Intimitatea cu Dumnezeu

Pentecostes

Vă salut, dragi cititori!

Sper ca aţi trăit un Paşte luminos de înviere împreună cu Isus. Ne apropiem de marea sărbătoare a Rusaliilor. Catehismul Bisericii Catolice ne aminteşte semnificaţia profundă a acestei sărbători, atunci când afirmă: „Cincizeci de zile după Învierea Sa, la Rusalii, Isus Cristos glorificat revarsă din abundenţă Spiritul, şi Îl manifestă ca persoană divină, astfel că Preasfânta Treime este pe deplin revelată . Misiunea lui Cristos şi a Spiritului devine misiunea Bisericii, trimisă ca să vestească şi să răspândească misterul comuniunii trinitare”(capitolul III, § 144).

Prin urmare, pentru fiecare dintre noi este esenţial să trăiască o relaţie din ce în ce mai strânsă cu Spiritul Sfânt, pentru ca El să ne călăuzească, să ne sfinţească, să ne facă să trăim în Cristos şi să ne trimită să mărturisim viaţa lui Cristos. Pentru a vă ajuta la aceasta, doresc să vă propun în această lună un mesaj primit de la Spiritul Sfânt în ajunul Rusaliilor din 1999, în care este vorba despre necesitatea de a experimenta adevărata intimitate cu Dumnezeu, care este fundamentul vieţii spirituale.

Vă doresc să primiţi de la Spiritul Sfânt putere şi har, pentru a trăi tot mai cufundaţi în fericirea vieţii dumnezeieşti deja aici, pe Pamânt. Poate părea o utopie, dar nu este; cu toţii putem ajunge la aceasta cu ajutorul puternic al Spiritului Sfânt, care ne poartă la a experimenta zi după zi măreţia şi bunătatea lui Dumnezeu.

Vă salut cu mare afecţiune în Cristos.

 

Mesajul Spiritului Sfânt din 22 mai 1999, ajunul Rusaliilor:


“Vă binecuvântez în această seară, în ajunul Rusaliilor. Aş dori să vă reamintesc că orice efort al vostru  în viaţa spirituală este inutil, dacă nu trăiţi intimitatea cu Dumnezeu. Sunt puţine sufletele care L-au descoperit pe Dumnezeu, chiar şi printre cei care spun că Îi aparţin. Puţine sunt sufletele care L-au descoperit pe Dumnezeu ca prieten, cu atât mai puţine cele care L-au descoperit ca Tată.


În aproape toţi lipseşte intimitatea cu Dumnezeu, lipseşte capacitatea de a intra în tăcere şi de a-L simţi pe Dumnezeu ca parte din propria viaţă.
Totuşi, sunteţi cu toţii invitaţi să simţiţi contactul intim cu Mine; aveţi această posibilitate dacă Mă iubiţi şi dacă reuşiţi să vă retrageţi în voi înşivă, în cea mai profundă parte a fiinţei voastre, atât de misterioasă, secretă şi inviolabilă, acolo unde Eu locuiesc. Ar trebui să percepeţi acest contact ca pe ceva care generează în voi viaţa, pentru că Eu sunt Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul Vieţii. Aşa cum în intimitatea dintre soţi se concepe viaţa, tot aşa,  în intimitatea cu Dumnezeu, sufletul zămisleşte viaţa lui Dumnezeu. Vă invit la această intimitate, fără de care nu puteţi să mă găsiţi. Nu Mă puteţi găsi în fenomene extraordinare, nici acolo unde este zgomot şi confuzie, unde sunt prea multe cuvinte. Mă puteţi găsi doar în intimitatea sufletului şi a vieţii voastre.

Vă rog să nu permiteţi nimănui să violeze intimitatea voastră cu Dumnezeu, şi să faceţi în aşa fel ca spaţiul vostru interior să aparţină numai Lui şi vouă, nimănui altcuiva. Nu lăsaţi ca otrava lumii, ceea ce este murdar şi josnic să vă pătrundă şi să profaneze această intimitate, care este şi sanctuarul vostru. Aici, în sanctuarul sufletului vostru, trebuie să staţi în tăcere, îngenuncheaţi, să-L adoraţi pe Dumnezeu.

De asemenea, vă rog  să respectaţi intimitatea fiecărui suflet, s-o respectaţi întotdeauna. Îi rog în mod special pe preoţi: ajutaţi fiecare suflet care vă este încredinţat să găsească înlăuntru spaţiul de intimitate cu Dumnezeu, învăţaţi persoanele să respecte acest spaţiu în celelalte suflete. Astfel creşte o comunitate sănătoasă: când unul îl ajută  pe celălalt să găsească şi să experimenteze intimitatea cu Dumnezeu şi să o respecte în toţi. În acest respect se naşte Biserica, cea adevărată, care este sanctuarul iubirii.

Respectarea intimităţii persoanei nu înseamnă că nu trebuie să fie corectată. Mă adresez din nou preoţilor, dar şi părinţilor şi educatorilor: lăsaţi ca persoana să se maturizeze, să fie liberă să crească înaintea lui Dumnezeu. Nu liberă să facă ce vrea, ci liberă fiindcă este acceptată şi respectată în libertatea sa de a creşte şi de a decide. Aşa procedează Dumnezeu, care vă respectă întotdeauna libertatea. Lăsaţi întotdeauna ca ultimul cuvânt să-I aparţină lui Dumnezeu şi niciodată vouă, chiar dacă sunteţi preoţi sau educatori. Lăsaţi ca Dumnezeu să-şi împlinească lucrarea Sa în fiecare. Voi trebuie să pregătiţi terenul, aşa cum grădinarul pregăteşte pământul pentru seminţe, însă nu e el cel care face să crească seminţele. De aceea, vă sugerez să spuneţi lucrurile cu delicateţe, însă clar. Ajutaţi persoanele care vă sunt încredinţate să ajungă la o alegere existenţială clară; uneori, în suflete, pe lângă egoism, există şi necunoaşterea adevăratului bine. Mai apoi, lăsaţi ca fiecare să aleagă în libertate, şi nimic mai mult.

Vă spun tuturor: este sarcina voastră să arătaţi fraţilor voştri adevărul, şi de a-i conduce, atât cât depinde de voi, la adevăr. Voi, însă, respectaţi întotdeauna alegerile altora, chiar şi atunci când acestea sunt dureroase, aşa cum Eu le respect, deşi văd că mulţi se pierd. Mulţi dintre voi ajung în faţa sanctuarului adevărului şi nu pătrund în el. Acest lucru este teribil! Este ca şi cum ar muri de foame în pragul sălii de banchet, unde masa este plină de toate bunătăţile. Astfel trăiesc şi se sting multe suflete.

Educaţia şi formarea care nu respectă persoana în intimitatea sa, în special în intimitatea sa cu Dumnezeu, reprezintă o veritabilă formă de violenţă. Sufletul unei persoane nu este ajutat să se maturizeze şi să crească, ci i se inculcă disciplina. Spaţiul său intim este ocupat de regulă, de formă şi de lege; astfel, se crede că o persoană este bună şi sfântă pentru că respectă regulile, iar acest lucru nu e întotdeauna adevărat. Avem nevoie, cu siguranţă, de disciplină şi de respectarea regulilor, dar acest lucru trebuie să se petreacă fără constrângeri, fără impuneri şi fără niciun fel de violenţă. Persoana care e ajutată să crească în credinţa în Dumnezeu şi în respectul pentru ceilalţi, se orientează în mod firesc către adevărata disciplină interioară, care provine de la legile lui Dumnezeu înscrise în fiecare dintre voi. De multe ori, însă, are loc o mare dramă în perioada de creştere, deoarece conducerea sufletelor nu Îmi este lăsată Mie, ci minţii umane, ştiinţei umane, fricii omului; iar frica generează frică.

Întrebare: „Ce se întâmplă cu oamenii din acele mişcări sau secte care Îl resping pe Dumnezeu şi, în multe cazuri, îl adoră pe Satana”?

Când vorbesc despre o proastă educaţie, nu mă refer numai la anumite secte şi mişcări aşa-zise spirituale care se opun lui Dumnezeu, unde există cu adevărat multă violenţă. Din păcate, mă refer şi la  anumite realităţi creştine, în care se exercită violenţă asupra sufletelor, şi dacă aţi şti câtă! Să nu credeţi că în mediul religios persoanele sunt mai respectate decât în alte părţi, şi că sunt îndrumate mai bine: dacă lipseşte călăuzirea Mea, nivelul este acelaşi. În multe mişcări creştine, comunităţi de credincioşi şi ordine religioase, există persoane care se roagă şi se roagă, care se prezintă ca fiind drepţi,  şi care îşi umplu gura cu invocaţii la Spiritul Sfânt, dar care nu mă cunosc, pentru că nu mă iubesc şi nu Mi se dăruiesc. Rămân egoişti şi ipocriţi. Nu sunt călăuziţi de Dumnezeu şi nu-i pot călăuzi pe alţii; sunt orbi, călăuze altor orbi; îi judecă pe alţii şi, nu arareori le provoacă celorlalţi daune imense; ceea ce este mai rău e că fac acest lucru în numele lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ajuta cu adevărat pe altcineva fără Mine”!

”Aş dori, Spirite Sfânt, să-ţi cer darul de a avea o relaţie vie şi vitală cu cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, şi harul de a trăi cu responsabilitate această relaţie. Dăruieşte-mi şi dăruieşte-ne acest har.”

Ceea ce ceri este un mare dar şi, în acelaşi timp, o mare cucerire. În relaţia cu Preasfânta Treime se află fundamentul întregii vieţi spirituale şi al întregii teologii; nu există nimic mai important decât asta. Omul se trudeşte studiind cine este Dumnezeu, cum să-L găsească pe Dumnezeu, ce face Dumnezeu, ce calităţi posedă Dumnezeu; nu a  înţeles că ceea ce cu adevărat contează este relaţia sa cu Dumnezeu, deoarece în relaţia intimă cu Dumnezeul Trinitar şi Unic stă esenţa vieţii, şi tot ceea ce e necesar în viaţă şi după această viaţă. Trăind în Dumnezeu şi cu Dumnezeu, se regenează şi îşi află justa dimensiune fiinţa voastră, inteligenţa şi toate capacităţile voastre. Acest lucru, însă, trebuie să-l doriţi cu sinceritate şi să-l căutaţi cu umilinţă, pentru că Dumnezeu nu vă impune nimic, nici chiar dragostea Sa. Vă caută neîncetat – dar nu vă constrânge, vă iubeşte – dar nu vă oprimă, vă doreşte – dar nu vă posedă, vă lasă liberi de a alege şi de a înţelege  unde se află viaţa

Vă binecuvântez astăzi, pentru ca în voi să fie mereu dorinţa de Dumnezeu; dacă va fi o dorinţă sinceră, limpede, lipsită de ambiţii şi de compromisuri, atunci vă voi conduce negreşit acolo unde trebuie, adică la Tatăl prin Fiul. Isus şi cu Mine suntem la lucru fără încetare,  pentru ca fiecare dintre voi să ajungă la plinătate, şi tot ceea ce facem este pentru viaţa voastră. Totul trece prin vieţile noastre, pentru a vă conduce la viaţa Tatălui.

Vă iubesc mult şi vă ocrotesc; vă dau har pentru a deschide în voi şi în sufletele fraţilor voştri un spaţiu din ce în ce mai mare, spaţiul vieţii care curge între creatură şi Creator, spaţiul de dragoste infinită care vă regenerează încontinuu.

Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt. “

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s