Dimensiunile vieţii

Le dimensioni della vita2

Dragi cititori, în mesajul din această lună Isus vorbeşte despre trecerile care caracterizează viaţa noastră, prin diversele vârste şi situaţii care ne privesc îndeaproape. Ne ia de mână şi ne explică cum să facem pentru a trăi în armonie cu multiplele dimensiuni ale existenţei noastre.

Isus ne deschide mintea spre o viziune mai amplă, şi ne lasă liberi, senini, încrezători în călăuzirea Sa. Ne poartă dincolo de limitele noastre, pentru a ne ajuta să descoperim dimensiunea eternităţii. Conduce întreaga creaţie şi pe fiecare din noi înspre dimensiunea pură a spiritului, pe care fiecare fiinţă o va întâlni inevitabil, şi de care va putea să se bucure numai dacă îl va fi ales pe Dumnezeu.

Astfel ne transformă şi devenim creaturi noi.

Dumnezeu ne invită şi să avem încredere în El, pentru că El are încredere în noi. Să ne rugăm pentru a înţelege cum să trăim în această încredere, pentru ca viaţa noastră să fie plină de speranţă. Fie ca cuvintele lui Isus să vă dea forţă şi speranţă, într-un timp în care omenirea trăieşte nelinişti profunde. Vă salut şi vă binecuvântez în Cristos.

Mesajul lui Isus din 30 iulie 2011

„Vă binecuvântez, fiii Mei iubiţi! Astăzi doresc să vă vorbesc despre diversele dimensiuni din care este alcătuită viaţa voastră, dar şi cea a întregii creaţii.

Când vorbesc despre dimensiune, mă refer la un spaţiu în care se desfăşoară viaţa, pentru că ea are nevoie de un cadru în care să se dezvolte şi să crească. Aşa cum un făt are nevoie de uterul mamei pentru a se forma şi pentru a deveni o fiinţă completă, tot astfel, existenţa voastră pământească are nevoie de un mediu care să vă permită să ajungeţi la maturitate. De aceea, viaţa oricărei creaturi, inclusiv a omului, se naşte, se dezvoltă şi ajunge la maturitate într-un context precis, adică într-o dimensiune.

Fiecare dimensiune este alcătuită din trei elemente care o caracterizează: timp, spaţiu şi spirit. Aspectul temporal, spaţial şi spiritual se armonizează până la a forma dimensiunea, adică acel „pântece” imaginar în care viaţa voastră continuă să se dezvolte, chiar şi atunci când sunteţi deja adulţi.

Timpul marchează existenţa voastră, ştiţi bine acest lucru. Există un timp obiectiv, pentru că priveşte întreaga omenire din care faceţi parte şi întreaga voastră planetă, care se găsesc într-o anumită zi, lună, an. Este şi un timp subiectiv, care îl priveşte pe fiecare dintre voi, şi anume vârsta pe care o aveţi în acest moment. Scurgerea vieţii voastre, a timpului vostru, se inserează în scurgerea unei epoci şi a unei faze bine determinate  a omenirii, devenind parte a istoriei.

Şi spaţiul e obiectiv şi subiectiv.

Obiectiv, fiindcă fiecare din voi se află într-un anumit loc, într-o naţiune, pe o planetă bine determinată. Subiectiv, pentru că vă aflaţi în familia voastră, în casa voastră, etc.

Spiritul cuprinde fiecare dimensiune, în aspectul său dual: cel al Spiritului lui Dumnezeu care dă viaţă şi-i conferă fiecărei creaturi spaţiul şi timpul său, călăuzindu-i întreaga existenţă cu iubirea şi cu legile Sale; cel al spiritului vostru, care umple spaţiul şi timpul vostru. Spiritul e fundamental, fără de el n-ar exista nici spaţiul nici timpul. De fapt, de la Spiritul lui Dumnezeu provine viaţa, care încolţeşte precum sămânţa în spiritul vostru.

le dimensini della vita9

Încă din momentul concepţiei pentru voi începe un drum, marcat de schimbări continue, de-a lungul căruia traversaţi nenumărate dimensiuni. Viaţa, de fapt, nu e niciodată statică, ci dinamică. Clipă de clipă, zi de zi, vă mutaţi progresiv în dimensiuni diverse, unde spiritul vostru, spaţiul şi timpul suferă continue transformări. Toate aceste dimensiuni formează vârstele vieţii voastre. Gândiţi-vă câte persoane, câte locuri, câte momente aţi întâlnit în viaţa voastră. Şi câte atitudini şi convingeri aţi văzut născându-se şi murind în voi şi în alţii. Adesea a trebuit să părăsiţi locuri, persoane şi situaţii, cu separări adesea dureroase, ca în cazul morţii celor dragi. De ce? Pentru că fiecare din voi e în continuă mişcare, într-un tranzit continuu către dimensiuni mereu noi; dacă nu ar fi aşa, existenţa voastră ar fi ca împotmolită într-o mlaştină. Doresc să vă explic mai bine acest lucru.

Viaţa voastră traversează diverse etape, faze: de la copilărie treceţi la adolescenţă, apoi la tinereţe şi la maturitate, pentru a ajunge la bătrâneţe şi, în fine, la moarte. În paralel, întreaga istorie a umanităţii traversează diverse faze, din care faceţi parte şi voi. Fiecare fază a voastră este alcătuită din diverse dimensiuni, pentru că, crescând, spiritul vostru dezvoltă o putere tot mai mare, devenind tot mai conştient de realitate. De aceea trebuie să vă mutaţi în dimensiuni mai înalte, capabile să conţină puterea spiritului vostru în acel timp şi spaţiu în care trăiţi.

Spiritul Sfânt transmite necontenit spiritului vostru impulsurile vitale; e ca şi cum în voi ar arde un foc pe care Spiritul Sfânt îl alimentează încontinuu, pentru a nu se stinge, suflând peste el cu puterea Sa. Spiritul vostru primeşte aceste impulsuri şi întreaga voastră fiinţă, alcătuită din spirit, suflet şi trup, se deschide către o cunoaştere tot mai amplă a realităţii, cunoaştere care se exprimă în moduri mereu noi. Oricărui progres al spiritului vostru îi corespunde trecerea într-o dimensiune diferită de cea anterioară. Trecerile de la o dimensiune la alta au loc încontinuu de-a lungul vieţii. Astfel se realizează ciclul vital de pe Pământ, înainte ca moartea să vă deschidă porţile dimensiunii ultrapământeşti. Acesta este procesul vieţii.

Prin numeroasele treceri de la o dimensiune la alta, spiritul vostru se lărgeşte şi se întăreşte, nu mai e cel de dinainte. Nici timpul nu mai este acelaşi, pentru că aţi crescut, şi s-a schimbat felul vostru de a vedea lucrurile, s-au format în voi noi convingeri; nu mai există posibilitatea unei întoarceri în timp. Se poate întâmpla ca spaţiul să rămână acelaşi, pentru că, de exemplu trăiţi mereu în acelaşi loc; dar nici în acest caz dimensiunea în care vă aflaţi nu mai e cea de dinainte, pentru că voi nu mai sunteţi la fel.

Şi spaţiul se schimbă, mai devreme sau mai târziu, pentru că părăsiţi familia, şcoala, casa părintească, etc. Cu toate acestea, spaţiul nu e ca şi timpul, pentru că voi vă puteţi întoarce într-un loc în care aţi trăit, în afară de cazul că nu mai există; însă nici în acest caz dimensiunea în care vă găsiţi nu mai e aceeaşi de altădată, pentru că timpul nu mai este acelaşi, şi nici spiritul vostru. De aceea nu veţi mai putea niciodată retrăi ceea ce aţi trăit. Rămâne o amintire a dimensiunii precedente, însă nu vă puteţi întoarce în timp, chiar dacă vă găsiţi în acelaşi spaţiu.

Odată cu creşterea voastră spirituală şi fizică, întreaga umanitate trece încontinuu de la o dimensiune la alta. De fapt, generaţii întregi îşi împlinesc ciclul lor vital, în timp ce altele apar pe scena istoriei, lucru care determină schimbări vizibile şi profunde în popoare, pentru că schimbă spiritul colectiv şi timpul se scurge.

Şi spaţiul suferă transformări, chiar dacă trăiţi mereu pe aceeaşi planetă; gândiţi-vă la schimbările pe care Pământul le-a suportat de-a lungul mileniilor. Nici omenirea nu se poate întoarce la dimensiuni trăite deja, şi această trecere a sa necontenită către dimensiuni mereu noi, făcute din spirit, spaţiu şi timp, este ciclul vital al omenirii, ceea ce voi numiţi progres.

Existenţa voastră e dinamică, pentru că dinamică e viaţa lui Dumnezeu, de la care provine orice altă formă de viaţă. Dumnezeu lucrează neîncetat, şi acţiunea sa neîntreruptă susţine întreaga creaţie. Spiritul Sfânt traversează fiecare dimensiune şi e prezent în spiritul omului, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Acesta nu e o energie, ci e A Treia Persoană a Preasfintei Treimi care, în trecerea sa neîncetată prin întreaga creaţie, poartă puterea Trinitară la tot ceea ce se mişcă în univers.

Spiritul Sfânt face în aşa fel ca fiecare dimensiune a vieţii să fie ordonată, ca timpul să curgă în mod just, ca spaţiul să se armonizeze cu timpul şi ca spiritul omului să primească constant putere, pentru ca ciclul vital al fiecărei făpturi şi al întregii omeniri să se desfăşoare după legile divine, inserându-se perfect în spaţiul şi timpul aparţinând fiecăruia în parte şi întregului neam omenesc.

Dacă sunteţi uniţi cu Dumnezeu, pentru că sunteţi decişi să trăiţi o viaţă de credinţă după legile Sale, dacă-i permiteţi să vă călăuzească dinlăuntru, atunci viaţa voastră curge cu uşurinţă. Trecerile de la o dimensiune la alta, de la o vârstă la alta, nu vă tulbură nici nu vă obosesc, ci devin pentru voi evoluţia naturală a fiinţei voastre. Cu seninătate lăsaţi lucrurile din trecut, fără să vă agăţaţi de el şi fără să vă proiectaţi în viitorul pe care nu-l cunoaşteţi. Dar, dacă sunteţi separaţi de Dumnezeu, schimbările interioare, trecerea timpului, schimbarea spaţiului în jurul vostru provoacă în voi frică şi disperare, şi ceea ce unul trăieşte, se răsfrânge asupra tuturor, pentru că totalul spiritelor oamenilor formează spiritul omenirii. Cu cât persoanele abandonează credinţa în Dumnezeu şi trăiesc situaţii de anxietate şi de frică, cu atâta întreaga omenire e anxioasă şi temătoare, lipsită de speranţă, aşa cum puteţi observa astăzi pe pământ.

Curgerea vieţii ar trebui să vă conducă la înţelepciune, maturitate, la înţelegerea lucrurilor, la capacitatea de a instaura relaţii tot mai profunde cu cei din jurul vostru. Ar trebui să vă facă să înţelegeţi şi să vă pregătiţi pentru marea trecere prin moarte. Aceasta marchează separarea spiritului vostru de timp şi spaţiu, aşa cum le trăiţi pe pământ; trebuie să lăsaţi trupul, care nu vă poate urma în dimensiunea ultrapământească făcută din spirit pur. Sufletul vostru şi spiritul conţinut de acesta, însă, sunt capabile să intre în această nouă dimensiune; rămân integre şi păstrează amintirea experienţelor trăite în trup.

Le dimensioni della vita6

La sfârşitul timpurilor, toţi vor învia şi-şi vor redobândi trupul. Cei care vor fi trăit credincioşi Tatălui, îşi vor primi trupul transfigurat, capabil să trăiască în noua creaţie, adică în acea realitate care nu va mai cunoaşte stricăciune. Cei care îl vor fi servit pe satana, vor rămâne împreună cu el şi vor gusta pe deplin moartea şi stricăciunea pe care le-au ales.

Omul separat de Dumnezeu, care nu I se dăruieşte, consideră moartea ca pe o tragedie iremediabilă. Din păcate, însă, nu sunt puţini creştinii care nu mai au speranţă în viaţa veşnică. În mulţi dintre ei lipseşte o oferire sinceră lui Dumnezeu, lucru care le îngreunează viaţa, şi-i face să nu se deosebească de cei care nu cred.

Dimensiunile pe care fiecare individ le traversează sunt originale, cum original e spiritul fiecărui om. Astfel, în acelaşi spaţiu, de exemplu într-o familie, se poate întâmpla ca fiecare individ să trăiască un timp al vieţii sale şi o maturizare spirituală diferite de ceilalţi; acest lucru se datorează tocmai originalităţii fiecăruia care trebuie să fie promovată şi respectată, aşa cum face însuşi Dumnezeu. Se întâmplă însă adesea ca originalitatea fiecăruia, diversele vârste şi convingeri,  să provoace conflicte între persoane şi între popoare. Acest lucru nu s-ar întâmpla dacă oamenii ar trăi după legile divine ale vieţii, care operează în mod perfect, respectând ritmul de creştere al fiecăruia, punând fiecare individ în sintoniecu ceilalţi, în ciuda dimensiunilor diferite în care se află fiecare.

Legile lui Dumnezeu provin din iubirea Sa şi transmit iubire. Dacă vă dăruiţi lui Dumnezeu şi acceptaţi să fiţi călăuziţi de El renunţând la egoismul vostru, iubirea lui Dumnezeu vă umple şi vă înconjoară, creând acel sublim raport cu ceilalţi, care se numeşte comuniune. Însă dacă vreţi să vă dirijaţi de unii singuri existenţa, atunci domină legea egoismului, şi nu mai sunteţi capabili să armonizaţi diferenţele dintre voi. Fiecare trăieşte pentru sine, ca închis într-un balon, vagabondând până când se ciocneşte cu alte baloane care îl fac să pocnească. Astfel se desfăşoară viaţa multor oameni, şi de aici iau naştere neînţelegerile, războaiele dintre naţiuni, separaţiile dureroase, uciderile şi toate controversele şi contradicţiile de care e plină omenirea.

Nu, fiii Mei! Viaţa nu e un şir interminabil de îndatoriri, o listă de obligaţii, presărată cu încercări, şi care se sfârşeşte cu moartea. Viaţa este expresia minunată a bucuriei şi a puterii care izvorăsc din sânul Creatorului vostru, şi pe care El doreşte să le alimenteze necontenit în voi.

Dumnezeu se bucură de fericirea voastră, şi vă stă mereu alături pentru a vă ajuta să creşteţi şi să traversaţi toate fazele vieţii voastre. Vă ia de mână şi vă însoţeşte în toate trecerile înspre dimensiunile noi care vă aşteaptă. Tatăl vă iubeşte; iubirea Sa şi puterea Sa umplu spiritul, spaţiul şi timpul vostru. El M-a trimis la voi în puterea Spiritului Sfânt.

Eu am venit pe pământ şi am traversat toate dimensiunile vieţii voastre, făcându-Mă asemenea vouă. Am coborât în timp şi spaţiu pentru a vă uni cu spiritul Meu. Am sfinţit dimensiunile pe care le-am străbătut, până la a transforma chiar şi moartea în înviere. V-am deschis drumul pentru ca şi voi să puteţi sfinţi spaţiul în care trăiţi, timpul în care trăiţi, spiritul pe care îl aveţi. Nimic nu vă va putea opri dacă veţi fi uniţi cu Mine! Nici chiar moartea nu vă va putea lua nimic, pentru că aveţi înlăuntru viaţa Fiului lui Dumnezeu care a învins moartea.

De aceea, nu vă temeţi şi trăiţi în speranţă! Căutaţi bucuria lui Dumnezeu, căutaţi izvorul apei limpezi care poate astâmpăra orice sete. Căutaţi-Mă şi Eu vă voi conduce la ape liniştite, vă voi învăţa să iubiţi viaţa pentru că merită iubită. Nu vă lăsaţi seduşi de răul care pune toate felurile de piedici fericirii voastre, după care vă face să credeţi că este vina lui Dumnezeu. Satana e gelos pe fericirea voastră şi nu o poate avea pentru că s-a autoexclus din viaţa lui Dumnezeu; de aceea, nu suportă să fiţi vii şi plini de bucurie, şi încearcă să vă distrugă. Dar voi nu vă temeţi! Veniţi la Mine şi nu vi se va întâmpla nimic rău; Eu doresc doar fericirea voastră.

Aveţi încredere în Mine pentru că eu am încredere în voi! Eu sunt Viaţa, să nu uitaţi asta, mai ales când suferiţi. Şi dacă vi se va părea că se lasă noaptea, căutaţi lumina Mea; vă va conduce şi va lumina toate dimensiunile vieţii voastre.

Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s