Nucleul Central

Stefania Caterina și Tomislav Vlašić

Nucleul Central

(Text extras din video-conferința din 11 februarie 2012)

  

Stefania Caterina: Vă salut și vă mulțumesc, dragi ascultători. Vă urez bun venit la această video-conferință, în care dorim să vă vorbim mai pe larg despre anumite teme care fac parte deja din mărturia noastră și a acestei case editoriale, Luci dell’Esodo, care organizează această video-conferință.

După cum știți și după cum mulți dintre voi au citit în mesajele care au fost publicate pe acest site, Isus a vorbit, mai ales în ultimele mesaje din anul trecut, despre viitorul poporului Său și despre instrumentele pe care le-a prevăzut pentru aceste timpuri, instrumente puternice, care au misiunea de a ajuta omenirea să intre într-o fază tot mai decisivă a istoriei Mântuirii, o fază care este preludiul a ceea ce va fi Noua Creație, dar și cea de-a doua venire a lui Cristos, pe care noi toți o așteptăm; nu știm când va fi, însă ea ne-a fost promisă de Cristos.

Aceste instrumente sunt în acțiune, și despre aceasta dorim să vă vorbim. Personal, am vorbit despre aceasta aprofundat în  conferința din 18 decembrie 2011 pe care poate ați ascultat-o, dar astăzi doresc să vă vorbesc  încă și mai direct, pornind și de la experiența mea personală, și nu doresc să fac acest lucru de una singură. După cum vedeți, alături de mine se află o persoană pe care mulți dintre voi probabil că o cunosc, Tomislav Vlašić, căruia îi voi da cuvântul, împreună cu care am făcut un drum în acești ani și sunt implicată într-un mod deosebit în acest proiect al Nucleului Central, după cum vă vom explica. Împreună vom încerca să vă ajutăm să înțelegeți cât mai bine atât ceea ce sunt aceste instrumente, în particular Nucleul Central, care este acțiunea lor și sensul ei profund pentru poporul lui Dumnezeu care este Biserica. Îi dau cuvântul lui Tomislav.

Tomislav Vlašić: Eu vă salut și vă doresc pacea și lumina lui Dumnezeu,  înțelepciunea Sa, pentru a putea înțelege mesajul  lui Dumnezeu  și voința Sa. În acești ani am tăcut, din voința lui Dumnezeu, dar acum a sosit momentul în care, din voința lui Dumnezeu, trebuie să vorbesc și, împreună cu Stefania, să informez omenirea  asupra a ceea ce Dumnezeu  nu numai că va face, ci face deja. După cum poate știți, în cartea ”La Medjugorje Sfânta Fecioară e vie[1] am spus că I-am oferit viața mea lui Isus prin Maria încă de la începutul aparițiilor, pentru ca aparițiile să se manifeste așa cum sunt ele în intențiile lui Dumnezeu. Din acel moment, diverse persoane mi s-au alăturat și mi-au fost aproape oferindu-și viața lui Dumnezeu. Astfel s-au născut comunitățile, fraternitățile, s-au format nucleele și multe persoane s-au oferit în mod individual. În afară de aceasta, în tot Universul s-a petrecut ceva despre care dorim să vă vorbim.

Dorim să vă explicăm ceea ce se întâmplă sub ochii voștri: turbulența omenirii, neliniștea din lume. Există multe tentative de a explica această neliniște din punctul de vedere al crizei materiale; însă criza își are rădăcinile sale profunde în spiritul omului care e separat de Dumnezeu. Acum, acțiunea lui Dumnezeu, puternică și rapidă, constă în a atinge spiritul omului și al întregii omeniri din Univers pentru a le reconduce la comuniunea cu Spiritul lui Dumnezeu. Orice spirit care nu e înrădăcinat în Dumnezeu și care nu urmează planul lui Dumnezeu intră în criză. Veți vedea multe turbulențe pe Pământ și în Univers și, în același timp, veți putea vedea și participa la acțiunea lui Dumnezeu în spiritul vostru care vă va conduce la comuniunea cu Spiritul lui Dumnezeu. Este vorba despre procesul Rusaliilor cosmice silențioase despre care Stefania a scris în cea de-a doua sa carte[2]. Ceea ce vă spunem acum nu este o simplă știre ci este ceva ce cunoaștem și la care participăm, din voința lui Dumnezeu, de mai bine de zece ani. Acum este momentul să informăm Pământul și toți oamenii; și mai departe vom continua să vă dăm toate informațiile necesare.

S.C.: Am spus, am scris în cărți și-n mesaje că lumea trebuie să se salveze, și se va salva numai prin Isus Cristos. Acesta este timpul în care Isus operează într-un mod ieșit din comun și are nevoie de martori. Iată, ceea ce dorim noi să facem este să mărturisim. Așa cum ne-a explicat Isus, mărturia nu este pur și simplu o înşiruire de argumente care servesc pentru a convinge pe cineva; mărturia este, înainte de toate, manifestarea vieții lui Dumnezeu care este prezentă într-un martor, dacă este unul autentic. Adevăratul martor nu pălăvrăgește, ci poartă celorlalți viața lui Dumnezeu. De aceea, noi astăzi dorim să vă comunicăm viața pe care Isus ne-a transmis-o în acești ani și care depășește cu mult orice mesaj, oricât de frumos și de important ar fi el, pentru că este un adevărat program de viață.

Dorim să vă spunem deschis că Tomislav Vlašić și cu mine facem parte din Nucleul Central. Am fost chemați la această misiune acum mai bine de zece ani. Bineînțeles, atunci nu era momentul pentru a revela acest lucru, pentru că Dumnezeu trebuia să pună la loc multe piese dintr-un amplu mozaic, care nu cuprinde numai Pământul ci și întregul Univers. Apartenența și acțiunea noastră în Nucleul Central ne fac martori direcți a ceea ce se petrece în interiorul acestui instrument. Vă putem spune că acțiunea Nucleului Central este o acțiune cu rază largă, care atinge toată realitatea Universului, o atinge în principal în spirit.

T.V.: Nucleul Central este veriga care unește Arhanghelii, îngerii, aș spune spiritele pure și omenirile fidele lui Dumnezeu. În același timp, unește toți pelerinii care se îndreaptă înspre Casa Domnului, atât vii cât și răposați, din tot Universul. De fapt, Nucleul Central acționează ca o primă celulă care îi unește și îi orientează în Spiritul lui Dumnezeu pe toți cei care aderă la planul Său.

S.C.: Repet astăzi, așa cum am scris și spus de multe ori, că planul lui Dumnezeu pentru acest timp este un plan ireversibil: ceea ce înseamnă că nu există întoarcere înapoi. De aceea, conștienți fiind de ceea ce acest anunț ar putea să stârnească – polemici, critici, neîncredere – trebuie să vă spunem că toate acestea sunt de acum indiferente pentru planul lui Dumnezeu. El merge înainte și va merge înainte depășind tot ceea ce gândesc oamenii. Aceasta nu pentru că Dumnezeu este un justițiar, ci pur și simplu pentru că omenirea se află în mare pericol și Dumnezeu, care e Tată și care ne iubește, trebuie să intervină.

Din acest motiv, instrumentele lui Dumnezeu acționează în acest timp într-un mod hotărât și clar și se vor manifesta tot mai mult, fără să ţină seama de faptul că omenirea le acceptă sau nu. Cine le acceptă și se unește cu ele, va avea cu siguranță mari beneficii; desigur, fiecare rămâne liber să creadă și să accepte sau nu.

T.V.: Simțim datoria de a vă comunica vouă, tuturor oamenilor de pe Pământ, că Dumnezeu a împlinit mari acțiuni în întreg Universul. După cum a fost spus în mesajul Sf. Mihail, recent publicat[3], Pământul este ultima planetă căreia i-a fost transmisă această veste, din cauza împietririi inimii acestei omeniri. În mesajul ”Viitorul poporului Meu[4], Isus spune că dacă nu se va găsi o rămășiță poporului Său de pe Pământ care să răspundă planurilor lui Dumnezeu, acestea vor fi schimbate. Ce înseamnă că planurile lui Dumnezeu vor fi schimbate? Înseamnă că, până acum, întreg Universul s-a adaptat la tempo-ul și la răspunsul oamenilor de pe Pământ, urmând chiar și calendarul liturgic al poporului lui Dumnezeu; aceasta pentru că Isus Cristos s-a întrupat pe Pământ și El acționează în poporul Său, în Biserică. Cu toate aceastea, dacă nici măcar o mică parte a Pământului nu va răspunde, Dumnezeu va încredința unei alte omeniri din Univers, fidelă Lui, misiunea de a fi în fruntea transformării prevăzute pentru întregul neam omenesc. Acest lucru va comporta o schimbare pentru Pământ: nu se va mai putea spune încontinuu da și nu. În acest mod, procesul transformării nu va dura milenii, pentru că omenirile din Univers fidele lui Dumnezeu acționează imediat și pun în practică rapid ceea ce Dumnezeu le spune. Aceasta va fi o scuturătură teribilă pentru Pământ! De aceea, vă invităm pe toți să vă deschideți inimile pentru a înțelege voința lui Dumnezeu și acțiunea Sa. Suntem martori ai acestor lucruri, I-am oferit viețile noastre lui Dumnezeu și spunem și astăzi, în fața tuturor, că oferim totul și suntem pregătiți pentru orice, pentru ca voința lui Dumnezeu să se realizeze în întreg Universul.

S.C.: Toate acestea fiind spuse, se înțelege și faptul că nu avem intenția să convingem pe nimeni și nici să creăm mișcări, secte sau alte lucruri de acest gen, lucru de care vom fi cu siguranță acuzați. Ne adresăm tuturor creștinilor de pe Pământ și nu numai. Ne adresăm tuturor oamenilor de bunăvoință, care sunt mulți chiar și printre cei care afirmă că nu cred, dar care de fapt sunt cinstiți înaintea lui Dumnezeu, integri, doresc sincer o schimbare, sunt sensibili la nevoile omenirii și ale întregii Creații, care suferă împreună cu omul.

Începem atunci să vorbim mai pe larg despre Nucleul Central. În general, nucleul poate fi asemănat cu o celulă în care se dezvoltă viața, în acest caz, viața lui Dumnezeu, și unde persoanele trăiesc împreună în Cristos. Împărtășesc viața și aprofundează drumul de credință. Trăiesc între ele în comuniune și împlinesc o misiune, dând mărturie. Și Nucleul Central are îndatorirea de a fi o celulă puternică în Trupul Mistic al lui Cristos. Fiecare corp este compus din celule, după cum bine știți, și fiecare celulă are funcția și autonomia sa; în același timp, nu e izolată de celelalte celule ci participă la viața întregului trup, purtând forța sa pentru ca trupul să trăiască. Nucleul Central este o celulă puternică ce are scopul de a furniza multă forță și viață poporului lui Dumnezeu. De ce ? Pentru că persoanele care-l alcătuiesc aparțin diverselor realități prezente în Univers; asta face ca ele să-și aducă o contribuție variată și puternică în interiorul Nucleului.

Isus a spus clar că Nucleul Central este alcătuit dintr-un număr restrâns de persoane: nu depășește cincizeci de persoane. Mai exact, suntem patruzeci și nouă. Aceasta pentru că Nucelul Central este subdivizat în șapte nuclee, în fruntea cărora stă unul din cei Șapte Mari Arhangheli, preoți ai Celui Preaînalt. Fiecare nucleu este alcătuit din câte șase persoane, trei frați și trei surori, care acționează împreună ca și nucleu și, în același timp, doi câte doi: frate-soră, frate-soră, frate-soră, având în frunte un Arhanghel. Fiecare din aceste șapte nuclee are o misiune particulară și o sarcină specifică ce atinge întreaga creație; ei acționează în diverse domenii ale vieții omenești: în domeniul științei, al medicinii, al naturii, etc. Persoanele care le alcătuiesc provin din diverse omeniri și nu doar de pe Pământ; de altfel, de pe Pământ suntem foarte puțini. Unii membri ai Nucleului Central sunt răposați, dar aceasta nu înseamnă că sunt ”morți”. Trebuie să înțelegem diferența între răposați și morți: adesea noi vorbim despre moarte ca despre ceva ce anulează viața, dar viața nu se anulează cu moartea; se încheie doar faza pământească în trup. Viața continuă în dimensiunea spiritului, care acționează și după moarte. De aceea, acești frați și surori decedaţi sunt extrem de vii în spirit, foarte prezenți și puternici.

Fiecare din aceste șapte nuclee, după cum vă spuneam, acționează în diverse domenii și are scopul de a deschide calea tuturor oamenilor de bunăvoință care doresc sincer să-l slujească pe Dumnezeu, prin Isus Cristos, în cele  mai variate sfere ale vieții umane, aceasta având multe nuanțe și misiuni.  Gândiți-vă la misiunea unui medic de pe Pământ, a unui preot, a unei mame. Sunt diverse aspectele vieții pe care Dumnezeu le atinge, pentru că omenirea trebuie să fie ridicată și reînnoită din interior, pornind de la spirit. Din spirit pornește totul și, tot ceea ce are loc în realitatea concretă a vieții, este pregătit în spiritul omului. De aceea, atunci când Dumnezeu dorește să reînnoiască omenirea, să o întărească și să o salveze, nu pornește din exterior, pentru că El nu e un magician. Acțiunea lui Dumnezeu pornește mereu din adâncul omului, adică din spiritul său și, prin spiritul omului, acționează asupra realității. Spiritul omului, unit cu spiritul lui Dumnezeu, transformă realitatea, pentru că e creativ, dat fiind că omul e fiu al lui Dumnezeu. Astfel, prin spiritul omului, Dumnezeu intervine în creație.

T.V.: De aceea, e foarte important să înțelegem relația Nucleului Central cu fiecare din cei Șapte Mari Arhangheli, pentru că noi trebuie să fim în comuniune continuă cu spiritele pure. Ele contemplă chipul lui Dumnezeu și transmit Nucleului Central dorințele lui Dumnezeu; comunică tot ceea ce noi, limitați de corp, nu putem percepe ca ei. Uniunea deplină între Nucleul Central, cei Șapte Mari Arhangheli și spiritele pure e necesară. În același fel, e important să fim uniți cu omenirile din Univers credincioase lui Dumnezeu. Acestea sunt cu mult înaintea noastră la nivelul spiritului și mult mai avansate decât noi din punctul de vedere al tehnicii.

Dumnezeu a dorit  să formeze prima celulă, care să unească întregul popor al lui Dumnezeu prezent în Univers; de la această primă celulă pornește acțiunea divină care va uni toate omenirile din Univers și le va aduna în același staul. De exemplu, omenirile din Univers credincioase lui Dumnezeu formează un singur nucleu: asta înseamnă că întreaga omenire de pe o planetă este ea însăși un nucleu. Totuși, în interiorul acestui mare nucleu, se formează multe nuclee mici care se mișcă și-și îndeplinesc misiunea în întregul Univers, unindu-se cu Nucleul Central. La începutul acestui an, a primit un puternic impuls acțiunea acestor trei instrumente: spiritele pure, Nucleul Central și frații și surorile credincioase lui Dumnezeu încă de la începutul Creației.

S.C.: Acțiunea acestor instrumente va fi tot mai evidentă. Nucleul Central servește drept liant în poporul lui Dumnezeu: are rolul de a menține unite în spirit toate nucleele care se formează, nu doar pe cele de pe Pământ, pentru că sunt multe nuclee care încep un drum și în Univers. Pe diverse planete, Isus Cristos nu era cunoscut până nu demult; nu era încă ajunsă vestea Mântuirii. Sarcina Nucleului Central a fost, pentru mult timp, tocmai aceea de a purta această veste tuturor celor din Univers care nu o primiseră. De fapt, Nucleul Central Îl vestește diverselor popoare ale Universului pe Isus Cristos, viața Sa și Evanghelia, tot ceea ce Domnul a revelat.

Nucleul Central acționează în spirit și în Purgatoriu, care este o realitate foarte mare și importantă în planul Mântuirii. De fapt, frații și surorile din Purgatoriu trăiesc o fază de purificare și parcurg drumul înspre Paradis; și ei trebuie încet-încet să se unească și să formeze între ei nuclee. Întregul Purgatoriu trebuie să devină un nucleu, format dintr-o omenire care învie, pentru că trăiește Învierea lui Cristos și intră pe deplin în fericirea Paradisului. Chiar și Raiul parcurge un drum, deoarece acum nu există nimic definitiv în Univers. Numai Noua Creație, Împărăția lui Dumnezeu care va fi instaurată de Cristos la sfârșitul timpurilor va fi o realitate definitivă. De aceea am spus că acum nu există nimic definitiv. Noi toți ne aflăm pe drumul spre Noua Creație. Acesta este motivul pentru care am dat acestui site numele: ”Înspre Noua Creație”, prin care dorim să vă fim alături în evenimentele acestor timpuri și să vă ajutăm să înțelegeți ceea ce Dumnezeu dezvoltă în această fază pregătitoare pentru Noua Creație.

T.V.: După cum ați putut vedea, Nucleul Central e un nucleu compus din diverse nuclee. El este și un model pentru poporul lui Dumnezeu, care va trebui să fie pe deplin unit. În viitor, în poporul lui Dumnezeu nu va mai fi nimeni mai mare sau mai mic, pentru că toți oamenii sunt destinați să intre în plinătate. Fiecare membru al poporului lui Dumnezeu trebuie să-și împlinească slujirea sa, în conformitate cu originalitatea sa, cu ceea ce Spiritul Sfânt comunică spiritului său care este original. La acest program aderă toate nucleele și întreaga acțiune este canalizată înspre a mărturisi moartea, învierea lui Isus Cristos și venirea Sa glorioasă.

În acest punct s-ar putea pune întrebarea: ”Ce trebuie să facem noi, pe Pământ?” Trebuie să dăm mărturia morții și învierii lui Cristos și să fim părtași ai acestor evenimente. Biserica și-a definit identitatea sa în Misterul Pascal. În confruntarea cu acest Mister se evidențiază întreaga problematică prezentă în Univers. De fapt, există spirite puternice în Univers care dau sufletelor impulsuri false deoarece nu sunt înrădăcinate în Cristos, iar fără de El nu se poate face nimic: numai cu participarea la Moartea și Învierea lui Cristos noi putem învinge răul. Pe Pământ, creștinii și oamenii de bunăvoință nu pot rămâne indiferenți, pentru că sunt chemați să participe la misiunea lui Cristos pe Pământ pentru a învinge răul, stricăciunea și spiritul care distruge, pentru a birui moartea cu puterea pe care Isus Cristos a imprimat-o în noi și pentru a învia și a proclama învierea. De aici începe misiunea poporului lui Dumnezeu. Când ajungem să participăm pe deplin la acțiunea lui Cristos, ne este dăruit Spiritul Sfânt, așa cum L-au primit apostolii, și putem împlini opera lui Cristos, sau, mai bine spus, El poate împlini în noi lucrarea Sa. Această lucrare a început deja și nu se va opri până când nu se va împlini totul după voința lui Dumnezeu.

De aceea, vă invităm să vă oferiți viața lui Dumnezeu printr-o credință dinamică, învingând toate rezistențele și încercările, rămânând fideli lui Dumnezeu. Noi nu vă anunțăm nimic nou, pentru că aici este tot ceea ce apostolii au transmis, și nu vă transmitem doar un anunț, ci dăm mărturie că acțiunea lui Dumnezeu a început în întregul Univers și că nu se va opri. Nu mai este timp de pierdut, ci trebuie să răspundem cu generozitate, pentru ca și cei mai slabi dintre noi să se întărească și să intre în turma Domnului.

S.C.: Fiecăruia dintre noi i se cere să manifeste o credință autentică în Cristos. Toată învățătura Bibliei afirmă că credința face minuni. Nu putem schimba nimic pornind de la noi înșine, numai credința în Cristos ne schimbă pe noi și tot ceea ce ne înconjoară. În aceste timpuri, poporului lui Dumnezeu i se cere credința, pentru că de acum înainte se va realiza pe deplin ceea ce a spus Isus: fiecăruia i se va da după credința sa[5]. Nu realitățile exterioare, structurile umane, partidele politice sau marile mișcări vor schimba realitatea lucrurilor, ci credința poporului lui Dumnezeu.

Nucleul Central, îngerii, frații din Univers credincioși lui Dumnezeu acționează în aceste timpuri pentru a ocroti poporul lui Dumnezeu, pentru a-l ajuta să-și dezvolte o credință autentică.  Voi știți că pe Pământ acțiunea Satanei e deosebit de puternică și că se opune credinței; oricine încearcă să trăiască învățătura lui Cristos, știe bine ce opoziție întâlnește în lume. De aceea, a venit timpul ca Dumnezeu să meargă înspre poporul Său, și face acest lucru prin instrumentele Sale, pentru ca ele să înfrunte direct forțele răului și să netezească drumul fiilor Săi.

Putem să vă spunem că mulți ani am luptat față în față cu răul și vom continua să o facem; am acceptat acest lucru pentru a-i ușura pe cei mai slabi, pentru că poporul lui Dumnezeu e ca un mecanism care funcționează minunat, fiecare membru având originalitatea sa, libertatea sa și puterea sa în Dumnezeu. Fiecare trebuie să-și facă partea sa, dar cel mai mare, dacă într-adevăr e mai mare, e în slujba celui mai mic. Dacă unuia i s-a dat ceva în plus, nu e pentru a obține o poziție sau un privilegiu sau pentru a se mândri cu ceva, ci pentru a-i putea ajuta pe cei ce au nevoie. De aceea, Nucleul Central deschide drumul tuturor și nu se pune mai presus de nimeni.

T.V.: Vă invităm să-I dați lui Dumnezeu răspunsul vostru și să aderați la acest program. Cum se aderă la acest program? Participând la Sacrificiul lui Cristos, dar nu în sens ritual ci vital, existențial, rămânând fideli lui Dumnezeu chiar și în persecuții și-n încercări. Fără încercări nu are loc transformarea vieții noastre și rămânem închiși în stagnare.

Vă cer să dați un răspuns individual. Dacă nu răspunde fiecare în mod personal, nu se poate naște nici un nucleu. Primul lucru de făcut este să stăm înaintea lui Dumnezeu față în față, cu sinceritate, cu transparență și să alegem să aderăm la acest program oferindu-ne viața lui Dumnezeu prin Inima Neprihănită a Mariei, pentru că fără ajutorul ei nu putem face nimic, nimeni dintre noi nu poate face nimic; aceasta este voința lui Dumnezeu. Hotărându-vă să faceți aceste lucruri, fiecare dintre voi va intra în acest program; atunci, Nucleul Central vă va putea ajuta, pentru că noi stăm încontinuu înaintea Tronului lui Dumnezeu și-I prezentăm nevoile fiecăruia. Nu-I putem însă prezenta egoismul, egocentrismul și nici dorințele bolnave, ci doar ceea ce e în acord cu voința lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu vă va putea ajuta și în slăbiciunile voastre. Vă va ajuta să le depășiți.

Pornind de la decizia voastră personală, veți fi automat orientați înspre comuniunea cu alții, pentru că în Univers nu poate exista niciun individ complet închis în sine. Atunci, e absolut normal să se formeze un nucleu, pentru ca persoanele să fie fericite, realizate și pentru a trăi plinătatea. E normal să se formeze un cuplu, o familie, un grup de prieteni care înțeleg importanța acestor lucruri. Nu e vorba de ceva ce se formează din exterior, ci trebuie să pornească din voi. Dacă sunteți sinceri și doriți acest lucru, atunci Spiritul Sfânt atinge spiritul vostru prin instrumente puternice, ca de exemplu cei Șapte Mari Arhangheli. Aceasta vă va face să formați mici nuclee, care se vor putea transforma încet-încet în nuclee mai mari. Vor fi și ”nuclee purtătoare”, pe care Dumnezeu le-a ales și le va alege pentru a fi complet în slujba poporului, pentru ca indivizii și nucleele mici să aibă un punct de referință. Vedeți, deci, cum înaintează și cum e ajutat întregul popor; astfel, fiecare va putea intra în această rețea a programului lui Dumnezeu.

Aș dori să vă mai spun un lucru: a venit timpul  în care nu mai putem trăi divizați: jumătate ai lui Cristos, jumătate ai altcuiva. În mesajul dat Stefaniei[6], Isus a spus că Sf. Mihail nu va sta la tocmeală cu nimeni. Nu va permite nicio ipocrizie în cei care spun: ”Eu cred în Isus Cristos, eu cred în Dumnezeu”. De aici iau naștere turbulențele omenirii, pentru că ne aflăm în timpurile în care Dumnezeu atinge spiritul omului și acesta trebuie să ia hotărârea corectă, trebuie să se deschidă lui Dumnezeu și să recunoască faptul că Dumnezeu este Dumnezeu; nu se glumește înaintea Lui.

S.C.: De aceea, omul nu va mai putea rămâne divizat în sine însuși, ci va trebui să se decidă definitiv pentru Isus Cristos și, în Isus Cristos, pentru Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu are toate mijloacele pentru a face acest pas definitiv înspre Isus Cristos. Noi nu vă aducem nicio doctrină nouă, pentru că poporul lui Dumnezeu deține tot ceea ce-i este necesar. Vi-L vestim pe Isus Cristos, mort și înviat, care stă la dreapta Tatălui și e Domnul Universului. Vă mărturisim că Isus Cristos e cu adevărat Domnul Universului și înaintea Lui va trebui să se plece toată realitatea, întocmai cum este scris: orice genunchi se va pleca înaintea lui Cristos[7].

Nu ne opunem în niciun fel nimănui. Acest lucru doresc să fie foarte clar, pentru că noi nu suntem împotriva Bisericii și nici nu vă aducem doctrine străine Bisericii. Suntem doar în slujba poporului lui Dumnezeu, care este Biserica. Nu suntem în slujba niciunei structuri de putere, nici religioasă, nici politică sau economică. Nucleul Central nu servește nicio structură de putere, ci pe Isus Cristos, și se află sub directa Sa autoritate. Acționează în folosul tuturor oamenilor de bunăvoință, cu atât mai mult în folosul Bisericii, care este poporul lui Dumnezeu pe Pământ. Nucleul Central, vă repet, nu este legat de nicio structură.

T.V.: Eu vin din Medjugorje, am servit lucrarea Sfintei Fecioare la Medjugorje. Acum vă anunț că începe un timp puternic, timpul Triumfului Inimii Neprihănite a Mariei; începe și triumful fiilor Mariei, pentru că triumfă Isus Cristos. Vă anunțăm acțiunea puternică a lui Isus Cristos în aceste timpuri, care va deveni tot mai accelerată. Suntem martorii ei și vă vom face cunoscute lucrurile care ne vor fi spuse și ceea ce va trebui să facem. Să nu așteptați să se facă cateheze pentru alte două mii de ani până să vă decideți! În inima voastră aveți totul: Dumnezeu a imprimat în voi chipul Său și vă va atinge pentru a trezi această imagine, însă voi trebuie să fiți treji. Deșteptați-vă! Noi vom sta înaintea Tronului lui Dumnezeu pentru a mijloci încontinuu și pentru a ne oferi pentru voi, dar, fără răspunsul vostru, nici Dumnezeu nu va putea acționa pe deplin în voi.

S.C.: A sosit timpul în care trebuie să se împlinească cuvintele lui Dumnezeu spuse prin marele Său apostol, Sf. Pavel: Oferiți trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă și bineplăcută lui Dumnezeu; aceasta este închinarea voastră spirituală. Nu vă potriviți cu lumea aceasta, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre…” . Dacă veți face aceasta, Isus Cristos va fi liber să acționeze în voi, prin voi și în jurul vostru. Creștinismul se se rezumă la aceasta: a lăsa ca Isus Cristos să trăiască în voi. Veți putea face aceasta numai oferindu-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și lăsându-vă pătrunși de  Spiritul Său care vă va călăuzi, vă va instrui și vă va conduce la împlinire. Nu există o altă cale; nu veți găsi rezolvarea problemelor voastre în cărți, în distracții, în cântecele sau în alte lucruri de acest fel. Rezolvarea problemelor voastre vine numai prin adeziunea sinceră la Isus Cristos, dedicându-vă pe deplin Lui și vieții Sale.

T.V.: Porniți de la punctul just! Nu vă puteți trezi dimineața pretinzând să culegeți roade ale plantelor ce nu au fost sădite. În același fel, dacă nu sunteți bine sădiți în Cristos, dacă nu sunteți înrădăcinați în El, dacă nu acordați atenție vieții Sale în voi, nu veți putea culege roade.

S.C.: Isus Cristos este gata să vă dea tot ceea ce vă este de trebuință. Pentru El nu există nicio problemă de nerezolvat în viața voastră. Din partea lui Dumnezeu totul este pregătit pentru ca poporul Său să devină protagonistul, pe Pământ și în orice parte a Universului. Poporul creștin a lăsat prea mult loc spiritului răului. De aceea, mulți cred că nu mai este nimic de făcut, că răul se dezlănțuie și că este imposibil să biruim în lupta împotriva stricăciunii. Noi vă dăm mărturie că nu e așa, că nu e adevărat, deoarece Isus Cristos este mai presus de toată realitatea și deține toată puterea pentru a înfrânge spiritul răului. Cu toate acestea, El ne respectă libertatea și nu face nimic dacă noi nu-I deschidem porțile. A venit, deci, timpul să-i deschidem larg porțile lui Cristos și să-I permitem să acționeze în viața noastră, fără să mai condiționăm viața Sa în noi. Nu-I putem da lui Cristos rolul Celui care ne rezolvă problemele, în timp ce noi rămânem în egoismul nostru, în somnul nostru, adesea de moarte. Trebuie să ne trezim! ”Trezește-te, tu, cel ce dormi, scoală-te din morți și Cristos te va lumina” spune Sf. Pavel [8]. Vă cerem să vă treziți, pentru ca Cristos să vă poată ilumina și pentru ca prin voi lumina Sa să pătrundă în lume. Lumea se află în întuneric, dar lumina lui Cristos este mai puternică decât orice întuneric; trebuie să fiți conștienți de aceasta. Trebuie să credeți și să vă puneți în mișcare, pentru ca Spiritul lui Cristos să vă poată călăuzi.

T.V.: Încheiem această conferință și suntem fericiți că am putut să vă comunicăm bucuria întregului Univers, bucuria Mariei și a lui Isus. Vom fi cu voi. Vom sta înainte de toate înaintea lui Dumnezeu pentru voi toți cei care faceți acest drum. Ne vom reauzi, în conformitate cu cele ce Dumnezeu ne va indica și cu necesitățile voastre. Vă binecuvântăm cu binecuvântarea lui Dumnezeu și vă rămânem alături în iubirea lui Dumnezeu. Vă mulțumim.


[1] La Medjugorje Sfânta Fecioară e vieDe vorbă cu P. Tomislav Vlašić“ ed. Luci dell’Esodo 2008

[2] Cf. Stefania Caterina ”Rescrierea Istoriei – Vol. I În gândul lui Dumnezeu” cap. VI ed. Luci dell’Esodo 2010

[3] Este vorba despre mesajul Sf. Arhanghel Mihail din 10/9/2010 intitulat ”Nucleul Central”, publicat pe acest site.

[4] Mesajul lui Isus publicat pe acest site în 7/10/2011

[5] Cf. Mt 9,29

[6] Mesajul lui Isus cu titlul ”Instrumentele lui Dumnezeu în aceste timpuri”, publicat pe acest site în 23/9/2011.

[7] Cf. Fil 2,10

[8] Cf. Ef 5, 14

Un gând despre „Nucleul Central

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s