinţe noi. Nu aşteptaţi să fie prea târziu, nu amânaţi pe mâine alegerile voastre, pentru că în aceste vremuri evenimentele se desfăşoară rapid, şi harul trece pe lângă voi cu repeziciune; străduiţi-vă să îl “apucaţi”, înainte ca Mirele să închidă porţile ospăţului de nuntă.

Noi toţi, oameni şi îngeri, suntem fii ai Celui Preaînalt şi mărturisitori ai Celui Atotputernic. Vă chem să daţi o mărturie puternică şi autentică. Nu mergeţi în numele vostru, ci în numele lui Dumnezeu, ştiind că nu sunteţi niciodată singuri, tocmai pentru că sunteţi parte din Biserica universală. Când le vestiţi altora Mântuirea, mărturisind faptul că-I aparţineţi lui Cristos, sunteţi flancaţi de puterea Bisericii universale. Sunteţi ocrotiţi de Preasfânta Fecioară Maria, ajutaţi de îngeri, consolaţi de rugăciunea sfinţilor, a drepţilor şi a sufletelor din purgator, care îşi oferă suferinţele pentru voi. Dumnezeu nu vă trimite să înfruntaţi lumea fără mijloacele necesare; vă susţine pe aripi de vultur, şi nu îngăduie ca forţele întunericului să vă învingă. Vă pune la încercare, asta da, însă nu pentru ca să vă facă să cădeţi, nici pentru a vă deruta sau, cu atât mai puţin, pentru a vă pedepsi; pune la încercare fidelitatea voastră şi răspunsul vostru. Dacă vă abandonaţi Lui cu încredere, oferindu-i greutăţile voastre, vă întăriţi din zi în zi. Astfel creşteţi în sfinţenie şi forţă, şi sporeşte lumina voastră interioară.

În acest fel, deveniţi reflectarea puterii Sale, care vă face profeţi, martiri şi apostoli, pentru că sunteţi integraţi pe deplin în viaţa Bisericii universale. Nu vi se cere să faceţi lucruri mari, sau să rostiţi discursuri memorabile; vi se cere să vă dăruiţi lui Dumnezeu pentru ca El să se întrupeze în voi. Atunci nici prezenţa voastră, chiar silenţioasă, trecerea voastră printre oamenii îngrijoraţi şi distraţi, nu vor fi fără  rod. Oriunde v-aţi afla, veţi fi mărturisitorii unei vieţi noi şi mântuite, veţi fi bărbaţi şi femei înviaţi cu Cristos. Oriunde v-aţi afla, acolo va fi prezent şi Dumnezeu, şi se va manifesta prin voi, dincolo de limitele şi slăbiciunile voastre, pentru că puterea şi iubirea lui Dumnezeu sunt infinit mai mari decât slăbiciunea voastră.

Nu vă temeţi niciodată de ceea ce va trebui să înfruntaţi; orice preocupare e o otravă care vă distruge credinţa. Aveţi încredere în puterea Creatorului vostru.

El vă iubeşte cu o iubire infinită şi se apleacă asupra voastră pentru a vă susţine la fiecare pas; vă transmite forţa Sa, pentru a putea înfrunta fiecare situaţie. V-o dăruieşte pe Mama Sa, vă trimite îngerii şi sfinţii pentru a vă consola în orice durere. Inteligenţa Sa vă conduce, pentru a înţelege care sunt paşii juşti şi deciziile care trebuie luate, Spiritul Său se odihneşte peste voi.

Când un om îşi oferă viaţa lui Dumnezeu, Dumnezeu însuşi este prezent în acel om. Ceilalţi percep această prezenţă şi sunt atinşi în interior. Aşa cum călătorul caută un izvor de apă pentru a-şi astâmpăra setea, tot astfel, inimile caută sfinţii, cei în care trăieşte Dumnezeu. Sfinţenia este adevăratul vostru destin şi fericirea autentică. Nu există ceva mai măreţ decât a-L percepe pe Dumnezeu care trăieşte într-un om.

Nu vă lăsaţi înşelaţi de false imagini ale sfinţeniei, şi nu credeţi că sfinţenia este de neatins! Sfinţenia adevărată este simplitate, este curgerea silenţioasă şi necontenită a vieţii lui Dumnezeu, chiar şi în simplele gesturi de fiecare zi. Este viaţa veşnică, care izvorăşte din sânul Tatălui, trece prin Fiul, vă este comunicată de Spiritul Sfânt.

Noi, îngerii, suntem spirite pure, nemânjiţi de păcat; nu cunoaştem slăbiciunile, trăim cufundaţi în lumina Adevărului, care este Dumnezeu. Şi noi, ca voi toţi, suntem chemaţi să ne trăim pe deplin sfinţenia, care provine de la Cel care este Sfânt. Contemplăm sfinţenia lui Dumnezeu şi mărturisim viaţa Lui. Ca săgeţi aprinse de iubire străbatem universul pentru a duce fiecărei creaturi iubirea lui Dumnezeu, pacea Sa, bucuria şi binecuvântarea Sa. Aceasta este misiunea noastră şi fericirea noastră eternă.

Căutaţi-ne, dacă v-aţi hotărât să-L slujiţi pe Dumnezeu dăruindu-vă Lui; vă vom ajuta să o faceţi mai bine. Căutaţi-ne atunci când vă simţiţi singuri, când credinţa voastră se clatină, când lumea vă străpunge cu greutăţile ei. Noi suntem îngeri, atât de diferiţi de voi, şi totuşi, vă înţelegem foarte bine, pentru că iubirea lui Dumnezeu, care e unica iubire adevărată, vorbeşte o singură limbă. Chemaţi-ne cu iubirea lui Dumnezeu, şi în acea iubire, vă vom răspunde. Dumnezeu doreşte ca noi şi voi să trăim în comuniune deplină.

Vă binecuvântez astăzi în numele Celui Preaînalt, pentru a deveni mărturisitori ai Celui Atotputernic. Fiţi mărturisitori paşnici, plini de har, şi Dumnezeu va lucra în voi şi cu voi; va fi mereu alături de voi. Nu cedaţi niciodată în faţa minciunii, fiţi autentici, plini de acel adevăr pe care l-aţi cunoscut în Cristos şi pe care vreţi să-l trăiţi. Mărturisiţi viaţa lui Dumnezeu fraţilor voştri, şi tuturor celor care aşteaptă mântuirea; mărturisiţi că sunteţi fii ai unui Tată care vă iubeşte, şi care trăieşte în ceruri şi în inimile voastre.

Mă rog pentu voi şi veghez asupra fiecăruia, împreună cu îngerii mei.

Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s