Drumul spre plinătate 8⁰ parte – ”Plinătatea vieții”

Stefania Caterina și Tomislav Vlašić

Drumul spre plinătate

8 parte – ”Plinătatea vieții”

(Text extras din video-conferința din 4 iunie 2012)

Tomislav Vlašić: Bună ziua, dragi ascultători, vă salutăm și vă dorim o bună receptare și înțelegere a acestui program. Continuăm cu tematica noastră ”Drumul spre plinătate”. Prezentarea de astăzi e intitulată: ”Plinătatea vieții”. Ce înseamnă aceasta? După cum am spus, Dumnezeu nu creează nimic incomplet. Dumnezeu comunică plinătatea și neîncetat umple Creația. Când omul, prin alegerea sa, strică ceva, El vine în ajutor și-i dă posibilitatea de a reintra în plinătate. Timpurile în care trăim ne ridică atâtea semne de întrebare și probleme, dar în  toate acestea putem trăi plinătatea. Despre aceasta dorim să vă vorbim. Vom porni de la un mesaj pe care l-a primit Stefania și pe care îl vom prezenta.

Stefania Caterina: Este vorba despre mesajul Sfintei Fecioare Maria pe care l-am primit de Paști, în care ne vorbește despre timpurile noi:

”Fiii mei, vă binecuvântez cu binecuvântarea Cristosului Înviat și cu binecuvântarea mea de Mamă a celui Înviat. Eu nu L-am purtat în pântece doar pe Cristosul destinat să fie răstignit, ci și pe Cristosul destinat să trăiască în glorie și să stea la dreapta lui Dumnezeu. Noi toți suntem destinați acestui țel.  Eu am împlinit deja trecerea către Noua Creație, care vă așteaptă pe fiecare. Astăzi, încercați să vă opriți privirea asupra Învierii glorioase a lui Isus, asupra acelei puteri infinite care izvorăște fără încetare din El pentru tot poporul Său.

Doresc să vă spun aceasta: intrăm într-o nouă eră. Pentru Dumnezeu, însă, timpul nu este așa cum îl concepeți voi pe Pământ. Când vă vorbesc de ”timpuri noi”, doresc să spun că voi ați făcut deja pași înspre Noua Creație, dar că ea trebuie să fie generată de poporul lui Dumnezeu. De fapt, Noua Creație nu e ceva magic ce coboară din cer. Ea va fi împlinită de Dumnezeu în poporul Său, atunci când poporul lui Dumnezeu va fi ales să trăiască într-un mod nou. Vedeți, dacă omenirea de pe Pământ I-ar cere în unanimitate lui Dumnezeu să fie reînnoită, dacă L-ar primi pe Isus Cristos, Tatăl ar face totul nou. Același lucru este valabil și pentru alte omeniri din Univers. Trebuie să se ajungă la punctul în care rămășița omenirii credincioase lui Dumnezeu, unită de pe toate planetele, Îi va cere din toată inima lui Dumnezeu Tatăl să facă totul nou, pentru ca totul să devină Noua Creație.

Voi credeți că Noua Creație este ceva deja pregătit, în care veți intra pur și simplu. Eu vă spun că nu e așa. Nici măcar dimensiunea care se află dincolo de Marea Barieră nu este Noua Creație; este dimensiunea spiritului pur care așteaptă să fie absorbită în întregime de Noua Creație. Când acest lucru se va întâmpla, dimensiunea Infernului va fi separată de tot restul și nu va intra în Noua Creație. Dumnezeu așteaptă ca poporul Său să răspundă, să implore Noua Creație. Abia atunci ea va veni. La sfârșitul timpurilor, totul va fi nou, refăcut. De aceea, e important răspunsul fiecăruia dintre voi. Cu cât poporul va fi mai prompt în a răspunde și a parcurge drumul corespunzător, cu atât se vor accelera timpurile.

Există diverse niveluri în omenire: unul în care persoanele sunt gata, generoase și doresc cu adevărat să se întâmple ceva nou.

Există un alt nivel, în care persoanele nu doresc o nouă realitate, ci doresc să trăiască în realitatea veche, în ceea ce e sigur, la îndemână, în status quo, în imobilitate.

 În sfârșit, există nivelul în care persoanele L-au refuzat definitiv pe Dumnezeu. Pentru aceștia nu se mai poate face prea mult; Dumnezeu nu va putea decât să-i lase să-și urmeze alegerile lor.

De acum, Dumnezeu nu mai dă haruri gratuit; le dă doar celor care știu să fructifice talanții. Aceste cuvinte vă pot părea grele, însă aceasta este Dreptatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar face aceasta, ar fi nedrept, pentru că i-ar priva de ajutor pe fiii care I-l cer.

Împreună cu Sfântul Iosif, vă binecuvântez și vă stau alături, în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt.”

 

Pot spune că în acest mesaj am simțit-o pe Sfânta Fecioară foarte fermă. Cuvintele ei nu sunt grele ci ferme. Se pare că am intrat cu adevărat în ceva definitiv. Preacurata e mereu blândă, ca o Mamă care ne stă aproape. De această dată, însă, am simțit-o ca pe o Mamă fermă care își îndrumă fiii, deoarece timpurile sunt serioase și omenirea trebuie să se decidă total pentru Dumnezeu; nu mai este loc pentru joacă.

T.V.: Prin urmare, vorbim despre plinătatea pe care o putem trăi. Dorim să vă explicăm ce înseamnă aceasta. Când punem în pământul pregătit la timpul potrivit un o sămânță sănătoasă, aceasta crește. Nu putem aștepta rod însutit de la acea sămânță dacă ea nu crește sănătos. Tot așa și fiecare din noi, unit cu Dumnezeu, poate să trăiască în plinătate în fiecare etapă a vieții sale. Noi suntem ființe limitate. Nu suntem ca și Dumnezeu. Nu ne este îngăduit să ne îngâmfăm așa cum a făcut și face Lucifer, cum fac și fiii lui. Noi putem avea plinătatea  în ciuda tuturor limitelor noastre. Spiritul Sfânt ne-a explicat că omul care I se deschide în spiritul său și se unește cu el, nu mai are granițe. Omul unit cu Spiritul lui Dumnezeu se mișcă în Spiritul lui Dumnezeu, care transmite și unește tot ceea ce e bun în persoanele de bunăvoință. Noi, oamenii, suntem chemați să intrăm într-o nouă realitate, în Noua Creație. Nu doar individual, ci toți împreună; atunci vom atinge plinătatea Creației. Însă fiecare dintre noi trebuie să facă pașii săi înspre plinătatea care i se oferă, în fiecare încercare, în fiecare situație. Din acea plinătate se naște plinătatea care va fi la sfârșitul timpurilor.

Ce înseamnă a trăi plinătatea? Isus ne-a arătat-o în fericiri. În fiecare încercare noi putem să fim fericiți, bucuroși, dacă suntem uniți cu Spiritul lui Dumnezeu care ne comunică plinătatea. Dacă omul nu comunică pe deplin cu Spiritul lui Dumnezeu, intră într-un gol și se deschide spiritului răului. Suntem, deci, chemați să trăim plinătatea în fiecare moment, în comuniune cu Spiritul Sfânt. Plinătatea noastră se realizează prin încercările care însoțesc fiecare om în viațade zi cu zi. Ea se dobândește pe crucile noastre, așa cum Isus a intrat în slavă, pe Cruce. De ce chiar pe Cruce? Nu pentru ca să suferim, nici ca să fim părăsiți, lăsați de unii singuri; dacă trăim pe Cruce plinătatea uniunii noastre cu Isus Cristos în Spiritul Său, avem puterea de a învinge moartea, stricăciunea și pe Satana și ne putem înălța în slava lui Dumnezeu. Aceasta este prima Înviere. Deci, chemându-vă la oferirea vieții nu    v-am chemat la vreun exercițiu sau la vreo devoțiune specială, ci, pur și simplu la drumul parcurs de Isus Cristos, pentru ca fiecare să intre în slava Tatălui. Fără această trecere, nu ne putem înălța și experimenta puterea Învierii lui Isus despre care am auzit în mesajul Mariei.

Am ascultat cuvintele Sfintei Fecioare prin Stefania, care ne spun că ne aflăm în niște timpuri noi. Spiritul Sfânt ne-a spus că Rusaliile pe care le-am sărbătorit marchează un început puternic al poporului lui Dumnezeu. Mă refer la poporul lui Dumnezeu care acceptă unirea cu Isus Cristos, cu jertfa Sa și care intră în slava Sa. Tocmai aceasta este cotitura puternică în drumul spre Noua Creație. De asemenea, acest timp este o perioadă de pregătire pentru venirea în slavă a lui Isus Cristos. Fără venirea în slavă a lui Isus noi nu vom putea face cotitura finală; numai după aceea va fi Noua Creație. De aceea, Dumnezeu ne invită să trăim plinătatea pe care ne-o oferă și ne-o comunică zi de zi, în fiecare situație, plăcută sau neplăcută. Ne cheamă să ne înălțăm în slava Sa și să grăbim timpul pentru a ajunge la Noua Creație.

S.C.: Mama a spus că intrăm într-o nouă eră. Asta înseamnă că totul trebuie să se transforme în Dumnezeu, începând cu fiecare din noi. Ce anume este important pentru noi acum? E important să ne schimbăm, să ieșim din egoism  și să ne punem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Așa cum a spus Tomislav, noi pregătim venirea în slavă a lui Isus Cristos. Apostolii predicau aceasta public la începuturile Bisericii. Noi trebuie să credem că ne apropiem de această venire. Asta nu înseamnă că va fi mâine sau poimâine. Nu știm când va fi, însă știm că se va petrece cu siguranță, pentru că Isus ne-a promis-o. Noi pregătim drumul. De asemenea, e important să înțelegem ceea ce ne-a spus Sfânta Fecioară, că Dumnezeu nu mai dă haruri în mod gratuit. Până acum, El a dat omenirii, mai ales celei de pe Pământ, multe haruri, pentru că era slabă și avea nevoie de puterea lui Dumnezeu. Am văzut, însă, că o mare parte a omenirii nu a primit harurile pe care Dumnezeu le-a dat. De aceea, Dumnezeu retrage harurile pe care le-au refuzat alții și le dă poporului care dorește să-L urmeze pe Dumnezeu cu sinceritate și hotărâre. Aceasta este dreptatea lui Dumnezeu, care, astfel făcând, întărește poporul, pentru că altfel totul se pierde și harul se risipește. Harurile merg de acum acolo unde sunt primite, adică înspre poporul care Îi este credincios.

T.V.: Acest drum în plinătate ne duce la uniunea deplină cu Dumnezeul Trinitar. Noi ne întoarcem la Tatăl nostru prin Isus Cristos, în puterea Spiritului Sfânt, în înțelepciunea Sa. Acesta este lucrul fundamental pe care trebuie să-l înțelegem și să-l acceptăm. Nu-i suficient să spunem ”cred în Dumnezeu”. Și Lucifer crede în Dumnezeu. Toți cei care se află în Iad cred în Dumnezeu, dar tremură înaintea Lui ca frunzele în vânt. A crede în Dumnezeu înseamnă a intra în uniune cu El și a permite ca legile Spiritului să ne guverneze viața. Nu e suficient nici să spunem: ”Cred într-Unul Dumnezeu”, care este caracteristica religiilor monoteiste. Acest Dumnezeu poate rămâne foarte departe de noi, ca un Dumnezeu căruia nu-I pasă de noi, abstract. Noi credem într-un Dumnezeu care s-a apropiat de om după Păcatul originar, care  a imprimat în Duhul omului asemănarea acțiunii Sale, care a imprimat în sufletul omului chipul Său. Dumnezeu dorește să trezească această imagine în noi, pentru că suntem creați după acest chip. Dumnezeu a vorbit prin profeți și S-a revelat ca Dumnezeu Trinitar în Isus Cristos. Acestei teme Stefania i-a dedicat primul capitol în cartea ”Dincolo de Marea Barieră” – Viața Dumnezeului Trinitar. Deci, în Dumnezeul Trinitar vom găsi plinătatea.

Fiecare din noi va ajunge la plinătatea sa și va fi îndrumat pentru a naște plinătatea și pentru alții. Vă închipuiți că în veșnicie, în Noua Creație, fiecare va avea plinătatea, că toți vom avea plinătatea. Ce viață minunată va fi atunci! Plecând de aici, putem spune că singura comuniune adevărată e cea în Dumnezeul Trinitar, care dăruiește plinătatea. Oamenii se grupează, se unesc în căsnicie, în societăți, în organizații, pentru a fi mai fericiți, mai împliniți. Însă toate organizațiile care nu țin cont de Dumnezeul Trinitar, sunt organizații omenești, care, mai devreme sau mai târziu intră în criză, pentru că sunt făcute din alianțe între oameni și acolo există trădări, limite, etc. De aceea, și video-conferințele noastre, prin temele prezentate, ne conduc înspre plinătatea în Dumnezeul Trinitar (data trecută v-am vorbit despre nuclee, în care se dezvoltă această viață).

Misiunea noastră este aceea de a primi această plinătate acum, în timpurile în care trăim, de a-I permite lui Dumnezeu să se manifeste în noi și prin noi și să fie vizibil. Nu doar ca o organizație religioasă, ci ca viață în plinătate, care atrage alți oameni și devine semn pentru alții. În afara acestei plinătăți în Dumnezeul Trinitar, Dumnezeu, în bunătatea Sa, dăruiește semne oamenilor, dă anumite indicii, dă posibilitatea de a descoperi unele legi, însă la plinătate putem ajunge numai prin Isus Cristos împreună cu Tatăl, în Spiritul Sfânt. Toți cei care merg pe alte căi, dacă sunt de bunăvoință, vor primi harul de a intra în casa Tatălui prin Isus Cristos. De aceea, pentru noi e foarte important să trăim în acest adevăr, ca, de fapt, viața noastră să devină acest adevăr.

S.C.: Isus Cristos a venit pe Pământ pentru a revela taina Preasfintei Treimi, adică să ni-L reveleze pe Dumnezeu așa cum este El. Noi suntem chemați să trăim și să manifestăm prin viața noastră misterul Preasfintei Treimi. Isus Cristos a trimis apostolii să boteze oamenii în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt, și la aceasta suntem chemați cu toții. Aceasta este sarcina noastră acum, ca învingători și ca popor, de a manifesta acest mister viu și întrupat în noi. Noua eră în care intrăm ne cere să înțelegem misiunea noastră acum, care este rugăciune și, în același timp, trăirea preoției noastre. Asta înseamnă a-i oferi lui Dumnezeu toate suferințele omenirii, a-L implora pe Dumnezeu să grăbescă venirea lui Isus Cristos. De asemenea, noi trebuie să dorim fierbinte să avem în noi plinătatea vieții în Dumnezeu, să trăim în ea, prin Isus Cristos și prin instrumentele extraordinare care operează acum în Univers în folosul poporului. Am spus deja că acestea sunt: îngerii, arhanghelii, frații credincioși din Univers, Nucleul Central. Ei sunt instrumentele extraordinare pe care Dumnezeu le-a folosit întotdeauna în  timpuri deosebite ale istoriei. Acum trebuie să trăim în comuniune cu aceste instrumente, lucru care este important și pentru creșterea noastră.

T.V.: Vorbim despre participarea la programele lui Dumnezeu care se desfășoară prin instrumentele extraordinare și prin cele comune, prin poporul lui Dumnezeu, adică Biserica. Colaborarea noastră trebuie să pornească din spirit. Acestea sunt vremurile în care Dumnezeu, prin puterea Spiritului Sfânt, trezește spiritul omului. Ne aflăm în timpurile în care fiecare om va trebui să stea înaintea lui Dumnezeu și să facă o alegere. Să aleagă binele sau răul: să-L aleagă pe Dumnezeu sau să fie împotriva Lui. A-L alege pe Dumnezeu e posibil doar dacă Îi permitem Spiritului Sfânt să lucreze în spiritul nostru și dacă spiritul nostru, care e creat pentru a acționa asemenea lui Dumenzeu, se trezește. Luați doar exemplul crizei globale de astăzi. Această criză nu este doar pe Pământ, ci în întreg Universul. Eu aș spune că este o criză de creștere și că poate fi folositoare; prin ea se ajunge la Mântuire, pentru că Dumnezeu o folosește pentru a ajuta omenirea să se decidă pentru El. Noi participăm la acest program dacă o facem cu inima, cu duhul. Dacă veți face aceasta, veți observa consecințele în voi înșivă și în ceilalți; veți afla pace, veți avea lumină și înțelegere. Dacă o familie, un cuplu se decide să trăiască astfel, atunci va trăi în armonie, în pace; în ciuda tuturor încercărilor, vor fi fericiți. Oamenii care-L resping pe Dumnezeu, care se vor lepăda de Spiritul Sfânt, vor intra în gol, într-o criză mai mare, în neliniște, în starea de disperare. Aceasta se va întâmpla în vremurile care ne stau înainte, pentru că totul se va polariza în întregul Univers. De aceea, vă chemăm la convertirea care are loc din interior. Veți observa cum în căsnicie, în familie, va începe să curgă o nouă viață, cea pe care Dumnezeu v-o dăruiește.

S.C.: Dacă trăim cu adevărat pentru Dumnezeu, vom putea înțelege semnele timpurilor. E important să facem acest lucru. Cu siguranță, ne îndreptăm înspre ceva măreț. După cum a spus Tomislav, se va ajunge la polarizare, deoarece binele și răul trebuie să se separe complet și Satana trebuie să-și dea jos masca, nu numai aici, pe Pământ, ci în întregul Univers. Tot astfel, Dumnezeu dorește să manifeste tot ceea ce e bun în poporul Său. Noi vom fi martorii unor mari evenimente. Asta nu înseamnă că trebuie să căutăm minuni, ceva frumos, extraordinar, ceva ce ne place. Noi trebuie să fim pur și simplu conștienți că Dumnezeu va confirma tot ceea ce vom trăi și vom vorbi, așa cum a confirmat prin semne atunci când apostolii au propovăduit.

Intrăm în niște vremuri deosebite, de mari haruri, și trebuie să fim pregătiți și deschiși pentru tot. Știți că legat de acest an au fost date diverse prorociri. Noi vă putem spune, din experiențele noastre, că acest an e cu siguranță deosebit, pentru că Dumnezeu cere omenirii să se decidă pentru Isus Cristos. Această decizie constituie și o parte a mărturiei noastre. E important să arătăm că suntem deciși pentru Isus Cristos, că-i oferim Lui viețile noastre. Tot restul îl va face Dumnezeu. Sigur vom vedea niște lucruri mari, însă, înainte de toate, trebuie să fim gata să-I dăm viețile noastre lui Dumnezeu. Acesta este centrul vieții și al misiunii noastre.

T.V.: Încheiem acest ciclu tematic și dorim să conchidem spunându-vă că noi nu înlocuim Biserica, nici vreo instituție și pe niciunul dintre voi. Noi dăm mărturia și aportul nostru pentru ca omenirea să se trezească, să înceapă să vadă și să înțeleagă semnele timpurilor și să se decidă să facă acea alegere care ne conduce pe toți împreună la realizarea promisiunilor lui Isus. Deci, noi dăm mărturia care suntem datori să o dăm. Oricine e de bunăvoință, îl va întâlni pe Isus Cristos pe drumul său. După cum știți din Evanghelie, Isus a întâlnit oameni, a chemat apostolii, a chemat păcătoșii. După Înviere, s-a întors pentru a-i întâlni pe apostolii și pe ucenicii care se înspăimântaseră și se risipiseră. Dumnezeu, deci, ne vizitează neîncetat, și caută oamenii de bunăvoință, pe fiecare în parte. Oamenii de bunăvoință vor înțelege semnul. Dacă-L căutăm cu sinceritate, El ne va găsi pe drumurile noastre. Însă atunci când îl întâlnim pe Dumnezeu, noi trebuie să-L urmăm pe căile Lui; aceasta pentru că de multe ori căile Sale nu coincid cu ale noastre, adesea egoiste, legate de Pământ și care nu doresc să se înalțe înspre nou, înspre realizarea promisiunilor lui Isus. Dacă dorim să fim credincioși, să urmăm atunci calea lui Isus Cristos, care ne duce prin mistere, și vom înțelege zi de zi că de fapt nu sunt taine, ci realitatea în care pătrundem.

Noi ne-am oferit viețile noastre ca jertfă pentru a vă mărturisi aceste lucruri, pentru a vă vorbi și pentru a ne expune pentru ele. Zi de zi ne vom oferi viețile pentru toți oamenii de bunăvoință care doresc să primească acest program și să facă acest drum. Ne vom ruga pentru voi, pentru ca să-L descoperiți pe Dumnezeu. Acum ne vom opri cu această tematică, deoarece nu vrem să vă umplem capul cu predici. Dorim ca acum să vă treziți, pentru că ați primit atât de multe indicații. E important ca de acum voi să începeți acest drum. Când Dumnezeu va vrea să vă vorbim, când va fi important pentru voi și pentru omenire, noi vom vorbi. Vă vom încuraja și vă vom informa despre ceea ce se întâmplă. Vă mulțumim pentru colaborare.

S.C.: Vă mulțumim.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s